2 ajuts del 15% per a la matrícula del curs en Business Process Management (BPM)

La UPC School ofereix dos ajuts del 15% de l’import de la matrícula per al curs de formació contínua en Business Process Management (BPM), que s’iniciarà el 25 de febrer de 2021.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al curs i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per realitzar el curs.
  • Informació de les condicions socioeconòmiques del sol·licitant, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 5 de febrer de 2021.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic dels sol·licitants i del seu curriculum vitae, experiència professional, interès i experiència en l’àmbit de la transformació operativa per processos, així com l’impacte que la mateixa formació pugui representar en el desenvolupament professional de l’alumne.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 706 80 35 o del formulari d’informació del curs.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.