Nou ajut del 20% per incentivar el talent femení al postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning

La UPC School ofereix un ajut del 20% de l’import de la matrícula adreçat a una dona que desitgi cursar el postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning, que s’iniciarà el 17 de febrer de 2021. Aquest postgrau s’ofereix en doble modalitat: presencial i en línia.

Aquest ajut pretén contribuir a la promoció del talent femení en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

Les dones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al postgrau i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el postgrau i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 15 de febrer de 2021.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada per part de la sol·licitant, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit del deep learning i la valoració del seu curriculum vitae, el seu expedient acadèmic, així com l’impacte que la mateixa formació pugui representar en el seu desenvolupament professional.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 114 68 05 o del formulari d’informació del postgrau.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.