Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Software Quality Assurance
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
8a Edició
Crèdits
20 ECTS (172 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 05/11/2024
Fi classes: 24/04/2025
Fi programa : 30/07/2025
Horari
Dimarts: 18:00 a 22:00
Dijous: 18:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?

El World Quality Report 2023-2024(*) estableix en les seves conclusions que el fet d'assegurar la qualitat del software té una implicació directa en l’assegurament del negoci, la protecció de les marques, la robustesa, l’experiència digital i els resultats empresarials. I és que el software forma part de la majoria d'activitats quotidianes d'avui en dia, de manera transversal i amb un alt nivell de complexitat. En aquest context, els errors de software tenen un alt impacte econòmic i social per a les empreses, les institucions i per a la societat en general. Així doncs, la necessitat d'assegurar-ne una bona gestió (Software Quality Assurance - SQA) s’ha evidenciat en diversos exemples de la història recent, on les conseqüències derivades d’aquests errors han estat de gran transcendència.

Una estratègia inadequada de l'SQA augmenta el risc d'errors i, per tant, de conseqüències per als usuaris i les organitzacions responsables del software (pèrdues milionàries, conflictes diplomàtics, pèrdues humanes, etc.), que poden tenir afectacions diverses, des dels ingressos i el volum de negoci fins a la reputació. Per aquest motiu, l’enginyeria de la qualitat del software és clau en la gestió de riscos per part de les organitzacions.

Actualment, la cerca de l'agilitat en el procés de desenvolupament i l'entrega contínua d'aplicacions també condiciona les estratègies d’SQA. La reducció del time-to-market és un requisit essencial en molts contextos d'enginyeria del software, que necessàriament s'ha de combinar amb la gestió d'un procés transversal de qualitat. Això implica des de la definició dels requisits d'un sistema fins al seu manteniment i lliurament, passant per les garanties de qualitat en el seu desenvolupament i l'aplicació de tècniques de testing que permetin validar els sistemes des de perspectives diverses (funcional, de seguretat, de rendiment, d'usabilitat, etc.).

Les tècniques per assegurar la qualitat també evolucionen i requereixen perfils facilitadors amb visió de negoci, tècnica i de qualitat. També pel que fa a la innovació hi ha evolució en aquest àmbit. Segons el mateix World Quality Report, un 77% de les organitzacions estan invertint en intel·ligència artificial per millorar els processos, amb la mirada posada en la qualitat.

L’objectiu d’aquest postgrau en Software Quality Assurance és formar professionals amb un perfil d'expertesa que combini la gestió estratègica de projectes amb els coneixements tècnics necessaris per a l'assegurament de la qualitat en projectes de desenvolupament, manteniment i transformació de software. Es tractaran diverses tècniques de qualitat (disseny de proves, automatització de proves, anàlisi de codi, seguretat, rendiment...) aplicades a dispositius de diferents tipus (software legacy, aplicacions d’escriptori, web, aplicacions per a dispositius mòbils...). Disposar d'enginyers qualificats en aquest àmbit és una exigència del mercat. Per aquest motiu, la UPC School ha dissenyat aquest postgrau, que compta amb la col·laboració principal de Sogeti, part del grup Capgemini, i dels millors professionals del sector.

El programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a Sogeti a España. Durant aquest període l'estudiant podrà ampliar i posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, i consolidar la seva xarxa de contactes professionals dins del sector.

L’estudiantat haurà de disposar d'un ordinador portàtil amb sistema operatiu Windows per a les sessions pràctiques del postgrau i per al treball complementari a realitzar fora de l'horari lectiu.

Es requereix un nivell mínim-mitjà d'anglès per seguir amb normalitat el programa.

(*) World Quality Report 2023-24, Sogeti-Capgemini-Open Text

Impulsat per:
Objectius
 • Conèixer les diferents activitats de testing i assegurament de la qualitat aplicables en els projectes d’enginyeria del software, com a enginyer/a especialitzat en software quality assurance.
 • Dissenyar i aplicar una estratègia completa i transversal d’assegurament de la qualitat del software, integrada en les diferents metodologies de desenvolupament existents.
 • Aportar feedback continu sobre la qualitat dels projectes de desenvolupament de software i la seva evolució, per a la presa de decisions, basant-se en indicadors i mètriques.
 • Fomentar, dissenyar, implementar i fer seguiment de la Quality Assurance (QA) continua en entorns Agile/DevOps.
 • Automatitzar activitats de testing i assegurament de la qualitat en diferents tipologies de projectes i plataformes (web, mòbil, etc.)
 • Gestionar la millora continua de la qualitat en les organitzacions, a través de la implantació progressiva d’activitats i tècniques diverses per abordar l’assegurament de diferents atributs de qualitat (funcional, rendiment, seguretat, usabilitat, experiència d’usuari, etc.)
A qui va dirigit?
 • Graduats en enginyeria informàtica i titulacions afins i/o professionals amb experiència en el sector de l'enginyeria del software.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1 ECTS 16h
Introduction & Requirements Engineering
 • Objectius i motivació de l'assegurament de la qualitat dels sistemes de software.
 • Implicacions econòmiques de l'enginyeria del software i ROI.
 • Repàs a les principals metodologies d'enginyeria del software.
 • Història i casos d'estudi.
 • Assegurament de la qualitat del software: una activitat transversal.
 • L'enginyeria de requisits com a base per a l'assegurament de la qualitat del software.
 • Repàs a les tècniques d'especificació (llenguatge natural, casos d'ús, models, processos de negoci, històries d'usuari, etc.).
 • Prototipatge.
 • Business-Driven Development (BDD).
 • Model-Driven Engineering (MDE).
 • Criteris d'acceptació i tècniques de validació.
 • Priorització.
 • L'enginyeria de requisits en dominis diversos: embedded software, off-the-shelf, Internet i dispositius mòbils, govern, salut, banca, etc.
 • Exercicis pràctics.
6 ECTS 68h
Software Testing
 • Introducció i motivació.
 • Història, evolució i reptes del testing.
 • Nivells de test (unit testing, system testing, integration testing, user acceptance testing, performance testing, usability testing, sanity testing, security testing).
 • Tipus de tests (smoke testing, functional testing, regression testing).
 • Tècniques de disseny de tests.
 • Cobertura i anàlisis d'impacte.
 • Testing i gestió del coneixement.
 • Testing de seguretat.
 • Automatització de proves.
 • Testing en entorns regulats.
 • Testing en dominis diversos.
 • Testing d'APIs.
 • Exercicis pràctics.
2 ECTS 20h
Quality in Software Engineering
 • Assegurament de la qualitat en les metodologies de desenvolupament de software.
 • Models i estàndards de qualitat.
 • Inspeccions i revisions de codi.
 • El deute tecnològic i de coneixement a les organitzacions.
4 ECTS 24h
Quality in Agile Methods
 • Introducció als enfocaments àgils.
 • Històries d'usuari.
 • Test-Driven Development (TDD).
 • Extreme Programming (XP).
 • Visió general de les principals metodologies àgils (Scrum, Kanban, Lean, models mixtes...).
 • Acceptance Test-Driven Development (ATDD).
 • Exercicis pràctics amb eines.
1 ECTS 12h
DevOps and Continuous Integration
 • DevOps. Integració i entrega contínua.
 • Atenció als clients.
 • Manteniment de software (ticketing, bug tracking, escalation).
 • Projectes de transformació.
 • Exercicis pràctics amb eines.
2 ECTS 28h
Cross-Wise Software Quality Management
 • Definició d'una estratègia d'assegurament de la qualitat de software.
 • Gestió de riscos.
 • Gestió de matrius i Key Performance Indicators (KPIs).
 • Project Management Professional (PMP).
 • Roadmaps.
 • Eines per a l'assegurament transversal de la qualitat.
 • Exercicis pràctics.
4 ECTS 4h
Course Project

El projecte final del programa tindrà les següents característiques:

 • Serà un projecte que suposi una contribució en un projecte real en l'àmbit d'una organització empresarial.
 • El projecte afavorirà la innovació tecnològica i una millora de l'assegurament de la qualitat d'acord amb els continguts del programa.

Aquest projecte podrà ser realitzat de forma individual o per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte de reconegut prestigi en la temàtica.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Software Quality Assurance, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Sancho Samsó, Maria Ribera
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Tort Pugibet, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Chief technology officer (CTO) de Sogeti Espanya. Va ser investigador i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on es va especialitzar en enginyeria del software i assegurament de la qualitat. Va presentar la tesi doctoral Testing and test-driven development of conceptual schemas. És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment dirigeix el Laboratori d'Innovació de Sogeti (SogetiLabs Spain).
Professorat
 • Alvarez Calixto, Juan Bautista
  info

  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politènica de Catalunya i màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és membre del Laboratori d'Innovació de Sogeti (SogetiLabs Spain). Compta amb més de tres anys d'experiència en l'àmbit de la qualitat del software. Especialitzat en l'automatització de proves i processos.
 • Álvarez Diz, Isaac
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona amb un ampli bagatge a la indústria del Quality Assurance (QA). En l'actualitat exerceix com a associate director QA engineering a Novartis, on és el responsable de les polítiques de qualitat i col·labora en la transformació digital de tota l'organització. És especialista en implantació i millora de processos, eines i tècniques tant de test com de QA, tasques que ha realitzat per a moltes organitzacions d'àmbit tant nacional, com internacional. Tot això ho combina amb la seva participació en publicacions i ponències especialitzades.
 • Escudero Sabadell, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politènica de Catalunya. Certificat en Testing Advanced Manager pel Comitè Internacional de Qualificació en Proves de Programari (ISTQB), Agile Testing per l'International Software Quality Institute (ISQI) i Professional Scrum Master I (PSM I) per Scrum.org. Expert en la implantació de metodologies, qualitat del programari i testing.
 • Estañol Lamarca, Montserrat
  info

  Doctora en Computació i enginyera en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora d'assignatures relacionades amb l'enginyeria del Software a la UPC i a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat al sector privat com a investigadora i com a administradora de sistemes. La seva recerca ha estat centrada en modelització conceptual, modelat de processos de negoci seguint una perspectiva artifact-centric i en raonament automàtic en esquemes conceptuals i models de processos de negoci. En l'actualitat té un projecte propi per la creació i manteniment de webs.
 • Llull Amengual, Toni Miquel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politènica de Catalunya, especialitzat en Tecnologies de la Informació. Cofundador de RealDroidES. Actualment és responsable tècnic del departament de SogetiLabs Espanya i TeamLead. Més de quatre anys d'experiència en desenvolupament, automatització i qualitat del software.
 • Lomascolo Szittyay, Rodolfo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Co-fundador de Pervasive Technologies. Té més de vint-i-cinc anys d'experiència com a emprenedor i en càrrecs directius a Espanya i a l'estranger, amb un fort background tècnic, sempre relacionat amb la indústria del programari i una orientació cap a la innovació. En l'actualitat dirigeix i participa en l'elaboració de models predictius a Pervasive Technologies per predicció de demanda, retenció de clients, control de frau i en particular, per l'anàlisi d'imatges mitjançant xarxes neuronals (deep learning).
 • López Larrubia, Maria José
  info

  Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i MBA per Esade. Des de fa més de catorze anys treballa a Roche Diagnostics on ha exercit diversos càrrecs, sempre relacionats amb el món del testing, fins a arribar al seu càrrec actual com a software project leader in test.
 • Malservisi, Giorgio
  info

  Enginyer en Electrònica per la Universitat Politècnica de Milà i graduat en Business Administration and Management amb great distinction a la Vrije Universiteit Brussel. Treballa com a IT service delivery manager al Departament de Software Control & Testing de Sogeti Espanya. Ha treballat a diferents sectors de la indústria del software i l'electrònica com a especialista en la gestió del cicle de vida dels productes.
 • Martorell Bofill, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Professor al Departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC. Actualment lidera el Grup de Recerca en Models de Programació Paral·lels al Barcelona Supercomputing Center (BSC). Està participant a diversos projectes europeus, així com en el disseny i implementació d'OmpSs, el model de programació del BSC per sistemes heterogenis amb acceleradors: graphics processing unit (GPUs) i field-programmable gate array (FPGAs).
 • Perez Macasaet, Ray James
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per la Universitat de Granada (UGR). Actualment és lead consultant a Thoughtworks.com. Compta amb gairebé vint anys d'experiència en la gestió del desenvolupament de programari, amb equips distribuïts per tot el món.
 • Platero Gómez, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona (UB). Investigadora sobre experiència d'usuari a la UB i la Universitat Oberta de Catalunya, centrada en la innovació i els aspectes emocionals de l'experiència d'usuari i les interfícies d'aplicacions digitals.
  Va ser responsable de Digital User Experience a Caixabank Consumer Finance (desenvolupament de producte, innovació de l'experiència i disseny de serveis).
  Actualment és responsable de producte a Schneider Electric (desenvolupament de producte i noves estratègies digitals per el consum y transferència de dades).
 • Pradel Miquel, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador i chief executive officer (CEO) d'Agilogy. Fundada el 2005, Agilogy s'especialitza en el desenvolupament àgil de software a mida, ajudant a equips mixtos d'Agilogy i al client a aplicar amb èxit les metodologies àgils per a desenvolupar software en entorns tecnològicament complexes i altament canviants, fent servir la programació funcional i tècniques d'Scrum, Kanban i XP entre d'altres. Ha estat professor associat del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC.
 • Ramírez Pérez, Inmaculada
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de Telecomunicació i màster en Direcció d'Empreses per la Universitat Miguel Hernández. Actualment és directora tècnica de la zona de Barcelona a Sogeti Espanya. Compta amb més de deu anys d'experiència en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat de software, així com en l'execució i direcció de projectes de proves funcionals i no funcionals per a clients multinacionals de diverses àrees on la qualitat és clau per a l'èxit del servei.
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Tort Pugibet, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Chief technology officer (CTO) de Sogeti Espanya. Va ser investigador i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on es va especialitzar en enginyeria del software i assegurament de la qualitat. Va presentar la tesi doctoral Testing and test-driven development of conceptual schemas. És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment dirigeix el Laboratori d'Innovació de Sogeti (SogetiLabs Spain).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • SOGETI ESPAÑA SLU
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants de l'estudi.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer de proves.
 • Responsable de qualitat de software.
 • Consultor de processos de desenvolupament.
 • Consultor de projectes de transformació i millora.

Testimonis i notícies

Testimonis

Portava ja un parell d'anys treballant en l'àmbit del software quality (QA). Com que les certificacions existents al mercat no acabaven de donar-me una visió global, vaig trobar el postgrau en Software Quality Assurance de la UPC, que semblava complir amb les meves expectatives. I així va ser. Una de les coses més importants va ser el canvi de mentalitat sobre el meu treball i el reforç en la confiança que un necessita per exercir una professió que fins al moment aprenia només treballant, sense una formació oficial. L'ampli perfil dels alumnes, des de QAs, QA'testers, fins Devs, development managers i SCRUM masters, i també el dels professors, provinents de molts vessants de la indústria, va ser altament gratificant. La part més interessant va ser el tema central del meu projecte final, i on també vull arribar professionalment, la gestió de la qualitat de requisits. Durant la seva execució vaig aprendre fins a quin punt és important tenir en compte la qualitat del software, des de la idea inicial fins al llançament en producció.

Andrei Alexandr Danilov Software QA Lead a Housfy

Testimonis
Fa una mica més d'un any que vaig començar a treballar com a QA i sempre vaig voler cursar algun estudi focalitzat en aquest camp per especialitzar-me encara més. Després d'una recerca exhaustiva de la formació que s'oferia, em vaig decantar pel postgrau en Software Quality Assurance de la UPC. Aquest m'ha permès ampliar i adquirir nous coneixements que resulten clau per ser un millor professional de la qualitat del software. Un dels aspectes a destacar és la selecció de professors, ja que es tracta de professionals del sector que ensenyen des de l'experiència fent que les classes siguin realment pràctiques. Un altre dels punts positius ha estat la gran varietat de perfils que hi havia a classe (managers, developers, testers) que, amb les seves opinions basades també en la seva experiència, enriquien encara més els debats. Gràcies als coneixements adquirits, vaig aconseguir el meu treball actual en què aplico dia a dia tot el que he après. Ha estat en aquest treball en el qual he realitzat el meu projecte final sobre integració contínua.

Marta García Rojas QA Test Engineer

Testimonis
En acabar la carrera, vaig començar de pràctiques en l'àrea de qualitat de software on actualment segueixo treballant com a Team Lead. L'interès per aquest àmbit em va motivar a cursar aquest postgrau a la UPC. Haver cursat aquesta formació m'ha suposat un creixement professional innegable. Ara entenc molt millor el meu rol en la gestió del testing de software i soc capaç de millorar processos i mètodes en el departament. El meu projecte final va consistir en la Implantació d'una Estratègia de Test Estructurada mitjançant una Eina de Gestió de Proves, en el qual vaig poder aplicar tant una part teòrica com a pràctica del postgrau, i consolidar tot el que havia après durant el curs. En definitiva, recomanaria aquest postgrau pel seu gran ventall de continguts aplicables al món laboral i per les oportunitats de desenvolupament professional que et brinda.

María López Staff Quality Advisor

Testimonis
Altres notícies
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert): "Enginyeria de la qualitat del programari: estratègia, activitats i evolució"
13-09-2022
Maria Ribera, premi UPC a la Qualitat de la Docència Universitària
22-10-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar