Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Estratègia i Governança de Dades
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 28/01/2025
Fi classes: 26/06/2025
Fi programa : 30/09/2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
En els darrers anys, la digitalització ha provocat que moltes empreses hagin transformat el seu model de gestió donant prioritat a l'anàlisi de dades com a motor de presa de decisions i millora contínua. En aquest sentit, actualment, es parla molt de les organitzacions orientades a la dada (o data driven organitzations), dels nous models de negoci basats en dades i del valor que aquestes aporten a la presa de decisions. 

En aquest escenari, s'han normalitzat qüestions com el big data, l'analítica de dades i la intel·ligència artificial, el data science o el business intelligence, però, més enllà de la tecnologia o de les tècniques d'anàlisis, què necessita una companyia per considerar-se data driven?

El postgrau en Estratègia i Governança de Dades aporta una visió global de totes les variables implicades en la construcció d'una organització data driven: una cultura de dades sòlida, la tecnologia adequada, els processos de recopilació de dades, la seva anàlisi, la presa de decisions i el monitoratge i la millora contínua dels processos. L'estratègia de la companyia ha d'anar alineada en totes les seves esferes a la dada per aprofitar-les i utilitzar-les de manera intensiva i eficient. Segons Mckinsey Global Institute, les organitzacions basades en dades tenen 23 vegades més probabilitats d'adquirir clients, 6 vegades més probabilitats de retenir clients i 19 vegades més probabilitats de ser rendibles.

Amb aquest postgrau, comprendràs i dominaràs, des d'una perspectiva de negoci, conceptes com el govern de la dada o la cultura de la dada que el mercat està requerint, cada vegada més. A més, t'hi endinsaràs de ple gràcies a la visió pràctica que t'oferim amb l'estudi de casos i projectes reals.
Objectius
 • Entendre què implica ser una organització data driven i quins aspectes cal treballar per aconseguir-ne la transformació.
 • Conèixer el context actual de la dada en les organitzacions i obtenir una visió pràctica sobre projectes reals del sector TIC.
 • Adquirir les bases necessàries per treballar en l'estratègia, gestió i govern de la dada amb un coneixement punter sobre les últimes tendències, com ara data driven, data fabric, data literacy, etc.
 • Dominar les tendències tecnològiques com ara cloud, big data, business intelligence o intel·ligència artificial.
 • Adquirir la capacitat per exercir funcions de gestió i govern de la dada.
 • Entendre la dinàmica de treball amb equips multidisciplinaris (tecnològics i de negoci) per aportar una visió holística sobre el valor de la dada a les organitzacions.
A qui va dirigit?
 • Llicenciats de titulacions tècniques relacionades amb la informàtica o la programació com Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Electrònica, Enginyeria Industrial o Física.
 • Professionals amb experiència en gestió de la dada, business intelligence, analítica avançada o consum d'informació, que busquin adquirir una visió holística del valor de dada i la seva integració en el model de negoci de les empreses.
 • Consultors i altres perfils professionals que busquin especialitzar-se en àrees de gestió i govern de la dada.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 48h
Governança de Dades
Anàlisi de les bones pràctiques, impacte, estàndards, procediments i punts crítics involucrats en la correcta gestió i govern de la dada:

 • Data management.
 • Diccionari i catàleg de dades
 • Gestió de metadades
 • Data quality
 • Master data management
 • Govern d'informació no estructurada (vídeos, imatges…)
 • Govern del reporting
 • Govern de la IA
2 ECTS 15h
Big Data i Arquitectura Cloud
Entendre el context tecnològic actual com a base per comprendre les necessitats de les empreses, així com valorar les diferents possibilitats i capacitats existents.

 • Big data
 • Arquitectures de dades
 • Seguretat
 • Cloud computing
 • Emmagatzematge, integració i interoperabilitat

Al final de l'assignatura una empresa col·laboradora exposarà un cas d'èxit real on s'hagin aplicat aquests coneixements.
2 ECTS 21h
Business Intelligence i Intel.ligència Artificial
Estudi de les diferents opcions d'explotació i ús de la dada com a element central per a la presa de decisions i com a eina clau per aportar valor a una organització.

 • Modelatge i disseny
 • Business intelligence
 • Analítica avançada (IA, machine learning, deep learning)
 • Monetització
 • APIs

Al final de l'assignatura una empresa col·laboradora exposarà un cas d'èxit real on s'hagin aplicat aquests coneixements.3 ECTS 30h
Estratègia de la Dada
Entendre, analitzar i saber dissenyar les diferents estratègies, iniciatives i potencials casos d'ús d'anàlisi de dades a les organitzacions.

 • Models organitzatius i capacitats necessàries en una organització orientada a la dada.
 • Gestió del canvi i data literacy.
 • Definició dels plans directors d'estratègia de dades.
 • Project management, metodologies agile i de desenvolupament.

Es presentaran diversos casos d'èxit reals al voltant de com abordar l'estratègia de dades en diferents organitzacions com a base pràctica per comprendre el context de partida i l'estratègia definida.
3 ECTS 15h
Projecte Final de Postgrau
Al llarg del programa es desenvoluparà un treball final de postgrau (TFP) sobre un pla director de dades o un treball d'aprofundiment en alguna temàtica abordada en durant la formació. Es desenvoluparà en equips de treball i sota un enfocament de projecte pràctic.

Els coneixements obtinguts s'aplicaran en el TFP, que s'anirà perfilant i desenvolupant a partir de les tutories.

Finalment, el TFP es presentarà en una sessió de defensa pública davant un tribunal d'avaluació.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Estratègia i Governança de Dades, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Maquirriain Antoñanzas, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorant en Direcció d'Operacions i Supply Chain, Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria d'Organització per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Pública de Navarra (UPNA). Actualment Consultor Sènior en Minsait amb especialització en projectes d'estratègia, govern de la dada, analítica i innovació. Director del postgrau d'Estratègia i Govern de la Dada de la UPC School, col·laborador del MBA en Business Analytics de la UPC School i professor Associat del departament d'Organització d'Empreses en la UPC (ETSEIB).
 • Ponsa Siñol, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Informàtica per la Universitat Ramon Llull (URL - La Salle) i Màster en Direcció Financera per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Més de 25 anys d'experiència en la consultoria, tant d'estratègia com tecnològica en diferents àmbits i sectors. Des de fa més de 8 anys especialitzat en el món de la dada, amb especial èmfasi en l'estratègia i el govern de la dada i amb experiències a diferents països. Actualment, és un dels responsables de la pràctica d'Estratègia i Govern de la Dada a Minsait, principal consultora IT espanyola.
Professorat
 • Arco Galan, Monica
  info

  Diplomada en Estadística i amb postgrau en Negoci Bancari. Certificada com a Professional Data Engineer i ML Engineer a Google Cloud. Professional amb 10 anys d'experiència en projectes de Big Data i Govern de la Dada. Actualment liderant projectes de transformació a Caixabank, implementant solucions innovadores (DataProducts, DataContracts, DataMarketplace), impulsant el canvi a un govern federat basat en dominis de dades.
 • Maquirriain Antoñanzas, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorant en Direcció d'Operacions i Supply Chain, Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria d'Organització per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Pública de Navarra (UPNA). Actualment Consultor Sènior en Minsait amb especialització en projectes d'estratègia, govern de la dada, analítica i innovació. Director del postgrau d'Estratègia i Govern de la Dada de la UPC School, col·laborador del MBA en Business Analytics de la UPC School i professor Associat del departament d'Organització d'Empreses en la UPC (ETSEIB).
 • Ponsa Siñol, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Informàtica per la Universitat Ramon Llull (URL - La Salle) i Màster en Direcció Financera per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Més de 25 anys d'experiència en la consultoria, tant d'estratègia com tecnològica en diferents àmbits i sectors. Des de fa més de 8 anys especialitzat en el món de la dada, amb especial èmfasi en l'estratègia i el govern de la dada i amb experiències a diferents països. Actualment, és un dels responsables de la pràctica d'Estratègia i Govern de la Dada a Minsait, principal consultora IT espanyola.

Sortides professionals

 • Chief Data Officer (CDO) o Head of Data.
 • Consultor data governance/data management.
 • Consultor de negoci especialitzat en tecnologies d'analítica de dades.
 • Responsable de l'àrea de transformació digital i dades.
 • Analista de govern de dades.
 • Consultor data driven.

Notícies

Notícies del Blog
Mònica Arco, gerent de projectes IT a CaixaBank, ponent destacada del postgrau en Estratègia i Governança de Dades
Mònica Arco, gerent de projectes IT a CaixaBank, ponent destacada del postgrau en Estratègia i Governança de Dades
22-04-2024
Mònica Arco, gerent de projectes IT a CaixaBank, ponent destacada del postgrau en Estratègia i Governança de Dades
Mònica Arco, gerent de projectes IT a CaixaBank, ponent destacada del postgrau en Estratègia i Governança de Dades
22-04-2024
J. Maquirriain i J. Ponsa: "Construir una organització data driven no és un repte purament tecnològic, s'ha d'alinear amb estratègia i cultura"
J. Maquirriain i J. Ponsa: "Construir una organització data driven no és un repte purament tecnològic, s'ha d'alinear amb estratègia i cultura"
01-06-2023

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Cecilia Salas Silva
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar