Ajuts Talent Help per a graduats UPC amb expedient acadèmic excel·lent

La UPC School presenta una nova convocatòria d’ajuts de formació Talent Help adreçada a graduats/des UPC que hagin obtingut la titulació en els darrers 5 anys i a més tinguin un expedient acadèmic excel·lent. Els ajuts cobriran un 40% de l’import de matrícula dels programes de màster.

A aquesta convocatòria s’acullen els 12 màsters que s’iniciaran durant els primers mesos del nou any 2023.

Per sol·licitar l’ajut, els candidats hauran de complir obligatòriament aquests dos requisits:

  • Tenir un expedient acadèmic de grau de la UPC amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 7 sobre 10. La finalització de totes les assignatures que componen el pla d’estudis corresponent haurà d’haver-se conclòs els darrers 5 anys a partir del moment de la present convocatòria. És a dir, no podrà ser anterior al curs acadèmic 2016-2017.
  • Estar admès al màster per al qual se sol·licita l’ajut (han d’haver rebut la carta d’admissió).

El període per formalitzar la sol·licitud de l’ajut Talent Help comença el 29 de novembre i finalitza el 21 de desembre del 2022, ambdós inclosos.

Més informació i sol·licituds:

Ajuts de formació Talent Help

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.