La metodologia innovadora del màster en BIM Management

El màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School busca formar professionals amb capacitat transformadora i de lideratge al nou escenari del sector de la construcció. Calen professionals amb pràctiques directives diferents a les habituals i un alt grau de confiança i col·laboració mútua amb tots els agents implicats, capaços de liderar amb coneixements tècnics, experiència professional i vocació cooperativa. Aquestes dinàmiques professionals col·laboratives no només marcaran la forma de treballar dels nous professionals de la construcció, sinó la forma en què reben la formació de màster BIM a la UPC, amb una metodologia pràctica i una docència menys jeràrquica i més col·laborativa.

MetodologiaBIM_v2Els professors deixen d’impartir classes magistrals per donar eines i coneixements de forma diferent: fent ús de tècniques col·laboratives de treball en equip i resolució de dubtes, amb un tracte de proximitat i amb formació enfocada 100% a l’aplicació pràctica. La metodologia utilitzada és l’anomenada classe invertida o fliped classroom. L’alumne rep els continguts teòrics de la matèria, els treballa a casa i el dia de la classe es realitza un projecte pràctic amb els alumnes basat en els coneixements adquirits. El procés d’aprenentatge està guiat pel professor, que avalua a l’alumne en base als resultats. Aquest projecte es fa amb un equip multidisciplinari d’alumnes que exerceixen diferents rols (propietat, gestió, management, manteniment, etc.) i desenvolupen diferents disciplines (edificació, obra civil, enginyeria, etc.). Cada alumne tria quines disciplines i rols vol desenvolupar dins el seu equip en funció de la seva professió actual i en funció dels seus interessos de desenvolupament present i futur.

bim upc school

 

Un altre dels punts forts de la metodologia és l’aplicació pràctica a través d’eines digitals. En el cas del màster en BIM, l’alumne assoleix els continguts mentre és capaç de gestionar eficaçment les eines concretes de software. No només es tracta d’interioritzar els principis metodològics i ideològics del BIM i reforçar les competències a nivell tècnic, estratègic i humà del BIM, sinó de fer-ho a partir de la pròpia metodologia d’aprenentatge.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.