La UPC School forma enginyers de Sony España

12 de març de 2009

L’empresa Sony España acaba de tancar un acord amb la UPC School of Professional & Executive Development pel qual els enginyers informàtics i de telecomunicacions del Centro de Tecnologia de Sony España S.A. , es formaran en aspectes tècnics de l’àmbit de l’enginyeria del software.

Aquesta formació aportarà als professionals de Sony eines de coneixement que els permetin enfrontar-se amb els nous reptes i projectes que sorgeixen de l’estratègia del Centre de Tecnologia de Sony España S.A.

La unitat de Solucions Corporatives de la UPC School han mantingut diverses reunions amb els responsables del Centre Tecnològic per tal de dissenyar un postgrau amb un itinerari formatiu que dóna resposta als diversos punts d’interès de l’empresa.

La primera edició d’aquest programa formatiu s’inicia el mes de març i finalitza a finals del juliol de 2009. ■

Enllaços relacionats

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.