Ajut del 60% per cursar el màster en Tecnologies Blockchain

La UPC School ofereix un ajut del 60% de l’import de la matrícula del màster de formació permanent en Tecnologies Blockchain, que s’iniciarà el 18 d’octubre de 2023 en doble modalitat: semipresencial i en línia.

Les persones que compleixin el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el programa i sol·licitar l’ajut, i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 25 de setembre de 2023.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada, que inclourà l’interès mostrat per les tecnologies blockchain, la valoració de l’expedient acadèmic, el curriculum vitae i les seves condicions socioeconòmiques. També es valoraran els perfils de persones provinents dels àmbits de la gestió de projectes, el màrqueting o la gestió d’empreses que vulguin desenvolupar-se o emprendre en l’àmbit de les tecnologies blockchain, tot analitzant l’impacte que la formació pugui representar per al seu desenvolupament professional.

Amb l’objectiu de promoure el talent femení dins l’àmbit de les tecnologies blockchain, en cas d’igualtat de mèrits es prioritzarà l’atorgament de l’ajut a una dona.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 112 08 67 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.