Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Producció Automatitzada i Robòtica
Sessió informativa

21-09-2021

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
39a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
10.450€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 18/10/2021
Fi classes: 20/06/2022
Fi programa : 15/07/2022
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
L'automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l'eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de màquines automàtiques, autòmats programables, robots, magatzems, transport automàtic, supervisió i control de processos i sistemes de comunicació industrials. Les funcions tradicionals de l'home dins la cadena productiva, l'operativa d'eines i de màquines, el control i la supervisió de processos són progressivament traspassats a sistemes automàtics. L'augment progressiu d'automatismes i ordinadors a les fàbriques i l'accelerada evolució de les seves característiques demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en un camp molt ampli: l'electrònica, l'automàtica i la informàtica, des d'una perspectiva integrada i amb el suport de l'ordinador. El propòsit del màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) és analitzar i avaluar les tecnologies disponibles en el mercat per a l'automatització, la informatització i la integració dels sistemes de les diferents àrees de producció.
Impulsat per:
Objectius
En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

 • Dissenyar un sistema de supervisió i de control de llocs de treball o de processos industrials, mitjançant PLC o ordinador.
 • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participin en un sistema de fabricació discret: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, sistemes de supervisió, sistemes de manutenció, robots.
 • Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s'escaigui, afrontar aquesta automatització amb tots els coneixements necessaris.
A qui va dirigit?
Orientat especialment a enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l’automatització i la integració de processos en les fases de disseny, d’execució i de manteniment; o a responsables en el disseny de línies automatitzades, de components que hi participen i de l’accés a la informació local o remota de les dades generades per aquests sistemes.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 28h
Introducció als Sistemes de Temps Real
 • Introducció a la planta pilot, al procés productiu i al projecte transversal.
 • Comunicacions OPC.
 • Integració de sistemes a la plataforma de temps real.
 • Arquitectures de temps real i de servidors amb virtualització.
 • Metodologia SCRUM.
3 ECTS 24h
UX/UI i Aplicacions Gràfiques
 • Introducció a la visualització SCADA I
 • Introducció a la visualització SCADA II
 • User Experience en proyectos SCADA (UX/UI)
 • Gestió d’alarmes.
 • Gestió de seguretat.
 • Sistemes GIS en projectes SCADA
3 ECTS 18h
MES/MOM
 • Entendre en profunditat els sistemes MES/MOM, i la filosofia model driven.
 • Analitzar les necessitats del procés productiu i definir les funcionalitats necessàries per implantar el sistema MES.
 • Integrar les funcionalitats per al càlcul de l’OEE i la gestió de les operacions a la plataforma de temps real.
4 ECTS 35h
Backend de les Plataformes SCADA
 • Programació de regles de negoci en .NET
 • Bases de dades SQL.
 • Bases de dades i sistemes Historian.
2 ECTS 17h
Dispositius de Planta: Sensors i Accionaments: DA I/O. Requeriments i Selecció
 • Requeriments del procés, requeriments d’entorn i estàndards industrials.
 • Detectors.
 • Sistemes de visió.
 • Accionaments pneumàtics i oleohidràulics.
 • Accionaments elèctrics.
3 ECTS 21h
Arquitectura de Control en Línies Automatitzades: PLC/PAC, HMI i Perifèria
 • Selecció de l’autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d’entorn.
 • Scan: cicle de funcionament i control. Selecció E/S: tipologia i connexions.
 • Canals de connexió de la informació d’un PLC al món, VPN.
 • Seguretat del programa i seguretat de l’arquitectura.
3 ECTS 25h
Comunicacions Industrials: Busos de Camp, Xarxes Locals i Accés Remot
 • Conceptes bàsics: piràmide CIM i el model de referència ISO/OSI.
 • Protocols clàssics en processos industrials: ASi, Interbus-S, Profibus DP/PA i DeviceNet; i protocols basats en Ethernet: ProfiNet, Ethernet IP, ModbusTCP i EtherCAT. Protocols horitzontals vs. verticals.
 • Captura i distribució de dades (OPCUA), connexió a sistemes MES, informació de planta vs. informació corporativa.
 • Disseny de la xarxa industrial: fiabilitat i robustesa. Procediments de protecció interplanta, planta-món.
6 ECTS 42h
Configuració, Estructuració i Programació de PLC/PAC, HMI i Perifèria
 • Metodologia de treball amb PLC.
 • Programació IEC 61131-3: llenguatges de programació. Instruccions bàsiques.
 • Descripció, regles i programació amb PLCs industrials multimarca.
 • Estructuració d’un programa segons Guia GEMMA (procediment d’arrencada i parada d’una màquina, modes de funcionament i estats de producció. Estructuració funcional del procés vs. estructuració en funcions del programa).
 • Programació d’estacions reals: configuració del maquinari i de les comunicacions dels components remots. Definició de variables de programació: direccionalment simbòlic o per direcció de memòria. Programació de l’HMI enllaçada: pantalla d’accés, de manteniment, d’operacions, etc.
4 ECTS 30h
Instrumentació i Enginyeria
 • Mesura de variables de procés: temperatura, pressió, cabal i nivell.
 • Criteris de selecció d’instruments.
 • Elements finals de control: vàlvules i posicionadors.
 • Diagrames, identificació i simbologia: P&ID, diagrames de llaç.
 • Analitzadors en línia.
1 ECTS 5h
Conceptes Complementaris de la Instrumentació
 • Instal·lacions en Atmosferes Explosives (ATEX).
 • Sistemes de Seguretat Instrumentada (SIS).
 • La corrosió al món de la instrumentació.
5 ECTS 40h
Control Bàsic - Base Teòrica del Control de Processos
 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentació.
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia.
 • Identificació de processos.
 • Regulació PID: accions P, I i D. Ajust empíric i mètodes d’ajust.
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist; resposta temporal i freqüencial.
 • Pràctiques de Regulació i Control.
4 ECTS 30h
Control Avançat - Tècniques Avançades de Control de Processos
 • Descripció d’altres teories de control.
 • Control feedforward, cascada, selectiu, no lineal, i d’altres.
 • Pràctiques de Regulació i Control.
6 ECTS 42h
Cèl·lules Robotitzades i Programació de Robots. La Robòtica Col·laborativa
 • Manipulador vs. robot. Criteris de selecció d’un robot.
 • Planificació i control de trajectòria: control d’articulacions, sincronització de moviments i sistemes múltiples de referència.
 • Pràctiques de programació off-line, de simulació i de programació directa.
 • Avantatges i limitacions: quan utilitzar-lo?
 • Característiques i aplicacions de la robòtica col·laborativa.
 • Especificacions per instal·lar robots col·laboratius.
1.5 ECTS 10h
Seguretat en Instal·lacions Automatitzades
 • Conceptes i requeriments de seguretat en instal·lacions productives.
 • Anàlisi dels riscos en les diferents fases del projecte i verificació dels dispositius instal·lats.
 • Selecció de les tecnologies de seguretat.
1.5 ECTS 10h
Sistemes de Manutenció i Logística del Flux Productiu
 • Sistemes d’alimentació i emmagatzematge: línia, granel i discontinus.
 • Sistemes de distribució interna, buffers i bypass.
3 ECTS 26h
Introducció a l'Operació Industrial i Anàlisi del Procés a Automatitzar
 • Conceptes d’organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S i SMED.
 • Indicadors operatius: OEE, taxes de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc.
 • LEAN Management. Estudi del procés i l’entorn abans de determinar millores tecnològiques.
2 ECTS 17h
Gestió de Projectes d'Automatització Industrial
 • Quan, com i quines tecnologies utilitzar en una automatització.
 • Model conceptual de projectes: fases d’un projecte d’automatització.
 • La simulació com a eina d’optimització i dimensionat.
 • Seguiment i control econòmic: pressupost i indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial.
 • Estudi a través de casos reals de millora de productivitat, producció i qualitat analitzant i automatitzant el sistema inicial: cèl·lula robotitzada, procés FMS.
4 ECTS 30h
Projecte Final Màster
A l'acabament del màster cal desenvolupar un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada i l'estudi de la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es basarà en situacions reals de les pròpies empreses dels participants o del Centre CIM.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sabaté i Domènech, Francesc

  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels móns OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
Professorat
 • Benitez Almarza, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, Enginyeria elèctrica, ETSEIB-UPC. Màster en Gestió de Projectes, Postgrau en Explotació de Plantes Depuradores, Certificació CISCO en xarxes industrials i certificat en seguretat 'Functional Safety Technician' per la TÜV Rheinland. Actualment treballant com a consultor tecnològic en una multinacional del sector de l'automatització.
 • Piera Salmeron, Jose Vicente

  Llicenciat en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dins de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Actualment treballant com a Product Manager en empresa de Visió Artificial.
 • Sabaté i Domènech, Francesc

  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels móns OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.

Sortides professionals

 • Enginyer d’automatització, de processos o de producció.
 • Integrador industrial.
 • Tècnic de departaments d’enginyeria, producció o manteniment.
 • Consultor de solucions industrials, arquitectures de comunicació i de sistemes de producció.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 512 33 37
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar