Nou ajut per promoure el talent femení al màster en Big Data

La UPC School ofereix un ajut a la matrícula de 3.000 € adreçat a dones que desitgin cursar el màster en Big Data Management, Technologies & Analytics. Aquest ajut pretén contribuir a la promoció del talent femení en l’àmbit de l’analítica de dades.

Les dones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el màster i incorporant informació sobre la seva situació laboral actual, si escau.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Informació sobre les condicions socioeconòmiques (Declaració de la renda de 2020).
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 15 de juliol de 2021.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada per part de les sol·licitants, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit del big data, la valoració del seu currículum vitae i les seves condicions socioeconòmiques. També es valorarà especialment aquelles candidates que busquin reincorporar-se al mercat professional després d’un període laboral no actiu, així com l’impacte que la mateixa formació pugui representar en el seu desenvolupament professional.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 114 68 05 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.