Els directors del màster en e-Health: “La tecnologia ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones”

Anna Benavent, directora d’Organització i Sistemes d’Informació de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Núria Castell, doctora en Informàtica per la UPC i exdegana de la FIB, i Joan Cabestany, cofundador del Centre Específic de Recerca sobre la Tecnologia Aplicada a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la UPC, són els directors acadèmics de la nova aposta formativa de la UPC School: el màster en e-Health Technology Innovation. En aquesta entrevista ens apropen a la recerca en aquest àmbit i ens descobreixen com la tecnologia contribuirà a transformar el model de salut per centrar-lo en les persones.

Directors_EHealth

  •  Cal transformar el model de salut actual?

El model de salut actual està sotmès a les transformacions socials i tecnològiques. Tractant-se de la salut i del benestar de les persones, aquesta transformació és del tot necessari fer-la amb totes les garanties possibles. El gran repte resideix en de quina manera la constant evolució que experimenten i permeten les tecnologies es reverteix en l’àmbit de la salut, i s’aconsegueix una millora de la qualitat de vida de les persones (tant de les afectades per alguna patologia, o de les persones sanes, que així poden contribuir participant elles mateixes en la supervisió i seguiment de la seva salut).

  • L’àmbit de la salut tampoc serà aliè als canvis generats per la revolució digital. Però realment quin és el seu estat de maduresa en aquest sentit?

La revolució digital que la nostra societat està experimentant en molts nivells ha arribat i arribarà encara amb més profunditat a l’àmbit de la salut. En alguns sentits, aquesta revolució digital comença a ser prou madura, però existeixen encara forces reptes a superar (sobretot, referits a l’adopció de la tecnologia com a eina habitual en les nostres vides, amb finalitats de gestió del nostre propi benestar i salut). Estem molt acostumats a acceptar la tecnologia que els hospitals usen i ens apliquen si alguna vegada requerim dels seus serveis, però som encara lluny de l’adopció permanent d’ajuts tecnològics per la gestió “normal” de la nostra vida, en relació als paràmetres de salut.

Això ens permet millorar el coneixement de la nostra pròpia salut, i ha de facilitar la interacció amb els professionals de l’àmbit, amb qui podrem, a partir d’aquí, organitzar un nou model de relació, basat en el fet de compartir i valorar conjuntament una informació que, amb l’ús de la tecnologia adient, és possible tenir molt fàcilment.

  • Quins models de negoci poden ser desplegats amb l’ús de les noves tecnologies?

Segurament podrem desplegar models de negoci innovadors i que difícilment podem ara mateix imaginar. El que resulta evident és que els models actuals poden ser sensibles a millores, sempre en base a les possibilitats que l’ús de la tecnologia aporta.

Les tecnologies innovadores, tal com la intel·ligència artificial o les aplicacions basades en sistemes de suport a la decisió, i el Big Data, obriran les portes a nous serveis que difícilment podem arribar a pensar ara mateix.

El que si entreveiem és que la tecnologia pot aportar seguretat en la presa de decisions i, per tant, en l’adequació personalitzada del diagnòstic i tractament de la malaltia, una reducció de la variabilitat en la pràctica clínica i, per tant, incrementar la proposta de valor dels actuals serveis assistencials.

eHealth

  • Existeixen ja casos d’èxit remarcables en aquest camp?

A més a més dels casos d’èxit de les diverses tecnologies aplicades en l’àmbit hospitalari, en els escenaris més propers a la vida quotidiana de les persones, segurament el cas més evident és l’EHR (l’historial mèdic informatitzat) i l’ús de la recepta electrònica. També són remarcables els avenços en el camp de la cirurgia amb el suport de la robòtica i l’automatització de processos. L’increment de l’experiència de pacient amb la reducció de circuits burocràtics i l’increment d’informació mitjançant canals de comunicació multimèdia. En el camp del diagnòstic per imatge, les tecnologies són imprescindibles per garantir la precisió del diagnòstic, en el camp de la planificació quirúrgica també es poden anomenar casos d’èxit d’impressió 3D i en el camp de la simulació per a la qualitat de la formació contínua dels professionals assistencials.

  • El desplegament de solucions e-health serà una bona oportunitat pels professionals TIC?

Al nostre país tenim unes formacions de professionals TIC de molt alt nivell. Tots sabem que són molt ben valorats i que la gran majoria troba ocupació amb relativa facilitat. El que segurament no saben molts d’aquests professionals és que també tenen un molt bon horitzó a l’àmbit de la salut.

Només cal veure que els gegants tecnològics i les corporacions internacionals tenen línies de treball i desenvolupament de producte i servei en l’àmbit de la salut. Aquest és el cas d’HP, IBM, Intel, Samsung o Apple. Així mateix ,els laboratoris farmacèutics estan desenvolupant divisions de tecnologia per introduir les teràpies digitals.

  • A l’octubre posareu en marxa un programa pioner de màster e-Health Technology Innovation. Quin és l’objectiu d’aquest programa?

Doncs precisament l’objectiu d’aquest programa és donar una visió prou clara de les oportunitats que s’obren als professionals de les tecnologies TIC, quan les seves competències són (i ho seran cada vegada més) requerides pels professionals de la salut.

No obstant, perquè això funcioni i sigui possible, és necessari crear unes plataformes de col·laboració entre els dos mons i afavorir un treball conjunt, que vagi des de la definició dels problemes i necessitats, fins la seva resolució i posada en marxa dels nous serveis associats. En aquest procés, és fonamental que es consideri a la persona (el pacient, en molts casos) com a usuari i receptor de les solucions. Tanmateix la usabilitat, l’ergonomia i l’experiència de pacient són característiques imprescindibles a considerar en el disseny de solucions.

  • Per a qui està pensada aquesta formació?

La formació que es proposa està fonamentalment pensada per a persones amb base acadèmica tecnològica i que vulguin explorar nous escenaris d’aplicabilitat dels seus coneixements.

  • Quin valor diferencial aporta que s’impulsi des de la UPC?

La UPC és una universitat que té reconeguda una molt elevada qualitat de la formació tecnològica que imparteix. Molts dels seus investigadors tenen molta experiència en treballs, col·laboracions i projectes diversos en temàtiques relacionades amb la salut i la problemàtica relacionada.

La UPC té vincles de col·laboració i projectes conjunts amb molts dels hospitals i institucions de salut del nostre país, i també d’altres països.

Aquesta experiència acumulada tant diversa fa possible que la UPC faci la present proposta de màster, amb un caràcter transversal i polifacètic. Presentarem i discutirem sobre un bon nombre de casos pràctics i posarem el focus en l’estudi de solucions on la persona receptora dels serveis de salut obté una millora de la seva qualitat de vida.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.