Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Digital Health Leadership
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
30 ECTS (190 hores lectives)
Tipus
Executive
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
5.400€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 28/01/2025
Fi classes: 15/07/2025
Fi programa : 17/07/2025
 • Sessions presencials: divendres i dissabtes. Les classes presencials es realitzaran l'últim cap de setmana del mes.
 • Sessions en línia: dimarts i dijous.

Es facilitarà el calendari detallat amb antelació a l'inici del postgrau.

Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?
L'impacte de la digitalització al sector de la salut i la cura de les persones ja és una realitat incontestable tant a l'àmbit europeu com mundial. La pandèmia de la COVID-19 va evidenciar encara més la rellevància d'allò "digital" i s'ha donat pas a un nou escenari on el tractament i la gestió digital de tots els processos implicats en la cura de la salut viu una transformació sense retorn, obrint infinites oportunitats. Sense la tecnologia, ja no és possible imaginar el futur de la salut i els seus professionals.

La salut digital es defineix com la convergència de la transformació digital amb la salut. Un conjunt d'eines i serveis que utilitzen les TIC per millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament, el monitoratge i la gestió de malalties o de les condicions de salut, així com per monitorar i gestionar hàbits de vida que impacten en la salut de les persones. Tot plegat, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la prestació de serveis sanitaris i fer una medicina més personalitzada i precisa.

Segons dades de l'OCDE i el World Economic Forum, per al 2030 es crearan un 35% de noves posicions professionals relacionades amb el món digital i s'estima que un 40% de les actuals posicions ocupades pels professionals sanitaris es transformaran digitalment o en alguns casos desapareixeran, precisament a causa de les TIC. Entre aquestes aplicacions amb major impacte digital, trobem els medical devices (wearables), el diagnòstic i tractament per imatge, els laboratoris, els assaigs clínics, el real world data, els robots o la teleassistència, entre d'altres.

L'ecosistema de salut i ciències de la vida, que inclou els sectors farmacèutic, biotecnològic, medtech i salut digital, està format només a Catalunya per més de 1.350 empreses i 91 entitats de recerca, amb prop de 60.000 professionals treballant el 2022. El sector biotech és el que concentra més empreses, un 25% del total.

En aquest context d'irrupció digital al món salut, neix aquest postgrau en Digital Health Leadership, que ofereix un marc avançat i innovador de desenvolupament professional, únic al mercat:

 • Una visió global, avançada i digital de les funcions futures, de la mà d'un equip docent de referents de primer nivell.
 • Experimentar en un àmbit de referència al camp de salut digital.
 • Conèixer i experimentar en tots els àmbits d'aplicació de les TIC en la salut digital.
 • Conèixer els avenços de recerca en el camp de la salut a través de grups de recerca de referència de la UPC i integrar-los als entorns referents.
 • Crear una xarxa de contactes professionals que pertanyen als ecosistemes actuals de salut.
Objectius
El programa té com a objectiu principal aconseguir que els participants es converteixin en líders referents en innovació i digitalització d'empreses i organitzacions del sector de la salut (hospitals, empreses farmacèutiques, centres de recerca, startups i organitzacions sanitàries). Per això, es defineixen les següents competències a desenvolupar:

 • Definir estratègies i nous models digitals de negoci al sector de la salut.
 • Detectar futures necessitats de l'ecosistema de salut digital.
 • Liderar projectes innovadors i de transformació mitjançant tècniques avançades d'agilitat en entorns de salut.
 • Crear cultures i equips basats en nous models relacionals i en la innovació healthtech.
 • Dissenyar solucions digitals mitjançant la creació de nous mapes d'experiència digital relacional de pacients i familiars amb professionals mèdics.
 • Integrar projectes de recerca en futurs models de negoci de salut digital.
 • Dirigir i gestionar equips en entorns de l'ecosistema de salut data driven.
 • Identificar mecanismes de seguretat, interoperabilitat, compliance, estàndards de comunicació i legislació de protecció de la informació que cal considerar en el desplegament de qualsevol model de salut digital.
A qui va dirigit?
 • Persones interessades pel món de la salut i la tecnologia que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en els ecosistemes digitals de salut i liderar tant equips com projectes de primer nivell.
 • Professionals amb perfil tècnic, biotecnològic o sanitari que vulguin ampliar i/o descobrir els reptes i les noves oportunitats professionals emergents al sector de la salut (hospitals, empreses farmacèutiques, centres de recerca, startups i organitzacions sanitàries).

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 50h
Ètica, Legislació i Reputació Digital en Digital HealthCare
 • Marc legal actual (Espanya, UE, EUA, Àsia). Legislació medical devices.
 • Legislació GDPR en healthcare.
 • Comunicació i gestió de riscos.
 • Patents i drets.
 • Marcs legals per a medical devices and services.
 • Marcs contractuals al sector pharma.
 • Ciberseguretat.
 • Ètica i intel·ligència artificial (IA).
3 ECTS 20h
Ecosistemes Digitals en Health & Tech
 • Models, rols, relacions i interaccions entre els actors clau:
  • Hubs de Health&Tech (Espanya i Europa).
  • Indústria farmacèutica (Europa)
  • Grups hospitalaris privats. Centres/hospitals públics. Tecnologies i biotechs.
  • Administracions (nacionals i europees).
  • Startups.
  • Business angels & Venture builders & Venture capitals.
 • Exemple real de cocreació i llançament d'una startup Health&Tech.
4 ECTS 30h
Innovació Global en Digital HealthCare
 • Innovació disruptiva en Health&Tech.
 • Transformació digital d'organitzacions tradicionals.
 • Mapa d'experiència digital de pacient.
 • Mapa d'experiència digital de professional sanitari.
 • Disseny de projectes i solucions centrats en pacients i/o professionals.
 • Disseny i cocreació de models de negoci digitals centrats en pacients.
 • Disseny i cocreació de models de negoci digitals centrats en professionals mèdics.
 • Redisseny digital dels processos healthcare:
  • Prevenció.
  • Diagnòstic.
  • Tractament.
  • Seguiment.
  • Investigació i assaigs clínics.
 • Innovació i models de negoci en digital healthcare per a pharma.
 • Exemples d'organitzacions innovadores i referents.
7 ECTS 50h
Data Driven & Science en Digital Healthcare
 • Estratègia, visió i objectius en Digital Healthcare.
 • Business intelligence i anàlisi de dades.
 • Governança de les dades en healthcare.
 • Real-world data en investigació i cura de la salut.
 • Medical devices i Internet of Things (IoT).
 • La IA i l'atenció i cura a pacients.
 • IA en la investigació científica mèdica.
 • Desafiament digital futur per a les malalties minoritàries.
4 ECTS 30h
Cultura i Talent Digital en Digital HealthCare
 • Propòsit i cultura digital. Valors.
 • Evolució d'equips healthtech.
 • Lideratge i qualitat assistencial relacional.
 • Comunicació i reputació digital.
 • CDO (Chief Digital Officer). Rol clau en les organitzacions health.
 • Eines i models àgils aplicats.
 • Context BANI després de VUCA in healthcare.
 • Financial per a startups healthtech.
 • Comunicació i màrqueting digital B2P i B2B.
 • Transformació i gestió del talent en healthcare.
5 ECTS 10h
Projecte Final
Desenvolupament d'un pla estratègic, amb el seu model de negoci, d'un producte o servei per a una organització o empresa del sector healthcare o pharma que aposti per la innovació digital en els seus processos, productes o serveis.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Digital Health Leadership, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Les sessions en línia síncrones es desenvoluparan en un horari establert. Els estudiants es connectaran a l'aula i, amb la guia del professor, desenvoluparan un conjunt de treballs pràctics o complementaran els materials que es poden haver facilitat anteriorment en format de vídeo o de lectures recomanades. Algunes sessions en línia seran asíncrones, depenent del contingut.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Campos Callao, David
  Campos Callao, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat Ramon Llull, amb diversos màsters i postgraus de prestigi internacional en Desenvolupament Organitzacional i Direcció, Qualitat, Transformació Digital, Agilitat i Innovació i Consells d'Administració. Més de vint-i-cinc anys desenvolupant la seva carrera professional en organitzacions nacionals i multinacionals de sectors diversos: enginyeria, gran consum, automòbil, ciència i salut (MED, GTD, Teletech, Codorniu, VW Group Retail, Medsir, Science4Tech) i ONG de referència. Soci cofundador d'Agile Institute (2019-2021), i va ser cofundador, CEO i ara membre del consell d'administració de Science4Tech Solutions, S.L amb la seva solució MatchTrial. Actualment és conseller, consultor, inversor, professor, coach relacional i conferenciant a universitats, escoles de negoci i organitzacions referents a Espanya i Andorra.
 • Fernández Alarcón, Vicenç
  Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
Professorat
 • Alarcon, Mar
  info

  Emprenedora digital en sèrie. Cofundadora de SocialCar, plataforma tecnològica pionera a Espanya de cotxe compartit i de Terap.me, plataforma dedicada a la salut mental i benestar emocional dels empleats. Experta en polítiques públiques, sòcia fundadora de 19N Strategies, consultora especialitzada en la regulació de l'economia digital. Inversora en startups com a sòcia de Lanai Partners i Ship2B Ventures. Vicepresidenta de Foment de Treball, Tech Barcelona. Membre del consell de Fira Barcelona i ADigital.
 • Aranda López, Joan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en les especialitats de Visió per Computador i Robòtica. Professor titular de Robòtica de la UPC des de 1998. La seva investigació se centra en la percepció 3D i la interacció humà-robot, principalment en aplicacions mèdiques i de serveis. Autor de més de cent publicacions en aquestes àrees, dirigint diverses tesis doctorals. Ha participat en múltiples projectes de RDT nacionals i europeus, liderant InHANDS: Interactive Robotics for Human Assistance iN Domestic Scenarios.
 • Artola Hierro, Fernando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau superior en Administració i Direcció d’Empreses per EADA. Fundador i CEO de Helppo, una empresa de consultoria de negoci en els canals digitals. Amb més de vint anys d'experiència en el sector IT, generant equips d'alt rendiment i gestionant departaments d'innovació. Amb alta experiència i certificats en l'àmbit de l'agile, el lideratge, el coaching i la gestió de projectes.
 • Cáceres Terán, Johanna
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Periodisme i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis de postgrau en comunicació científica per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i Comunicació Interna per la Universitat Politècnica de Madrid. Estudis de doctorat en Sociologia (UAB) i Periodisme (UPF). Compte amb vint-i-tres anys liderant projectes de comunicació a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Institut Català d'Oncologia, el Departament de Salut i, actualment, és la directora de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) del Consorci Sanitari del Maresme .
 • Campos Callao, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat Ramon Llull, amb diversos màsters i postgraus de prestigi internacional en Desenvolupament Organitzacional i Direcció, Qualitat, Transformació Digital, Agilitat i Innovació i Consells d'Administració. Més de vint-i-cinc anys desenvolupant la seva carrera professional en organitzacions nacionals i multinacionals de sectors diversos: enginyeria, gran consum, automòbil, ciència i salut (MED, GTD, Teletech, Codorniu, VW Group Retail, Medsir, Science4Tech) i ONG de referència. Soci cofundador d'Agile Institute (2019-2021), i va ser cofundador, CEO i ara membre del consell d'administració de Science4Tech Solutions, S.L amb la seva solució MatchTrial. Actualment és conseller, consultor, inversor, professor, coach relacional i conferenciant a universitats, escoles de negoci i organitzacions referents a Espanya i Andorra.
 • Castel Gil, Susana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Cofundadora i membre del Consell d'Administració a Applicacell Biotech i Advancell SA, on també ser directora comercial. Durant els últims dotze anys ha treballat com a consultora independent en empreses BioTech i MedTech, així com en empreses de capital risc i inversors, a més de ser assessora en innovació, coach empresarial, avaluadora i supervisora de diferents programes a la Comissió Europea i al DTIF a Irlanda. És experta en la transferència al mercat de l’I+D en els sectors de biotecnologia i tecnologia mèdica, així com en la comercialització de productes tecnològics.
 • Castellet, Ricard
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és Head of Digital Transformation a Laboratorios Gebro Pharma. Anteriorment ha treballat a Barcelona Tech City, BeRepublic, BeAgency, LetsBonus i Elogia. És col·laborador del programa de ràdio Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Disposa de més de vint anys d'experiència professional en el món digital, i ha desenvolupat gran part de la seva carrera col·laborant en el llançament i consolidació d'startups i en la digitalització de grans companyies. L'Health Tech, l'ecosistema d'startups i la transformació digital són les seves passions professsionals.
 • Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
 • Fernández Barrat, Cristina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Ciència i Tecnologia Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en Química a la Indústria i llicenciada en Química per la URV. Compta amb més de deu anys d'experiència en l'aplicació de ciència de dades per resoldre problemes relacionats amb la salut, nou dedicats específicament a la indústria farmacèutica ia l'optimització de diferents processos. Àmplia experiència en la creació de productes tecnològics amb intel·ligència artificial com a valor diferencial per utilitzar en entorns regulats (GxP). Actualment és Chief Product & Innovation Officer a Science4Tech.
 • Font Llagunes, Josep Maria
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Girona. Enginyer Industrial i Biomèdic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del grup de recerca BIOMEC del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC. Co-fundador de l'empresa ABLE Human Motion. Actualment és director de l'Escola de Doctorat de la UPC. Acumula una experiència de més de quinze anys en projectes de recerca sobre simulació biomecànica del moviment humà i tecnologies per a la rehabilitació motora. Ha rebut la Medalla "Agustín de Betancourt y Molina" de la Real Academia de Ingeniería i el Premi al Compromís Social de la UPC.
 • Frauca Roca, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria de Tecnologies Industrials per la Universitat de Saragossa. Màster en Enginyeria Industrial amb menció en Automatització Industrial i Robòtica per la Universitat de Saragossa. Actualment treballant com a Manager External AI Solutions a DEKRA. Disposa d'un ampli coneixement en el marc normatiu europeu i els diferents estàndards internacionals relacionats amb la intel·ligència artificial. Anteriorment he treballat en diverses empreses en el desenvolupament de models d'intel·ligència artificial principalment enfocats a la visió artificial.
 • Frigola Bourlon, Manel
  info

  Professor del Departament d'Enginyeria Sistemes, Automàtica i Informació Industrial de la UPC. Doctor en Ciències de la Computació. Ha ocupat càrrecs com a coordinador assistent de les activitats d'Educació i Formació de la Xarxa Europea de Recerca en Robòtica, President de la Societat Espanyola de Robòtica i Automatització IEEE i Investigador principal de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Actualment, és Investigador del CREB (Center in Biomedical Engineering).
 • Gallardo Gallardo, Eva
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment, és professora del departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cofundadora i coordinadora del laboratori per al desenvolupament del Talent Tècnic (Tech-Talent-Lab) en la UPC. Experta en gestió de talent. Acumula una experiència docent de més de 20 anys en universitats nacionals i internacionals. Formadora habitual en empreses en temes d'habilitats directives i gestió, estratègia de persones. Facilitadora Certificada de LLEC®SERIOUS PLAY® i de Kanban Management Professional.
 • García Escarré, Rafael
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Tecnologia Emprenedora per la Universitat Ramon Llull (URL). Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enginyer Electrònic per la Salle de la Universitat Ramon Llull (URL). Formació addicional d'Innovació i Gestió d'Empreses a l'IMD Business School, al Massachusetts Institute of Technology (MIT), a l'IESE i a ESADE. Amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en empreses de base tecnològica, actualment és copropietari i CEO de Farside Ventures, de 101 Ventures, de 5G Ventures i de diverses empreses de base tecnològica, algunes de les quals operen a Europa i EEUU.
 • Maquirriain Antoñanzas, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorant en Direcció d'Operacions i Supply Chain, Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria d'Organització per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Pública de Navarra (UPNA). Actualment Consultor Sènior en Minsait amb especialització en projectes d'estratègia, govern de la dada, analítica i innovació. Director del postgrau d'Estratègia i Govern de la Dada de la UPC School, col·laborador del MBA en Business Analytics de la UPC School i professor Associat del departament d'Organització d'Empreses en la UPC (ETSEIB).
 • Masferrer Ros, Cristina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Indústria Farmacèutica i Parafarmacèutica pel Centre d´Estudis Superiors de la Indústria Farmacèutica (CESIF). Curs de Gestió de Projectes d'Assaigs Clínics pel CESIF. Postgrau en Màrqueting Digital i Inbound Màrqueting per INESDI Business TechSchool. Executive Master Business Administration (EMBA) a ESIC Business & Marketing School. Disposa de deu anys d'experiència al sector dels assaigs clínics desenvolupant rols com Project Manager, Head de Màrqueting i Head d'Innovació Digital. Actualment és Chief Business Officer a Science4Tech.
 • Masvidal Sorinas, Oscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l’IESE Business School. Actualment es director general a Teladoc Health España, empresa líder mundial en telemedicina y salut digital. Anteriorment a treballat a les multinacionals Advance Medical, Privalia, Randstad o Decathlon. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera en el món del lideratge, desenvolupament de negoci y recursos humans. Expert en la gestió de companyies d'alt creixement. Actualment es membre del consell assessor d'Asepeyo a Catalunya.
 • Medina Llinàs, Manel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya i del node de ciberseguretat del Digital Innovation Hub of Catalonia (DIH4CAT). Assessor de ciberseguretat a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain), a CaixaBank, a Digital Catalonia Alliance. Va ser coordinador científic del capítol europeu de l'Anti-Phishing Working Group (APWG), assessor a Barcelona Digital, i sotsdirector tècnic a l’European Network and Information Security Agency (ENISA).
 • Micaló, Sílvia
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Biotecnòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), autora del llibre best seller "Healthtech Innovation". Ha ocupat càrrecs dins d'equips d'alt rendiment de la indústria farmacèutica. Actualment, és directora general i fundadora de SunshineOxygen.com i experta de la Comissió EU- EX2021D451392. En l'àmbit de l'emprenedoria, actua com a membre del jurat de concursos, acceleradores i VC en l'àmbit de la tecnologia de la salut i participa com a membre de la junta en corporacions de tecnologia de la salut en l'àmbit públic i privat com a experta juntament amb la seva activitat de CEO a SunshineOxygen.com.
 • Pastor Hernández, Nuria
  info

  Llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Neurociència i Investigació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cum laude. Va obtenir un PM a Stanford a Business Scale Up (beca del Banc Santander). Cofundadora i CEO d'humanITcare. Té àmplia experiència en el sector salut i va treballar com a investigadora a l'Institut de Recerca Mèdica de l'Hospital del Mar. Actualment és vicepresidenta segona del patronat reconegut com a Catalonia Bio Health Tech, i va ser nomenada Forbes 30 Under30 el 2022.
 • Perera Lluna, Alexandre
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (UB), Físic per la UB i Enginyer en Electrònica per la UB. Catedràtic i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ex Ramon y Cajal a la UPC. Director del centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica.
 • Pesudo Fortes, Patricia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per ESADE Business School. Actualment és la directora d'Impuls Estratègic i Transformació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Anteriorment, va ser la directora d'operacions i transformació de AQuAs, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Acumula vint anys d'experiència, vinculada al desplegament de plans estratègics i implementació de grans projectes nacionals i internacionals.
 • Porcel Rodriguez, Oscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia, especialitat Organitzacions, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Professorat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cofundador i Soci director de Solutia, consultora líder en headhunting en l'àmbit Life Sciences y Healthcare des de 2014. Ha ocupat diversos càrrecs directius en entorn multinacional. És també creador del podcast BioEmprendedores, el podcast líder d'emprenedoria en l'àmbit de la salut en parla hispana. A més, és professor col·laborador dels graus de Biomedicina i Psicologia a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Román Maestre, Begoña
  info

  Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Professora agregada a la Facultat de Filosofia de la UB. És co-cordinadora del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya "Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i Política". Presideix el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. És vocal del Comitè de bioètica de Catalunya, del Comitè per la integritat en la recerca de Catalunya, del Comitè d'ètica assistencial i del Comitè d'ètica de la recerca amb medicaments de l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu àmbit d'especialització és l'ètica aplicada.
 • Rosell Solano, Eva
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Comptabilitat i Finances per EADA Business School. Actualment ocupa el càrrec de CEO a Barcelona Health Hub, connectant els membres de l'ecosistema de salut digital i promocionant la marca BHH a Barcelona i més enllà. Abans d'iniciar la seva carrera a BHH, va acumular una àmplia experiència en diversos sectors, com ara Atrapalo.com, LetsBonus, Tech Barcelona i Shiseido. Destaca per la seva participació en esdeveniments de renom internacional, com el Mobile World Congress i el Health Revolution Congress, el major esdeveniment de salut digital a Europa.
 • Ruiz Puigdomènech, Antonio
  info

  Llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Doctorat en Química Analítica per la UAB. Més de vint-i-cinc anys desenvolupant la carrera professional en la indústria farmacèutica en àrees de control de qualitat de medicaments, optimització de processos de fabricació, aplicació de mètodes quimiomètrics per a l'automatització de processos, quality asurance i validació de sistemes informatizats. Soci cofundador i CEO de Development Team Consulting (2006-2011) i, des de 2023, Quality and Compliance Manager de Science4Tech Solutions, S.L. A més, ha estat professor associat de química analítica a la UAB.
 • Salas Beltran, Isabel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  MBA i Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Porto més de 20 anys sent una diletant en els àmbits de la comunicació i la cura de persones, en diferents sectors. Les empreses que entenen l'essència més profunda de l'ésser humà, la seva condició de solitud i finitud, són les que generen més compromís entre els seus col·laboradors. Les que connecten contínuament el seu propòsit amb el moviment de l'entorn, faran un flow amb totes les revolucions que estem generant. I les que aposten per la transparència, la justícia i la igualtat fitxaran el millor talent.
 • Selva Grau, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Desenvolupament Organitzacional. Desenvolupa la seva carrera professional al sector de l'alimentació, on ocupa el càrrec de director d'R+D+I. Des de l'any 2008 la seva activitat professional se centra en la formació per a empreses en lideratge, equips i comunicació interpersonal, sent, a més, professor de l'assignatura de Direcció de Persones al Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Expert en desenvolupament organitzacional i habilitats directives, àmbit en el qual és autor de diferents llibres.
 • Torner Ribe, Jordi
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Multimèdia per la UPC i llicenciat en Psicologia Industrial per la Universitat Ramon Llull (URL). Director del Laboratori d'Aplicacions Multimèdia LAM-UPC. Professor agregat del Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny de la UPC. Professor del màster in Interdisciplinary & Innovative Engineering de l’EEBE-UPC.
 • Vergara Correa, Orlando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Economia i Comerç per la Universitat La Sapienza de Roma. Màster en Finances i Control de Gestion per la Universitat de Pisa. Va obtenir l'Advanced Management Program d'IESE Business School i ha cursat finances a Harvard Business School. Compta més de vint anys d'experiència a la indústria farmacèutica i ha treballat com a directiu per a empreses multinacionals com Merck & Co., Gilead Science i Novartis. autor del llibre Ecosytems Leaders Mindset i promotor del poder dels ecosistemes i del lideratge ecosistemic.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable de departaments de transformació digital a la indústria farmacèutica o biotecnològica, i en organitzacions relacionades amb la investigació clínica i assaigs clínics.
 • Direcció de projectes de transformació i innovació digital a la indústria de la salut (farmacèutiques, grups hospitalaris, consorcis publicoprivats i startups).
 • Creació o fundació d'startups o empreses spin-off des de les universitats o els laboratoris científics d'innovació digital de la salut.
 • Consultoria d'innovació en salut digital amb empreses públiques i privades del sector de la salut.
 • Desenvolupament d'aplicacions de salut: creació d'aplicacions mòbils i d'entorns web en l'àmbit de la salut, preferentment aplicacions d'IA, medical devices, seguiment de la salut, registres mèdics electrònics i altres eines digitals.
 • Personal investigador en projectes científics i de desenvolupament de solucions digitals focalitzades en la salut.

Notícies

Notícies del Blog
"L'ecosistema de salut necessita talent per desplegar projectes d'innovació healthtech"
"L'ecosistema de salut necessita talent per desplegar projectes d'innovació healthtech"
24-11-2023
"L'ecosistema de salut necessita talent per desplegar projectes d'innovació healthtech"
"L'ecosistema de salut necessita talent per desplegar projectes d'innovació healthtech"
24-11-2023
Altres notícies
La Vanguardia: El sector de la salud digital roza los 600 millones de facturación en Catalunya
08-05-2024
Vídeos
El Barcelona Health Hub entrevista David Campos

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar