Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
1a Edició
Nova adaptació del postgrau després d'una trajectòria de 25 edicions realitzades.
Crèdits
28 ECTS (222 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
D’octubre 2022
Horari
Dimecres: 15:30 a 18:30
Dijous: 15:30 a 18:30
Divendres: 15:30 a 17:30
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
El postgrau Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït vol donar les eines bàsiques i necessàries per tal de formar als futurs tècnics en les tasques relacionades amb el previ anàlisi de la restauració d'elements arquitectònics patrimonials. 

Al llarg de les edicions realitzades del postgrau, han passat arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, historiadors de l'art, arqueòlegs o restauradors, formant una comunitat de més de 400 egresats europeus i llatinoamericans.
Objectius
 • Preparar tècnics perquè puguin valorar la categoria relativa dels monuments i dels edificis històrics que cal intervenir.
 • Conèixer les patologies i els tractaments adequats dels edificis històrics.
A qui va dirigit?
 • Es recomana experiència o estudis previs vinculats al patrimoni històric, artístic i arquitectònic des del camp de la Història, la Història de l'art i de l'arquitectura, l'Arquitectura, la Enginyeria Civil o la Restauració.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 42h
Teoria i Història de la Restauració I
 • Els monuments i la forma de la història. La pertinença a un contínuum temporal i espacial. Historicitat del monument. Relacions entre historiografia, anàlisi històric, desenvolupament sociopolític, conservació i restauració de monuments.
 • La valoració del patrimoni monumental abans del segle XIX. Conservacionisme vs intervencionisme al segle XIX Stern i Valadier. Viollet-le-Duc. John Ruskin.
 • El relativisme vienès: Alois Riegl i Max Dvòrak.
 • La restauració a Itàlia des de finals del XIX fins el 1930. Camillo Boito i el Restauro Modern, Gustavo Giovannonni i el Restauro científic, Luca Beltrami i el Restauro Històric.
 • La generalització del concepte de monument. Carta d'Atenes (1931). Taula rasa o respecte per les preexistències històriques i ambientals.
  Cesare Brandi i la Carta de Venècia (1964). La restauració integrada. Roberto Pane i la Restauració crítica.
 • La restauració arquitectònica com a disciplina autònoma. Llacunes i reintegracions. Addicions. Pàtines. Reconstruccions. Anastilosi. Agregats. Reproduccions. Còpies.
5 ECTS 44h
Diagnosi d'Edificis Històrics: Materials i Tècniques Constructives Tradicionals
 • La tècnica en la memòria de l'arquitectura. Evolució dels elements i procediments constructius tradicionals.
 • Estructures verticals. murs de pedra en sec, tàpia, tova, carreus, maó, mixt. Pòrtics, arcs i voltes: tipologies, traçats i construcció. La volta gòtica i el seu traçat. La volta a la catalana. Fonaments.
 • Estructures horitzontals: forjats, teulades i terrats, escales.
  La fusta: Fusteria grossa i d'obra. Medis auxiliars, Encavallades de coberta, ràfecs i canalons d'obra.
 • Façanes i ornaments. Revestiments i pintures. Balcons, dintells, capitells, cornises, arcs, fusteries i reixeries. Paviments de pedra, fusta, ceràmica.
 • La pintura mural i la decoració arquitectònica: definició, tipus i materials. Conservació i restauració.
 • Les tècniques del segle XIX i XX. El cas de Catalunya.
4 ECTS 26h
Anàlisi d'Edificis Històrics de Barcelona
 • Formació d'una identitat (650ac-1137). Naixement d'una capital. De la Barcelona pre-romànica al Gòtic català (800-1350). Triomf i decadència d'una capital (1350-1714). De la derrota a la Renaixença. Mercantilisme i revolució industrial (1714-1888). La ciutat dels prodigis: Modernisme i Noucentisme (1888-1929). De les projeccions de la gran ciutat fins l'Autarquia (1929-1949). La Barcelona del Grup R (1949-1957). El desarrollismo (1957-1975) Transició democràtica i transformació olímpica (1975-1992) , heroisme i hedonisme (1988-1992). La crisi del Model Barcelona (1993-2004).
 • Gaudí: origen i formació. El Palau Güell, primera síntesi de joventut.
 • L'Escola de les Teresianes o la lògica constructiva com a base del projecte.
 • La Casa Batlló, una tipologia residencial d'una casa reformada de l'Eixample.
 • La Casa Milà o l'arquitectura de la naturalesa.
 • El Parc Güell: del jardí de suburbi al Parc Urbà.
 • La Cripta de la Colònia Güell.
 • La Sagrada Família.
5 ECTS 40h
Teoria i Història de la Restauració II
 • La restauració monumental al segle XIX a Catalunya i Espanya. Les desamortitzacions. Primeres visions romantico-literàries. Primers inventaris i comissions de monuments. Vicente Lampérez, Juan de Madrazo, Elies Rogent, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Adolf Florensa, Torres Balbàs, Jeroni Martorell, Juan Bautista Lázaro.
 • La Llei de 1933 sobre defensa, conservació i acreixement del patrimoni històric espanyol. Intervencions posteriors a la guerra civil.
 • Les intervencions sobre el patrimoni del s. XIX i el s. XX. El patrimoni industrial i el patrimoni del Moviment Modern.
 • Les lectures estructuralistes de la ciutat: Bologna i el Pla de Cervellatti. Aldo Rossi i la città anàloga.
 • El cas de Barcelona: la transformació dels barris sota l'ideal modernitzador, contradiccions d'un model. Els problemes de la refuncionalització. L'elitització de la ciutat.
 • La Carta Europea del Patrimoni Arquitectònic (Amsterdam 1975).
5 ECTS 44h
Tècniques d'Intervenció i Accessibilitat
 • Conceptes generals i causes principals: físiques, mecàniques, biològiques, químiques, humanes.
 • Lesions en murs, voltes i arcs de fàbrica. Fissures, despreniments i esquerdes. Anàlisi d'estabilitat i comportament mecànic d'arcs i voltes mitjançant l'estàtica gràfica. Mètodes avançats de modelat i anàlisi estructural.
 • La consolidació estructural: recomposició, millora, injeccions, contraforts, tirants, cosits, empresillats, cèrcols, coronacions. Bastides, cintres, apuntalaments i fitacions.
 • Humitat a les construccions antigues: capil·laritat, filtració i condensació. Tractaments per ventilació, drenatge, electromagnetisme, intercepció capil·lar i cambres d'aire.
 • Paraments i façanes als edificis antics. Brutícia, eflorescències, erosions, cuarteraments, esquarteraments, escrostonats. Neteja, enlluïts, consolidació, protecció i reintegració de paraments.
 • Oxidacions i corrosions. Neteja, protecció i reintegració d'estructures metàl·liques, baranes i ferratges. Deshidratació, podriment, trencament, insectes. Reparació, reforços, tractaments antixilòfags i reintegració de parts lígnees.
 • L'enllumenat d'espais i edificis patrimonials.
4 ECTS 26h
Anàlisi d'Intervencions i Gestió del Patrimoni Europeu
 • Anàlisi d'intervencions al patrimoni clàssic:
  • Termes de Diocleciano i Palazzo Altemps.
  • Duomo de Prato i Catedral de Ruvo di Puglia (Bari).
  • Teatre Olímpic de Sabbioneta.
  • Sant'Eliggio degli Orefici i Castelo Sant'Angelo (Roma).
  • Palazzo della Ragione (Milano).
  • Capella de Santa Maria (Abbbazia della Novalesa, Torino).
  • Vila Barbaro (Vicenza).
  • Vila Biberatica i Palazzo Poli (Roma).
 • Anàlisi d'intervencions al patrimoni aragonès i català.
 • Anàlisi d'intervencions a l'arquitectura moderna a Holanda, Itàlia i Espanya.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Hostench Ruiz, Oriol

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Teoria i Història del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectes de Barcelona (ETSAB) de la UPC i actualment, doctorand pel mateix departament. Ha estat professor associat de l'ETSAB de les assignatures d'Història de l'Arquitectura I i II. Membre del grup de recerca de l'Arxiu Crític del Model Barcelona.
Professorat
 • Garcia Belmonte, Bàrbara

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'estudis avançats de suficiència investigadora pel tema "Arquitectura i Memòria: (re)presentar el lloc", Departament de Projectes Arquitectònics, UPC.
 • González García, Reinald

  Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB) on ha impartit classes. També ha sigut docent de la Universitat Autònoma de Barcelona i del programa de doctorat d'arquitectura de l'ESARQ. Els darrers anys ha estat professor associat del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la UB. Soci i fundador de Veclus, S.L., empresa dedicada a l'estudi i recerca del patrimoni construït català des de 1987 i amb més de mil edificacions estudiades dins l'àmbit català i especialment a la ciutat de Barcelona. Ha participat directament en diferents projectes de restauració de BCIN's a Catalunya.
 • Graus Rovira, Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Professor d'Història de l'Arquitectura i la Construcció al Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999. Particularment interessat en les interdependències entre tècnica i arquitectura.
 • Gueilburt Talmazan, Luis

  Escultor, pintor i escriptor. Ha exposat la seva obra a Reus, Mollet de Vallès, Vic, Moyà i Nagoya. Estudiós de l'modernisme català i d'Antoni Gaudí, ha escrit diversos llibres sobre el tema. Va ser professor de l'Escola Politècnica Superior de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Hormias Laperal, Emilio
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte, professor a l'Escola Politècnica Superior de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Imparteix l'assignatura "Diploma d'Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació". Soci de Bestratén Hormias Arquitectura. Coordinador de projectes de la associació Universitat sense Fronteres (USF). Ha desenvolupat nombrosos estudis i plans d'accessibilitat (Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Barcelona i altres) en col·laboració amb entitats públiques i associacions.
 • Hostench Ruiz, Oriol

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Teoria i Història del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectes de Barcelona (ETSAB) de la UPC i actualment, doctorand pel mateix departament. Ha estat professor associat de l'ETSAB de les assignatures d'Història de l'Arquitectura I i II. Membre del grup de recerca de l'Arxiu Crític del Model Barcelona.
 • Menchón Bes, Joan Josep

  Arqueòleg, llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona (UB, 1989). Màster en Gestió de Patrimoni (1993), Arqueologia Medieval (1995) i postgrau en Ceràmica Medieval i Postmedieval (1996) per la UB. Cap tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona. Especialista en arqueología romana i medieval, gestió del patrimoni. Coordinador i director de treballs arqueològics i intervenció del patrimoni.
 • Navarro Ezquerra, Antonia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona (UB). Professora de Materials Petris del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora de Processos Patològics i de Diagnosis, i Tècniques d'intervenció II, del Màster Universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació. Tècnica del Laboratori de Materials de l'EPSEB, i membre investigador del Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació.
 • Navas i Ferrer, Teresa
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Geografia i llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB). Professora associada del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura (THATC) de la UPC. La seva recerca s'ha centrat en la història urbana de Barcelona i la seva àrea metropolitana, història de l'Enginyeria Civil i Gestió del Patrimoni Cultural. Treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) com a gestora cultural i, des del 2015, vinculada al projecte del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà del CCCB.
 • Paricio Casademunt, Antoni

  Doctor Arquitecte i Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC. Professor del Màster de Rehabilitació del COAATEEB, i de l'Escola Sert del COAC. Director acadèmic del postgrau de Patologia i Estudi Estructural del COAATEEB. Ha estat responsable de l'àrea de Formació Permanent de l'ITeC. Ha publicat Secrets d'un Sistema Constructiu: l'Eixample (1ª Edició 2001, 2ª edició 2008) i  La casa de cós al Maresme (2017). L'àmbit d'investigació s'ha centrat en l'arquitectura i la construcció del segle XIX i XX.
 • Rosell Amigó, Joan Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, Arquitecte Tècnic i Enginyer en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Especialista en materials de construcció, patologia dels materials i expert en diagnosi d'edificacions. Professor de les assignatures de Materials de Construcció, Diagnosi en Rehabilitació. Director del Laboratori de Materials de l'Escola Politècnica Superior de Barcelona (EPSEB) de la UPC i membre del grup de recerca GICITED (Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació). Autor i coautor de diferents treballs de recerca relacionats amb els materials de construcció i amb els processos de diagnosi, publicats en diferents llibres i articles científics.

Sortides professionals

 • Responsable de projectes en restauració del patrimoni a les administracions públiques, a empreses promotores i constructores.
 • Consultor a despatxos professionals.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Oriol Hostench
(34) 93 401 64 28
master.mrm@upc.edu
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar