Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Advanced Programming for AAA Video Games
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
21a Edició
Crèdits
60 ECTS (345 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
8.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 01/10/2024
Fi classes: 22/10/2025
Fi programa : 21/11/2025
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?

La indústria del videojoc es consolida com un dels motors de creixement de l'economia espanyola. És un dels sectors amb més valor estratègic, motor de nous models de negoci, generador de riquesa i ocupació i un gran exponent cultural. Segons dades publicades en el darrer Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs, s'estima que les empreses espanyoles de desenvolupament de videojocs van facturar 1.105 milions d'euros el 2020, un augment del 20% respecte a l'any anterior. Si es manté aquesta taxa es preveu que la indústria productora espanyola es quedi a les portes de facturar 2.300 milions el 2024.

Actualment, a Espanya hi ha 755 estudis actius (un increment de 15% respecte a l'any anterior). Catalunya continua sent el motor del videojoc espanyol, concentrant el 50% de la facturació i Madrid el 28%. També Catalunya aglutina el nombre més gran d'empreses de videojocs (un 27%), seguida molt de prop per Madrid (24%), cosa que implica que les dues regions concentren més de la meitat de les empreses del sector.

Es tracta, doncs, d’un sector amb un alt potencial per a l'ocupació. Cal tenir en compte que el 97% dels empleats han cursat algun tipus d'educació superior. La indústria de desenvolupament i producció de videojocs exigeix una alta capacitació dels seus professionals, motiu pel qual és primordial l'existència d'una formació de qualitat i en adaptació constant a la indústria.

Per aquesta raó, la UPC School presenta una sòlida i consolidada oferta formativa tant en programació de videojocs com en art i animació.  Consta del Master in Advanced Programming for AAA Video Games, adreçat a programadors interessats en la creació de videojocs de qualsevol complexitat, gènere i plataforma, i del Master in Animation & Digital Arts for AAA Video Games, adreçat a dissenyadors, animadors i artistes tècnics que adquiriran la capacitat de desenvolupar tot el procés artístic de creació d'un videojoc.

El vincle d'aquesta formació amb el món de l'empresa és fonamental i imprescindible. En els màsters han participat més de 50 empreses que ofereixen als estudiants una visió tangible dels reptes i la realitat del sector.

A més, es tracta d'un màster que es du a terme en un entorn internacional, no només perquè s'imparteix en anglès, sinó per la procedència del seu alumnat. L'any passat, un 38% dels alumnes eren estrangers i hi convivien programadors i artistes de 7 nacionalitats diferents.

Si aquest màster destaca és per comptar amb un quadre docent format per professionals amb una experiència de més de quinze anys al sector, per l'alt nivell d'ocupabilitat dels seus alumnes un cop finalitzats els estudis i per la possibilitat de fer pràctiques entre les empreses col·laboradores. Fruit de tota aquesta metodologia pràctica i del caràcter essencialment professional, hem comptat amb la participació de Social Point en els darrers anys com a patrocinador del concurs Three Headed Monkey Awards.


Galeria de Projectes

Objectius
 • Implementar de forma individual qualsevol videojoc des de zero en C++. 
 • Aprofundir des de la pràctica en tots els aspectes relacionats amb un videojoc: tecnologia, programació gràfica, sistemes d'animació, intel·ligència artificial, sistemes de gameplay, física, etc.
 • Realitzar un motor propi de videojoc 3D en grup.
 • Ser capaç de desenvolupar un ambiciós projecte de videojoc en equip amb una adequada coordinació multidisciplinària entre els perfils tècnics i artístics.
A qui va dirigit?
 • Programadors interessats en la creació de videojocs de qualsevol gènere, complexitat i plataforma.
 • Graduats en Informàtica o en Enginyeria interessats a desenvolupar la seva carrera en el sector dels videojocs.
 • Altres professionals amb coneixements de programació que mostrin interès en aquest àmbit.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 15h
Indústria
 • Història.
 • Indústria.
 • Desenvolupament.
 • Producció.
5 ECTS 27h
C++ for Video Games
 • Advanced C++.
 • Desenvolupament de jocs 2D.
 • Tile-based engines.
 • Física.
4 ECTS 24h
Game Design
 • Creativitat.
 • Game vision document.
 • Game design document.
 • AAA game design.
 • Indie game design.
5 ECTS 27h
Level Design
 • El level designer.
 • Navegació, metes, objectius i recompenses.
 • Disseny modular.
 • Exercici d'un escenari 3D.
6 ECTS 42h
Tech & Dev
 • Construint un game engine.
 • Quality Assurance (QA).
 • Iteracions build.
 • Models.
 • Gràfics avançats.
 • Scripting i Finite State Machines (FSM).
 • PartSyst i trails.
 • Shaders.
 • Realitat augmentada.
 • So.
7 ECTS 42h
3D Game Engine
 • Game programming patterns.
 • Game engine architecture.
 • Game objects creation.
 • Gameplay systems.
 • Graphics layer.
 • Physics layer.
 • GUI layer.
 • Audio layer.
6 ECTS 33h
Graphics & Animation
 • OpenGL.
 • Space partitioning.
 • Visibilitat.
 • Models.
 • Models animats.
 • Scene tree.
 • Efectes especials.
 • Shaders.
5 ECTS 30h
AI & Gameplay Systems
 • Física.
 • Lògica.
 • Finite State Machines (FSM).
 • Scripting with Lua.
 • Intel·ligència artificial.
 • Realitat augmentada.
 • So.
 • Networking.
3 ECTS 15h
Business
 • Finançament i finançament col·lectiu (crowdfunding).
 • Models de monetització.
 • Distribució digital.
 • Big data.
 • App Store Optimization (ASO).
3 ECTS 15h
Comunicació
 • Elevator pitch.
 • Vídeo i nota de premsa.
 • Webs i publishers.
 • Preparació CV, dossier i entrevista.
3 ECTS 21h
Studios
 • Multiplatform development.
 • Estudis indie.
 • Technical arts.
 • Publishers.
 • AAA studios.
 • Social games.
11 ECTS 54h
Projecte
El projecte del màster es realitzarà en grups formats per estudiants del Master in Advanced Programming for AAA Videogames i del  Master in Animation & Digital Arts for AAA Videogames. També hi poden participar altres estudiants d'escoles de música. 

Es desenvoluparà un projecte de videojoc amb tecnologia pròpia, implementant un motor des de zero amb C++ i OpenGL. Es crearà una interfície pròpia, a l'estil Unity, per facilitar la comunicació entre programadors i grafistes.

Els grups simulen la creació d'un estudi professional real, amb la definició de tots els rols i sota la metodologia scrum. El projecte inclou tota l'acció de marca, comunicació i visibilitat a partir de les xarxes socials.

A upcvideogames podeu trobar els projectes de les edicions anteriors.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Advanced Programming for AAA Video Games, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alonso Alonso, Jesús
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Responsable de l'Àrea de Videojocs Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament de Ciències de la Computació a la UPC.
Professorat
 • Ajenjo Rodríguez, Rubén
  info

  Graduat en Enginyeria informàtica amb menció en Computació a la UPC. Màster en Programació Avançada per a Videojocs AAA per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School). Senior AI programmer a Remedy Entertainment
 • Alonso Alonso, Jesús
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Responsable de l'Àrea de Videojocs Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament de Ciències de la Computació a la UPC.
 • Arellano Távara, Diana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Actualment sóc el CGI-Development Chapter Lead a Accenture Song Content Alemanya, on defineixo i implemento processos i agilitat organitzacional dins d'un equip de ~40 desenvolupadors de programari i arquitectes tècnics. Durant els darrers quatre anys també he treballat com a Agile Master en diferents equips de desenvolupament de programari. Recentment he assumit el paper de Project Lead del projecte BMW EVE (Emotional Virtual Experience), un configurador de vehicles fotorealista renderitzat en 3D en temps real i un servei de presentació per a frontends de configuradores. També participo com a voluntari a la conferència SIGGRAPH.
 • Arqué Gallardo, Alejandro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Acumula una experiència de més de 17 anys en la indústria de videojocs, ha treballat com Lead Game Designer en Digital Chocolate i Gameloft. En 2014 va entrar en Square Enix, on ha treballat en diferents projectes, entre ells tots els Life is Strange, col·laborant amb Dontnod i Deck 9, com a Senior Game Designer. Des de febrer de 2021 s'ha unit a SuperMassive Games com Game Director en Switchback VR.
  És membre de la British Academy of Film and TV Arts (BAFTA) des de 2017, nominat com Best Game Designer en els Game Dev Heroes Awards de 2019 i guanyador del Best Leadership award of 2022.
 • Bauzou, Aurélie
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster of Science in Management, especialitzat en Recursos Humans per EM Lyon Business School. Cofundadora i sòcia-gerent de Power Up Talent, agència de selecció especialitzada en la indústria dels videojocs. Amb un total de dotze anys d'experiència, set anys reclutant en el sector del joc, tant en l'empresa en Scopely com en agències. Experiència en consultoria d'organització i gestió.
 • Belmonte Martínez, Pablo Borja
  info

  Lead 3D Artist a Omnidron. Director de Arte a LastBlast. Fundador i Director creatiu a hiPolygon.
 • Cabello Miguel, Tony
  info

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Ramon Llull (La Salle). Fundador de BlitWorks, una empresa de portabilitat de videojocs que va ser adquirida per Larian Studios, on actualment treballa com a Engine & Consoles Code Producer. Té més de 25 anys d'experiència en tecnologia gràfica en temps real (aplicada als videojocs, però també a l'entreteniment o aplicacions especials), havent treballat amb tot tipus de plataformes i modalitats (software/hardware rendering, handheld/desktop, PC/Console).
 • Cerdà Pérez, Kevin
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professional amb més de 10 anys d'experiència en el sector, cofundador de BeautiFun Games, on va treballar com a dissenyador de jocs i escriptor per a Nihilumbra i Megamagic. Posteriorment, dissenyador principal i director narratiu en projectes com RiME o GYLT a Tequila Works. També va ser responsable de la narrativa i el disseny a l'equip indie SuperMegaTeam. Actualment Director Creatiu de Tequila Works i consultor de disseny.
  Anteriorment, va treballar com a dissenyador i escriptor en projectes com The Knight Witch, RiME, Gylt o Nihilumbra.
 • Font Moragas, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Àmplia experiència en la indústria dels videojocs, 25 anys amb àudio per a videojocs i més de 16 com a docent. Nominat a la millor banda sonora per Yume (premis Desarrollador.es), compositor i programador d'One Sequel (premis IMGA, Desarrollador.es) i Furby Island (premis IMGA, GameLab). Dissenyador i editor d'àudio de Kukoo Kitchen (premis ArtFutura). Programació d'anàlisi d'àudio a Dance Fabulous (premis GameLab). Actualment treballant amb Tequila Works (Song Of Nunu: A League of Legends Story) i impartint classes internacionals sobre Technical Sound Design.
 • Fuentes de los Santos, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic i Màster en Videojocs. Amb una experiència de 19 anys a la indústria dels videojocs, com AI Programmer a Pyro Studio, Lead Programmer i Graphics & Animation Programmer a Digital Legends i, actualment, Senior Rendering Engineer a Codemasters.
 • Gálvez Guerrero, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Acumula deu anys d'experiència al sector, és dissenyador de narrativa, programador i productor a Mango Protocol, estudi independent creador de la sèrie de videojocs Psychotic Adventures (MechaNika, Agatha Knife, Colossus Down, CLeM).
 • Gil González, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria Informàtica amb menció en Ciències de la Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Advanced Programming for AAA Video Games per la UPC School. Actualment treballant com a Tools Programmer a IO Interactive Barcelona.
 • Gil Ramos, Sebastián
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Associate Producer a Ubisoft.
 • Nafria Nagore, Ramon
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Business Developer a BadLand Publishing.
 • Pillosu González, Ricardo Javier
  info

  Acumulant una experiència de quinze anys en la creació de videojocs professional a empreses com Pyto Studios o Crytek, ha ocupat càrrecs tècnics com programador de gameplay, Intel·ligència Artificial i cap de projectes com Development Manager i Development Director a Ryse: Son of Rome.
 • Ripoll Tarré, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Vint anys d'experiència en el sector del disseny 3D, fundador i director a The Game Forger S.L., empresa dedicada a la creació de videojocs en realitat virtual. Àmplia experiència com a docent i conferenciant en universitats nacionals i internacionals i en entitats socials.
 • Santamaria Pena, Ramon
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professional amb més de quinze anys d'experiència en Desenvolupament de Videojocs. Software Engineer i Technical Designer a les empreses Electronic Arts i Starloop Studios. Fundador de l'empresa emegeme, que ha publicat diversos productes per a dispositius mòbils, i l'empresa raylib technologies, dedicada al desenvolupament de tecnologia per videojocs. Professor i coordinador de projectes de videojocs durant sis anys. Creador de raylib, una eina open source per al desenvolupament de videojocs i aplicacions gràfiques.
 • Torrents Poblador, Pere
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Economista de formació ha desenvolupat la seva carrera professional a àrees de desenvolupament de negoci i direcció d'empreses del sector dels videojocs. Actualment és Director d'Operacions a AnchorPoint Studios - a NetEase Games Studio - i professor a Universitat Politècnica de Catalunya, School of Professional Executive Development i Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, en assignatures d'empresa i finançament tant en graus com postgraus en videojocs i Big Data.
 • Tost Faus, Georgina
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Periodista i comunicadora amb una àmplia trajectòria i experiència, ha centrat la seva carrera en els àmbits de la tecnologia, aplicacions de mòbil, startups i videojocs. Actual Secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Ha liderat diverses empreses, departaments i iniciatives tecnològiques, com la filial europea de l’empresa asiàtica IGG, o el departament digital de diverses empreses. També ha co-fundat i ha sigut la CEO de l'empresa tecnològica i plataforma de promoció d’aplicacions Geenapp. Autora de «Vida Extra» Ed. Columna (català) i Ed. Grijalbo (castellà).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Digital Legends Entertainment, S.L
  • Aporta docents i conferenciants.
 • The Game Forger, S.L.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Gameplay programmer.
 • Game engine programmer.
 • Tools programmer.
 • Q&A lead.
 • Level designer.

Testimonis i notícies

Testimonis

Volia obtenir coneixements per poder treballar en aquesta indústria, ja que començar sol és molt difícil. El meu objectiu era poder trobar feina en una empresa de videojocs, fos a Espanya o bé fora del país. Al final vaig aconseguir feina aquí a Barcelona. El màster em va aportar molts coneixements teòrics molt útils per a començar a treballar. Em va agradar especialment la durada del curs i l'interès del professor perquè trobéssim feina

José Antonio Camacho Game Designer a Digital Chocolate

La meva formació acadèmica provenia del camp de l'enginyeria electrònica, però m'interessaven més les sortides professionals en el terreny dels videojocs, un sector més interessant i divertit. Al màster vaig aprendre conceptes fonamentals que em van servir com a punt de partida molt útil. Vaig compaginar el màster amb el projecte final de carrera i vaig enfocar-me de ple cap a aquest sector. Gràcies a aquesta formació vaig aconseguir una feina a Madrid en l'àrea de programació i disseny i ara m'he especialitzat en la gestió del disseny

Ramon Santamaría Technical Designer a Plunge Interactive

Notícies del Blog
Els estudiants dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Érimos
Els estudiants dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Érimos
28-11-2022
Els estudiants dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Érimos
Els estudiants dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Érimos
28-11-2022
El alumnes dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Shutdown
El alumnes dels màsters en Videojocs i Animació presenten el seu videojoc Shutdown
18-11-2021
Altres notícies
Metadata: "La indústria del videojoc també vol fer negoci"
20-04-2022
La Vanguardia: "Catalunya lidera la indústria del videojoc a Espanya i creix un 10% anual"
08-06-2021
Metadata: "Catalunya revalida el lideratge a la indústria espanyola dels videojocs"
16-04-2021
La Vanguardia: "El videojoc espanyol augmenta la seva facturació, malgrat la pandèmia"
16-04-2021
Vídeos
Starfall Rebellion - Projecte final dels màsters en Videojocs i Animació (ed. 2022-2023)
Érimos - Projecte final dels màsters en Videojocs i Animació (ed. 2021-2022)
Shutdown - Projecte final dels màsters en Videojocs i Animació (ed. 2020-2021)
Recull de projectes finals dels màsters en Videojocs i Animació
Twinlight Souls - Projecte final dels màsters en Videojocs i Animació (ed. 2019-2020)
Jornada de Videojocs Three Headed Monkey Awards 2019
Experiències Alumni: Rubén Crispín de la Cruz
Projectes finals del màster en Videojocs i del màster en Animació (Ed. 2017-2018)
Jornada de Videojocs Three Headed Monkey Awards 2018
Projectes finals del màster en Videojocs i el màster en Animació (Ed. 2016-2017)
La UPC School a la Barcelona Games World 2017

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster de formació permanent:
  • Una carta de motivacions.
  • Dossier, on hauràs de descriure els projectes desenvolupats, especificant la tecnologia i les eines utilitzades i un enllaç on es puguin visualitzar aquests projectes.
  Un cop finalitzat el procés d'inscripció, t'enviarem un document d'habilitats (skills) que ens hauràs de retornar emplenat. També t'informarem de les dates per realitzar la prova d'accés (en línia).

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar