Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Fabricació Additiva per a Prototipat Ràpid
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva.

Presentació

Informació edició 2023-2024
L'edició 2023-2024 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
6a Edició
Crèdits
15 ECTS (126 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.450€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre de 2024
Horari
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest postgrau?
Per poder competir en un món globalitzat, les empreses innovadores es troben amb molts reptes i dificultats, però els més importants són el temps excessiu que s’utilitza en el desenvolupament de nous productes i la dificultat de crear valor en els nous productes, innovant tant de forma incremental com disruptiva.

Aquests problemes se superen mitjançant l’enginyeria concurrent (Postgrau en Disseny de Producte Assistit per Ordinador) i l’aplicació intensiva de la Fabricació Additiva per a Rapid Prototyping (Postgrau en Fabricació Additiva per a Prototipat Ràpid), que proporciona a les empreses un mètode per treballar amb el disseny físicament d’una manera gairebé immediata, retallant setmanes, o fins i tot mesos, al cicle de desenvolupament d’un producte. A la vegada, es fa viable iterar cicles de millora en un temps limitat, resultant-ne increments de valor afegit impensables d’altra manera i que són la clau de la competitivitat present i futura de les empreses.

El factor diferencial del postgrau en Fabricació Additiva per a Prototipat Ràpid són les instal·lacions, les impressores 3D i tenir a l'abast totes les eines necessàries per poder fer un prototip. Gràcies a l’obtenció de models físics a través d’impressió 3D de materials amb propietats gairebé idèntiques a les del material final, el Rapid Prototyping permet validar un producte que feia 24h només existia a la pantalla de CAD, preveure possibles problemes de muntatge o en àmbits mèdics, assajar operacions abans no es realitzin.
Impulsat per:
Objectius

En finalitzar el postgrau els participants seran capaços de:

 • Detectar les necessitats i oportunitats d'ús de la Fabricació Additiva en tot el cicle de desenvolupament d’un producte.
 • Valorar els costos i estalvis derivats de l’ús de la Fabricació Additiva.
 • Reorganització dels processos interns en l'àmbit del desenvolupament de producte.
 • Utilitzar extensivament la impressió 3D com a eina de realització d’utillatges de producció.
 • Integrar la Fabricació Additiva en sectors no industrials on les oportunitats de creixement són més grans, des de l’edificació al màrqueting.
 • Transformar la informació obtinguda a través d’imatges mèdiques (TAC o RMI) en arxius imprimibles en 3D.
A qui va dirigit?
El Postgrau en Fabricació Additiva per a Prototipat Ràpid està orientat a aquells professionals del món de l’enginyeria de disseny i industrialització que vulguin explotar el potencial de la impressió 3D en tot el cicle de desenvolupament de producte, des de la concepció de la idea fins a la seva producció. També s’enfoca a aquells professionals de l’àmbit de l’enginyeria que vulguin accedir a les noves oportunitats en sectors emergents que s’estan obrint és enllà de les empreses industrials, com ara l’arquitectura, el sector dels serveis o el camp de l’enginyeria de suport mèdic.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 35h
Àmbits d'Aplicació de la Fabricació Additiva en el Cicle de Desenvolupament de Producte
 • Metodologia per saber dissenyar amb eines de fabricació additiva (FA).
 • Àmbits d'aplicació de la fabricació additiva en el cicle de desenvolupament de producte.
 • Aprendre a calcular costos de FA.
 • Solució per a un cas pràctic aplicant l'enginyeria inversa i FA.
 • Estat de l'art de la fabricació additiva.
 • Tecnologies de fabricació additiva i materials plàstics.
4 ECTS 35h
Desktop 3D Printing com a Eina de Desenvolupament de Producte
 • Fabricació additiva FDM: què és, com funciona, característiques i materials. Introducció a la BCN3D SIGMA.
 • Impressora 3D FDM professional d'escriptori - SIGMA: preparació i calibratge, slicing, paràmetres d'impressió.
 • Estratègies de disseny i modelatge 3D per a FDM.
 • Manteniment de la impressora. Família d'Hotends.
 • Suports en impressió 3D FDM. PVA. IDEX - TPU.
 • Exportació STL, reparació i modificació de models 3D per a FDM.
4 ECTS 35h
Acabats FA i Presèries amb Motlle de Silicona
 • Gestionar el workflow de la tecnologia SLS en una producció de prototips. 
 • Aprendre de manera pràctica com acabar peces fabricades amb impressió 3D.
 • Fabricar presèries mitjançant la tecnologia de motlles de silicona.
3 ECTS 21h
Projecte final de postgrau
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fenollosa i Artés, Felip
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de R+D+I Estratègica a la Fundació CIM-UPC. Director Màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
Professorat
 • Gámez Esmerado, Diego
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Formació Professional en Automoció (FP2) a l’Escola del Treball. Màster en Disseny de Transports a Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic - Postgrau en Tècnic en CAD Avançat (TCAD) a CIM UPC. Postgrau en Fabricació Additiva de Productes (FARM) a CIM UPC. Actualment, Tècnic Prototipat Ràpid en Muntatge a SEAT. 3r premi en concurs videojoc d'infogrames per a Xbox pel disseny d'un cotxe. Col·laboració en disseny en prototip de cotxe LINX, presentat al saló de l'automòbil de Barcelona.
 • Lustig, Pamela
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyadora Industrial per la Universitat de Buenos Aires (Argentina). Màster de Disseny i Enginyeria pel Politècnic de Milà i Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment està cursant un Màster en Enginyeria Biomèdica. Treballa com a Enginyera de planificació quirúrgica a HSJD i ha treballat com a responsable de l'execució de projectes i consorcis d'AM Health vinculats a aplicacions biomèdiques de Fabricació Additiva a CIM UPC.
 • Parera Buxeres, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Disseny Industrial a Elisava -Southampton, 1999. Project Management Gestión de Proyectos Eficientes en Calidad, 2004, per la Universitat Politècnica de Catalunya . Va iniciar la  trajectoria profesional a Roca. Després de colaborar amb els estudis de disseny de Magma Design, Segui Design, Blawcel desde  2002 treballa com a dissenyador- Col.labora com a profesor en els  Masters en conceptualizació i desenvolupament de producte a ELISAVA y  en el Master de Disseny Sostenible de Producte - al IED de Barcelona.
 • Poudelet, Louison
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diploma Universitari de tecnologia (DUT) de la Universitat de Rennes I. Postgrau CAE al CIM UPC. Enginyer Senior a CIM UPC encarregat del desenvolupament de projecte de desenvolupament de noves tecnologies de Fabricació additiva. Acumula 8 anys d'experiència en el desenvolupament de maquinària industrial, d'impressores 3D de grans dimensions i de processos de fabricació additiva a mida.
 • Ramirez Molina, Brian
  info

  Postgrau de Disseny de producte assistit per ordinador (DPAO) en el CIM UPC. Modelista industrial en el CIM-UPC i consegüentment coneixedor de les diferents tecnologies d'impressió 3D i els seus possibles usos. Professor en el Postgrau en Enginyeria de processos de fabricació (CAPI) i en el Postgrau en fabricació additiva per a prototipado ràpid (FARP).
 • Rodríguez Redondo, Juan Vicente
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC. Actualment coordinador dels serveis de CIM UPC en l'àmbit de la fabricació digital. Té una gran expertesa en processos de fabricació i és especialista en tecnologia additiva. També té un coneixement molt ampli en programaris de disseny CAD-CAM. Des del 2013 desenvolupa projectes d'adopció de la fabricació digital en sectors com l'educatiu, el social o l'industrial. També participa en la gestió i col·labora en un gran nombre d'espais de fabricació.
 • Romero Azorin, Bruno
  info

  Enginyer d'aplicacions d'impressió 3D d'Iberia del negoci Jet Fusion d'impressió 3D d'HP. Aquesta posició inclou donar suport a l'equip de vendes d'Espanya i Portugal i transferir els coneixements d'impressió 3D d'HP als socis i clients. L'equip principal té la seu a Barcelona. Inicia a HP el 2017 a a l'organització de vendes d'impressió 3D i a l'equip de desenvolupament d'aplicacions. En aquesta posició està connectat amb els equips de desenvolupament de negoci, vendes, màrqueting i R+D, però també amb l'equip de desenvolupament d'aplicacions de WW. Anteriorment, la seva carrera es va centrar en la indústria aeroespacial.
 • San Millan Pedra, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Modelista Industrial per l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja (EASD Llotja), expert en tota mena de tecnologies de prototipat, especialitzat en composites i motlles ràpids, amb amplis coneixements en la impressió 3D i el disseny assistit per ordinador CAD. Actualment ocupa el càrrec de Tècnic Avançat a la Planta Pilot del CIM UPC, responsabilitzant-se de la gestió, disseny i/o fabricació de motlles i utillatges industrials. Compte amb més de deu anys d'experiència en fabricació additiva i prototipatge industrial.
 • Travesset Mezquita, Marc
  info

  Enginyer Químic i Màster en Investigació de Processos per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha participat de grups de recerca en aigua i biogàs. Des de fa 8 anys utilitza tecnologies de fabricació add.
 • Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer de producte i procés.
 • Enginyer d’aplicacions de fabricació additiva.
 • Responsable de prototips.
 • Tècnic d’implantació de la fabricació additiva per a la innovació.
 • Enginyer 3D en el sector Health.

Testimonis i notícies

Testimonis

En acabar la carrera de Disseny Industrial, vaig començar a interessar-me sobre el món de la indústria 4.0 i la fabricació additiva. Fins al moment no n’era conscient del potencial d’aquesta tecnologia a l’hora de materialitzar idees que molt sovint es queden en un arxiu CAD. Vaig escollir aquest màster per adquirir eines i habilitats per modelar i, sobretot, per fer que aquests dissenys siguin factibles a la pràctica. El pla d’estudis és transversal i ric: des de modelatge digital i tècniques de prototipatge fins a la gestió de projectes. El que més destacaria són els casos pràctics, plantejats per professionals amb molta experiència en el sector, i en els quals t’enfrontes en primera persona amb la maquinària. Professionalment, el CIM UPC ha suposat el meu punt de partida i m’emporto una excel·lent experiència per part companys i professorat.

Joana Martorell Design engineer a Nacar Design

Testimonis
Després d’uns anys treballant en prototips i utilitzant la fabricació additiva com a eina de suport, vaig adonar-me del potencial immens que tenia per explotar. Volia formar-me per desbloquejar les enormes oportunitats que la tecnologia ens ofereix. Del màster, destaco la varietat de sectors i aplicacions que hem tractat, així com els tallers realitzats a LEITAT, centre punter en tecnologia. Estic aprofitant l’impuls del curs per fer algunes transformacions profundes en la forma que s'entén i s’utilitza la fabricació additiva al sector de l'automòbil, en el qual treballo. Avui en dia falten professionals especialitzats en el disseny i fabricació amb aquest tipus de tecnologies i, per tant, aquest màster és una garantia de futur.

Marc Travesset Additive manufacturing a SEAT

Testimonis
Ja em vaig fixar en aquest màster quan vaig acabar la carrera en Disseny Industrial, però no va ser fins a la meva primera feina quan vaig descobrir la demanda i les grans capacitats de la fabricació additiva. En aquell moment ja vaig veure que podia convertir la meva curiositat en el meu futur professional. Del màster vaig valorar que compaginés tecnologia amb gestió de projectes, innovació o emprenedoria. Destaco la gran diversitat i qualitat dels docents i el fet que em donés noves eines en prototipatge i sèries curtes, estudis comparatius o en implementació de productes finals en impressió 3D a un cost molt competitiu. On més vaig aprendre va ser a les visites a empreses i centres tecnològics. El CIM-UPC és el lloc idoni per formar-se en fabricació additiva gràcies a les seves instal·lacions, experiència i connexions dins del sector.

Ton Carbonell Mechanical & Design Engineer a Novasonix Technology

Testimonis
Notícies del Blog
Estudiants del màster DEFAM realitzen un prototip quirúrgic amb impressió 3D per a un cas simulat de l'Hospital Sant Joan de Déu
Estudiants del màster DEFAM realitzen un prototip quirúrgic amb impressió 3D per a un cas simulat de l'Hospital Sant Joan de Déu
29-03-2022
Estudiants del màster DEFAM realitzen un prototip quirúrgic amb impressió 3D per a un cas simulat de l'Hospital Sant Joan de Déu
Estudiants del màster DEFAM realitzen un prototip quirúrgic amb impressió 3D per a un cas simulat de l'Hospital Sant Joan de Déu
29-03-2022
Altres notícies
CIM UPC liderarà la nova Xarxa de Referència en Fabricació Additiva (XaRFA)
05-05-2023
La UPC organitza el primer ‘showroom' d'indústria 4.0 de Catalunya, adreçat a empreses
23-12-2022
Impressió 3D: una oportunitat de fer recerca lligada a l'impuls de les empreses
07-03-2022
Metadata: "Assolir el cim amb impressió 3D: una nova generació de lleves d'escalada"
23-09-2021
Fulls d'Enginyeria: Peces impreses en 3D a Mart
21-06-2021
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”
Projecte Final | N-Shape - Sistema de Mobilitat Elèctrica
Projecte Final | Scooter Station
CIM UPC: stepping up the game with the Smart Cabinet
Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar