UP

Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Processos Industrials i Direcció de Plantes. Estratègia Industrial. Operacions. Logística
4 ECTS. 45 hores lectives.
 • L'empresa industrial i la seva gestió. Estratègies. Anàlisi DAFO. Direcció de plantes industrials.
 • Operacions i processos. Planificació, programació i control. La innovació. Àrees crítiques. Lideratge industrial.
 • Visió estratègica i canvis a les tres àrees clau : Estratègia, Innovació i Direcció de persones.
 • Processos empresarials. Gestió i millora de processos. Factors crítics. Processos clau i la seva millora.
 • Gestió estratègica de la planificació d'operacions. Direcció estratègica, missió, visió i valors.
 • Planificació estratègica de les operacions. Direcció per objectius. Hoshin Kanri.
 • Logística integral. Supply Chain Management. Lean Management i logística. Resposta ràpida. E-logistics. E-Commerce.
 • Distribució física. Europa. Sistemes push i pull. Disseny i gestió de magatzems. Sistemes EDI.
 • Externalització de processos. La decisió de subcontractar la producció. Outsourcing.
 • Aprovisionament en l'empresa industrial. Les compres i la seva gestió. Gestió d'estocs.
Disseny i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing
6 ECTS. 55 hores lectives.
 • Lean Manufacturing. Com s'aplica en una planta: en disseny, implantació i millora contínua.
 • Eines del Lean Manufacturing. Aprendre a veure el valor i el flux. Metodologies i eines. Caso.
 • El Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Estandardització de processos, llocs de treball i Layout.
 • Value Stream Mapping, inventaris (WIP), desaprofitaments i millora contínua.
 • Lean Management en la distribució. Lean materials handling, lean warehousing, Lean Planning.
 • Lean Supplying. Logística interna. Lean en la logística d'aprovisionament. Compres. Flux fins al punt de consum.
 • Disseny de processos i plantes producció. Activitats VA i NVA. Tipus d'implantació dels processos.
 • Models d'implantació: convencional en massa, per limitacions i Lean Manufacturing. Cèl·lules flexibles.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de Mètodes. Diagrames. Regles de l'economia de moviments.
 • Mesura del treball. Determinació de temps. Cronometratge. Sistemes de temps predeterminats MTM.
 • Gestió de Recursos Humans. Selecció personal. Formació. Retribució. Riscos laborals. Prevenció de riscos.
 • Recursos humans en Lean Manufacturing. Motivació i implicació. Polivalència. Equips de treball Lean.
Enginyeria de Plantes: Qualitat. Manteniment. Millora de Processos. Aspectes Econòmics
6 ECTS. 60 hores lectives.
 • Qualitat total i manteniment total. Gestió del manteniment. TPM. Les sis grans pèrdues. Implantació TPM.
 • Manteniment autònom. Manteniment de primer nivell. Metodologia 5S.
 • Anàlisi d'avaries. Manteniment preventiu i planificat. Prevenció de manteniment. Manteniment Predictiu.
 • Tècniques SMED: canvis ràpids de preparació.
 • Gestió de la qualitat dels processos de plantes industrials. Sistemes de qualitat. Model europeu EFQM.
 • Disseny de productes i processos per a la qualitat i competitivitat: QFD. Anàlisi de fallades potencials: AMFE.
 • Control de qualitat: Control estadístic de processos SPC. Capacitat de màquines i processos. Pla de control.
 • Excel·lència en l'eficiència i qualitat de processos de plantes industrials. Metodologia Six Sigma.
 • Optimització qualitat-cost: Disseny d'experiments. Factors que influeixen en els processos i interrelacions.
 • Millora de processos industrials .Programes Zero Defectes. Sistemes Poka-yoke. Millora contínua: Kaizen.
 • Anàlisi de costos. Direct i Full Costing. Deficiències. Metodologia Activity-based Costing. Cost drivers.
 • Les activitats dels processos en el sistema de costos ABC. Potencialitats del sistema. Cas de quantificació.
 • Estratègia empresarial i gestió econòmica i financera. Balanç i compte de resultats.
 • Ràtios econòmic i financers. Piràmide de Dupont. Rendiment econòmic.
 • Finançament de l'activitat industrial. Instruments bancaris. El risc i la seva gestió.

Preparació i Realització Tutoritzada del Projecte de Direcció de Planta
4 ECTS. 15 hores lectives.
 • Sessió d'inicial del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Sessió de seguiment del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Preparació final de la presentació del Projecte de Direcció de Planta (PDP).

 

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
20 ECTS
(175 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/03/2019 Fi classes:05/07/2019Fi programa: 26/07/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
Manresa

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs