Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
30a Edició
Crèdits
60 ECTS (392 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.900 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 07/10/2020
Fi classes: 11/06/2021
Fi programa : 01/10/2021
Horari
Dimecres: 15:30 a 21:00
Dijous: 15:30 a 21:00
Divendres: 15:30 a 21:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest programa?
El programa de Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, té més de 25 anys d'experiència i s'ha anat adaptant a les circumstàncies del mercat de la restauració de monuments històrics i la gestió patrimonial. Aquest ensenyament especialitzat és avui encara més necessari i urgent que fa 25 anys. Es tracta d'un procés interdisciplinar, que combina sabers tècnics amb coneixements humanístics i que apunta a un professional capaç de reunir en les seves intervencions qualitats estètiques, funcionals i de solidesa que permetin que l'edifici patrimonial es projecti cap a una nova vida útil a la comunitat. La bossa de graduats supera ja els 250 professionals que continuen treballant i desenvolupant funcions de responsabilitat a Espanya i altres països. 

L'assistència a congressos, les publicacions d'alguns dels docents i dels directors, la participació en taules rodones, els contactes amb l'administració competent en aquest camp, les visites i contactes amb els professionals i artesans relacionats ens permeten copsar les necessitats del mercat i reaccionar davant dels canvis, incorporant els especialistes capaços d'aportar aquests nous coneixements.
Objectius
 • Preparar tècnics amb criteri i competència professional per poder valorar el grau d'importància dels monuments, subconjunts i conjunts monumentals, per tal de poder-los restaurar i intervenir en la reforma interior dels centres històrics.
 • Reconèixer la identitat de les patologies per poder intervenir de forma respectuosa en la restauració dels monuments i amb les tècniques més adequades.
A qui va dirigit?
 • Es recomana experiència o estudis previs vinculats al patrimoni històric, artístic i arquitectònic des del camp de la Història, la Història de l'Art i de l'Arquitectura, l'Arquitectura, la Enginyeria Civil o la Restauració.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 38h
Història i Teoria de la Restauració, des dels seus Orígens fins la Carta de Venècia
 • Els monuments i la forma de la història. La pertinença a un contínuum temporal i espacial. Historicitat del monument. Relacions entre historiografia, anàlisi històric, desenvolupament sociopolític, conservació i restauració de monuments.
 • La valoració del patrimoni monumental abans del segle XIX. Conservacionisme vs intervencionisme al segle XIX Stern i Valadier. Viollet-le-Duc. John Ruskin.
 • El relativisme vienès: Alois Riegl i Max Dvòrak.
 • La restauració a Itàlia des de finals del XIX fins el 1930. Camillo Boito i el Restauro Modern, Gustavo Giovannonni i el Restauro científic, Luca Beltrami i el Restauro Històric.
 • La generalització del concepte de monument. Carta d'Atenes (1931). Taula rasa o respecte per les preexistències històriques i ambientals.
  Cesare Brandi i la Carta de Venècia (1964). La restauració integrada. Roberto Pane i la Restauració crítica.
 • La restauració arquitectònica com a disciplina autònoma. Llacunes i reintegracions. Addicions. Pàtines. Reconstruccions. Anastilosi. Agregats. Reproduccions. Còpies.
5 ECTS 38h
El Saber Constructiu: Materials i Tècniques
 • La tècnica en la memòria de l'arquitectura. Evolució dels elements i procediments constructius tradicionals.
 • Estructures verticals. murs de pedra en sec, tàpia, tova, carreus, maó, mixt. Pòrtics, arcs i voltes: tipologies, traçats i construcció. La volta gòtica i el seu traçat. La volta a la catalana. Fonaments.
 • Estructures horitzontals: forjats, teulades i terrats, escales.
  La fusta: Fusteria grossa i d'obra. Medis auxiliars, Encavallades de coberta, ràfecs i canalons d'obra.
 • Façanes i ornaments. Revestiments i pintures. Balcons, dintells, capitells, cornises, arcs, fusteries i reixeries. Paviments de pedra, fusta, ceràmica.
 • La pintura mural i la decoració arquitectònica: definició, tipus i materials. Conservació i restauració.
 • Les tècniques del segle XIX i XX. El cas de Catalunya.
6 ECTS 37h
Morfologia Urbana i Intervenció en els Centres Històrics
 • Formes d'anàlisi de la ciutat heretada. Interescalaritat. Situació i emplaçament. Interdependència entre traçat urbà, parcel·lari, tipologia i sistemes constructius. Elements urbans bàsics. Categorització urbana. La singularitat dels centres històrics: locus, elements primaris, àrees d'estudi i la ciutat per parts. Assentaments primaris, secundaris i terciaris.
 • Formes d'intervenció als centres històrics. Propostes. Identificació dels elements singulars i exemples de tipologies representatives. Casos d'estudi: Tarragona i Tarraco, Santiago de Compostela i la Catedral, Granada i l'Alhambra, Barcelona i el Pla Cerdà, Elies Rogent i la Universitat de Barcelona.
3 ECTS 18h
Arqueologia i Arquitectura. Metodologies d'Aixecament i Diagnòstic
 • L'aixecament arquitectònic indirecte. El suport topogràfic. Fotogrametria terrestre. Instruments per a la presa de dades. Aixecament amb una fotografia. Aixecament amb un par fotogràfic. Ortofotografia. Làser escaner terrestre. L'expressió de la restitució. Tipus i escales de documents a obtenir. Pràctiques amb càmeres mètriques i restituïdors analítics.
 • Anàlisi estratigràfic. Mètode Harris.
 • Arqueologia i arquitectura: el cas de Tarragona.
 • Les intervencions d'urgència i salvament dels conjunts i monuments històrics:
  • Intervencions a la Tarragona Romana.
  • Intervencions a les esglésies de Terrassa.
3 ECTS 18h
Arquitectures de Barcelona
 • Formació d'una identitat (650ac-1137). Naixement d'una capital. De la Barcelona pre-romànica al Gòtic català (800-1350). Triomf i decadència d'una capital (1350-1714). De la derrota a la Renaixença. Mercantilisme i revolució industrial (1714-1888). La ciutat dels prodigis: Modernisme i Noucentisme (1888-1929). De les projeccions de la gran ciutat fins l'Autarquia (1929-1949). La Barcelona del Grup R (1949-1957). El desarrollismo (1957-1975) Transició democràtica i transformació olímpica (1975-1992) , heroisme i hedonisme (1988-1992). La crisi del Model Barcelona (1993-2004).
 • Gaudí: origen i formació. El Palau Güell, primera síntesi de joventut.
 • L'Escola de les Teresianes o la lògica constructiva com a base del projecte.
 • La Casa Batlló, una tipologia residencial d'una casa reformada de l'Eixample.
 • La Casa Milà o l'arquitectura de la naturalesa.
 • El Parc Güell: del jardí de suburbi al Parc Urbà.
 • La Cripta de la Colònia Güell.
 • La Sagrada Família.
8 ECTS 48h
Taller d'Anàlisi de Camp i Representació del Patrimoni Construït
 • Estudi d'exemples de centres històrics monumentals, subconjunts monumentals i/o monuments.
 • Treball de camp i d'arxiu consistent en la recollida de dades i documentació capaç de permetre l'anàlisi i la interpretació. Utilització de cartografies històriques i modernes. Utilització de fonts escrites, gràfiques i fotogràfiques.
 • Anàlisi de l'estructura urbana i del seu desenvolupament històric.
 • Anàlisi de les tipologies arquitectòniques.
 • Anàlisi dels elements arquitectònics i estudi dels sistemes constructius històrics.
 • Estratigrafies. Reconstruccions interpretatives del procés de transformació dels monuments i conjunts.
 • Anàlisi de les patologies.
 • Redacció de fitxes de catalogació i definició dels nivells de protecció.
5 ECTS 37h
Història i Teoria de la Restauració a Espanya (1836-2010)
 • La restauració monumental al segle XIX a Catalunya i Espanya. Les desamortitzacions. Primeres visions romantico-literàries. Primers inventaris i comissions de monuments. Vicente Lampérez, Juan de Madrazo, Elies Rogent, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Adolf Florensa, Torres Balbàs, Jeroni Martorell, Juan Bautista Lázaro.
 • La Llei de 1933 sobre defensa, conservació i acreixement del patrimoni històric espanyol. Intervencions posteriors a la guerra civil.
 • Les intervencions sobre el patrimoni del s. XIX i el s. XX. El patrimoni industrial i el patrimoni del Moviment Modern.
 • Les lectures estructuralistes de la ciutat: Bologna i el Pla de Cervellatti. Aldo Rossi i la città anàloga.
 • El cas de Barcelona: la transformació dels barris sota l'ideal modernitzador, contradiccions d'un model. Els problemes de la refuncionalització. L'elitització de la ciutat.
 • La Carta Europea del Patrimoni Arquitectònic (Amsterdam 1975).
5 ECTS 38h
Patologies, Tècniques d'Intervenció i Accessibilitat
 • Conceptes generals i causes principals: físiques, mecàniques, biològiques, químiques, humanes.
 • Lesions en murs, voltes i arcs de fàbrica. Fissures, despreniments i esquerdes. Anàlisi d'estabilitat i comportament mecànic d'arcs i voltes mitjançant l'estàtica gràfica. Mètodes avançats de modelat i anàlisi estructural.
 • La consolidació estructural: recomposició, millora, injeccions, contraforts, tirants, cosits, empresillats, cèrcols, coronacions. Bastides, cintres, apuntalaments i fitacions.
 • Humitat a les construccions antigues: capilaritat, filtració i condensació. Tractaments per ventilació, drenatge, higroconvecció, electromagnetisme, interceptació capilar i cambres d'aire.
 • Paraments i façanes als edificis antics. Brutícia, eflorescències, erosions, cuarteraments, esquarteraments, escrostonats. Neteja, enlluïts, consolidació, protecció i reintegració de paraments.
 • Oxidacions i corrosions. Neteja, protecció i reintegració d'estructures metàl.liques, baranes i ferratges. Deshidratació, podriment, trencament, insectes. Reparació, reforços, tractaments antixilòfags i reintegració de parts lígnees.
 • L'enllumenat d'espais i edificis patrimonials.
4 ECTS 24h
Anàlisi d'Intervencions al Patrimoni Europeu
 • Anàlisi d'intervencions al patrimoni clàssic:
  • Termes de Diocleciano i Palazzo Altemps.
  • Duomo de Prato i Catedral de Ruvo di Puglia (Bari).
  • Teatre Olímpic de Sabbioneta.
  • Sant'Eliggio degli Orefici i Castelo Sant'Angelo (Roma).
  • Palazzo della Ragione (Milano).
  • Capella de Santa Maria (Abbbazia della Novalesa, Torino).
  • Vila Barbaro (Vicenza).
  • Vila Biberatica i Palazzo Poli (Roma).
 • Anàlisi d'intervencions al patrimoni aragonès i català.
 • Anàlisi d'intervencions a l'arquitectura moderna a Holanda, Itàlia i Espanya.
4 ECTS 30h
Redacció i Gestió de Catàlegs i Plans de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
 • El patrimoni, culte modern. La valoració del patrimoni i la catalogació. Metodologies. Contradiccions entre el marc teòric i el marc legal. Estructura urbana i territorial. Delimitació d'àrees i unitats d'intervenció. Monuments, paisatges i teixits. Els nivells de protecció. El tractament dels entorns. Centres històrics. Ciutats monuments, conjunts i subconjunts.
 • Protecció del patrimoni cultural immoble: llei 9/1993 de Protecció del patrimoni cultural català. Béns culturals d'interès nacional (BCIN). Béns culturals d'interès local (BCIL). Procediments de declaració. Problemes entre el dret públic i el privat.
 • Instruments d'intervenció urbanística. Text refós de la Llei d'urbanisme 1/2005. Reglament de la Llei d'Urbanisme 305/2006. Planejament urbanístic general: plans directors. Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM). Normes de Planejament. Programes d'actuació municipal. Planejament urbanístic derivat: Plans parcials, urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials, catàleg de béns protegits, ordenances, projectes d'urbanització.
 • El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i/o natural, i/o arqueològic. Categories i nivells de protecció. Els Béns d'Interès (BEI). Els Béns d'Interès Documental (BID). El Catàleg de Masies i Cases Rurals. Formes d'intervenció. Anàlisi dels plans especials de protecció i reforma interior dels centres històrics de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
4 ECTS 18h
Arxius, Museografia i Gestió del Patrimoni
 • Models administratius dels serveis de patrimoni de l'administració. Els informes de restauració. Anàlisi històric, cronològic i tècnic.
 • Difusió dels treballs de restauració. Memòria dels treballs executats durant la restauració. El llibre de manteniment. Control de les patologies. El pressupost a l'obra de la restauració.
 • El treball d'arxiu. Les fonts. Arxius històrics familiars, municipals, provincials, nacionals, institucionals. Arxius administratius. Arxius fotogràfics. Arxius a Internet. Programari per al treball d'arxiu. Protocols per al tractament de dades.
 • La interpretació del patrimoni. La funció social i econòmica del patrimoni. La difusió i dinamització dels espais culturals i patrimonials. Els nous valors del patrimoni aplicats a les estratègies d'empresa.
8 ECTS 48h
Taller de Projectes d'Intervenció
 • Elaboració d'un projecte de restauració total o parcial d'un edifici descrit i analitzat al taller d'anàlisi previ. El projecte es composa de plànols generals i de detall, memòria justificativa històrica, arquitectònica, funcional i tècnica (patologies, diagnòstic, propostes d'intervenció i incorporació d'elements nous).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la UPC. Professor convidat al programa de postgrau Universidade Federal da Paraíba (UFPB-PPGAU). Coordinador del portal www.historiaenobres.net. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561.
Professorat
 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la UPC. Professor convidat al programa de postgrau Universidade Federal da Paraíba (UFPB-PPGAU). Coordinador del portal www.historiaenobres.net. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561.
 • Arroyo Casals, Pau

  És llicenciat en Belles Arts en l'especialitat de conservació-restauració de béns culturals (UB) i Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura i d'Enginyeria Civil MRM (UPC). Ha realitzat estudis per a la conservació i la valorització de monuments històrics, així com projectes de restauració i intervencions de conservació-restauració de diversos béns del patrimoni arquitectònic. Actualment és administrador i director tècnic de l'empresa Lesena, Servei Integral al Patrimoni, S.L. i professor associat del Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la UB.
 • Bestraten Castells, Sandra Cinta
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecta, professora de l'ETSAB (UPC). Matèries: Habitatge i Cooperació, Tecnologies de baix cost per la cooperació, Accessibilitat Urbana i Arquitectònica. Membre del Consell del Centre de Cooperació al Desenvolupament i de la Junta de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UPC). Vocal de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC. Sòcia de Bestraten Hormias Arquitectura. Presidenta de Universitat Sense Fronteres (USF).
 • Buill Pozuelo, Felipe
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor por la UPC. Professor titular de Fotogrametria a l'EPSEB (UPC). Enginyer Tècnic en Topografia. Llicenciat en Geografia. Responsable del laboratori de fotogrametria de l'EPSEB.
 • Carrascal Simón, Andreu

  Llicenciat en Geografia i Història per la UB. Màster en Arxivística per la UAB. Membre del Bureau de la Secció d'Arquitectura del Consell Internacional d'Arxius ICA/S-AR. Autor del llibre: "Los documentos de arquitectura y cartografía. Qué son y cómo se tratan".
 • Casablancas Balazote, Carles Santiago

  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). MSc en Conservació i Rehabilitació del Patrimoni Construït per la CUJAE-Càtedra Regional UNESCO Carib i Diplomat en Arquitectura Legal i Forense per la UPF. Ha desenvolupat la seva pràctica professional i acadèmica a Cuba (L'Havana), a Irlanda (Dublín) i actualment a Espanya (Barcelona) on exercita com a professional independent especialitzat en temes de rehabilitació i restauració, havent treballat en béns catalogats de nivell BCIN i BCIL.
 • Costa Trost, Margarita
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la UPC. Professora associada del Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB (UPC) i docent en diferents màsters de la UPC. Coautora del llibre: "La protecció del patrimoni cultural immoble. Guia per a l'elaboració dels catàlegs municipals de béns protegits", Diputació de Barcelona, 2009.
 • Díaz Gómez, Cèsar

  Doctor Arquitecte. Ha estat professor catedràtic de Construccions Arquitectòniques i coordinador del Màster universitari de Tecnologia a l'Arquitectura (ETSAB / UPC) i de cursos de postgrau sobre rehabilitació a l'Escola Sert del COAC. Entre les seves publicacions cal destacar: Inspecció i diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis d'habitatges (Escola Sert, COAC, 2003), Intervencions en el patrimoni arquitectònic modern a Catalunya (Ed. UPC, 2017) i La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya (Ed. UPC, 2017).
 • Flores Gomez, Ricardo

  L'estudi Flores & Prats està dedicat a la confrontació de la teoria i la pràctica acadèmica amb l'activitat projectual i constructiva. Ha obtingut diversos premis internacionals: el Grand Award a la Millor Obra d'Arquitectura al Summer Show de la Royal Academy of Arts de Londres 2009, el Premi d'Arquitectura Ciutat de Barcelona 2016 per la seva obra Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia i ha estat exposat en la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2012, 2014 i 2016. Ricardo i Eva són professors associats a l'ETSAB-UPC.
 • Garcia Belmonte, Bàrbara

  Arquitecta per l'ETSAB-UPC. Diploma d'estudis avançats de suficiència investigadora pel tema "Arquitectura i Memòria: (re)presentar el lloc", Departament de Projectes Arquitectònics, UPC.
 • González García, Reinald

  Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona on ha impartit classes. També ha sigut docent de la UAB i del programa de doctorat d'arquitectura de l'ESARQ. Els darrers anys ha estat professor associat del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. Soci i fundador de Veclus, S.L., empresa dedicada a l'estudi i recerca del patrimoni construït català des de 1987 i amb més de mil edificacions estudiades dins l'àmbit català i especialment a la ciutat de Barcelona. Ha participat directament en diferents projectes de restauració de BCIN's a Catalunya.
 • Graus Rovira, Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Professor d'Història de l'Arquitectura i la Construcció al Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999. Particularment interessat en les interdependències entre tècnica i arquitectura.
 • Guardia Bassols, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte. Professor titular de la UPC. Imparteix cursos d'Història de l'Art i de l'Arquitectura. Fa recerca en Història Urbana. Algunes publicacions: "Espai i societat a la Barcelona pre-industrial", Editorial La Magrana, Barcelona, 1986; "Atlas Histórico de ciudades europeas", Vol. Península Ibérica, CCCB-Salvat, Barcelona, 1994; "Hacer ciudad a través de los mercados. Europa, siglos XIX i XX", MUHBA, Barcelona, 2010.
 • Hormias Laperal, Emilio
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte, professor a l'EPSEB (UPC). Imparteix l'assignatura "Diploma d'Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació". Soci de Bestratén Hormias Arquitectura. Coordinador de projectes de la associació Universitat sense Fronteres (USF). Ha desenvolupat nombrosos estudis i plans d'accessibilitat (Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Barcelona i altres) en col·laboració amb entitats públiques i associacions.
 • Hostench Ruiz, Oriol
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). Màster en Teoria i Història del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de l'ETSAB i actualment, doctorand pel mateix departament. Membre del grup de recerca de l'Arxiu Crític del Model Barcelona. Professor del Taller d'anàlisi de camp i representació del Patrimoni construït i coordinador tècnic del Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura.
 • Huerta Fernández, Santiago

  Doctor Arquitecte. Professor titular de Projecte i Càlcul d'Estructures a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM). Consultor en l'Anàlisi de Construccions Històriques. Cofundador i president de la Societat Espanyola d'Història de la Construcció (SEDHC). Director del Màster en Estructures de l'Edificació de la UPM. Director de publicacions de l'Institut Juan de Herrera.
 • Ibarz Pascual, Anna

  Arquitecta per l'ETSAB-UPC. Diplôme d'Spécialisation et Aprofondissement en Architecture et Patrimoine de l'École d'Hauts Études de Chaillot. Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Des de 2008 desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit de la rehabilitació, restauració i conservació dels patrimonis, en edificis catalogats BCIL, BCIN i patrimoni UNESCO.
 • Julià i Torné, Montserrat

  Llicenciada en Història de l'Art per la UB. Postgrau en Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC) de la UPC. Actualment és directora de biblioteca i pertany al Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO. Coautora de "Lèxic bàsic de restauració arquitectònica".
 • Lahuerta Alsina, Juan José
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a l'ETSAB -UPC. Ha estat membre del Collegio Docenti della Scuola Dottorati del Istituto Universitario di Architettura IUAV (Venècia), i titular de la King Juan Carlos I Chair of Spanish Culture and Civilization de la New York University. Entre 2013 i 2016 fou cap de col·leccions del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya). Actualment és el director de la Càtedra Gaudí, ETSAB, UPC.
 • Manzano Saló, Marc

  Arquitecte. Secció de Conservació i Millora del Patrimoni. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
 • Maristany Carreras, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte. Va ser professor titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Ha estat cap del Departament d'Estructures Arquitectòniques i és membre del grup de recerca LITA (Laboratori de la Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura). És professor de diversos cursos de postgrau i màster. Ha participat en projectes destacats com l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua (ICRA) al Parc Científic i Tecnològic de Girona o la rehabilitació integral de la "Estació del Nord" de Barcelona.
 • Martínez Díez, Pablo

  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). Co-fundador de l'estudi 300.000kms/s on es realitzen projectes d'arquitectura transdisciplinars, des del planejament territorial fins al disseny industrial passant per la il·luminació d'espais. Entre els seus projectes d'il·luminació figuren el Palau de la Música, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, entre d'altres.
 • Menchón Bes, Joan Josep

  Arqueòleg, llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona (1989). Màster en Gestió de Patrimoni per la UB (1993), Arqueología Medieval (1995) i postgrau en Cerámica Medieval i Postmedieval (1996). Cap tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona. Especialista en arqueología romana i medieval, gestió del patrimoni. Coordinador i director de treballs arqueològics i intervenció del patrimoni.
 • Montón Lecumberri, Joaquín
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic. Doctor per la UPC al Programa de Doctorat de la ETSAB: Construcció, restauració i rehabilitació arquitectònica. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, a l'EPSEB. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. Pertany al grup de recerca GICITED de la UPC. La seva activitat professional se centra en la diagnosi i la patologia de la fusta en construcció.
 • Navarro Ezquerra, Antonia

  Doctora en Ciències Geològiques per la UB, amb la Tesi Doctoral " Materials petris de construcció i morters sintètics. Avaluació del comportament d'aquests materials enfront dels productes de consolidació i hidrofugació". Professora de Materials de Construcció I del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'EPSEB, UPC. Tècnica del Laboratori de Materials de l'EPSEB i membre investigador del grup GICITED (Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació).
 • Navas i Ferrer, Teresa
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Geografia i llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB). Professora associada del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura (THATC) de la UPC. La seva recerca s'ha centrat en la història urbana de Barcelona i la seva àrea metropolitana, història de l'Enginyeria Civil i Gestió del Patrimoni Cultural. Treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) com a gestora cultural i, des del 2015, vinculada al projecte del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà del CCCB.
 • Paricio Casademunt, Antoni

  Doctor Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Professor de Tecnologia a l'Arquitectura. Actualment, exerceix com a professor del Màster de Restauració de Monuments d'Arquitectura de la UPC School, del Màster de Rehabilitació del COAATEEB, i de l'Escola Sert del COAC. Director acadèmic del Postgrau de Patologia i Estudi Estructural del COAATEEB. Ha estat responsable de l'àrea de Formació Permanent de l'ITeC. Ha publicat: "Secrets d'un Sistema Constructiu: l'Eixample" (1ª Edició 2001, 2ª edició 2008) i "La casa de cós al Maresme" (2017). L'àmbit d'investigació s'ha centrat en l'arquitectura i la construcció del segle XIX i XX.
 • Roca Fabregat, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Rosell Amigó, Joan Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, Arquitecte Tècnic i Enginyer en Organització Industrial. Professor titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Especialista en materials de construcció, patologia dels materials i expert en diagnosi d'edificacions. Professor de les assignatures de Materials de Construcció, Diagnosi en Rehabilitació. Director del Laboratori de Materials de l'EPSEB (UPC) i membre del grup de recerca GICITED. Autor i coautor de diferents treballs de recerca relacionats amb els materials de construcció i amb els processos de diagnosi, publicats en diferents llibres i articles científics.
 • Rovira i Pons, Pere
  Veure perfil a Linkedin
  Conservador-restaurador de Béns Culturals. Llicenciat en Belles Arts (UB, 1988), especialitat en Conservació i Restauració. Responsable de l'àrea de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Conservador de patrimoni històric, artístic i decoratiu integrat a l'arquitectura i als jaciments arqueològics. Entre d'altres, ha dirigit els projectes de conservació-restauració de la portalada de Ripoll i d'Agramunt, les pintures murals romàniques d'Estamariu, d'Òrria, Baiasca i Sant Climent de Taüll, i els murals romans del jaciment d'Els Munts.
 • Salada Rubió, Lluís

  Biòleg i Màster en Gestió Ambiental per la UAB. Consultor d'ARDA Gestió i Estudis Ambientals, consultoria mediambiental des de fa més de 20 anys.
 • Santamaria i Varas, Mar

  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC). Centra la seva activitat professional en l'àmbit de l'espai públic, el paisatge i l'ordenació del territori. És investigadora i docent del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i ha participat com a professora convidada en diversos seminaris internacionals.
 • Solsona Piña, Enric

  Arquitecte Superior, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, 1974). Enginyer Tècnic (UPC, 1967). Màster Restauració de Monuments (UPC, 1991). Projectes d'urbanisme i restauració d'edificis declarats d'interès cultural local (BCIL), nacional (BCIN) i per la UNESCO, entre els quals cal ressenyar: Nativitat de Durro (Vall de Boí), Santa Maria del Mar (Barcelona), Seu Vella (Lleida), Muralles i Universitat (Cervera).
 • Vilanova Omedas, Antoni

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la UPC. President de l'AADIPA del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre de l'Oficina del Paisatge i l'Urbanisme del COAC. Membre de la Comissió Tècnica del Pla Especial de Patrimoni Industrial del Poblenou (Ajuntament de Barcelona). Membre de Junta Directiva de l'AMTAIC. Premi Europa Nostra 2012. Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2008. Premi FAD d'Arquitectura i Crítica 2012. Premi d'Arquitectura de Mallorca 2014.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Fundación Carolina
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.

Sortides professionals

 • Responsable de projectes en restauració del patrimoni a les administracóns públiques, a empreses promotores i constructores.
 • Consultor a despatxos professionals.

Notícies

Notícies del Blog
Professors del màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, premiats a la Biennal d'Arquitectura i Urbanisme
Professors del màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, premiats a la Biennal d'Arquitectura i Urbanisme
24-07-2018
Professors del màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, premiats a la Biennal d'Arquitectura i Urbanisme
Professors del màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, premiats a la Biennal d'Arquitectura i Urbanisme
24-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Oriol Hostench
(34) 93 401 64 28
master.mrm@upc.edu

Horari d'atenció:
Més informació a: http://mrmbcn.net/
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster:
  Carta de Motivació explicant la teva experiència i afinitat amb els camps del Patrimoni Històric-artístic i la Restauració d'edificis i nuclis històrics

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar