Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Aceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Tecnologies Blockchain
Sessió informativa

10-06-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Programa

Edició
3a Edició
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.900 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 22/10/2020
Fi classes: 11/10/2021
Fi programa : 28/10/2021
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

Les tecnologies blockchain estan començant a madurar i desperten un gran interès tant en l'àmbit acadèmic com industrial. Startups i iniciatives industrials descobreixen i proposen nous projectes d'innovació basats en aquesta tecnologia, un dels principals vehicles d'innovació i de millora per als pròxims anys. De fet, el canvi de paradigma que suposa la blockchain ha generat i generarà nombroses oportunitats de negoci i, per tant, noves ofertes de treball per a especialistes.

Segons un informe del conegut portal Upwork per a freelances, el perfil de desenvolupador blockchain ha estat el més interessant en termes de demanda i salari l'any 2017 i es preveu que la demanda continuï creixent de forma exponencial en els pròxims anys. Per aquest motiu, la UPC School ha volgut impulsar el màster en Tecnologies Blockchain, amb una gran orientació pràctica, que va dirigit a professionals que vulguin entendre i desenvolupar aplicacions amb tecnologies basades en la blockchain. Impartit per reconeguts professionals, el màster inclou formació exhaustiva en criptografia, seguretat, tecnologies de xarxa distribuïdes, projectes blockchain, criptomonedes (bitcoin, ethereum, hyperledger, IOTA, R3’s corda, etc.), desenvolupament d'aplicacions descentralitzades (DApps) i aspectes legals i de negoci.

El màster compta amb la col·laboració del consorci Alastria, primera xarxa regulada basada en blockchain, que inclou les principals empreses de banca, energia i tecnologies de la informació.
Impulsat per:
Objectius
 • Obtenir coneixements de criptografia aplicats a la blockchain. Això inclou, entre d'altres, signatures digitals, multifirma, signatures en anell, signatures a cegues, criptografia llindar, criptografia homomòrfica i proves de coneixement zero (ZKP).
 • Entendre la criptografia quàntica i les mesures que s'han de tenir en compte a la blockchain per abordar l'era postquàntica.
 • Comprendre el funcionament de la blockchain en les seves principals variants.
 • Conèixer estructures i protocols de seguretat especialitzats, com poden ser la gestió d'identitats i les votacions electròniques.
 • Assolir un nivell adequat per al desenvolupament i desplegament d'aplicacions distribuïdes (DApps).
 • Desenvolupar una aplicació web amb interacció amb smart contracts. 
 • Obtenir una visió general de negoci, tendències i aspectes legals al voltant de les tecnologies blockchain.
A qui va dirigit?
 • Desenvolupadors d'aplicacions, amb solvència en l'ús d'algun llenguatge de programació. També a administradors de sistemes informàtics o persones que desenvolupin funcions similars.
 • Persones que disposin d'un grau, llicenciatura o enginyeria en els àmbits d'informàtica o telecomunicacions.

Els alumnes hauran de portar un ordinador portàtil a les sessions de classe, que permeti l’execució de màquines virtuals amb certa fluïdesa.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 30h
Introducció a la Blockchain, Consens, Cloud i P2P
 • Introducció a les tecnologies blockchain
 • Sistemes distribuïts i consens
  • Consens en sistemes fail-stop: Paxos i RAFT.
  • Consens en sistemes bizantins: PBFT.
  • Els atacs sybil i el consens amb proves de treball.
 • Xarxes i aplicacions
  • Arquitectures de protocols.
  • Protocol de control de transmissió/Protocol d'Internet (TCP/IP).
  • HTTP, WebSockets i serveis web.
 • Virtualització, cloud i contenidors Docker
  • Virtualització de sistemes operatius.
  • Virtualització de xarxes.
  • Serveis cloud.
  • Contenidors Docker.
 • Xarxes peer-to-peer (P2P)
  • Overlays P2P.
  • Taules de hash distribuïdes (DHT).
  • Kademlia.
  • Emmagatzematge distribuït amb l'InterPlanetary File System (IPFS).
6 ECTS 45h
Bases de Criptografia
 • Criptografia clàssica
  • César.
  • Playfair.
  • Vigenère.
  • Escítalo.
 • Criptografia teòrica
 • Criptografia simètrica
  • Algorismes: Data Encryption Standard (DES) i Advanced Encryption Standard (AES).
  • Formes de funcionament.
 • Aritmètica modular
  • Congruències.
  • Teorema d'Euler.
  • Algorisme d'Euclides.
  • Exponenciació modular ràpida.
  • Teorema xinès de les restes.
 • Criptografia moderna de clau pública o asimètrica
  • Rivest, Shamir i Adleman (RSA).
  • Diffie-Hellman.
  • ElGamal.
 • Signatura digital
  • Funcions de hash.
  • La paradoxa de l'aniversari.
  • Exemples i aplicacions.
 • Corbes el·líptiques
  • Definició i propietats de les corbes el·líptiques.
  • Aparellaments bilineals.
 • Firmes en corbes el·líptiques
  • Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).
  • Boneh-Lynn-Shacham (BLS).
 • Complexitat
  • Tipus de problemes.
  • Problemes NP-complets.
 • Seguretat demostrable
  • Models d'atacant.
  • Proves de seguretat.
 • Altres paradigmes criptogràfics
  • Criptografia homomòrfica.
  • Criptografia llindar.
  • Criptografia basada en atributs i en identitat.
 • Proves de coneixement nul o Zero Knowledge Proofs (ZKP)
  • Definició.
  • Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (zk-SNARK).
 • Firmes amb propietats addicionals
  • Firmes cegues.
  • Firmes en anell.
  • Firmes amb coneixement nul.
  • Firmes proxy.
  • Firmes de grup.
 • Esquemes de rexifrat i intercanvi de claus
2 ECTS 15h
Computació Quàntica i Criptografia Postquàntica
 • Elements bàsics de mecànica quàntica
  • El qubit.
  • Mesures quàntiques generalitzades.
  • Entrellaçament.
  • Portes lògiques.
 • Protocols bàsics quàntics
  • Tele-transport.
  • Codificació densa.
  • Desigualtats de Bell.
 • Protocols de computació quàntica
  • Deutsch-Josza.
  • Recerca en un registre no estructurat (algorisme de Grover).
  • Factorització de nombres primers (algorisme de Shor).
 • Distribució quàntica de claus
 • Criptografia postquàntica basada en reticles (lattices)
  • Integer lattice.
  • Q-ari lattice.
  • Dual lattice.
 • Problemes amb lattices
  • Shortest Vector Problem (SVP).
  • Closest Vector Problem (CVP).
  • Learning With Errors (LWE).
  • Short Integer Solution (SIS).
  • Inhomogeneous Short Integer Solution (ISIS).
 • Ideal lattices
  • Ring-LWE.
  • Ring-SIS.
 • Exemples de sistemes de xifrat, signatures i commitments amb lattices
 • ZKP amb lattices
  • Sigma-protocols.
  • Fiat-Shamir with aborts.
  • Stern code-based protocols.
4 ECTS 24h
Bitcoin
 • Descripció general del sistema Bitcoin 
  • Tecnologia blockchain i Bitcoin.
  • Visió general de la tecnologia Bitcoin.
  • Comptes, claus i direccions.
 • Transaccions de Bitcoin
  • Definicions bàsiques.
  • Format de transacció Bitcoin.
  • Llenguatge d'scripting de Bitcoin.
  • Repositoris de transaccions.
 • Blocs de Bitcoin
  • Estructura de blocs de Bitcoin.
  • La blockchain.
  • Procés de mineria.
 • La xarxa Bitcoin P2P
  • Propietats de xarxa.
  • Descobriment de xarxa i connexió.
  • Mecanismes de transmissió de dades.
 • Solucions de segona capa de Bitcoin
  • Canals de micropagament.
  • Lightning network.
7 ECTS 48h
Eines per al Desenvolupament de DApps Web
 • Introducció a JavaScript
  • Orientació a objectes.
  • Funcions i programació funcional.
 • Control de versions GIT
 • Nodejs
  • Gestió de paquets.
  • Programació asíncrona.
 • Aplicacions client/servidor
  • Desenvolupament d'una aplicació client/servidor.
  • JSON-RPC: definició i aplicacions blockchain.
 • Aplicacions web
  • Frontend /backend vs. aplicacions client/servidor.
  • Express.
  • AJAX i server push.
  • WebSockets.
 • Desplegament de serveis web en cloud
  • Arquitectures de microserveis.
  • Desplegament d'un servei amb Docker.
 • Testeig d'aplicacions JavaScript
  • Tipus de test: tests unitaris i tests d'integració.
  • Testeig amb mochajs i les llibreries d'assertion.
  • Introducció al testeig d'smart contracts des de JavaScript.
 • Interfícies d'aplicació (APIs)
  • APIs REST.
  • GraphQL.
  • gRPC.
 • Programació d'aplicacions que fan servir APIs en JavaScript
  • APIs amb callbacks.
  • APIs amb promises.
  • APIs amb Async/Await.
 • Desenvolupament de frontend
  • Typescript per al frontend.
  • Webpack.
  • React.
8 ECTS 54h
Seguretat
 • Criptografia aplicada a xarxes
 • Infraestructura de clau pública (PKI)
 • Criptografia híbrida
 • Autenticació
  • Protocols d'autenticació.
  • Gestió de contrasenyes.
 • Protocols de seguretat
  • TLS i atacs MITM.
  • SSH i VPNs.
 • Seguretat web
  • CSRF (Cross-site Request Forgery).
  • XSS (Cross-site Scripting).
  • CORS (Cross-origin Requests).
  • JWT (JSON Web Tokens).
  • Seguretat en web storage i aplicació a crypto wallets.
 • Sistemes avançats per a seguretat/privacitat
  • eCash.
  • Identitat anònima.
  • Compartició de secrets.
  • Onion Routing.
  • Computació multipart: DC networks.
 • Estructures amb hash
  • Cadenes de hash.
  • Arbres de Merkle.
  • Firmes de Lamport.
 • Sistemes de votació electrònica
  • Secret del vot i anonimat dels votants.
  • Elegibilitat dels votants.
  • Integritat dels vots i les urnes.
  • Auditoria transparent.
  • Privadesa i integritat del vot i privacitat a llarg termini.
  • Protocols per garantir privacitat: Pollsterless, dues agències, mix-nets i homomorphic Tally.
  • Protocols per facilitar la verificabilitat: proves de verificabilitat individual, proves de verificabilitat universal, rebut del vot i bulletin Board.
  • Exemples de sistemes de votació electrònica: Suïssa, Estònia i Austràlia.
 • Programació segura
  • Security by design.
  • SSDLC (Secure Software Development Life Cycle) i el common criteria.
  • Aplicació a nivell bàsic amb Github.
  • Mecanismes de verificació de programari: formals, semiformals i manuals.
  • Derivació, SMT, KEVM, reviews de codi i el reversing.
  • Thread modelling i un catàleg de bones pràctiques.
  • Exemples de fallades amb pràctiques d'anàlisi de seguretat.
8 ECTS 54h
Ethereum
 • Bases d'Ethereum
  • Transaccions i blocs en Ethereum.
  • El patricia tree.
  • El minat: ethash, DAG i uncles.
 • DevOps: desplegament d'una xarxa privada amb Ethereum
  • Desplegament automatitzat amb Puppeth.
  • Ús de diferents nodes: Geth, Parity i Quorum.
  • Alastria i casos d'ús.
 • La màquina virtual Ethereum o EVM (Ethereum Virtual Machine)
  • L'Ether, el gas i el gasprize.
  • Esdeveniments i el filtre de bloom.
  • Codis bàsics (Opcodes).
 • Smart contracts
  • Programar amb Solidity.
  • Patrons d'implementació amb Solidity.
  • Mappings, arrays i estructures
  • Propietats intel·ligents (smart properties).
  • Llibreries, contractes i interaccions entre contractes.
 • Desenvolupament d'una DApp
  • Interacció amb els smart contracts des de la nostra DApp amb Web3.
  • Metamask.
  • Gestió d'esdeveniments.
  • Testing de contractes.
  • Desenvolupament amb Truffle.
  • Serveis off-chain: Swarm/IPFS & Whisper.
 • Anàlisi de seguretat de contractes intel·ligents
  • Anàlisi de fallades típiques.
  • Bones pràctiques.
 • Aplicacions i casos d'ús
  • DApps (xarxes socials, mercats de predicció, identitat, etc.).
  • DAOs.
  • Els Ethereum Request for Comments (ERCs).
  • Estudi d'ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777.
  • Identitat Digital.
 • Escalabilitat
  • Plasma.
  • Micro-raiden.
  • Sharding.
  • Simuladors per escalabilitat.
7 ECTS 42h
Altcoins i altres Projectes Blockchain
 • Hyperledger
  • L'ecosistema Hyperledger.
  • Hyperledger Fabric. Conceptes teòrics de la plataforma: consens, mecanismes criptogràfics, tipologia de la xarxa, etc.
  • Com crear una testnet d'Hyperledger Fabric des de zero.
  • Implementar contractes en Golang.
  • El SDK de go per interactuar amb Hyperledger.
 • R3 Corda
  • La xarxa i el ledger.
  • Identitats.
  • Estats i contractes.
  • Transaccions i fluxos.
  • Algorismes de consens utilitzats.
  • Notaris.
  • Finestres temporals.
  • Oracles.
 • IOTA
  • Descripció dels projectes.
  • Tangle vs. blockchain.
 • Sessions convidades d'altres projectes de la comunitat
4 ECTS 33h
Aplicacions, Casos d'Ús, Negoci i Aspectes Legals
 • Cryptourbanomics
  • Principis de blockchain aplicats a ciutats i territoris.
  • Garantir les principals característiques de la blockchain en projectes: disrupció, distribució i descentralització.
  • Cas d'ús: autoconsum energètic compartit.
  • Com les solucions basades en blockchain canvien el rol dels actors de projectes.
  • Cas d'ús: polítiques urbanes.
  • Les connotacions físiques de la distribució com a increment de la resiliència.
  • Cas d'ús: planificació urbana.
  • Regles de governança comunes i democràtiques en els sistemes distribuïts.
  • Cas d'ús: regulacions i estàndards urbans.
 • Economia i negoci
  • Tokenomics.
  • Cryptonomics.
 • Aspectes legals i de contractació pública
 • Iniciatives institucionals per a l'impuls de la tecnologia blockchain
  • Declaració europea per a l'impuls de les tecnologies blockchain.
  • Convocatòries d'ajuts nacionals i europeus.
  • Estat de l'art de l'estandardització: ISO, UIT, ETSI, CEN/CENELEC i UNE.
  • Casos d'ús: GDPR, identitat digital, energia, salut, automoció i logística.
  • Qui és qui al sector blockchain a Espanya: actors.
10 ECTS 15h
Projecte Final de Màster
Desenvolupament d'un projecte basat en la blockchain. Els projectes podran ser desenvolupats sobre Alastria.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
Coordinació
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Puig Pascual, Àlex

  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.
Professorat
 • Baylina Melé, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC i MBA per IESE. Desenvolupador amb 30 anys d'experiència. Actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el Minime Contract Fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del "White Hat Group" on va participar en el rescat de la DAO i de la Parity Multisig recuperant més de 300 milions d'euros. En aquest moment treballa al projecte IDEN3 d'identitat digital sobirana on ha desenvolupat eines de zero knowledge com circom i snarkjs.
 • Esparza Martin, Oscar
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor agregat del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes (p2p, vanet, manet, satèl·lit), la seguretat en xarxes i la criptografia. És coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, membre de diversos comitès de programa i editor d'una revista. Actualment participa com a investigador en el projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Fernández Duran, Pablo
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC. Diploma d'Estudis Avançats pel Departament de Física de la UPC. Actualment professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia en Desenvolupament de Mòbils i Tecnologies Web. Autor de Minidosis.org.
 • Foz Giralt, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Corporate Finance & Law per ESADE. Soci del despatx d'advocats Roca Junyent. Professor del Màster d'Accés a l'Advocacia de la Universitat Pompeu Fabra. Membre de la Junta Directiva del consorci de blockchain Alastria. Co-autor del llibre "Blockchain: la revolución industrial de internet".
 • Grau Miró, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Expert en Blockchain. Actualment treballa per a CaixaBank com a gestor de projectes digitals innovadors en el Departament d'Innovació. Té amplis coneixements i una dilatada experiència en innovació en banca i institucions financeres i estudia la tecnologia Blockchain des de 2014. A més, ha estat professor d'innovació tecnològica a la UPC. És un referent en l'àmbit de les tecnologies de registre distribuït, especialment en Hyperledger, Ethereum i Corda i diferents protocols d'interoperabilitat.
 • Guàrdia Güell, Montserrat

  Enginyera de Telecomunicacions (ETSETB-UPC), màster (La Salle, UPF), amb 20 anys d'experiència liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals, i de llançament de nous negocis. Construeix ponts entre el món Start-Ups i el de les multinacionals treballant molt propera als equips multidisciplinaris i multiculturals d'alta experiència en tecnologies de darrera generació i amb competències emprenedores. Anteriorment a la seva posició actual al Banc Sabadell (Digital Challenge/Emerging Tecnologies Director), va treballar a França, dirigint globalment equips internacionals en el sector de Oil&Gas Services. El seu treball li ha permès adaptar i adoptar la riquesa cultural d'Amèrica, Àsia, Àfrica, i Orient Mitjà. Ha estat responsable de les Tecnologies de la Informació de 4 Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del Món i cimeres de la ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoring i innovació social.
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Herranz Sotoca, Javier
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Matemàtiques per la UPC, l'any 2005, especialitzat en criptografia. Experiències post-doctorals a l'École Polytechnique (França), al CWI (Holanda), a l'IIIA-CSIC (Bellaterra, Espanya), i contracte post-doctoral Ramón y Cajal a la UPC. Des de juliol de 2015 és professor agregat al Departament de Matemàtiques de la UPC. Experiència docent en matemàtiques (grau) i criptografia (màster). Direcció de projectes d'investigació i publicació de més de 70 articles en revistes i congressos internacionals.
 • Herrera Joancomartí, Jordi

  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor per la UPC és professor del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions de la UAB. La seva activitat docent i de recerca se centra en la criptografia i més concretament en l'estudi de les propietats de les criptomonedes i l'aplicabilitat de la tecnologia blockchain en diferents àmbits. Ha estat investigador principal de diversos projectes nacionals i internacionals, avaluador de projectes per agències estatals i europees i autor de més de 100 publicacions científiques. Participa en diferents comitès de programa i revistes científiques focalitzats en criptomonedes i tecnologia blockchain.
 • Mallén Villalba, Patricia

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient (ICAB). Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Contractació Pública Local (UAM). Actualment treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 • Massanet, Adrià

  BCompSc amb més de 20 anys d'experiència en les àrees de seguretat, criptografia i desenvolupament de programari d'identitat digital. Ha desenvolupat programari i solucions des de la codificació de controladors de baix nivell fins al disseny de requisits per a la creació de programari de seguretat i operacions per a sistemes fiduciaris, així com la revisió de dissenys i implementacions per a la mitigació d'amenaces. Ara enfocat a Ethereum i sistemes descentralitzats.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Nieto Galán, María Teresa

  Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Carlos III de Madrid i desenvolupadora full-stack de Blockchain. Amb una gran passió per la tecnologia i descentralització, desenvolupa un paper de core team global en l'equip de Blockchain en UST Global. La seva tasca al llarg dels últims 2 anys s'ha centrat en la investigació de noves solucions tecnològiques basades en la tecnologia blockchain, especialitzant-se en les plataformes Hyperledger i Ethereum. En l'actualitat exerceix un paper de divulgació, investigació i docència col·laborant amb Blockchain Espanya i diferents universitats.
 • Pérez Solà, Cristina

  Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la KU Leuven i Enginyera en Informàtica per la UAB. Actualment la seva investigació se centra en les criptomonedes basades en blockchain, dedicant especial èmfasi a l'estudi de les garanties de seguretat i privacitat que ens aporten i a l'anàlisi de la xarxa P2P que les sustenta. En aquest àmbit, és coautora de múltiples publicacions acadèmiques i participa activament com a membre de diversos comitès de programa de conferències i workshops sobre blockchain i criptomonedes.
 • Pindado Tost, Zaira

  Llicenciada en Matemàtiques per la UB l'any 2011, on també va realitzar el Màster Advanced and Professional Mathematics l'any 2012. Actualment està cursant un doctorat de Criptografia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva tasca de recerca se centra en millorar protocols de seguretat especialitzant-se sobretot en les proves Zero-Knowledge, concretament les de tipus no interactives, com són ara els Snarks. També treballa com a professora d'àlgebra lineal i criptografia per enginyeries a la UPF. Té experiència laboral com a consultora informàtica en diferents tecnologies.
 • Puig Pascual, Àlex

  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.
 • Ràfols Salvador, Carla

  Doctora en Matemàtica Aplicada per la UPC. Actualment és investigadora postdoctoral Marie Curie al departament de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Acumula una llarga experiència treballant en l'àmbit de la recerca en criptografia, tant a nivell nacional (UPC, URV,UPF) com internacional (Ruhr University Bochum).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Manager de projectes i d'innovació basats en tecnologies blockchain per a sectors com: asset tokenization, fintech, e-health, eGovernment, insurance, supply chain i social services.
 • Dissenyador de solucions blockchain públiques i empresarials.
 • Especialista en solucions integrades blockchain-IoT.
 • Desenvolupador i auditor d'smart contracts.
 • Desenvolupador de frontends (web i mòbils) per a aplicacions blockchain.
 • DevOps i sysAdmin especialitzat en xarxes blockchain.
 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions criptogràficament segures.
 • Especialista en solucions d'emmagatzematge de dades distribuïdes amb privacitat i acompliment legal.

Testimonis i notícies

Testimonis

Sóc enginyer en telecomunicacions i em dedicava a desenvolupar software. Des del principi em va cridar molt l'atenció la blockchain i vaig començar a experimentar amb ella per mi mateix. Cada vegada m'agradava més i quan vaig saber de la formació de la UPC School no vaig dubtar en apuntar-me. El que em feia més por era la qualificació dels professors, ja que és una tecnologia molt nova, però el professorat va superar de llarg les meves expectatives. He adquirit un coneixement molt més ampli i professionalitzat gràcies a les classes, que aborden aspectes molt diferents de la blockchain i d'una manera molt pràctica. Amb l'experiència adquirida et converteixes per a les empreses en algú molt exclusiu, ja que hi ha molt poc talent format en aquesta tecnologia. Abans d'acabar el curs ja havia firmat amb una empresa puntera del sector per treballar en el seu projecte. Finalment, he aconseguit el meu objectiu: dedicar-me de manera professional a la tecnologia blockchain.

Ignasi Ramos Blockchain developer

Testimonis<
Vaig començar a llegir sobre la tecnologia blockchain uns mesos abans de començar aquesta formació. Tanta informació, i tan tècnica, és difícil d'assimilar. És complicat fer tutorials i aprendre per un mateix sense una explicació externa per part d'experts en el tema. El curs m'ha proporcionat aquesta assimilació sobre la tecnologia blockchain i, en el meu cas, sobretot, coneixements de programació d'smart contracts en llenguatge solidity. De fet, vaig participar en un concurs de codi obert en solidity que consistia a optimitzar diferents problemes de programació clàssics, i en el qual vaig quedar finalment en sisè lloc. En el nostre grup de treball vam desenvolupar una aplicació per poder compartir cotxe d'usuari a usuari sense que hi hagi una tercera part implicada i eliminant el factor confiança entre usuaris, ja que la gestió la realitza completament un smart contract. Sense cap dubte, la tecnologia blockchain és disruptiva i està arribant cada dia més lluny en la vida diària de les persones.

Carlos Matallana Enginyer de Software

Vaig estudiar Enginyeria Informàtica a la UPC i posteriorment Administració i Direcció d'Empreses a la UB. Inicialment, vaig orientar la meva carrera professional cap a l'àmbit tecnològic, treballant en projectes nacionals i internacionals d'implantació de sistemes SAP R/3, per dedicar-me posteriorment al control intern a l'administració pública. El meu interès per l'àmbit professional de la tecnologia ha ressorgit de la mà de la blockchain. L'alt nivell tècnic i àmplia experiència de l'equip docent, juntament amb els perfils professionals dels companys, m'han aportat un elevat grau de coneixement de les eines, sistemes i entorn empresarial de la tecnologia blockchain, tant a nivell teòric com pràctic. El projecte final ha consistit en una aplicació basada en la tecnologia Ethereum, la qual ens ha servit com a plataforma inicial per a la creació de la nostra pròpia empresa de desenvolupament de sistemes basats en aquesta tecnologia. Formar-me ha estat l'accelerador que m'ha permès adquirir, en un període de temps reduït, la base de coneixement necessari per desenvolupar la meva carrera professional en el món de la blockchain.

Francesc Cubel Interventor - Generalitat de Catalunya

Notícies del Blog
Pimec i Alastria signen un acord per impulsar el 'blockchain'
Pimec i Alastria signen un acord per impulsar el 'blockchain'
14-12-2018
Pimec i Alastria signen un acord per impulsar el 'blockchain'
Pimec i Alastria signen un acord per impulsar el 'blockchain'
14-12-2018
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018
Alex Puig: “Em refereixo al blockchain com el nou Internet”
Alex Puig: “Em refereixo al blockchain com el nou Internet”
21-02-2018
Altres notícies
La Vanguardia: "Barcelona serà capital europea de la tecnologia blockchain al gener de 2020"
16-10-2019
El Periódico: "El 'blockchain' s'enlaira i Barcelona pren posicions"
26-09-2019
Entrevista a Àlex Puig a El Periódico: "Blockchain és un nou internet"
17-09-2018
Catalunya serà pionera en la implementació d'una estratègia de país de tecnologia ‘blockchain'
25-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar