Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Vehicles Elèctrics i Mobilitat Sostenible
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
12a Edició
Crèdits
20 ECTS (135 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.000€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 06/02/2025
Data de fi: 15/07/2025
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00

Puntualment es realitzaran 4 sessions fora de l'horari establert (els dimecres). Al llarg del curs es faran visites en l'horari pactat amb les empreses, que pot ser fora de l'horari de classe habitual.

Lloc de realització
Campus de la Mobilitat Sostenible - UPC Martorell
c/Manuel Gallardo, s/n
08760 Martorell (Barcelona)
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

La situació actual del mercat de l'automòbil planteja la necessitat d'implantar noves tecnologies que redueixin la dependència del petroli i, sobretot, minimitzin les emissions contaminants. Hi ha una creixent conscienciació de l'usuari final per intentar que l'impacte de la seva activitat sobre el medi ambient sigui el menor possible.

En aquest sentit, tant la indústria de l'automòbil com les administracions treballen en l'alternativa d'un vehicle híbrid o elèctric. Es dibuixen, per tant, nombrosos reptes a afrontar en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació al voltant d'aquest tipus de vehicles.

Actualment, tots els fabricants de vehicles tradicionals i un gran nombre de nous fabricants competeixen per desenvolupar tota mena de vehicles que s’integrin en el mercat. Per tant, vehicles híbrids, elèctrics i de pila de combustible són cada dia més habituals en el catàleg de models disponibles, convertint-se a vegades en l’única opció de motorització a escollir per a certs vehicles, ja siguin urbans, esportius, tot terreny o, fins i tot, vehicles industrials, cobrint així tots els segments del mercat.

De manera complementària, l'aparició d'aquests vehicles exigirà la readaptació dels professionals del sector, de les infraestructures actuals i de les polítiques de mobilitat, tot fomentant un ús alternatiu al vehicle convencional per potenciar l’entrada efectiva de models d'automoció sostenibles.

El nou escenari plantejarà canvis en els mateixos vehicles, i també en certes infraestructures. En aquest sentit, caldrà resoldre la incorporació dels punts de recàrrega, millorar l'emmagatzematge de l'energia o solucionar qüestions legals. Amb tot, la demanda és imminent. En el sector ja es treballa amb la col·laboració, en molts casos, d'enginyers que han vingut d'altres països, on hi ha més tradició en aquest tipus d'especialització.

El postgrau en Vehicles Elèctrics i altres Tecnologies de Propulsió dona resposta a totes aquestes noves necessitats i prepara els professionals per liderar aquesta nova era de la mobilitat. El programa combina una metodologia de sessions teòriques, amb casos pràctics, aplicacions reals i visites tècniques a empreses del sector.

Objectius
 • Analitzar els sistemes i les tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida, que combinen l'energia elèctrica amb la tradicional de combustió interna.
 • Estudiar la tipologia i la configuració de la hibridació segons el tipus de vehicles.
 • Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega dels diferents elements d'emmagatzematge d'energia.
 • Analitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i la seva gestió interna.
 • Desenvolupar la gestió i el disseny de les xarxes de distribució d'energia per tal d'assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.
A qui va dirigit?
 • Enginyers i enginyers tècnics.
 • Professionals de la indústria de l'automoció, tant fabricants com empreses auxiliars.
 • Empleats de laboratoris d'assaig.
 • Professionals d'entitats públiques amb lligams tecnològics.
 • Professionals de la mobilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 21h
Noves Tecnologies Aplicades a Línia Motriu: Vehicles Híbrids, Elèctric i Pila de Combustible

El contingut d'aquest mòdul se centra en el coneixement global del vehicle i dels sistemes de propulsió tradicional, híbrid i elèctric, considerant-ne el funcionament, les prestacions i les tipologies.

 • Tecnologies aplicades al vehicle híbrid.
 • Tecnologies aplicades al vehicle elèctric.
 • Tecnologies aplicades al vehicle de pila de combustible.
 • Tecnologies aplicades al vehicle de gas.
 • Mobilitat elèctrica.
2 ECTS 15h
Sistemes i Components dels Vehicles Electrificats

El contingut d'aquest mòdul se centra en el coneixement dels motors elèctrics i de les bateries, tant les que s'utilitzen en els models híbrids com en vehicles totalment elèctrics. Es definiran els paràmetres bàsics a tenir en compte en el disseny del powertrain del vehicle.

 • Motors elèctrics aplicats a l'automoció
  • Tipologia de motors.
  • Característiques dels motors elèctrics.
  • Aplicacions.
 • Sistemes d'emmagatzematge d'energia
  • Fonaments i tecnologies bàsiques.
  • Disseny modular.
3 ECTS 21h
Desenvolupament de Vehicles Híbrids, Elèctrics i de Pila de Combustible

El contingut d'aquest mòdul ofereix una visió àmplia sobre tots els conceptes relacionats amb vehicles, amb especial atenció a les possibles diferències entre els vehicles tradicionals i els vehicles híbrids i elèctrics. S'hi aportaran solucions a la problemàtica i dificultat addicional que presenten aquests vehicles.

 • Reptes per al desenvolupament de vehicles electrificats.
 • Estratègies per a la mobilitat.
 • Carrosseria i assaig de xoc.
 • Compatibilitat electromagnètica.
 • Eines de simulació.
 • Comportament dinàmic.
 • Reglamentació.
4 ECTS 24h
Gestió de l'Energia

En aquest mòdul es treballen tots els sistemes i estratègies que s'utilitzen per optimitzar l'autonomia del vehicle, amb l'objectiu d'augmentar la seva eficiència i rendiment.

 • Fonaments d'electrònica de potència.
 • Sistemes de gestió de l'energia.
 • Sistemes de recuperació de l'energia.
 • Requisits de les bateries per a vehicles.
2 ECTS 15h
La Recàrrega del Vehicle Elèctric

En aquest mòdul es presenten les diferents tipologies de recàrrega del vehicle elèctric, així com les necessitats d'infraestructura i la seva gestió, amb el fi d'optimitzar la xarxa actual.

 • Fonaments i tecnologies de carregadors.
 • Infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric.
 • Control de la xarxa.
2 ECTS 15h
Conceptes de Mobilitat Sostenible Aplicant Vehicles Elèctrics
 • Concepte de mobilitat sostenible.
 • Mobilitat elèctrica.
4 ECTS 24h
Projecte Final

Desenvolupament d'un projecte d'un vehicle elèctric o híbrid, des del concepte fins a la validació seguint els continguts tractats al llarg dels mòduls del programa.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Vehicles Elèctrics i Mobilitat Sostenible, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gallegos Díez, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground.
 • Moreno Eguílaz, Juan Manuel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Europeu i Enginyer Industrial en Tecnologia Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB-UPC. Expert en electrònica d'automoció, microcontroladors i internet de les coses. Actual coordinador del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció UPC. Membre titular del grup de recerca MCIA-UPC.
 • Urgell, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i llicenciat en Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és cap del producte Driving Performance al departament Electric Powertrain d'IDIADA. He estat el coordinador acadèmic del postgrau el darrer any. Acumula més de quinze anys d'experiència al sector i diferents publicacions en l'àmbit del driving resistance i l'aerodinàmica.
Professorat
 • Alonso Báez, Marcos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Tèrmica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió i Direcció d´Empreses (EUDE). Màster en Intel·ligència Artificial (Cambridge International School). Acumula 9 anys d'experiència a l'àrea de disseny de línia motriu i 11 anys d'experiència a l'àrea de calibratge de motors. Actualment ocupant la posició de Section Manager de calibratge de motors de combustió a Nissan Technical Center Europe (NTCE).
 • Alvarez Domenech, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial especialitat Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acumula una experiència de més de 20 anys en diferents empreses d'àmbit nacionals com ITC-2 i multinacionals com Schneider Electric i Enel. Actualment, porta més de 5 anys en el sector de la mobilitat elèctrica a Endesa ajudant a les empreses a electrificar les seves flotes i reduir les emissions de CO2. Col·laborador docent a UPC TechTalent Center al Postgrau en Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió. Apassionat de la #transicióenergètica.
 • Aragón Homar, Marc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb una experiència de 20 anys en compatibilitat electromagnètica. Acumula participació en tasques I+D i de transferència tecnològica a les empreses en el laboratori EMC del grup GCEM-UPC. Des de 2008 ha exercit com a professor en cursos de postgrau de formació programada per a empreses de sectors diversos (Automoció, Industrial, Sanitari...). Actualment, és professor associat al centre ETSETB de la UPC i membre cofundador de la pimec innovadora EMC Barcelona. Disposa de diverses publicacions en congressos i revista.
 • Ariño Sarrato, José
  info

  Enginyer Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable d'Instal·lacions i Sistemes Tecnològics (Servei Infrestructures, BUS, TMB). Secretari de la STA (Societat de Tècnics d'Automoció).

 • Artal Paracuellos, Natalia
  info

  Enginyeria Mecànica per la Universitat de Saragossa. Màster en Ecoeficiència i Mercats Energètics, Postgrau en Energies Renovables. Va treballar en TATA Motors LTD participant en tot el projecte de desenvolupament HEV (vehicle híbrid). Es va unir a Applus + IDIADA el 2012 com a Gerent de Projectes de Tren Motriu en l'àrea d'EV / HEV. Actualment lidera la línia de negoci de bateries i és membre de Consell d'Administració de STA.

 • Barrios Vicente, Jose Manuel
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgrau per la Universitat Tecnològica de Lulea (Suècia) en materials i aplicacions industrials. Actualment, Cap del Departament de Solucions Digitals de l'empresa Applus+IDIADA, President de la Societat de Tècnics d'Automoció, Vicepresident de Societats de Fédération Internationale des Sociétés d'Ingeniurs des Techniques de l'Automobile (FISITA), i professor de diferents màsters i cursos de postgrau a la UPC i altres universitats. Ha dedicat la seva carrera professional a la R+D+i.
 • Canet Sabaté, Mario
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Màster en Gestió de la Qualitat per l'ICT. Actualment responsable de nous desenvolupaments en material mòbil a Transports de Barcelona. En matèria de vehicle elèctric industrial, ha participat en l'electrificació de la xarxa d'autobbusos i incorporació de la tecnologia de pila de combustible de Barcelona les estandarditzacions dels cicles de mesura de consum SORT i SORT clima. Participa activament en diferents projectes de la UITP a l'àrea de coneixement i innovació.
 • Cano Zamora, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la UPC, amb especialitat en Termoenergètica i diploma d'Automoció. Experiència en el sector de l'automoció, amb 5 anys a APPLUS IDIADA i a consultoria de negoci a Altair Management Consultants. Actualment treballador i cofundador de Wallbox, on ha desenvolupat 3 anys com a responsable comercial del sud-est d'Europa i responsable del nou departament de formació Wallbox Academy.
 • Carrasco Sanz, Oscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Licenciat en Enginyeria Industrial Electromecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Tecnologia del Automòbil de Competició (MASTAC). Actualment COO de QEV Technologies després de 20 anys en el sector de Automoció a Applus IDIADA en l'ambit de validació de vehicle complert. Membre Societat Tècnics Automoció (STA).
 • Colet Subirachs, Alba
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Enginyeria Industrial per la UPC. Màster en tecnologies per al desenvolupament d'aplicacions en Microsoft NET de la UOC. Especialitzada en la realització d'aplicacions a l'àmbit de la informàtica industrial: implementació de sistema SCADA, MES i CEM, integració de protocols de comunicació i desenvolupament de "drivers" propietaris. Cal destacar experiència en energies renovables i sistemes de comunicacions per a xarxes intel·ligents, incloent-hi les del vehicle elèctric. Actualment és la responsable del laboratori de microxarxes de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya.
 • Galceran Arellano, Samuel
  info
  Veure perfil a futur.upc

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor agregat de la UPC i fundador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).

 • Gallegos Díez, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground.
 • Kersting, Klaus
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques, especialitat física, per la Universitat de Paderborn (Alemanya). Senior Manager de vehicles elèctrics i híbrids a IDIADA.
 • López Rodríguez, Àngel
  info

  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de programes d'e-Mobility a Barcelona Regional. Professor d'Enginyeria del Transport a l'IQS de la Universitat Ramon Llull (URL) i professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser director de Mobilitat al 22@ Poblenou i director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Lozano Jardi, Margarida
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Tècnica en Disseny Industrial per la Universitat ELISAVA i cursat un potsgrau en desenvolupament de producte a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és responsable del equip de Hydrogen and Fuel cell al departament de Powertrain d'IDIADA i amb anterioritat va treballar al equip de enginyeria de Fiat Powertrain durant més de deu anys en el área de desenvolupament de motors pesants. Acumula 17 anys d'experiència en el sector de l'automoció.
 • Lujan Tutusaus, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tesi en simulació de dinàmica de vehicles al Politecnico di Torino (Itàlia). El 2007, va començar a treballar com a enginyer d'homologació d'autobusos i autocars per IDIADA. Al 2011 va assumir les responsabilitats com a gerent de producte per a homologació de camions i remolcs. Des de 2023, és Cap del Departament d'Homologació de Vehicle Autònom i Connectat. Participa com a expert tècnic en la regulació de vehicles de la CEPE i en els grups de treball de la Comissió de la UE.
 • Merino Rodríguez, Antonio
  info

  Enginyer Tècnic Industrial, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 1986 treballa al Centre Tècnic de SEAT (CTS) en Desenvolupament elèctric / electrònic havent ocupat diferents responsabilitats dins de l'àrea de R + D. Actualment és Responsable de Processos i Standards Elèctrics al Centre Tècnic de SEAT (CTS). Des 2020 és president del Subcomitè de Normalització UNE de vehicle elèctric CTN26 / SC 10. Col·laborador de UPC i STA en diversos programes formatius, conferències, jornades tècniques, postgraus i màster.
 • Moreno Eguílaz, Juan Manuel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Europeu i Enginyer Industrial en Tecnologia Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB-UPC. Expert en electrònica d'automoció, microcontroladors i internet de les coses. Actual coordinador del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció UPC. Membre titular del grup de recerca MCIA-UPC.
 • Palacín Peiró, Maria Rosa
  info

  Doctora en Ciències Quí­miques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigadora a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Ha dedicat tota la seva carrera investigadora a l'estudi de materials per bateries recarregables abastant tant tecnologies comercials (níquel, liti) com alternatives (sodi, magnesi, etc.). Ha co-dirigit l'Institut Virtual Europeu de Recerca ALISTORE entre 2010 i 2017 i ha liderat diversos projectes de recerca, nacionals i internacionals, una bona part dels quals amb participació industrial.
 • Pardo Gil-Alberdi, Miguel
  info

  Director d'Operacions a la Terminal de Barcelona d'Acciona Transmeditarránea.
 • Pla Puigvert, Mònica
  info

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Ciències de Gestió de la Tecnologia per la Universitat Tècnica de Delft. Professional amb més de 8 anys d'experiència en suport a activitats d'R+D en l'àmbit Europeu, particularment en l'àrea de vehicle verd i sostenible. Suport en el lideratge del departament d'innovació a Applus IDIADA durant 6 anys, definint prioritats estratègiques de recerca i coordinant recerca col·laborativa.
 • Romero Tienda, Emilia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Postgrau en Smart Mobility a "Sistemes Intel·ligents de Transport" per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Delineació Industrial i estudis d'Enginyeria. 27 anys d'experiència en disseny de producte per a la indústria de l'automòbil a Espanya, Alemanya (Daimler Chrysler i Porsche) i la Xina (VW Shanghai). Actualment al departament de Body Design d'IDIADA, és líder de projectes europeus de R+D en disseny i solucions de mobilitat. Professora especialista i responsable del mòdul de FPDual "DESENVOLUPAMENT VIRTUAL DE L'AUTOMOCIÓ", en col·laboració amb Institut Andreu Nin.
 • Schunk, Matthias Josef
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer superior industrial per la Universitat Friedrich-Alexander a Erlangen (Alemanya). Responsable tècnic i comercial a nivell nacional de components per a vehicles elèctrics a Siemens S.A.

 • Urgell, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i llicenciat en Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és cap del producte Driving Performance al departament Electric Powertrain d'IDIADA. He estat el coordinador acadèmic del postgrau el darrer any. Acumula més de quinze anys d'experiència al sector i diferents publicacions en l'àmbit del driving resistance i l'aerodinàmica.
Conferenciants
 • López Jiménez, Baltasar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb doble especialitat en Automòbils i Organització Industrial. Fundador i CEO del fabricant de bateries d'altes prestacions MILLOR BATTERY (www.millorbattery.com) i de l'empresa especialitzada en infraestructura de recàrrega ENCHUFING (www.enchufing.com). Cofundador i Director de l'Associació de Recerca Tecnològica UPC ecoRacing (Responsable dels projectes ecoR2; primer Formula Student híbrid-elèctric de l'estat al 2010). Professor de tecnologia de bateries i vehicle elèctric en diferents programes.
 • Ribas Olaya, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Tecnica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). M. Fundador i CEO d'EVARM. Acumula una experiència de més de 15 anys en empreses punteres dels sectors de l'enginyeria de sistemes vehiculars, vehicles d'hidrogen, gas, combustibles renovables.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Sociedad de Técnicos de Automoción (STA)
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap tècnic d'un operador de flotes o de mobilitat urbana.
 • Tècnic de desenvolupament del vehicle elèctric o híbrid.
 • Cap en gestió de xarxa elèctrica i punts de recàrrega.

Testimonis i notícies

Testimonis

Volia enfocar la meva carrera professional cap a un sector tan emergent com és el de la mobilitat elèctrica. Aquest postgrau em va semblar una bona primera presa de contacte. De la formació destacaria el contingut totalment actualitzat impartit per les empreses col·laboradores, que t'ofereix una visió general del vehicle elèctric, tant de la situació actual com dels reptes de futur. Són especialment interessants les visites a IDIADA i SEAT, on vaig poder veure i entendre com es duu a terme part del desenvolupament d'aquests vehicles. Actualment, he tingut l'oportunitat d'aplicar els coneixements adquirits en el desenvolupament i la investigació de bateries remanufacturades per a vehicle elèctric i emmagatzematge fotovoltaic. En aquest sentit, allò que s'ha après al postgrau m'està sent de gran ajuda. Sens dubte, recomanaria aquesta formació a tots aquells professionals que vulguin aprofitar les enormes oportunitats que ofereix la mobilitat elèctrica.

José Antonio Jiménez Battery Engineer a TerrePower

Testimonis
Actualment, gestiono 36 tallers de mecànica i xapa que treballen per a la nostra flota i serveis a particulars. Vaig decidir cursar aquest postgrau en comprovar el buit existent entre la tecnologia que utilitza el motor ICE tradicional i els nous models elèctrics i híbrids. A més, considero que els canvis disruptius en digitalització que vivim fan necessari formar-se de manera regular. Del contingut del postgrau en destaco els coneixements sobre tots els components de l'automòbil, especialment l'elèctric, així com els canvis que ha produït i produirà des del nivell micro fins a macro, de la mà d'un quadre docent amb una experiència sobrada. En definitiva, en un clar context disruptiu, aquesta formació et permet entendre i preparar-te per als canvis que s'acosten en tecnologia de vehicles, aportant-te un clar avantatge competitiu i de marca personal.

Manuel Pérez Gerent nacional d'operacions a Northgate

Testimonis
Altres notícies
El Periódico: "El final del camí: així mor el cotxe de combustió"
29-11-2021
El Periódico: "Volkswagen i Seat construiran una fàbrica de bateries a Espanya"
29-11-2021
El Punt Avui: "Inversió de 24.000 milions per al vehicle elèctric"
29-11-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar