Carles Rúa: “Falten professionals formats per impulsar la digitalització i la transició energètica al sector logístic”

Carles Rúa és responsable de projectes estratègics i innovació del Port de Barcelona i codirector del màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística de la UPC School. En aquesta entrevista ens explica els reptes actuals del sector de la logística, un dels motors clau de la nostra economia. Sostenibilitat, digitalització i nous sistemes de transport disruptius, algunes de les claus per al nou escenari.

  • Quin pes ocupa el sector logístic a la nostra economia en termes de negoci i ocupació?

La logística és un dels pilars bàsics de l’economia del nostre entorn. Qualsevol infraestructura logística té un impacte molt rellevant en el territori, tant en termes de generació de riquesa com en termes d’ocupabilitat. Si prenem com a exemple el Port de Barcelona, ​​l’entorn que millor conec, que representa només una part de la logística del nostre entorn, les xifres són per reflexionar: estem parlant de més de 41.000 llocs de treball directes i d’un quart de milió de llocs de treball entre directes, indirectes i induïts, parlem d’un comerç internacional que transcorre per ell de 55.400 milions d’euros, de més d’11.500 milions d’euros de valor afegit brut total, del 7,1% del valor afegit brut de Catalunya, etc. I el port és només una porció de la logística…

Carles Rua

  • La logística ha viscut una profunda transformació en els últims anys marcada per la digitalització i la globalització. Quins són els canvis més significatius que se’n  derivaran?

L’automatització (vehicles autònoms, drons…) i la robotització (terminals automàtiques, magatzems robotitzats…) juntament amb un millor ús de la informació (big data, IoT, data sharing…) són els aspectes més rellevants en l’àmbit de la digitalització.

Pel que fa a la globalització crec que no som realment conscients del repte que representa per a la nostra economia una Europa en declivi (poblacionalment i a nivell productiu), davant d’uns “nous” continents en expansió demogràfica, de producció i de consum, amb el sud-est asiàtic i Àfrica al capdavant.

Però a part de la globalització i la digitalització, hi ha altres dos factors molt rellevants a tenir en compte. El primer, la transició energètica, que afectarà enormement al sector del transport. El desenvolupament de nous combustibles més nets (LNG, CNG i biocombustibles com a transició i possiblement H2 a llarg termini) i l’electrificació produiran una revolució en els pròxims anys. El segon, els canvis en els hàbits de compra, com el comerç electrònic, que generaran importants tensions en les cadenes logístiques especialment pel que fa a l’última milla.

  • Quines oportunitats planteja aquest nou escenari per als professionals del sector?

La logística, en la seva concepció més àmplia, és un sector en franca expansió en el nostre entorn. Un estudi de la Fundació BCN Formació Professional destaca que el 55,3% de les empreses del sector ampliaran la seva plantilla de professionals amb estudis universitaris en el curt termini, la qual cosa posa de manifest les necessitats d’ocupació del sector i especialment de professionals ben formats. El mateix estudi també mostra les mancances formatives del sector. En aquest sentit, la necessitat de formació complementària, com poden ser cursos de màster i postgrau, és evident.

  • Quines competències necessitaran aquests professionals?

Es busquen professionals polivalents, capaços de gestionar equips, orientats al client i a la resolució de problemes, amb bones capacitats de relació i negociació. A nivell tècnic cal tenir en compte els canvis que s’acosten. Per això, cal també estar format en les noves tecnologies logístiques. I l’anglès. Probablement el principal punt feble de la nostra formació. Un nivell inferior al C1 no és acceptable al sector.

Logistica

  • A l’octubre posareu en marxa la 19a edició del màster en Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística. És una formació molt consolidada, però, de quina manera heu anat adaptant els continguts formatius a les necessitats actuals?

D’una banda, tenim un Consell Assessor format per importants empreses del sector, que ens ajuden any rere any a definir els continguts i a proposar canvis en el temari basant-se en les seves necessitats més recents. D’altra banda, el mateix contacte amb els professors, professionals amb llarga experiència en els seus camps, ens ajuda a matisar aquests continguts i adaptar-los a les necessitats del mercat. No oblidem que l’objectiu d’un màster no és proporcionar coneixements a l’alumne, que també, sinó fer que aquest alumne domini els coneixements que requereix la seva empresa o el seu sector i fer-lo més competitiu. És per això que saber les necessitats del mercat, de les empreses, és bàsic per confeccionar un programa acadèmic.

  • Al mercat hi ha moltes opcions formatives en el camp de la logística. Quin valor diferencial aporta aquest màster de la UPC?

És un màster de professionals per a professionals. El 100% dels professors pertanyen al sector logístic, no al sector universitari. Això dóna un caràcter específic al màster, ja que les classes no es plantegen com sessions magistrals sinó com a espais de diàleg entre el professor i l’alumne, potenciant l’experiència pràctica de tots dos. Nosaltres som de l’opinió que en l’entorn actual els coneixements teòrics, encara que necessaris, s’han convertit en una commodity: quan vols saber alguna cosa, ho preguntes a Google o el busques per internet. L’aprenentatge avui en dia es basa a compartir experiències, i aquestes només les poden proporcionar els professionals, amb aportacions reals basades en els seus èxits i fracassos.

Un altre factor diferenciador és el projecte final de màster. En aquest cas es tracta d’un projecte real, realitzat en una empresa real i tutoritzat per un alt directiu de l’empresa. Una altra vegada intentem potenciar el networking i l’aplicació pràctica sobre el contingut teòric.

  • Per a qui està pensada aquesta formació i què li aportarà?

A nivell de posicionament tractem de donar una visió global i estratègica de les cadenes de subministrament. Per això el màster està indicat per a aquells professionals que aspiren en el futur a desenvolupar funcions directives en àrees com producció, distribució, compres, logística, transport, etc.

Cal tenir en compte també que el màster està pensat per a persones amb un mínim d’experiència laboral: és difícil establir el diàleg al qual abans al·ludíem sense un coneixement mínim de l’entorn laboral.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.