Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en BIM Management. Transformació Digital i Nous Models de Negoci
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
17a Edició
Crèdits
60 ECTS (400 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.200€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 31/01/2025
Fi classes: 12/12/2025
Fi programa : 24/04/2026
Horari
Dimecres: 19:00 a 21:00
Divendres: 16:30 a 20:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?

El BIM (Building Information Modeling) s'està implantant a gran velocitat a escala internacional. Això fa que el nivell de maduresa que s'hi exigeix sigui cada vegada més alt. Quan un client demana BIM, ja no té prou a obtenir models d'informació del que està promovent o operant. El que vol és que els seus proveïdors, siguin redactors de projectes, contractistes o gestors, emprin aquesta metodologia per oferir un producte de major qualitat, amb més valor afegit i amb menys riscos. Aquesta exigència requereix que tots els professionals del sector adquireixin noves competències per tal de complementar els rols que actualment desenvolupen.

Per aquesta raó, el màster en BIM Management. Transformació Digital i Nous Models de Negoci ofereix un entorn d'aprenentatge multidisciplinari. D'aquesta manera, els alumnes poden triar i aprofundir en aquells coneixements que més li interessen a mesura que avança el curs.

El programa finalitza amb un Treball Final de Màster en el qual es desenvolupa una nova idea de negoci basada en BIM.

El nostre programa ofereix una formació integral que cobreix tant els aspectes instrumentals com els de gestió, un aspecte especialment apreciat pel mercat professional. De fet, l'ocupabilitat del nostre alumnat és del 100%, fins al punt que aquells que busquen treball a l'inici del programa el troben fins i tot abans d'acabar-lo.

El màster està avalat per un Consell Assessor format per empreses estratègiques del sector. La seva funció és aportar nous punts de vista que enriqueixin el contingut del programa i vetllar per l'adaptació constant a les demandes de la realitat laboral. A més, ofereixen pràctiques i ofertes de treball.

Objectius
 • Interioritzar els principis metodològics i ideològics de la metodologia BIM, i saber aplicar-la i transmetre-la.
 • Desenvolupar encàrrecs d'edificació, estructures, instal·lacions o obra civil.
 • Entendre com el BIM pot usar-se en les fases de construcció, operacions i manteniment.
 • Calcular el cost d'execució del projecte i planificar la seva construcció.
 • Gestionar projectes a través del BIM verificant el compliment dels requisits de l'encàrrec, analitzar el contingut dels models que el componen i organitzar processos de treball que permetin la coordinació multidisciplinària.
 • Interpretar els plecs de licitació amb clàusules relatives al BIM per tal de dimensionar correctament els recursos necessaris per donar-los resposta.
 • Accedir a nous nínxols de mercat.
A qui va dirigit?
Aquest programa està dirigit a professionals que ja treballin en empreses del sector de la construcció o a aquells que pretenguin fer-ho en un futur pròxim. També és adequat per a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

 • Especialitat en Edificació
  • Arquitectes.
  • Enginyers d'Edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors.
  • Contractistes.
  • Caps d'obra.
  • Industrials de l'àrea d'edificació.
  • Project managers.
  • Promotors i operadors.
 • Especialitat en Estructures
  • Arquitectes especialistes en disseny d'estructures.
  • Enginyers de Camins especialistes en disseny d'estructures.
  • Industrials de l'àrea d'estructures.
  • Project managers.
  • Asset managers.
 • Especialitat en Instal·lacions
  • Arquitectes especialistes en disseny d'instal·lacions.
  • Enginyers industrials especialistes en disseny d'instal·lacions.
  • Industrials de l'àrea d'instal·lacions.
  • Project managers.
  • Asset managers.
 • Especialitat en Obra Civil
  • Enginyers de Camins i enginyers tècnics d'Obra Pública.
  • Enginyers en Geodèsia i Cartografia.
  • Enginyers tècnics en Topografia.
  • Project managers.
  • Asset managers.

El ventall és ampli perquè la nostra innovadora metodologia d'aprenentatge permet que diferents perfils professionals puguin desenvolupar-se en el mateix programa, mentre aprenen els uns dels altres i estableixen relacions de networking que els hi seran molt útils en un futur.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
10 ECTS 84h
BIM per a Modelatge: Edificació - Instal·lacions - Estructures - Obra Civil

En aquesta matèria s'aborden les principals estratègies de modelatge de la informació en les disciplines d'Edificació, Instal·lacions, Estructures i Obra Civil, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requisits dels agents que hi intervenen. Gràcies a la nostra metodologia d'aprenentatge, l'alumne tindrà accés als continguts formatius de les quatre especialitats. L'alumne triarà les especialitats en les quals vulgui aprofundir. Això permet cobrir la demanda d'aquells perfils que desitgen adquirir una formació que barregi dues o més especialitats diferents.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Revit i/o Nemetscheck Allplan, depenent de l'especialitat triada.

 • Introducció al BIM com a cicle de vida i al BIM per a disseny.
 • Introducció a la part humana del BIM.
 • Inici de projectes.
 • Modelatge d’elements constructius.
 • Gestió de dades.
 • Creació de famílies i d'objectes.
 • Documentació.
 • Conceptes avançats.
 • Exportació a IFC.
 • Introducció a la coordinació multidisciplinària.
10 ECTS 84h
BIM per a Càlcul i Simulació: Edificació - Instal·lacions - Estructures - Obra Civíl.
El BIM implica l'ús dels models de dades per a la realització de tota mena de simulacions. El seu aprenentatge no sols permet dur-les a terme, sinó també comprendre la profunda interacció que existeix entre els models BIM i els models de simulació, així com començar a introduir-se en els aspectes relatius a la interoperabilitat. Com en el cas anterior, l'alumne podrà aprofundir en aquells que siguin del seu àmbit d'interès.

 • Simulació visual
  • Configuració d’arxius per a la simulació visual.
  • Animacions.
  • Realitat virtual.
 • Càlcul d’instal·lacions
  • Càrregues tèrmiques.
  • Components.
  • Accessoris i fittings.
  • Autodimensionat i report.
 • Càlcul d’estructures
  • Model analític en Revit. Condicions de contorn. Càrrega.
  • Treball amb RSA. Càlculs. Dimensionat. Càrregues. Traspàs a Revit.
  • Treball amb Robot. Càlcul lineal. Dimensionat d’estructura. Revisions de càrregues, relaxacions, materials, etc.
  • Treball amb CYPECAD. Importació a IFC. Treball amb dades, pilars, bigues. Connexió amb Revit.
 • Programació aplicada al modelatge amb Dynamo
  • Introducció a la programació orientada a objectes.
  • Casos d’aplicació.
 • Càlcul de pressupostos
  • Introducció a TCQ.
  • Vinculació de models amb TCQ.
  • Certificació.
6 ECTS 48h
Gestió Col·laborativa i Factor Humà
Atès que el BIM és una activitat pluridisciplinària, es precisa que allò que representen els models estigui coordinat des d'un punt de vista multidisciplinari.

Aquesta matèria s'ocupa dels aspectes estratègics, tècnics i humans que permeten fer-ho.

Els continguts són els següents:

 • Alineació d'objectius.
 • BIM execution planning.
 • BIM per a facility and asset management.
 • Coordinació multidisciplinària.
 • Ús d'entorns comuns de dades.
 • Estàndards.
 • Control de qualitat.
 • Factor humà.
 • Talents individuals i creació d'equips compensats.
 • Agile project management.
12 ECTS 30h
Projecte Multidisciplinari IPD
Totes les matèries d'aquest programa convergeixen en aquesta assignatura transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Amb aquest objectiu, s'organitza un taller multidisciplinari que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, i que permetrà que es posi en pràctica tot l'aprenentatge en un entorn col·laboratiu.

En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per desplegar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caràcter estratègic, tècnic i humà, per tal d'establir una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

D'aquesta manera, cada equip dissenyarà la solució que consideri més oportuna des del punt de vista multidisciplinari. El repte consisteix a aconseguir que l'equip avanci a l'uníson, trobant la forma que cada membre contribueixi en el producte final des del principi.

Des del punt de vista de l'especialització, aquesta assignatura permet que els alumnes aprofundeixin en els àmbits que més els interessin, sempre tenint en compte aspectes transversals com el control dels costos o l'optimització de la fase d'operació i manteniment.

Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes seran tutoritzats i acompanyats en classe pels professors que els han impartit les matèries anteriors, ajudant-los a aplicar tot el que han après en un cas real i obert. D'altra banda, tres professors desenvolupen el paper de l'operador i els operadors del futur equipament. D'aquesta manera, els alumnes aprenen a negociar l'abast de l'encàrrec i la solució final amb el client, tant des de la perspectiva de la inversió inicial com de la futura explotació de l'actiu.
10 ECTS 84h
BIM per a Construcció, Operacions i Manteniment
En aquesta assignatura es cobreixen els aspectes relatius a l'aprofitament i ampliació dels models d'informació provinents de la fase de disseny per a la gestió de la construcció i la preparació d'un lliurable digital adequat per a ser incorporat en els sistemes de gestió de l'actiu una vegada construït.

Preparació i auditoria prèvia

 • Ús de contenidors d'informació de disseny.
 • Estratègia de divisió espacial del modelatge.
 • BIM per a off-site. 
 • QTO.
 • Publicació i lliurables.
 • Planificació d’obra.
 • Control de costos.
7 ECTS 60h
BIM com a Model de Negoci
El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'implementa aquesta metodologia. Per tant, cal ser capaç d'entendre les noves regles del joc. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma com es contracta.

També cal aconseguir comunicar el valor afegit que s'està oferint al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes on s'implementa BIM. Per a això, és necessari aprendre a entrevistar un client, a fi de conèixer què és el que realment necessita i considera valuós.

Finalment, cal aprendre a implementar innovació tant en l'àmbit d'organització com de projecte. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Els continguts són els següents:

 • Comunicació comercial.
 • Lean startup.
 • Prototips.
 • Estudis de cas.
 • Implementació del BIM en projectes.
 • Implementació del BIM en organitzacions.
5 ECTS 10h
Pràctica BIM Startup

Amb aquest Treball Final de Màster, el programa culmina el seu procés formatiu. Es tracta que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprengui a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cadascú té l'oportunitat de desenvolupar els serveis en què se senti més còmode i capaç. A més, l'alumne coneixerà quines oportunitats donen resposta a les necessitats reals del mercat. D'aquesta manera, desenvoluparà una actitud emprenedora que l'acompanyarà tota la vida.

Els professionals valuosos del present i del futur són aquells que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupin. El mercat laboral demana persones excel·lents que pensin amb criteri, arguments i fonament. A més, són molt ben valorades les persones capaces d'adaptar-se a entorns en canvi constant.

Per aquesta raó, incorporem la metodologia lean startup en el nostre programa, perquè els alumnes aprenguin a desenvolupar un nou servei o la millora d'un existent, amb l'objectiu que un client real valori la seva idoneïtat.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més li interessi al voltant del BIM, un fet que li permetrà créixer més enllà de l'abast del mateix programa.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en BIM Management. Transformació Digital i Nous Models de Negoci, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El màster fa ús d'una gran varietat d'eines metodològiques en funció del tipus de competències a adquirir.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Coloma Picó, Eloi
  Coloma Picó, Eloi
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.L.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministeri de Foment i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
 • Coloma Picó, Eloi
  Armengol Aragonès, Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicopedagoga per la Universitat Autonoma de Barcelona. Sòcia fundadora i project manager de C+A (Coloma+Armengol), empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant en l'àmbit organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones amb relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
Professorat
 • Armengol Aragonès, Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicopedagoga per la Universitat Autonoma de Barcelona. Sòcia fundadora i project manager de C+A (Coloma+Armengol), empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant en l'àmbit organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones amb relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Beaumont Saenz, Roger
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Expert en la coordinació BIM de projectes d'instal·lacions d'edificació, ferroviaris i d'obra civil, i en l'organització BIM d'enginyeries d'instal·lacions amb criteris Agile i Lean. Certificat professional 'PMP' (PMI), 'Revit' (Autodesk) i 'Fonaments BIM' (BuidlingSmart). Coautor de la classificació BIM "Gubimclass". Jurat al 'BuildingSMART International Awards'. Imparteix conferències i formacions BIM (COAC, UPC, UAB, Universitat Nacional de Colòmbia, empreses).
  BIM Manager MEP i Sistemes Ferroviàris a TYLin Europe-*LATAM.
 • Cámara Zapata, Antolí
  info

  Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica d'Estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de Actigrama Enginyeria de Serveis, empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Camps Roque, Ferran
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Camins per la UPC. Estudis de postgrau d'Auditor de Seguretat Viària, Gestió d'Empreses d'Obra Pública i d'Enginyeria de Carreteres per la UPC, i de Cooperació Internacional per l'Escola d'Organització Industrial de Madrid. Membre del Cos d'Enginyers de Camins de la Generalitat de Catalunya, és l'actual Cap de la Inspecció Tècnica d'Obres del Departament de Territori i Sostenibilitat. Acumula una experiència de més de 20 anys ocupant diferents llocs de responsabilitat, liderant equips multidisciplinars i participant directament en tasques de planificació, disseny, execució i explotació d'infraestructures.
 • Coloma Picó, Eloi
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.L.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministeri de Foment i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
 • de Gispert Irigoyen, Gustavo
  info

  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Educació i Tic (E-Learning) per la UOC. Màster en Valoracions Immobiliàries per la UPC. Actualment, cap de Secció a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona del departament de Representació Arquitectònica de la UPC i coordinador de les assignatures de "Taller 2 Modelitzar conceptes BIM", "Tècniques Avançades d'Expressió Gràfica" i "Representació Virtual Models BIM i Aixecaments Patrimonials". 30 anys d'experiència en programació, bases de dades i manteniment de sistemes.
 • Delgado Vendrell, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Gerent de DDV Solutions, consultoria BIM, experts en Graphisoft Archicad, metodologies openBIM i Agile, implementant-ho al sector públic i també el privat. Coordinador tècnic de buildingSMART Spain. Membre de junta del Grup d'usuaris BIM de Catalunya (GuBIMcat). Col·laborador de la Comissió "Construim el Futur" de l'Institut Tecnològic de la Construcció a Catalunya, en representació de buildingSMART Spain. Coautor del sistema de classificació BIM "GuBIMclass v1.2".
 • Desimone, Cayetana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Nacional de Còrdova - Argentina. Postgrau BIM Management - Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment, exerceix de consultora BIM en AAD_Workshop, dedicats al BIM Management i la implementació BIM en diversos perfils de projectes.
 • Garcés Sabaté, Joan Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en BIM management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci per la Universitat Politècnica de Catalunya. Expert en Lead the digital transformation per el MIT. Anteriorment ha treballat a diversos estudis d'arquitectura exercint com a arquitecte, entre els quals destaquen Mestura Arquitectes com a BIM manager coordinant projectes per a l'administració pública. Actualment exerceix de consultor sènior BIM a Coloma+Armengol BIM is more, realitzant implantacions del BIM, BIM management de projectes i formacions específiques del BIM.
 • García Montesinos, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Madrid. Màster en Facility Management per la "Fundació Camuñas". MBA Asset Management per PMM Institute i Universitat Catòlica de Múrcia. Asset Manager Professional - Nivell Estratègic. Curs superior en "Prevenció de Riscos Laborals". Docent en màsters i cursos relacionats amb el Asset, BIM i Facility Management. Director del Màster de Gestió d'Actius i Facility Management de la Fundació Escola de l'Edificació. Director de CREA Solucions Intel·ligents. Consultor estratègic en Gestió d'Actius, BIM i Facility.
 • García Vogedes, Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci per la UPC. Bim Manager a GCA Architects. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura Tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat a Estudi Alfa Arquitectes ass. S.L.P des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública.
 • Gómez Escofet, Paco
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. PDG per l'IESE i EDIEF-Finances per ESADE. Professor del Màster BIM Management (UPC School) - Mòdul Lean Startup. Especialista en emprenedoria i innovació al sector construcció i afins a través de les startups. He treballat i col·laborat amb Grup Saint-Gobain, Grup Construcía, Grup Euroconstruc, Stabilit Europa entre altres. També CEO i founder de Central del Panel i CCO d'OGUN Construction Technologies. Actualment Founding Partner de The Building Squad Ventures fons dirigit a impulsar startups contech.
 • Llacer Sorigué, Carlos
  info

  Enginyer d'Obres Públiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable Tècnic del departament de Vico Office, a Construsoft SL.
 • Llàdser Carbonell, Roman
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en BIM Management. Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling per la UPC. Màster en BIM Management per La Salle. Actualment Cap de l'Oficina Tècnica d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.
 • Márquez Rodríguez, Xiomara Liliana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat del Salvador. Màster en Tecnologia de l'Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Tecnologia de l'Edificació per la UPC. Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures. Acumula més de cinc anys d'experiència com a consultor d'estructures; actualment treballa en l'empresa BIS Structures S.L., com a Responsable de projectes i col·laborador de l'equip BIM.
 • Miquel Becker, Susanna
  info

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Consultora i instructora en l'aplicació i gestió de les fortaleses individuals i en equips, per ajudar les organitzacions a col·locar a la persona en el centre de les metodologies àgils i innovadores, impulsant el camí cap a la Cultura Transformacional. Coautora del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional".
 • Molas Beykirch, Isabel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Gestió d'Empreses Turístiques per la Universitat de Girona. Direcció de Màrqueting per l'Escola Superior de Màrqueting i Administració (ESMA). Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Sòcia fundadora de l'empresa MiB, consultora especialitzada en desenvolupament de persones i organitzacions, comunicació i habilitats directives. Professora especialitzada en el desenvolupament de les habilitats interpersonals i en totes les àrees de gestió de persones i equips.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acreditat de lector per la AQU. Professor Associat del departament de Representació Arquitectònica de la UPC. Actualment director de I+D a APOGEA CONSULTING. Expert tractament de superfícies complexes així com en Dynamo, Grasshopper, C#, format IFC, Rhinoscript, visual Basic, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en treballs de programació per a despatxos i enginyeries.
 • Muñoz García, Miguel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Tècnic per la Universitat d'Alacant. Màster en Eficiència Energètica per la Universitat d'Extremadura. Màster en BIM Management per Zigurat e-learning. Expert en Autodesk Revit. Acumula una experiència de més de cinc anys en empreses líders en el sector de la consultoria BIM realitzant implantacions, formacions i desenvolupant automatitzacions amb Autodesk Dynamo que faciliten el flux de treball d'empreses d'arquitectura i enginyeria.
 • Muñoz Gómez, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. Docent i consultor BIM  a BIM + Partners, de la que és cofundador. Coordinador del Consell Assessor d'empreses del Màster en OpenBIM en Desenvolupament i Gestió de Projectes de la UPC School. President de buildingSMART Spanish Chapter. President del comitè de normalització sobre BIM UNE-CT41-SC13. Redactor de diverses guies sobre metodologia BIM.
 • Puig Soler, Pio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya. MBA per la Universitat Rovira i Virgili. Gallup-Certified Strengths Coach. Fundador i impulsor de TalentUp!, per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. La seva formació i experiència integren tres peces clau, tecnologia, metodologia i persones, per transformar les organitzacions, fent realitat la Cultura Transformacional. Coautor del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional"
 • Rodríguez Arjona, Jorge Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat de Granada. Màster BIM Mànager, MBIM Internacional Zigurat. Acreditat per buildingSMART, com a arquitecte especialista BIM des de l'any 2016. Membre de CanBIM. Ha exercit el desenvolupament de la professió d'Arquitecte en estudis d'arquitectura i en una gran enginyeria a escala internacional com a coordinador i modelador BIM. Gran experiència en sector de la consultoria BIM, conjuminant les disciplines d'Arquitectura, Estructures i Instal·lacions i BIM Mànager. Actualment, exerceixo com a arquitecte i BIM Mànager en BINARQ. Apassionat del +D.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • 1AUNO PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.L.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Acciona Construcción, S.A.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • BAC Engineering Consultancy Group
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • BIS Arquitectes David Garcia SL
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Bryden Wood Technology, S.L.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Capella García Arquitectura, S.L.P.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • CEMEX Ventures España S.L.U.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • COMSA Corporación de Infraestructuras SL
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • CRC Obras y Servicios, S.L
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Gabinete de Construccion Y Arquitectura, S.L
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants de l'estudi.
 • INGREEN INNOVACION SL
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • JG INGENIEROS SA
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Pinearq, SL
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • BIM designer.
 • BIM asset manager.
 • BIM director.
 • BIM manager.
 • BIM coordinator.
 • Information manager.
 • BIM analyst.
 • IFC specialist.
 • BIM modeler.
 • Responsable d'implantació de projectes BIM.
 • Emprenedor en BIM.

Testimonis i notícies

Testimonis

Actualment, hi ha molta formació de postgrau en aquesta matèria, però hi ha pocs amb un abast de contingut com aquest màster. El que més em va agradar va ser que no es limités a un software en concret, sinó que tractés el BIM com una metodologia molt oberta. També em va ajudar molt a decidir-me que es comencés des de zero, ja que jo no en tenia massa coneixements. De la metodologia utilitzada destacaria dues coses. En primer lloc, la creativa tasca pedagògica del màster, el que anomenen "la part humana del BIM". En segon lloc, el fet de poder triar el contingut en el qual vols indagar més i especialitzar-te. Aprens el programa des de vídeos a casa, i resols els dubtes a classe amb uns professors sempre oberts a ajudar-te. S'interessen realment en el teu aprenentatge. Des del punt de vista professional, el màster m'ajuda a suplir l'experiència que em falta en comparació a professionals que fa anys que treballen en el sector de l'edificació. A més, la part d'emprenedoria del programa et motiva i t'ensenya a transformar una idea en un projecte real. Des del punt de vista personal, he conegut a companys i professors que m'han aportat moltíssim. El fet de relacionar-te amb gent de totes les edats, i de diferents llocs del món, et fa créixer. Aprens dels professionals que es mouen en el sector, fas nous contactes, i amb molts d'ells acabes fent amistat. En definitiva, és un màster que ha fet que canviï la meva manera de pensar no només en el BIM, sinó en molts aspectes de la vida.

Ivan Jiménez BIM manager

Testimonis
Vaig seleccionar aquest màster perquè volia ampliar les meves capacitats i el servei que ofereixo als clients de la meva empresa. Em va semblar interessant la proposta d'innovació en nous models de negoci que ofereix, ja que crec que és imprescindible per generar qualsevol proposta de valor. M'agradaria destacar dos factors: l'humà i el teòric. En tots dos he rebut aportacions molt valorables per a la gestió tant de projectes com de grups. He estat implementant diversos d'aquests conceptes a la meva empresa i he notat resultats tangibles. Per tot això, crec és un màster que compleix amb les expectatives per fer un gran salt qualitatiu tant a nivell personal com professional

Mauricio Galán Arquitecte i BIM project manager

Testimonis
Experiències Alumni: Marian Martínez i Joan Palà
Experiències Alumni: Rayssa Rocha i Edu Tremosa
Notícies del Blog
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
31-05-2024
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
31-05-2024
El projecte ExhibIT guanya el V Premi BIM Startup
El projecte ExhibIT guanya el V Premi BIM Startup
03-05-2024
Participació destacada de la UPC School a REBUILD 2024
Participació destacada de la UPC School a REBUILD 2024
05-04-2024
10è aniversari de la formació en BIM Management a la UPC School
10è aniversari de la formació en BIM Management a la UPC School
21-02-2024
El projecte biOBMPS guanya el IV Premi BIM Startup
El projecte biOBMPS guanya el IV Premi BIM Startup
15-05-2023
El projecte Pols guanya el III Premi BIM Startup
El projecte Pols guanya el III Premi BIM Startup
28-10-2022
Altres notícies
Via Empresa: "El ‘boom' del BIM: Coloma+Armengol i la clau per digitalitzar el sector de la construcció"
22-12-2023
Vídeos
BIM TECH TALENT: Taller de Co-Disseny mitjançant BIM

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar