Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Enginyeria Quàntica
Sessió informativa

30-09-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (123 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
4.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 27/10/2020
Fi classes: 08/04/2021
Fi programa : 20/05/2021
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
L'enginyeria quàntica fa referència al desenvolupament de la tecnologia basada en la física quàntica, és a dir, en les lleis físiques que descriuen el món a escala microscòpica. El marc matemàtic proporcionat per la teoria de la informació quàntica, juntament amb els avanços experimentals en la preparació i manipulació de sistemes de grandàries molt petites, ha obert el camí a l'anomenada segona revolució quàntica, que anuncia canvis radicals en la tecnologia.

Aquestes tecnologies tenen el potencial d'oferir nous i millors mètodes per resoldre grans desafiaments. Gràcies a la seva gran capacitat de processament de dades, alguns reptes en comunicacions, computació, seguretat cibernètica, detecció o simulacions poden resoldre's més ràpid i de manera més eficient amb les tecnologies quàntiques. S’espera que aquestes impactin de forma especial en àrees com la química, les ciències dels materials, la biologia, la medicina o la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic, entre d’altres.

A Europa, existeix una creixent demanda d'enginyers específicament capacitats per aplicar les lleis de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques. El postgrau en Enginyeria Quàntica té com a objectiu proporcionar una formació integral sobre les tecnologies quàntiques i s’adreça a enginyers, matemàtics, físics, informàtics o altres professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats en aquest camp de la tecnologia en ràpida evolució i que anuncia canvis trencadors. Amb les competències adquirides al programa, aquests nous perfils podran implementar i desenvolupar projectes basats en tecnologies quàntiques.

Al postgrau s’introdueixen els fonaments de la física quàntica, els problemes a resoldre i l’estat actual de les tecnologies quàntiques, així com les oportunitats empresarials que aquestes tecnologies generaran. El curs compta també amb la participació destacada d’IBM, que introduirà alguns algoritmes quàntics nous i l’oportunitat d’utilitzar els seus ordinadors quàntics durant el programa.
Objectius
 • Proporcionar una base científica sobre les tecnologies quàntiques, que fusionen coneixements de física, teoria de la informació, informàtica i telecomunicacions.
 • Conèixer, comprendre i familiaritzar-se amb les tecnologies quàntiques desenvolupades per algunes de les companyies pioneres en aquest camp.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre nous models de negoci entorn de les tecnologies quàntiques.
A qui va dirigit?
 • Graduats en matemàtiques, física, informàtica, telecomunicacions, enginyeria industrial, enginyeria civil o altres estudis d'enginyeria.
 • Professionals del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats a conèixer les bases teòriques, les aplicacions i els nous models de negoci que poden oferir les tecnologies quàntiques.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 39h
Fonaments Teòrics en Física Quàntica
Aquest bloc inclou els conceptes bàsics de la física quàntica necessaris per entendre les tecnologies quàntiques.

Es presentarà una revisió exhaustiva dels pilars fonamentals de la física quàntica, juntament amb el seu formalisme matemàtic apropiat. Conceptes com ara entanglement, superposició, coherència o no localitat són crucials per a les tecnologies quàntiques. Aquests conceptes es discutiran i s'exemplificaran en situacions físiques i d'informàtica.
6 ECTS 54h
Elements Bàsics de les Tecnologies Quàntiques
Aquest bloc de postgrau cobreix els quatre pilars principals de les tecnologies quàntiques actuals:

 • Comunicació quàntica, amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i l'eficiència de la transferència de dades.
 • Computació quàntica, amb l'objectiu de resoldre problemes computacionals difícils o intractables amb computadores clàssiques.
 • Simulacions quàntiques, que proporcionen solucions concretes per a problemes informàtics concrets.
 • La detecció quàntica i metrologia, amb l'objectiu d'augmentar dràsticament la precisió en l'estimació de paràmetres.
Aquesta part del curs aborda les idees bàsiques, amb realitzacions experimentals i una visió general exhaustiva de l'estat de l'art i l'avantatge quàntic potencial de les tecnologies futures.
2 ECTS 18h
Desenvolupament del Mercat de les Tecnologies Quàntiques
Aquest tercer bloc inclou una revisió de les diferents plataformes utilitzades per les tecnologies quàntiques, inclosos els sistemes òptics, sistemes d'estat sòlid, àtoms, ions, circuits superconductores, etc.

Per a l'anàlisi del desenvolupament del mercat de les tecnologies quàntiques, es presentaran diferents casos d'empreses exitoses que operen tant en l'àmbit nacional com internacional.
3 ECTS 12h
Projecte Final
Aquest bloc final se centra en la realització del projecte final de postgrau (PFP), sota la guia d'un dels professors del programa. El projecte final és obligatori i s'ocuparà dels desenvolupaments teòrics o pràctics de les tecnologies quàntiques.

El PFP serà defensat públicament i avaluat per a l'obtenció del títol corresponent.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la UAB. Doctora en Informàtica per la UPC. Professora del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus+). Degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC del 2010 al 2017. Membre del grup de recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del centre específic de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence). Membre del consell assessor de l'APTICC (Associació de Professionals TIC de Catalunya).
 • Sanpera Trigueros, Anna

  Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1992. Investigadora a la Universitat d'Oxford (1993-96), París-Saclay (1997-98) i professora habilitada a la Leibnitz, Universitat Hannover (1999-2004). Des de 2005 ICREA-Professora en el grup d'Informació Quàntica a la UAB. Actualment, membre del Strategic Advisory Board in Quantum Technologies (2019-2022) a la Comunitat Europea, Scientific Advisory Board del Max Plank Institute of Science of Light, Alemània (2019-2024) i de l'Institut d'Òptica Quàntica i Informació Quàntica Innsbruck (Àustria).
Professorat
 • Acin, Antonio

  Doctor en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Física per la UB i en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estada postdoctoral a Ginebra, en el grup del Prof. Gisin (GAP-Optique). Actualment, és professor de recerca ICREA a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), liderant el grup de la teoria de la informació quàntica. Quatre subvencions del Consell Europeu de Recerca: 1 inicial, 1 prova de concepte, 1 consolidador i 1 subvenció anticipada, aquesta última a partir de 2020. Càtedra AXA en Ciències de la Informació Quàntica.
 • Ahufinger, Veronica

  Doctorada en Física, premi extraordinari i premi de recerca d'excel·lència, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora associada del Departament de Física de la UAB, des de 2010. 2002-04, Becària Marie Curie en la Leibniz Universität, Alemanya; 2005-10, investigadora ICREA en la UAB. Té seixanta-dues publicacions revisades per parells i un llibre. Ha realitzat la supervisió de quatre Tesis Doctorals (actualment tres més), deu treballs finals de Màster i vint-i-sis treballs de grau final. 2011-14, coordinadora acadèmica de física; juny de 2014 a setembre de 2016, vicedegana de la Facultat de Ciències; juliol de 2016 a juliol de 2018, col·laboradora científica de l'Agència Estatal de Recerca.
 • Bagan Capella, Emilio
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física Teòrica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, catedràtic de Física Teòrica de la UAB, autor d'uns 150 articles sobre física d'altes energies i informació quàntica i fundador del Grup d'Informació Quàntica, un dels primers grups de recerca sobre tecnologies quàntiques de l'Estat espanyol. Ha estat becat pels programes Fulbright, Fleming i A. V. Humboldt. Ha sigut investigador a Brookhaven (BNL), Nova York, a la Universitat de Cambridge, a la Universitat de Heidelberg i, recentment, professor convidat a City University of New York i a la Universitat de Hong-Kong.
 • Boronat Medico, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Física per la UB. Catedràtic al Departament de Física de la UPC i actualment Director del Departament. Especialitzat en l'estudi de la mecànica quàntica de molts cossos, principalment mitjançant tècniques numèriques estocàstiques. Coordinador del grup de recerca Barcelona Quantum Monte Carlo group (BQMC). Autor de 200 publicacions en revistes científiques. Director de deu Tesis Doctorals. Fellow of American Physical Society. Medalla Feenberg 2017.
 • Chang, Darrick

  Llicenciat en Física per la Universitat de Stanford, Doctor en Física per la harvard University. Becari postdoctoral en l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. Professor en l'Institut de Ciències Fotòniques i líder del Grup de Nanofotònica Quàntica Teòrica des de 2011. Els seus interessos en recerca, tant fonamentals com aplicats, abasten les interaccions quàntiques entre la llum i la matèria a nanoescala. Col·labora amb els principals grups experimentals a nivell mundial.
 • Forn Díaz, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en física per la Techniseche Universiteit Delft en informació quàntica i òptica quàntica utilitzant circuits superconductors. Investigador postdoctoral a Caltech, Laboratori del professor H.J. Kimble en àtoms freds, i a l'Institute for Quantum Computing a Waterloo, Canadà, en circuits superconductors. Actualment, és el líder del grup Quantum Computing Technology a l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), investigant computació quàntica amb circuits superconductors. És cofundador de la startup Qilimanjaro Quantum Tech. Autor de diversos articles d'alt impacte: PRL 105, 237001 (2010), RMP 91, 02500 (2019), Nature Physics 13 (1), 39-43 (2017).
 • Garcia Saez, Artur

  Doctor en física per la Universitat de Barcelona i al Yang Institute of Theoretical Physics. Enginyer. Actualment, treballa al Centre de Supercomputació de Barcelona. La seva recerca es centra en la relació entre algoritmes quàntics i aprenentatge automàtic. Anteriorment ha realitzat recerca sobre informació quàntica i matèria condensada a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
 • Julia Diaz, Bruno

  Doctor en Física per la Universitat de Salamanca. Professor agregat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Investigació en tecnologies quàntiques, física quàntica de molts cossos i gasos ultrafreds.
 • Lizaso Olmos, Jesus Enrique
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Enginyer Tècnic Informàtic per la UNED. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra. MBA per IESE Business School. Doctor en Bioestadística per la UB. Professor de la Universitat de Vic i d'EAE Business School. Deputy CEO a Unnim Bank. Director de Negoci a Caixa Terrassa. Fundador de Blocktac, empresa líder en tecnologies blockchain per identificació digital en Food & Beverages i altres fast-moving consumer goods (FMCG). CEO a Multiverse Computing, empresa líder mundial en l'aplicació de la computació quàntica en finances.
 • Mompart Penina, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigador visitant a University College Cork, Unviersità degli Studi di Milano, University of Münster, Texas A&M University, Leibniz Universität Hannover, University of Karlsruhe i Okinawa Institute of Science and Technonology. Autor de més de 100 artícles i tres patents. Coeditor del llibre "Applied Bohmian mechanics: from nanoscale systems to cosmology" Pan Stanford Publishing, 2012. Supervisor de 6 tesis doctorals. Actualment, coordinador del programa de doctorat en Física a la UAB i coordinador del Màster en Fotònica i Eurofotònica en la UAB.
 • Muñoz Tapia, Ramon

  Graduat a Física per la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) i va fer el seu doctorat en la Universitat de Barcelona. Va ser becari Fleming i Marie Curie en la Universitat de Durham (Regne Unit) i investigador postdoctoral en la Universitat de Granada. Actualment, professor de física teòrica en la UAB. És un dels fundadors del Grup d'Informació Quàntica (GIQ) en la UAB. És autor de 70 publicacions en revistes internacionals i ha estat convidat a realitzar recerques en molts centres internacionals.
 • Rodríguez Fonollosa, Javier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en enginyeria elèctrica i informàtica per Northeastern University of Boston. Catedràtic d'universitat del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula una experiència de més de vint-i-set anys com a professor a temps complert a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona de la UPC i a la direcció de projectes de recerca nacionals i internacionals per un total 7,5 M'. Des del mes de gener del 2018 dirigeix la participació de la UPC en el projecte QUANTUMCAT de tecnologies quàntiques al pilar de teoria quàntica de Shannon.
 • Sánchez Toural, Juan Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorant en materials avançats i nanotecnologia. Llicenciat en Ciències Físiques. Executive MBA per IE Business School. Actualment, IBM Architect, IBM Quantum Ambassador. Acumula una experiència de més de trenta anys en empreses multinacionals (Nokia, IBM) en el sector de les Tecnologies de la Informació.
 • Skoteiniotis, Michail
  Veure perfil a Linkedin
  Màster i doctorat en Física Teòrica per la University of Calgary, Canadá. Becari postdoctoral durant 3,5 anys a l'Institut de Física Teòrica de la Universitat d'Innsbruck. Va arribar al Grup d'Informació Quàntica de la Universitat Autònoma de Barcelona en 2016 com becari Juan de la Cierva. Des de llavors, ha estat involucrat en projectes d'R+D (espanyols i europeus) centrats en aplicacions de la teoria quàntica a la inferència estadística, la comunicació quàntica i la computació, les teories dels recursos quàntics, així com els fonaments quàntics.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Grup d'Informació Quàntica UAB
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • ICFO- Institut de Ciències Fotòniques
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Quantum developer.
 • Quantum advisor.
 • Quantum engineer.

Notícies

Notícies del Blog
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
21-05-2020
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
21-05-2020

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar