Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha nomenat Daniel Marco Pàrraga director general d’Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Daniel Marco és docent al màster en Indústria 4.0 i al postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat de la UPC School.

DanielMarcoEntre les seves funcions estaran la de promoure polítiques d’innovació i transformació digital pel desenvolupament de la societat digital avançada i integrada; fomentar el creixement del teixit econòmic i del sector de les tecnologies digitals; incentivar la recerca i la innovació; fomentar la coordinació i l’alineament dels centres tecnològics i de recerca; coordinar i articular l’adopció de polítiques públiques que reflecteixin normativament els nous models de negoci que es recolzen en les plataformes tecnològiques col·laboratives, impulsar polítiques públiques i programes orientats a la promoció del comerç electrònic de béns i serveis i impulsar i organitzar esdeveniments, fòrums i congressos, nacionals i internacionals, en l’àmbit de les tecnologies digitals.

Daniel Marco és enginyer electrònic per la UPC i màster in Business Administration per ESADE. Ha estat director de l’estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, on també va desenvolupar altres funcions com a responsable dels programes de Promoció Industrial TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l’àmbit de la consultoria estratègica del sector de les TIC i en projectes de recerca i desenvolupament.

 

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.