Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Projectes d'Automatització i Robòtica
Sessió informativa

17-09-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
41a Edició
Crèdits
60 ECTS (400 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
10.450€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Data d'inici: 16/10/2024
Data de fi: 15/10/2025
Horari
Dimecres: 18:00 a 21:00
Divendres: 17:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Els dimecres les sessions seran en línia.
Els divendres les sessions seran presencials.
Dos dissabtes al mes (presencial/en línia).
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?
Les funcions tradicionals de l'home dins de la cadena productiva, l'operativa d'eines i de màquines o el control i la supervisió de processos són progressivament traspassats a sistemes automàtics. En el nou context d’indústria 4.0, les noves tecnologies han afavorit els sistemes i màquines més intel·ligents i automatitzades que no només flexibilitzen la producció, sinó que permeten reduir costos i millorar-ne la competitivitat de la indústria.

L'automatització industrial constitueix una font important de competitivitat per a les empreses. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l'eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de màquines automàtiques, autòmats programables, robots, magatzems automatitzats, transport automàtic, supervisió i control de processos o sistemes de comunicació industrials, entre d'altres. L'augment progressiu d'automatismes i ordinadors a les fàbriques i l'accelerada evolució de les seves característiques demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en uns camps molt amplis: electrònica, automàtica i informàtica, des d'una perspectiva integrada. Aquest màster analitza i avalua les últimes tecnologies disponibles en el mercat pel que fa a l'automatització, la informatització i la integració dels sistemes en les diferents àrees de producció.

Suma't a la revolució del disseny, la producció i l'automatització que està impactant de ple a la indústria amb aquest màster en Producció Automatitzada i Robòtica.
Impulsat per:
Objectius
 • Dissenyar un sistema de supervisió i de control de llocs de treball o de processos industrials, mitjançant PLC o ordinador.
 • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participen en un sistema de fabricació discret: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, sistemes de supervisió, sistemes de manutenció, robots, etc. 
 • Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s'escaigui, afrontar aquesta automatització amb tots els coneixements necessaris.
A qui va dirigit?
 • Enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l’automatització i la integració de processos en les fases de disseny, execució i manteniment.
 • Responsables del disseny de línies automatitzades, dels components que hi participen o de l’accés a la informació local o remota de les dades generades per aquests sistemes.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Introducció als Sistemes de Temps Real. Aquitectura, Connectivitat i Seguretat
 • Introducció al procés productiu i al projecte transversal.
 • Comunicacions OPC.
 • Integració de sistemes en la plataforma de temps real.
 • Arquitectures de temps real i de servidors amb virtualització.
3 ECTS 24h
Disseny per la visualització de procés, ergonomia UX/UI i Aplicacions Gràfiques
 • Introducció a la visualització SCADA I.
 • Introducció a la visualització SCADA II.
 • User experience en projectes SCADA (UX/UI).
 • Gestió d’alarmes.
 • Gestió de seguretat.
3 ECTS 24h
MES/MOM
 • Entendre en profunditat els sistemes MES/MOM.
 • Analitzar les necessitats del procés productiu i definir les funcionalitats necessàries per implantar el sistema MES.
 • Treballar la gestió d'operacions, ordres de treball, traçabilitat i inventari.
 • Integrar les funcionalitats per al càlcul de l’OEE i la gestió de les operacions en la plataforma de temps real.
3 ECTS 24h
Backend de les Plataformes SCADA
 • Programació de regles de negoci en .NET
 • Bases de dades SQL.
 • Bases de dades i sistemes Historian.
2 ECTS 16h
Gestió de Projectes d'Automatització
2 ECTS 13h
Cas d'Estudi SCADA & MES
3 ECTS 24h
Elements en l'automatització: Sensors, Accionaments: Requeriments i Selecció
 • Requeriments del procés, requeriments d’entorn i estàndards industrials.
 • Detectors.
 • Sistemes de visió.
 • Accionaments pneumàtics i oleohidràulics.
 • Accionaments elèctrics.
3 ECTS 24h
Arquitectura de Control en Línies Automatitzades: PLC/PAC, HMI i Perifèria
 • Metodologia de treball amb PLC.
 • Programació IEC 61131-3: llenguatges de programació. Instruccions bàsiques.
 • Descripció, regles i programació amb PLC industrials multimarca.
 • Estructuració d’un programa segons Guia GEMMA: procediment d’arrencada i parada d’una màquina, modes de funcionament i estats de producció. Estructuració funcional del procés vs. estructuració en funcions del programa.
 • Programació d’estacions reals: configuració del maquinari i de les comunicacions dels components remots. Definició de variables de programació: direccionalment simbòlic o per direcció de memòria. Programació de l’HMI enllaçada: pantalla d’accés, de manteniment, d’operacions, etc.
3 ECTS 24h
Comunicacions Industrials: Busos de Camp, Xarxes Locals i Accés Remot. Ciberseguretat.
 • Selecció de l’autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d’entorn.
 • Scan: cicle de funcionament i control. Selecció E/S: tipologia i connexions.
 • Canals de connexió de la informació d’un PLC al món. VPN.
 • Seguretat del programa i seguretat de l’arquitectura.
3 ECTS 24h
Configuració, Estructuració i Programació de PLC/PAC, HMI i Perifèria. Programació bàsica i avançada
4 ECTS 32h
Control Bàsic - Tècniques Clàssiques de Control de Processos
 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentació.
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia.
 • Identificació de processos.
 • Regulació PID: accions P, I i D. Ajust empíric i mètodes d’ajust.
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist; resposta temporal i freqüencial.
 • Pràctiques de regulació i control.
2 ECTS 13h
Cas d'Estudi Comunicacions Industrials i PLC/PAC
3 ECTS 24h
Excel·lència Operativa i Simulació de Processos Industrials + Intralogística i Magatzems Automatitzats
 • Model conceptual de projectes: fases d’un projecte d’automatització.
 • Quan, com i quines tecnologies utilitzar en una automatització.
 • La simulació com a eina d’optimització i dimensionat.
 • Seguiment i control econòmic: pressupost i indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial.
 • Conceptes d’organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S i SMED.
 • Lean management. Estudi del procés i l’entorn abans de determinar millores tecnològiques.
 • Indicadors operatius: OEE, taxes de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc.
3 ECTS 24h
Anàlisi, disseny i simulació de processos robotitzats.
 • Instal·lacions en Atmosferes Explosives (ATEX).
 • Sistemes de Seguretat Instrumentada (SIS).
 • La corrosió al món de la instrumentació.
3 ECTS 24h
Requeriments i selecció de Robos Industrials: Seguretat. Robòtica Clàssica, Col·laborativa i Mòbil
 • Manipulador vs. robot. Criteris de selecció d’un robot.
 • Arquitectura dels robots: tipologia i adaptabilitat.
 • Característiques i aplicacions de la robòtica col·laborativa: estat de l’art.
 • Robòtica mòbil: AGV - AMR.
 • Planificació i control de trajectòria: control d’articulacions, sincronització de moviments i sistemes múltiples de referència.
 • Conceptes i requeriments de seguretat en instal·lacions productives. Seguretat en robòtica clàssica - seguretat en robòtica col·laborativa.
 • Anàlisi dels riscos en les diferents fases del projecte i verificació dels dispositius instal·lats.
 • Selecció de les tecnologies de seguretat.
3 ECTS 24h
Programació Online-Offline
 • Pràctiques de programació offline, de simulació i de programació directa: robot clàssic i robot col·laboratiu.
 • Pràctiques de programació en línia: setup i la cèl·lula i programació.
 • Avantatges i limitacions: quan utilitzar-lo.
2 ECTS 13h
Cas d' Estudi Cèl·lula Robotitzada
 • Implantació de cèl·lules robotitzades.
 • Plantejament d’automatització a través de la robòtica.
 • Estudi de casos d’èxit.
12 ECTS 25h
Projecte Final Màster
A l'acabament del màster cal desenvolupar un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada i l'estudi de la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es basarà en situacions reals de les mateixes empreses dels participants o del Centre CIM.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Projectes d'Automatització i Robòtica, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • López Fernández, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic Industrial i Automàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Project Management PMP per EAE Business School. Project Manager a Teknics, enginyeria capdavantera d’assemblatge amb diverses seus a Europa. Prèviament, Project Lead en ABB. Àmplia experiència en gestió tècnica i econòmica de projectes d'automatització i robòtica de manera global a diversos sectors: automòbil (SEAT, VW, Ford, Mercedes), intra logística (Inditex, Amazon), cosmètica, pharma i Med-Tech. Professor Associat a l'Escola d’Enginyeria de Barcelona EST (EEBE-UPC).
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Màster en Producció Automatització i Robòtica i del Màster en Transformació Digital en la Indústria a la UPC School desenvolupat al CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
Professorat
 • Aranda López, Joan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en les especialitats de Visió per Computador i Robòtica. Professor titular de Robòtica de la UPC des de 1998. La seva investigació se centra en la percepció 3D i la interacció humà-robot, principalment en aplicacions mèdiques i de serveis. Autor de més de cent publicacions en aquestes àrees, dirigint diverses tesis doctorals. Ha participat en múltiples projectes de RDT nacionals i europeus, liderant InHANDS: Interactive Robotics for Human Assistance iN Domestic Scenarios.
 • Avendaño Otero, Jorge Arturo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer mecànic per la Universitat d'Amèrica de Bogotà, Colòmbia. Màster en Automatització i Control Industrial, Postgraduat en Manteniment Industrial i Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials per la UPC School. Programari Arquitech a Oasys. Acumula una experiència de quinze anys al sector d'automatització industrial i instal·lacions.
 • Benitez Almarza, Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió de Projectes, Postgrau en Explotació de Plantes Depuradores, Certificació CISCO en xarxes industrials i certificat en seguretat 'Functional Safety Technician' per la TÜV Rheinland. Consultor tecnològic en una multinacional del sector de l'automatització.
 • Camacho Galdeano, José Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Postgrau en Disseny i Creació de Videojocs. Dissenyador i Game Balancer a Ubisoft. Acumula una experiència de més de deu anys en empreses de videojocs com Microjocs, Digital Chocolate o Ubisoft, com a programador i dissenyador.
 • Cortés Grau, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Ingeniero Superior Industrial, especialidad Eléctrica por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Actualmente área manager de robótica en LEITAT y coordinador de robótica del DFactory, HUB de industria 4.0. Con una experiencia de treinta y cinco años en robótica industrial, como ingeniero en diversas empresas (ABB, DGH, LEITAT) y en proyectos industriales y proyectos de investigación a nivel nacional y europeo. 
 • Fernández Hidalgo, Angel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial especialitzat en Control i Automatització Industrial. Responsable de la línia de negoci de Real Time Management i de la solució per a infraestructures GISIZE en Wonderware Iberia.
 • Gallanty Mora, Maria Teresa
  info

  Enginyera Electrònica per la Universitat Nacional Experimental de l'Táchira (UNET). Màster en Automatització, Robòtica i Domòtica per La Salle-URL. Scada Implementation Specialist en Bunge, amb aproximadament deu anys d'experiència laboral en els sectors d'automatització i control industrial juntament amb diferents empreses multinacionals (Bunge, Wonderware Iberia, Schneider Electric, PDVSA, Schlumberger).
 • Garcia Inglada, Pau Raimon
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Project Management Industrial i de Serveis per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School). Presales Solution Consultant - MOM / MES a Siemens, divisió Siemens Digital Industry Programari. Acumula una experiència de més de sis anys a Wonderware Iberia treballant com Application Consultant, especialitzat en solucions per a la Gestió en Temps Real, IOT i Transformació Digital dels entorns Industrials i d'Infraestructures.
 • Ginard Vera, Daniel
  info

  Enginyer Elèctric i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Project Management i Automàtica per la UPC. Actualment, treballa a Syniti, empresa dedicada a la migració i manteniment de les dades de sistemes ERP mitjançant SQL. Acumula més de vuit anys impartint classes en postgraus professionals a la UPC. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat en múltiples projectes relacionats amb sistemes de gestió de base de dades.
 • Guardia Gutierrez, Liliana Karina
  info

  Enginyera de Sistemes per la Universitat Catòlica Boliviana San Pablo, títol homologat a Espanya com a Enginyera Informàtica pel Ministeri d'Educació i Ciència. Arquitecte de Programari a l'empresa Oasys. Experiència de més de quinze anys en desenvolupament d'aplicacions a .Net, elaboració d'informes i maneig de base de dades SQL Server. Desenvolupaments per donar solucions als sectors de la Indústria, Infraestructura i Transport (Drivers, interfícies amb ERP, API, Informes, EBR).
 • Jurjo Rodríguez, Alejandro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Automatització Industrial i Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica de CIM UPC. Application Consultant a Logitek-Wonderware Iberia amb 6 anys d'experiència en sistemes RTM, comunicacions industrials i IOT.
 • Llonch Masachs, Marc
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de Control de Processos Avançats en INEOS INOVYN. Experiència en la regulació i control de processos elèctrics i termodinàmics. Experiència també en el disseny i desenvolupament de convertidors elèctrics de potència, tan connectats a la xarxa com per al control de motors. Actualment, executa tasques de docència com a professor de control industrial al màster de Producció Automatitzada i Robòtica, i d'Automatització i Control en el màster de Tecnologies Aplicades a la Mecatrònica 4.0.

 • Òdena Giménez, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Direcció Comptable i Control de gestió per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Col·legi d'Economistes. Més de vint anys ocupant càrrecs de responsabilitat, Controller, Direcció Financera, Direcció d'Operacions i Direcció General en empreses multinacionals (Chemipol,Isofix, Grup Idilia Foods).
 • Piera Salmeron, Jose Vicente
  info

  Enginyer Electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dins de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Product Manager en empresa de Visió Artificial.
 • Piñol Garcia, Laia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)Postgrau en Project Management Industrial i de Serveis per la UPC School. Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial per la UPC. . Automation Engineer en Automatització i Control a Grifols S.A. Gestió de Projectes de millora i Manteniment dels sistemes de control a l'àrea de producció d'Institut Grifols. Enginyera amb vuit anys d'experiència en solucions RTM i indústria 4.0 a sectors com Aigües, SmartCities, Farmaceutica, entre d'altres.
 • Puigdesens Casals, Elisabet
  info

  Enginyera Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Robòtica per Universitat de Vic-Eurecat. Enginyera de producte de l'àrea de Real Time Management (RTM) a LOGITEK/Wonderware Iberia.
 • Ramírez Aranda, Santiago
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la UAB. Analista/Consultor de Sistemes Informàtics Industrials amb àmplia experiència en direcció tècnica i administrativa en grans projectes. Prop de vint anys d'experiència al sector de l'automatització industrial, especialment en sistemes Batch, MES i MOM. Més de deu anys treballant com a Responsable de Projectes d'automatització industrial a integradors de sistemes. Més de tres anys dirigint el departament de consultoria de Wonderware Spain liderant un equip de més de deu persones, fins a canviar de posició a Presales engineer.
 • Rodríguez Meza, Arnoldo José
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic en Computació Universitat Yacambú (Veneçuela), Homologat a l'Enginyer superior a Electronica pel Ministeri d'Educació, Màster en Producció Automatitzada i Robòtica a CIM UPC, Programari Architect a Accenture, Certificat a Aveva Application Server i Aveva Historian Server, més de 18 anys treballant en el desenvolupament de sistemes de temps real orientats als sectors productius de l'aigua, els aliments, la farmàcia, entre d'altres.
 • Romanos Sánchez, Evelyn
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - ETSETB). MBA a EAE Business School. Team Manager a OASYS. Acumula una experiència de quinze anys en sistemes MES.
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Màster en Producció Automatització i Robòtica i del Màster en Transformació Digital en la Indústria a la UPC School desenvolupat al CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
 • Sicilia Pasarisas, Cristina
  info

  Enginyera en Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certificació Universitària en gestió de projectes per la Universitat Ramon Llull, i certificació oficial SCRUM. Project Manager a Elecnor Servicios y Proyectos, dirigint principalment projectes d'infraestructura. Experiència de més de quinze anys en el sector de l'automatització, sobretot en projectes de l'àmbit de l'aigua i infraestructures, habitualment desenvolupant SCADAs.
 • Vicente Burguillo, Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica pel CIM UPC (UPC School). Fundador i CEO d'Opposite, empresa de desenvolupament de programari i formació IT. Director tècnic de la IT Academy de Barcelona Activa. Acumula una experiència en projectes de programari a empreses com Revlon, Naturgy, Sanitas, Grup Dia, Catalana Occident i Under Armour, entre d'altres.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer d’automatització, de processos o de producció.
 • Integrador industrial.
 • Tècnic de departaments d’enginyeria, producció o manteniment.
 • Consultor de solucions industrials, arquitectures de comunicació i de sistemes de producció.

Testimonis i notícies

Testimonis

Després de 23 anys a la indústria a peu de camp, 10 d'ells com a autònom, vaig sentir que necessitava nous reptes en vista de la transformació digital. L'èxit de l'aprenentatge d'aquest màster és que es fonamenta en un projecte amb aplicació real a la indústria. En el nostre cas va ser una cèl·lula robotitzada per al tall de pedra; un robot antropomòrfic amb una eina de tall acoblada. Per mi va ser molt especial, ja que vaig poder bolcar tota la meva experiència al sector de la pedra. A més, abans d'acabar el màster vaig començar pràctiques a l'empresa on actualment treballo, fent un salt substancial a la meva carrera: de la meva rutina diària a peu de màquina vaig passar a dissenyar-la amb el meu equip a l'oficina. En definitiva, una gran experiència on he fusionat la meva experiència laboral amb un gran ventall de contingut nou, materialitzant el creixement professional que buscava. El recomano a qualsevol que vulgui fer aquesta transició.

Alfredo Camacho Enginyer d'automatització a Outsourcing Automation System (OASYS)

Altres notícies
La UPC organitza el primer ‘showroom' d'indústria 4.0 de Catalunya, adreçat a empreses
23-12-2022
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar