Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en MBA en Business Analytics
Sessió informativa

10-06-2024

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
60 ECTS (415 hores lectives)
Tipus
Executive
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 17/01/2025
Fi classes: 31/01/2026
Fi programa : 13/02/2026
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?
El món s'està tornant digital. No hi ha dubte que la digitalització és una de les principals tendències que estan transformant l'economia, la societat i les empreses. Les tecnologies digitals estan canviant la forma en què les empreses dissenyen, fabriquen i subministren els seus productes i serveis (per exemple, dispositius mòbils intel·ligents, impressió en tres dimensions, informàtica cognitiva, realitat virtual i IoT). De fet, les empreses s'enfronten a l'imperatiu digital d'adoptar noves tecnologies de manera eficaç per poder seguir competint en un mercat global.

Les organitzacions que capitalitzen grans quantitats de dades han començat a traslladar l'anàlisi a les funcions comercials, operacionals i de producció bàsiques, així com a les financeres i a les de gestió de persones i de talent. Aquest nou enfocament els hi està proporcionant noves formes de resoldre problemes i de crear valor.

En aquest context, sorgeix precisament l’MBA en Business Analytics, que té com a objectiu ajudar els professionals a transformar la seva organització i crear una cultura basada en l'evidència de dades.

Aquest innovador màster encaixa amb les tendències de la societat i les organitzacions, a partir d'una metodologia flexible i orientada a l'acció, que combina estratègia en la direcció empresarial amb les més avançades eines per a l'analítica de dades d’empresa (Business Analytics). Aquesta combinació és clau, ja que tenir coneixements i pràctiques de direcció i gestió d'empreses sense una comprensió profunda sobre l'impacte de les dades en el funcionament empresarial pot ser tan perjudicial com disposar de grans habilitats en l'analítica de dades sense un enteniment holístic sobre el funcionament de l'economia, el mercat i les organitzacions.

En finalitzar el màster, els participants hauran adquirit sòlides competències a l'hora de prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives basades en dades i aplicades a contextos complexos. En definitiva, una estratègia que els permeti crear, mantenir i desenvolupar un autèntic avantatge competitiu en la seva organització.

El màster incorpora un equip docent mixt format per professionals (directius, consultors, etc.) del sector de l’analítica de dades i experts del món universitari per oferir una formació d'alt nivell que cobrirà eficaçment les necessitats reals de les organitzacions actuals. L'equip docent impulsarà el desenvolupament d'activitats a través de les eines més innovadores i eficaces, per a les quals no és necessari tenir coneixements previs d'anàlisis de dades o de programació.
Objectius
 • Gestionar i analitzar grans quantitats de dades d'empresa.
 • Transformar i comunicar eficientment informació tècnica.
 • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives basades en dades.
 • Definir i executar una estratègia empresarial a partir de dades.
 • Definir i dur a terme plans d'acció a partir de l'anàlisi de dades.
 • Crear una cultura organitzativa basada en l'evidència de dades.
A qui va dirigit?
 • Professionals de qualsevol sector amb perfil tècnic i experiència directiva que vulguin ampliar els seus coneixements i habilitats de direcció empresarial a partir de l'ús de l'analítica de dades d'empresa.
 • Persones recentment titulades que desitgin adquirir i/o ampliar la seva formació en el món empresarial.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
9 ECTS 65h
Societat, Empresa i Negoci
 • Història Econòmica.
 • Ètica en el món dels negocis.
 • Propòsit del negoci.
 • Anàlisi del negoci i avantatge competitiu.
 • Estratègia i planificació estratègica.
 • Seguiment i control de l'estratègia.
 • Emprenedoria i models de negoci.
 • Disseny organitzatiu.
 • Canvi organitzatiu i transformació digital.
9 ECTS 65h
Factor Humà en els Negocis
 • Lideratge.
 • Motivació i empoderament.
 • Gestió d'equips.
 • Delegació i gestió del temps.
 • Negociació i resolució de conflictes.
 • Gestió de projectes.
 • Reclutament i selecció de candidats.
 • Compensació i remuneració.
 • Gestió i avaluació del rendiment.
 • Dret laboral.
 • People Analytics en la pràctica.
9 ECTS 65h
Gestió de la Dada i Analytics
 • Govern i estratègia de la dada.
 • Principis del Business Analytics.
 • Lectura, manipulació i neteja de dades.
 • Anàlisi exploratòria de dades.
 • Machine Learning: Models supervisats i no supervisats.
 • Knime com a eina d'anàlisi de dades.
 • Principis del Business Intelligence.
 • Tableau com a eina d'anàlisi de dades.
 • Storytelling i visualització de dades.
 • Ètica i legislació sobre l'ús de dades.
9 ECTS 65h
Mercats i Clients
 • Màrqueting estratègic i la creació de valor.
 • Estratègia de màrqueting, plans d'acció i màrqueting mix.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Direcció i tècniques de venda.
 • Revenue management.
 • Experiència del client.
 • Fidelització i vinculació de clients.
 • Sistema de dades Customer Relationship Management (CRM).
 • Growth Hacking i gestió de leads.
 • Màrqueting en Internet (Comerç electrònic).
 • Customer Analytics en la pràctica.
9 ECTS 65h
Operacions de Negoci
 • Introducció a les operacions.
 • Operacions industrials: planificació de la demanda i d'operacions, gestió d'estocs i aprovisionament.
 • Operacions digitals.
 • Logística i transport.
 • Comerç internacional.
 • Sostenibilitat i sistemes de qualitat.
 • Recerca i desenvolupament de productes i serveis.
 • Dret mercantil.
 • Operations Analytics en la pràctica.
9 ECTS 65h
Direcció Financera i Comptabilitat
 • Estats financers.
 • Anàlisis d'inversions.
 • Rendibilitat de projectes.
 • Planificació financera: estratègia i finançament.
 • Anàlisi d'inversions.
 • Costos i control pressupostari.
 • Dret fiscal.
 • Financial Analytics en la pràctica.
6 ECTS 25h
Treball Final de Màster
El treball de fi de màster consta de dues parts:

 • El desenvolupament d'un pla de negoci en grup on l'ús de l'analítica de dades sigui un element clau en el seu funcionament.
 • Sessions formatives i de retroalimentació en relació amb els avanços dels grups.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Sessions de coaching personalitzat:

El programa inclou 3 sessions de coaching personalitzat a cada estudiant durant el desenvolupament del màster. Aquestes sessions l'ajudaran a entendre millor els seus punts forts i àrees de millora i també a identificar i aconseguir les seves metes professionals i personals.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fernández Alarcón, Vicenç
  Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
 • Gallardo Gallardo, Eva
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona (UB). Facilitadora Certificada de LEGO® SERIOUS PLAY® i de Kanban Management Professional. Actualment és professora del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinadora del laboratori pel desenvolupament del Talent Tècnic (TechTalent-Lab). Acumula una experiència docent de més de 20 anys en universitats nacionals i internacionals. Formadora habitual en empreses en temes d’habilitats directives i gestió estratègica de persones. Experta en gestió de talent.
Professorat
 • Almenar Taya, Ester
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en comunicació per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Estratègia i creativitat per la Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i PDD en l'IESE. Fundadora de la consultora Koncepts (www.koncepts.es). Actualment, és professora en la Facultat Blanquerna Comunicació i en diversos màsters oficials. Té més de 15 anys d'experiència en empreses multinacionals (ReckittBenckiser, Idilia, Kantar MillwardBrown), amb projectes de consultoria estratègica i de màrqueting per a empreses tecnològiques i del sector alimentació.
 • Álvarez Torezano, Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Diplomat en Direcció d'Empreses per IESE Business School. Més de 30 anys d'experiència, els últims 18 en projectes de Transformació Digital. Actualment Head of Customer & Commerce Technology en Mango. Anteriorment Head of CRM en Mango, Vice President en Capgemini, liderant l'àrea de Digital Customer Experience. Ha col·laborat amb companyies i organitzacions de diferents sectors: Carrefour, Desigual, El Corte Inglés, DIA, Mercadona, Repsol, Telefònica, La Caixa, Naturgy, entre altres.
 • Álvaro Moya, Adoración
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professora d'Història Econòmica en CUNEF Universitat. Doctora per la Universitat Complutense de Madrid i investigadora visitant en les universitats de Reading (el Regne Unit), York (el Regne Unit) i Jinan (la Xina). La seva recerca se centra en els efectes de la inversió directa estrangera en països d'industrialització tardana. Secretària General de l'Associació Espanyola d'Història Econòmica (AEHE) i vicepresidenta de la European Business History Association.
 • Cañabate Carmona, Antonio
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del departament d'Organització d'Empreses (DOE). Actualment és sotsdirector del DOE i ha estat vicedegà d'extensió universitària de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), on imparteix matèries de màrqueting digital i estratègia digital. Ha participat en diversos projectes de recerca i programes europeus. Ha estat assessor de la Generalitat de Catalunya per a la planificació del sistema universitari, col·laborador de la Càtedra Telefònica-UPC d'anàlisi de l'evolució i les tendències futures de la societat de la informació.
 • Cruz Moreno, Aitor
  info

  Llicenciat amb honors en Administració i a Direcció d'Empreses en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Programa de Desenvolupament Directiu a IESE Business School, Programa de Direcció General a EADA Business School i Màsters de Màrqueting i Mercats financers en diverses escoles de negoci. Actualment és director de Màrqueting i Innovació a DAS Seguros liderant projectes de desenvolupament de negoci, nous productes i planificació estratègica. Té una àmplia experiència com a consultor estratègic en projectes internacionals (Deloitte, Everis) als sectors de FMCG, Turisme, Farma i Industrial.
 • Cuervo Feliu de Cabrera, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB). Acumula 11 anys d'experiència en el sector de l'automoció, desenvolupant-se des del punt de vista de marca i importador a Volkswagen-Audi España (Analista de Vendes Audi i Planificació de Vendes i Logística Audi) i més recentment, en el sector del rent a car en empreses com Sixt i OK Mobility desenvolupant les àrees de Yield & Revenue Management.

 • Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
 • Freixes Pascual, Noemí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb Postgrau en Gestió de Recursos Humans per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), certificada com a Coach Executiva (Escola Europea de Coaching) i com a Coach d'Equips (ORSC). Acreditada també i amb àmplia experiència en diverses metodologies per al desenvolupament del talent i el creixement organitzatiu, com ara Wallbreakers, Insights, DISC i Lego Serious Play, entre altres. Fundadora de Be your Best i especialitzada en el desenvolupament de competències emocionals, lideratge i gestió del canvi. Acumula una experiència de més de 20 anys en l'àmbit dels Recursos Humans i les persones.
 • Gallardo Gallardo, Eva
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona (UB). Facilitadora Certificada de LEGO® SERIOUS PLAY® i de Kanban Management Professional. Actualment és professora del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinadora del laboratori pel desenvolupament del Talent Tècnic (TechTalent-Lab). Acumula una experiència docent de més de 20 anys en universitats nacionals i internacionals. Formadora habitual en empreses en temes d’habilitats directives i gestió estratègica de persones. Experta en gestió de talent.
 • Gallego Porto, Laura
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per EADA Business School. Actualment lidera el departament de Desenvolupament de Client Integral a SegurCaixa Adeslas dins de la Direcció d'Experiència de Client. Acumula una experiència de més de 15 anys en processos i aplicacions de gestió de relacions amb clients, en què ha ocupat llocs de responsabilitat en la implantació d'estratègies i aplicacions CRM en companyies com Vueling Airlines, SEAT S.A. i SegurCaixa Adeslas.

 • Gómez Larrea, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic de telecomunicacions per La Salle - Universitat Ramon Llull (URL), Postgrau en direcció de projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), certificat PMP pel Project Management Institut (PMI) i programa executiu en negociació i comunicació per ESADE. Fundador de The Conflict Engineer on exerceix d'investigador, divulgador i formador en conflictología. Formador en gestió de conflictes en l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Regió Sanitària de Girona. Professor gestió de conflictes en el centre universitari Euncet (centre adscrit a la UPC).
 • Ilzarbe Izquierdo, Laura
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora Enginyera per la Technische Universität Berlin. Enginyera Industrial per Tecnun-Universitat de Navarra. Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE. Black Belt en Sis Sigma per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Experta en ESG, Gestió de la Qualitat i Lean Management en logística, transport, supply chain i automoció. Ha estat directora de Qualitat de TSB i de l'empresa d'automoció MEM del Grup Daimler. Ha treballat com a Consultora Sènior en la Consultoria de Direcció Asenta. Actualment, és directora de Sostenibilitat i Qualitat en l'empresa Ontime Logística Integral (600 M€, 5000 empleats) i professora en diferents Màsters a Espanya i en la Universitat de Piura al Perú.
 • Matas Tarruella, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE (1987). Des de 1980 fins a 1990 va desenvolupar la carrera professional en els serveis financers, l'auditoria i la consultoria. Des de 1990 fins avui és gerent d'empresa familiar en el sector del comerç internacional del paper, i ho combina amb la docència de temàtiques financeres com a professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a ESADE, al CETT-Facultat de Turisme i a la UOC. També du a terme activitats de consultoria en temes financers, costos i organitzatius en el sector de l'alimentació.
 • Moratinos Sánchez, Eduardo Rafael
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Disseny Industrial a l'Escola Elisava de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Professional independent amb més de 20 anys d'experiència, especialitat en Interaction Design, Design Management, Innovació centrada en usuaris i assessorament en startups.
 • Moreno Miralles, Edgar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Business & Technology per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Microsoft Certified Specialist (MCSA) en Data Analytics. SCRUM Master en gestió de projectes Àgils per la European Scrum Association. Business Manager i consultor sènior a BertIA, consultoria especialista en projectes d'anàlisi de dades i infraestructura Cloud. Referent sobre metodologia Aibizfy en implantació de projectes d’IA. Acumula una experiència contrastada treballant com a consultor i gestor de projectes per grans corporacions internacionals del món logístic, productiu, farmacèutic i d'altres.
 • Morente Pacheco, Francisco José
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau en Diagnosi Ambiental per la Universitat de Barcelona (UB) i de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Geografia per la UAB i Doctor en Empresa i Innovació per la Universitat de Vic (UVIC). Ha col·laborat com a expert en la Fundació CYD, ASHOKA, COTEC i com a mentor en acceleradores i programes d'innovació (Imagini, SHIP2B, START4BIG, etc). Ha estat key note speaker, docent i investigador amb peer-reviewed papers en teoria organitzacional, business, sociologia interaccionista i innovació. Actualment, Innovation Program Manager en VidaCaixa.
 • Muñoz Martín, Juan Manuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster Executiu en Digital Business per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Formació del Professorat per la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR). Té una dilatada experiència en l'àmbit de la gestió integral del client. Dins el grup Volkswagen, on ha treballat els últims 11 anys, ha liderat diferents departaments i projectes en l'àmbit nacional i internacional en les àrees de CRM, experiència de client, desenvolupament comercial i digitalització. Actualment treballa com a consultor i formador independent en el camp del CRM i desenvolupament comercial en retail per al sector de l'automoció.
 • Oroño Bugnon, Joaquin
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Chief Data Officer en Mind Analytics, empresari i director de projectes amb més de 17 anys d'experiència en la consultoria de gestió de dades i en la implementació de projecte d'analítica. Estreta col·laboració amb diferents organitzacions en la creació de les seves oficines de dades i en la implantació de metodologies de treball àgils per a democratitzar les dades en les empreses. Els meus interessos professionals són les arquitectures distribuïdes, els entorns sense servidor i com obtenir el millor rendiment de les solucions tecnològiques.
 • Rico Flor, Jesús
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Doctor en Administració i Direcció d'Empreses, Especialista en Change Management, Desenvolupament i Canvi Organitzacional. Estratègia i la seva Implementació; MBA per l'Euncet Business School; Advanced Management Program (AMP) per l'IESE Business School; Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School. Més de 25 anys d'experiència com a directiu en diferents sectors -especialment serveis- tant en empresa pública com privada, part d'ells en l'àmbit internacional (Ferrovial Serveis, Amey PLC [UK] Cespa, Dominion Global, Ajuntament de Sant Cugat, Grup MAAS,-Automoció-dealer). Especialista en empresa familiar.
 • Romera Cruz, Victor
  info

  Enginyer Industrial, especialitat Organització i Gestió d'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Supply Chain, Transport i Mobilitat de la UPC. Professor associat de l'Escola d'Enginyers Industrials en diversos màsters, professor col·laborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en l'àrea d'Economia i Empresa. Professional Certificat en Mesura i Verificació d'estalvis energètics CMPV-Efficiency Valuation.
 • Sallán Leyes, Josep M.
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Des de 1998, és professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Imparteix docència en assignatures d'organització industrial, Business Analytics i transport aeri en les escoles de la UPC, ESEIAAT i EPSEB. Ha impartit cursos d'administració i direcció d'empreses i d'introducció a la investigació científica en programes de formació permanent. Investiga en comportament organitzacional i transport aeri.
 • Selva Grau, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Desenvolupament Organitzacional. Desenvolupa la seva carrera professional al sector de l'alimentació, on ocupa el càrrec de director d'R+D+I. Des de l'any 2008 la seva activitat professional se centra en la formació per a empreses en lideratge, equips i comunicació interpersonal, sent, a més, professor de l'assignatura de Direcció de Persones al Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Expert en desenvolupament organitzacional i habilitats directives, àmbit en el qual és autor de diferents llibres.
 • Villanueva Calderó, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyador, facilitador i coach. Especialitzat en experiència de client i transformació digital. Ha dirigit l'experiència de client per Mediamarkt Iberia implementant la mesura de la veu del client i l'estratègia omnicanal. Ha treballat per Apple Retail liderant equips i com a formador de formadors. Actualment treballa ajudant a persones i empreses en els seus processos de transformació.
 • Yeler Özkebabçi, Mustafa Gokhan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Econòmiques a Turquia, màster en MBA concentrat en Finances als Estats Units. Responsable de Performance i Digitalització en una empresa multinacional, duent a terme projectes comercials, de producció i digitalització en més de 20 països en últims 10 anys.
Conferenciants
 • Campos Callao, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat Ramon Llull, amb diversos màsters i postgraus de prestigi internacional en Desenvolupament Organitzacional i Direcció, Qualitat, Transformació Digital, Agilitat i Innovació i Consells d'Administració. Més de vint-i-cinc anys desenvolupant la seva carrera professional en organitzacions nacionals i multinacionals de sectors diversos: enginyeria, gran consum, automòbil, ciència i salut (MED, GTD, Teletech, Codorniu, VW Group Retail, Medsir, Science4Tech) i ONG de referència. Soci cofundador d'Agile Institute (2019-2021), i va ser cofundador, CEO i ara membre del consell d'administració de Science4Tech Solutions, S.L amb la seva solució MatchTrial. Actualment és conseller, consultor, inversor, professor, coach relacional i conferenciant a universitats, escoles de negoci i organitzacions referents a Espanya i Andorra.
 • Latorre Cañabate, Carolina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és membre del Comitè de Direcció de la zona Ibérica a l'empresa Schneider Electric dirigint l'àrea de Customer Experience, Facilities i Responsabilitat Social Corporativa. Acumula més de 15 anys d'experiència tant nacional com internacional (França i Brasil) a l'àrea de desenvolupament de negoci i Customer Experience dins del sector de la gestió de l'energia.
 • Riba i Trullols, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Soci fundador i CEO de Sapiens Mindset, empresa especialitzada en People Analytics, IA i BI. Quasi 30 anys d'experiència en el món de la informàtica, tecnologia i Internet. Màster en eCommerce 2001, eBusiness 2002 i eLearning 2003 per La Salle URL. Conferenciant internacional i autor de quatre llibres: 'Mamut o Sapiens', 'La parálisis que activa', 'Tropa Sapiens' i 'Conexión Monástica' A més col·laboro amb diferents mitjans de comunicació.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors
 • Business Analytics Partners, S.L
 • Kodama Analytics
 • Mind Analytics, S.L
 • Tech Talent Lab

Sortides professionals

 • Consultoria estratègica o de digitalització.
 • Director i responsable d'àrees d'empresa.
 • Responsable de projectes estratègics.
 • Emprenedor.

Notícies

Notícies del Blog
Vicenç Fernández Alarcón: "Una analítica de dades d'èxit és aquella que sorgeix a partir d'un problema o oportunitat de negoci"
Vicenç Fernández Alarcón: "Una analítica de dades d'èxit és aquella que sorgeix a partir d'un problema o oportunitat de negoci"
23-12-2021
Vicenç Fernández Alarcón: "Una analítica de dades d'èxit és aquella que sorgeix a partir d'un problema o oportunitat de negoci"
Vicenç Fernández Alarcón: "Una analítica de dades d'èxit és aquella que sorgeix a partir d'un problema o oportunitat de negoci"
23-12-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Cecilia Salas Silva
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar