Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Project Management Industrial i de Serveis
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
18a Edició
Crèdits
60 ECTS (385 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?
Dissenyar i gestionar projectes industrials i de serveis eficients en qualitat, temps i cost és un repte per a qualsevol empresa. Al màster en Project Management Industrial i de Serveis oferim els coneixements i les tendències més avançades per gestionar i dirigir projectes amb èxit, de qualsevol tipologia i des d’una visió integral.

El màster compta amb un primer bloc eminentment tècnic, en el qual s'exposen les tècniques més avançades per a la gestió de projectes, amb un èmfasi especial en la metodologia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI), així com en altres tècniques innovadores com la cadena crítica o el Lean Project. També s'estudien els processos externs a la planificació i el desenvolupament de projectes, com l'outsourcing i l'externalització de serveis.

Aquest màster facilita l'obtenció del certificat Project Management Professional (PMP) que atorga el PMI, basat en la metodologia PMBOK, ja que té convalidades les hores de formació necessàries per a la seva obtenció. Els professionals que desitgin aconseguir-ho, només hauran de superar unes proves finals avaluades pel PMI i per a les quals es prepara als alumnes al llarg del màster.

El segon bloc es dedica al vessant més humà en la gestió de projectes. L’accent es posa en els equips que desenvolupen els projectes, i en dotar els seus líders d'habilitats i capacitats per dirigir amb èxit grups de persones. En aquest sentit, es treballen aspectes com ara la intel·ligència emocional, les tècniques de negociació o la comunicació empresarial, per a les quals s'inclouen sessions de coaching.

El professorat del màster està format per professionals dels sectors industrials, amb una àmplia experiència en el món empresarial. Com que exigim la màxima qualitat i un altíssim nivell d'excel·lència en cadascun dels aspectes docents, s'ha creat la figura d'un coordinador general, que dona uniformitat i coherència a totes les matèries. Tot el professorat del màster està a disposició de l’alumnat per a la tutorització del projecte fi de màster que han de desenvolupar.

Per tal de fer més àgil el seguiment del curs, en formalitzar la matrícula tots els participants rebran un iPad on podran descarregar-se tota la documentació del màster.
Objectius
 • Dissenyar, desenvolupar i executar un projecte industrial o de serveis de forma integral, amb la màxima eficiència i d'acord amb la finalitat d'aquest.
 • Desenvolupar tècniques de gestió, planificació i control de projectes.
 • Formular projectes ajustats als requeriments i especificacions del client, amb el cost mínim i reduint al màxim el lead time.
 • Proporcionar habilitats per dirigir equips de treball.
A qui va dirigit?
 • Responsables i col·laboradors en el desenvolupament de projectes industrials o de serveis.
 • Professionals que tenen responsabilitat en la direcció, la planificació o la gestió de projectes de qualsevol mena.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
9 ECTS 75h
Project Management. Projectes Industrials i de Serveis. Metodologia PMBOK.
 • Presentació del màster en Project Management Industrial i de Serveis. Direcció, estratègia i gestió de projectes. El quadre de comandament integral.
 • Què és un projecte? Gestió de/per projectes. La gestió estratègica i pràctica dels projectes. Aspectes clau.
 • Business Process Management. Els processos com a suport dels projectes. Millora de processos. Prioritats i mapa relacional. Millora per fases.
 • Projectes de serveis. Característiques específiques. Indicadors propis. Serveis genèrics i perifèrics.
 • Projectes industrials. Característiques i metodologies específiques. Control de projectes i gestió del risc. Advanced Product Quality Planning (APQP).
 • Planificació i anàlisi estratègica de l'activitat empresarial. Missió, visió i valors. Direcció per objectius. Hoshin Kanri.
 • Direcció per valors. El talent i el seu desenvolupament. Capacitats dels recursos humans.
 • Els projectes des de la direcció general. Planificació, cost i comunicació. Innovació: els casos de Toyota-Prius i El Bulli. Problemes: els casos de Volkswagen, Dieselgate i Galaxy S8.
 • Metodologia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI). Plantejament general i aspectes que comprèn: pla de direcció d'un projecte, processos d'inici, abast, temps, costos, recursos humans, qualitat, riscos, execució i tancament, grups de processos, àrees de coneixement, elements i fases per al seu desenvolupament.
 • Metodologia PMBOK. Anàlisi de les àrees. El Project Charter. Recursos necessaris, costos i pressupost. Planificació de la qualitat. Recursos humans, comunicacions, riscos i compres. Execució, seguiment i tancament.
 • Project Economy en el s. XXI. Competències i àrees d'experiència per a la direcció de projectes en el futur pròxim. Desafiaments, oportunitats, carrera professional i networking.
9 ECTS 85h
Planificació de Projectes. Mètodes Basats en el Camí Crític i la Cadena Crítica. Lean Project
 • Planificació de projectes. Metodologies basades en el camí crític. Program Evaluation and Review Techniques (PERT) i Critical Path Method (CPM). Diagrama de GANTT. Estimació de costos i temps.
 • Planificació i programació de projectes mitjançant software. Microsoft Project ®.
 • Planificació avançada de projectes amb Critical Chain Project Management (CCPM). Software ProChain Project Scheduling.
 • Incertesa en projectes. La multitasca. Identificació de la cadena crítica. Comparativa amb camí crític.
 • Entorns multiprojecte. Sincronització de projectes amb recursos compartits. Colls d'ampolla de capacitat.
 • Control de projectes: gestió de buffers. Operativa. Seguiment i control amb ProChain Project Scheduling.
 • Gestió i millora dels processos a desenvolupar en els projectes. Identificació i mapa de processos. Responsabilitats. Fases de la millora. Factors crítics d'èxit.
 • Normatives i estàndards en la certificació de projectes: ISO 10.006 i ISO 21.500. Norma UNE 166000 per a projectes d'innovació. Mapes de projectes i matrius de decisió.
 • Planificació correcta de projectes, el seu cost i temps. Rol de l'organització. Estandardització. Time to market.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: eines de Lean Management en projectes (Lean Project). SIPOC.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: resolució de problemes. Metodologia PDCA i A3.
 • Lean Management en projectes. Eines per a l'anàlisi del flux de valor en els projectes: Value Stream Mapping (VSM).
 • Lean Management en projectes: Oobeya. Ús de la gestió de projectes. Lean Startup. Connexió amb el SIPOC i el VSM-DP.
 • Gestió del risc en els projectes. Tipologia i impacte dels riscos. Eines de control del risc. Visual Management.
 • Metodologies àgils per adaptar l'operativa a les condicions d'un projecte. Operativa en cascada vs. eines àgils. Framework scrum. Cicle scrum.
 • Rols i processos del Scrum. El líder: Scrum master. Equip de treball. Product owner i stakeholders. Backlog del producte. Burndown charts. Cicles del feedback.
5 ECTS 50h
Projectes amb Qualitat i Mínim Cost i Temps. Enginyeria Concurrent
 • Innovació estratègica. Tipus d'innovació. Casos de Nespresso, Procter & Gamble i Citizen Sun (Harvard Business Publishing).
 • Desenvolupament de nous productes. Innovació: enginyeria concurrent. Design Thinking. Innovation simulation (Harvard Business Publishing).
 • Gestió de la qualitat en el desenvolupament de projectes. Models de qualitat. Model European Foundation Quality Management (EFQM).
 • Projectes de desenvolupament de productes i serveis ajustats als requeriments del client. Quality Function Deployement (QFD).
 • La qualitat en el disseny i desenvolupament de projectes. Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE). Causes de les errades i la seva eliminació.
 • Innovació i creativitat en el planejament i desenvolupament de projectes de nous productes i serveis. Simulació mitjançant casos de LEGO.
 • Projectes de desenvolupament de serveis. Aspectes relacionats amb l'eficiència, el timming i el cost. Serveis postvenda i reclamacions. Indicadors i mapa de processos.
 • Excel·lència en la qualitat en projectes de serveis. Percepció vs. expectatives. Valor per a l'empleat i pel client. Gestió d'intangibles.
11 ECTS 85h
Recursos Humans en els Projectes. Equips de Projecte. Habilitats Directives. Perfils. Canvi Cultural. Coaching
 • Lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
 • Gestió proactiva d'equips de treball. Competències i responsabilitats del Project Manager i de l'equip de projecte.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Rols d'un equip equilibrat. Test per als assistents i els seus rols.
 • Tècniques de comunicació. Presentacions en públic. Eines. Anàlisi de les barreres, la capacitat empàtica i l'assertivitat.
 • Contractació en projectes. Tipus de contractes. Negociació. Gestió de conflictes en els projectes. Tipus. Fases. Desenvolupament i detonants de les confrontacions. Model de Thomas Kilman per a l'autoavaluació.
 • L'entorn de les organitzacions i el seu impacte en la gestió de les persones. Desenvolupament directiu. Competències. Anàlisis del perfil directiu. Test 16 PF.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes. El Projecte de Pla de Negoci (Business Plan Project).
 • Emprenedoria i gestió dels recursos. Projectes Start Up. Etapes. Els recursos en el procés emprenedor. El model de Canvas. Nous projectes amb Lean Management.
 • Canvi de cultura a l'organització. Casos d'èxit. Liderar el canvi: emprenedoria, creativitat i gestió de la innovació. Gestió del canvi. El model de Kotter.
 • Canvi cultural en entorns Lean Management. Total Productive Maintenance (TPM). Alineació dels indicadors específics del TPM. Integració del Lean i del TPM. Norma ISO TS16949.
 • Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Norma ISO 26000. Eines de sostenibilitat.
 • Coaching per a la direcció d'equips de projectes. Habilitats crítiques. Desenvolupament d'habilitats comunicatives. Creativitat, innovació, resolució de problemes i diversitat.
 • Coaching per al canvi. La corba del canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del líder.
 • Els entorns laborals actuals i futurs. Diversitat, generacions i característiques. Factors per un lideratge diferenciat. Estratègies i eines per liderar.

>> El programa inclou 3 hores de coaching personalitzat per a cada alumne.

4 ECTS 25h
Externalització de Projectes. Outsourcing. Projectes entre Diferents Cultures
 • Externalització de processos de projectes. Estratègia de compres i aprovisionament. Projectes d'externalització de processos. Contractes.
 • Productes, serveis i contractes de l'outsourcing. Projecte de redisseny de la cadena de subministrament. Externalització de les operacions. Externalització de competències.
 • Outsourcing i externalització. Globalització dels mercats i deslocalització.
 • Externalització de la producció. Integració del proveïdor en la cadena de subministrament.
 • Outsourcing en projectes de producció i de desenvolupament de productes, i en les activitats d'innovació. El cas de Hewlett-Packard (HP). Organitzacions complexes d'empreses.
 • Complexitat en els projectes entre diferents cultures. Globalització. Mercat xinès i del sud-est asiàtic. Subcontractació i gestió de compres internacionals.
4 ECTS 25h
Gestió Econòmica dels Projectes. Costos. Inversions. Finançament. Integració al Projecte
 • Aspectes econòmics de la direcció de projectes. Costos associats als projectes. Sistemes tradicionals de càlcul. Direct Costing i Full Costing.
 • Sistemes avançats. Costos basats en les activitats. Activity Based Cost (ABC). Activity Based Management (ABM). Activity Based Budgeting (ABB).
 • Aspectes econòmics i financers en el desenvolupament de projectes. Balanç i compte de resultats. Ràtios. Necessitats operatives de fons.
 • Aspectes econòmics i financers en la direcció de projectes. Anàlisi de les inversions. Desenvolupament d'un cas.
 • Finançament bancari. Les operacions de risc. Concessió de crèdits. Tipus de cessions de diners. Variables. Scoring i rating. Acord de capitals: Basilea II i Basilea III.
 • Gestió econòmica per a l'operativa Lean en projectes. Lean Accounting. Lean Startup. Aspectes financers del Lean Management.
4 ECTS 20h
Preparació per a l'Obtenció de la Certificació Project Management Professional (PMP)
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Revisió dels conceptes clau a practicar a fons per a l'examen: els aspectes fonamentals de la metodologia PMBOK. Training per preparar l'examen. Realització d'un examen de prova.
 • Metodologia del simulador. El procés de candidatura per al certificat PMP. Exposició de la metodologia per a l'accés al simulador, que ha de permetre practicar a fons la preparació de l'examen.
 • Valoració final de l'aprenentatge actiu del programa màster basat en projectes de Samsung, Volkswagen i Boeing.
14 ECTS 20h
Projecte Final de Màster

Realització tutoritzada d'un projecte, en grup i al llarg del màster, que consisteix en la realització d'un projecte de desenvolupament o millora, concret i realitzable, basat en la metodologia PMBOK.

Característiques del projecte:

 • El projecte de direcció de planta es realitzarà de forma tutoritzada, en equips de dos a quatre persones, sense descartar la possibilitat de fer-ho en solitari.
 • Es basarà en una situació plantejada pels integrants de l'equip (si pot ser, real).
 • El tutor pot aconsellar alguna situació concreta i guiarà la realització del projecte al llarg del curs, tant de forma presencial com no presencial.
 • Els professors del màster especialistes en una àrea concreta poden col·laborar en la tutoria, per donar suport a aquells aspectes de caràcter tècnic.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i es defensarà en una presentació pública.
 • La presentació es durà a terme en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte haurà de realitzar una part de la presentació.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l’Institut Lean Management d’Espanya, filial oficial del creat als EUA. Autor de diversos llibres i articles en revistes, en anglès i espanyol, en temes d’organització de la producció, Lean Manufacturing, enginyeria de processos, qualitat, manteniment i logística. Assessor i formador per empreses industrials des de la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Consolación Segura, Carolina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
Professorat
 • Abad Pequeño, Severino
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Química per la Universitat de Vigo. Professor Associat en el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Formador i consultor especialitzat en Lean Management amb àmplia experiència en entorns industrials, de serveis, administració pública, educació i de gestió de projectes. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Amores Bravo, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en empresa per la Universitat de Girona (UdG). Postgrau al programa Innovation, Information Technologies and Organisations i enginyer industrial per la UdG. Ha realitzat cursos sobre innovació en diverses escoles de negoci, com en Design Thinking a l'Innovation Lab de la Harvard Business School (HBS). Actualment és director del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya que gestiona projectes d'R+D i innovació. Professor associat a EADA i director de l'MBA de la UdG. Vint anys d'experiència en consultoria i projectes de gestió de la innovació en empreses.
 • Blasi i Darner, Alexandre
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), President de Mútua Intercomarcal, soci de Caudexpe, patró de la Fundació de la Santa Creu, col·laborador de diferents organitzacions per la seva eficàcia i eficiència, i conferenciant en temes de tecnologia i de renovació. Ha ocupat llocs com a vicepresident del Patronat de la Fundació Rinaldi, membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona i del Comitè de Direcció del Barcelona Institut d'Emprenedoria, Vicepresident i Conseller Delegat de Samsung a Espanya.
 • Bolivar, Cristina

  Llicenciada en Psicologia i en Filosofia. Fundadora i Chief Executive Officer (CEO) d'Essential Institute. Experta a acompanyar processos de transformació personal, organitzacional i social des de gairebé 30 anys. Màster Essential Coach MCC, consultora, formadora, Mentor-Coach i conferenciant internacional. Creadora de l'Essential Coaching. Professora Acreditada en Eneagrama per l'IEA. Titulació Oficial en Formació de Formadors. Col·laboradora habitual de ràdio i TV.
 • Casanovas Villanueva, August
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Direcció i administració d'empreses per ESADE. Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EE. UU). Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup Celsa), cosmètica (Coty Astor), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (Ralstonpurina, Schweppes). Soci fundador Instituto Lean Management. Membre de Lean Global Network.
 • Castillejo Hernandez, Ricard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Químic en l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Professor Associat a l'IQS Executive. Actualment principal consultor i fundador de NOSIS GMP Compliance and Quality Partners, S.L. Acumula 30 anys d'experiència en entorns multinacionals del sector farmacèutic, on ha desenvolupat posicions de responsabilitat tant nacional com internacional, com ara Quality Assurance (QA) manager, Third Party Quality manager, Senior Quality manager Corporatiu.
 • Charles Ormo, Eduard

  Llicenciat en Economia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Banca i Finances. Empleat de banca. Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Consolación Segura, Carolina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entusiasta en la pràctica i aplicació de metodologia Lean en sistemes productius, processos de serveis i sanitaris. Format en el sector de l’automoció per Senseis de Toyota, actualment compagina la seva activitat professional a l’Institut Lean d’Espanya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Avaluador-assessor internacional EFQM, soci fundador i gerent de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de vint-i-cinc anys. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor en altres entitats com la Universitat Abat Oliva CEU i l'Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI). Actualment és president del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny.
 • Esteve Oró, Felip
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor i professor de l’àrea de Recursos Humans i desenvolupament de competències, Coach executiu. Col·laborador del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat. Màster en Consultoria de les organitzacions i Direcció de Recursos Humans per la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en la gestió de projectes europeus de transferència tecnològica i d’R+D+I dirigint l’Associació Espanyola de Rapid Manufacturing (ASERM).
 • Genescà Palau, Enric

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Consultor-assessor en direcció de projectes, amb àmplia experiència en el sector de l'automòbil.
 • González Babón, Jesús

  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Lleó (ULE). Màster en Logística per la Universitat de Valladolid (UVA). Màster en Investigació en Economia de l'Empresa per la UVA. Premi CEL Universitat 2013. Professor col·laborador honorífic al Departament d'Organització d'Empreses de la UVA. Exresponsable d'Enginyeria de la Qualitat i Auditories de FASA Renault (Renault España).
 • Herranz Sotoca, Antonio

  Llicenciat en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica de RR. HH, Metodologies "Agile" i Sistemes Retributius. Professor col·laborador a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb àmplia experiència dintre d'organitzacions públiques i privades. El seu àmbit d'expertesa són la gestió estratègica dels Recursos Humans i les Metodologies "Agile". Coach Professional.
 • León Márquez, Domingo Miguel

  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Màster en Negoci Bancari per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Molas Beykirch, Isabel
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Gestió d'Empreses Turístiques per la Universitat de Girona. Direcció de Màrqueting per l'Escola Superior de Màrqueting i Administració (ESMA). Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Sòcia fundadora de l'empresa MiB, consultora especialitzada en desenvolupament de persones i organitzacions, comunicació i habilitats directives. Professora especialitzada en el desenvolupament de les habilitats interpersonals i en totes les àrees de gestió de persones i equips.
 • Moya Valladares, Aránzazu

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Responsable de projectes i implantacions industrials a Magna-Donelli.
 • Mussons Sellés, Jaume

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor a l'OBS Business School. Consultor empresarial.
 • Pons Peregort, Olga

  Llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assessora en Recursos humans (RR.HH.).
 • Romero Cuadros, Antònia

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en coaching personal, executiu i organitzacional. Certificada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya com a psicòloga-coach. Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica en el Centre KINE. Ha desenvolupat la seva carrera professional ocupant llocs de gestió i organització de programes de formació de tercer cicle a la UPC. Actualment compagina tasques de gestió a la UPC i la consultoria de desenvolupament personal, d'equips i organitzacional a Atenalia-Psychologial Training.
 • Santiago López, Ana
  Veure perfil a Linkedin
  Psicòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Direcció de RH per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Coaching personal, executiu i organitzacional. Postgrau en gestió de la formació en les organitzacions per la Universitat de Barcelona (UB). Formada en el Model Covey, Model de canvi ADKAR, Agile People, Lideratge Positiu… Ha desenvolupat la seva carrera en llocs de lideratge en recursos humans, implementant projectes de desenvolupament organitzacional i facilitant processos de transformació en equips i persones. Actualment, lidera una àrea de Talent, és docent en diferents Universitats i Consultora en Atenalia Psychological Training, S.L.
 • Sardà Ferrer, Joan

  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del Comitè Assessor de l'Institut Català d'Oncologia (I.C.O.) Membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (C.N.E.P.) del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Servera Salas, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Soci de Teocéconsultors on participa de les activitats de formació i consultoria aplicant les tècniques de T.O.C. (Theory Of Constraints). Especialista en CCPM, Critical Chain Project Management. Es va formar a l'Institut Goldratt. Llicenciat en Psicologia per la UB. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Al llarg de més de 35 anys ha exercit com a consultor, formador i gerent en empreses, ONG's, Administració Pública i Universitats.
 • Teixidó Escobar, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat com Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI).
 • Torrell Martínez, Francesca
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Tusquets Aznarez, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor en Cadena Crítica a TEOCE Consultors S.L. Expert en Critical Chain Project Management (CCPM), un sistema de gestió de projectes que adapta la planificació a la incertesa dels nostres temps i aconsegueix importants resultats en velocitat, productivitat, previsibilitat i qualitat de vida de l'equip del projecte.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Economista i Advocat per la Universitat de Barcelona. Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop. Conseller i Assessor en temes d'estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Sortides professionals

 • Direcció de projectes.
 • Direcció de desenvolupament de nous productes o serveis.
 • Direcció d'equips de millora de processos.
 • Cap de desenvolupament de projectes.
 • Direcció d'equips humans en el desenvolupament de projectes.
 • Direcció general o executiva.
 • Consultoria en Project Management.

Testimonis

Testimonis

El màster en Project Management Industrial i de Serveis em sembla ideal per 3 raons que engloben les meves expectatives inicials: l’enfocament dual en indústria i serveis, l’àmplia experiència de l’equip docent i l'èmfasi en aquelles capacitats directives que permeten administrar de forma integral l'aspecte tècnic i el capital humà que conformen un projecte. Finalitzat el màster, puc afirmar, per una banda, que eines tècniques com la gestió de riscos m'estan ajudant a millorar processos en l'empresa i, per una altra banda, que eines com la comunicació emocional, el lideratge proactiu de persones o la gestió de conflictes han millorat substancialment les meves relacions culturals i laborals amb els meus col·legues a Àsia, Amèrica i Europa. En síntesi, el màster ofereix una formació integral que promou millores tant a nivell personal com professional.

Manuel Mata CAM Project Engineering a Grohmann Engineering (GmbH)

En aquests moments, a l'entorn professional hi ha un nivell de competitivitat molt elevat. Per aquest motiu, hem de formar-nos per poder afrontar amb major èxit els projectes que se'ns plantegen. En el meu cas, em vaig inscriure al màster per poder adquirir una metodologia de gestió de projectes que em permetés tenir un major control professional. Els coneixements adquirits són bàsics per a qualsevol professional que tingui l’ambició d’acceptar responsabilitats i progressar en el si d'una empresa. La formació fa entendre els projectes de forma global, tot integrant els termes econòmics, tècnics i humans. La gestió de projectes, els aspectes financers i d’externalització de processos tenen una àrea en comú: la gestió de les persones. Aquesta qüestió és fonamental per assolir els objectius de qualsevol projecte i, per tant, esdevé clau per assegurar-ne l’èxit. De fet, l’aspecte més positiu és que el mateix màster ofereix sessions de coaching.  Et donen l'oportunitat de treballar aspectes de relació interpersonal i de definició d’objectius professionals. Sens dubte, aquesta formació em servirà per a fer un salt qualitatiu dins del meu entorn laboral, ja sigui progressant dins la meva actual empresa o bé provocant un canvi.

Marc Arranz Project Manager a Mineralia, Minerals Girona S.A.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 80 23
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster:
  • Carta de motivació

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar