Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Tecnologies i Computació Quàntica
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
4.000 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/02/2020
Fi classes: 02/06/2020
Fi programa : 18/06/2020
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
La irrupció de la tecnologia quàntica està suposant un canvi en la base de les tecnologies de la informació i la comunicació, és una de les tecnologies emergents que promet ser una de les grans revolucions en el processament de dades. Promet revolucionar el sector tecnològic, financer i altres sectors, gràcies a la seva capacitat de processament de dades, molt més ràpid que els ordinadors convencionals, permetent resoldre problemes d’una manera més eficient i realitzant processos intangibles. Les àrees on la tecnologia quàntica té i tindrà un gran recorregut són la ciberseguretat, les telecomunicacions, les ciències de la vida (per exemple, disseny de fàrmacs més efectius), l'aprenentatge automàtic, la intel·ligència artificial, la millora de materials per generar i distribuir energia, entre d’altres.

El postgrau en Tecnologies i Computació Quàntica aprofundeix en els coneixements necessaris per treballar en aquest camp. Els nous perfils professionals TIC seran capaços d’assessorar, implementar i desenvolupar projectes basats en tecnologies quàntiques.

Barcelona és coneguda al món de la tecnologia quàntica a través de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC). En 2017 es va crear a Barcelona la Quantum World Association (QWA), primera organització d’empreses quàntiques del món. Als darrers anys, s’han creat empreses dedicades a la computació quàntica, com Entanglement Partners, Keysight, QuSide, Quilimanjaro, Metempsy, The Quantum Revolution Fund o Quantum Business.
Objectius
 • Ampliar coneixements dels fonaments de les tecnologies quàntiques des de diverses àrees: física, teoria de la informació, computació i telecomunicacions.
 • Conèixer i entendre la diversitat d’aplicacions possibles a partir de casos reals presentats per empreses que ja utilitzen tecnologies quàntiques.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de model de negoci entorn les tecnologies quàntiques.
A qui va dirigit?
Graduats en Matemàtiques, Física, Informàtica, Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil i altres enginyeries.

Professionals del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que estiguin interessats a conèixer els fonaments teòrics, les aplicacions i les noves possibilitats de negoci de les tecnologies quàntiques.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Introducció
Introducció a la mecànica quàntica i la teoria de la informació quàntica. Es presenten els cinc postulats de la mecànica quàntica, així com les seves idees principals. En particular, es fa èmfasi en les nocions d'estats purs i mixtos i en el concepte crucial d'entrellaçament, que és el recurs que es troba darrere de totes les aplicacions de les tecnologies quàntiques. Els protocols d'informació quàntica més simples, per exemple, teletransportació i càlculs quàntics, que introdueixen els algoritmes de Deutsch-Jozsa.
2 ECTS 15h
Telecomunicacions Quàntiques i Post-Quàntiques
La comunicació quàntica ofereix la possibilitat d'augmentar la seguretat de la comunicació de dades, mitjançant l'explotació de les propietats de les partícules quàntiques. Aquesta part del curs cobreix els fonaments, les realitzacions experimentals i l'estat de la tècnica de les diferents tecnologies existents dins de les comunicacions quàntiques. S'introdueixen protocols com la distribució de claus quàntiques, la generació de nombres aleatoris quàntics i la teletransportació quàntica, i s'expliquen les idees principals de les realitzacions experimentals.
2 ECTS 15h
Sensors Quàntics
En aquesta part del curs, es presenten els principals fenòmens físics explotats en la realització de la majoria dels experiments quàntics. Això inclou la interacció llum-matèria i les formes de millorar-la, els conceptes bàsics de l'òptica quàntica, els sistemes opto-mecànics i optoelectrònics. El curs també presenta les formes en què aquestes tecnologies s'apliquen en metrologia, detecció o memòries quàntiques.
2 ECTS 15h
Computació Quàntica
Es presenten les idees darrere de l'acceleració de la computació quàntica, així com algorismes quàntics més avançats amb aplicacions realistes, per exemple, algorisme curt. Es presenten les tecnologies més prometedores per a la realització d'una computadora quàntica universal i els seus principis físics. Es posa l'accent en les principals obstruccions per a la construcció d'una computadora quàntica universal. Finalment, el curs acaba amb una introducció al camp de la correcció d'errors quàntics.
2 ECTS 15h
Simulació Quàntica
Ja que, actualment, la tecnologia encara està lluny de la computadora quàntica universal, una etapa intermèdia és la realització d'un simulador quàntic, és a dir, una màquina que permet la simulació de sistemes quàntics particulars o la solució de problemes específics. En aquest curs s'explicaran les principals tecnologies utilitzades avui dia com a simuladors quàntics, per exemple, es presenten les xarxes òptiques i els problemes més rellevants per als quals són útils.
1 ECTS 9h
Realitats Pràctiques de les Tecnologies Quàntiques
A aquesta part del curs presentarem diferents casos d'empreses d'èxit, com per exemple Metempsy i Keysight.
1 ECTS 9h
Tecnologies Quàntiques i Oportunitats de Negoci
En aquest apartat abordarem les següents preguntes:
 • Com de lluny estem de l'aplicació de les tecnologies quàntiques a la vida diària?
 • Ja es pot constituir una empresa rendible basada en tecnologies quàntiques?
2 ECTS 18h
Projecte Final
Els projectes es realitzen en grups. Els estudiants poden triar entre les següents possibilitats:
- Creació d'una startup (pla de negoci) o definició del departament quàntic d'una empresa.
- Desenvolupament tecnològic: teòric o experimental.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la UAB. Doctora en Informàtica per la UPC. Professora del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus+). Degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC del 2010 al 2017. Membre del grup de recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del centre específic de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence). Membre del consell assessor de l'APTICC (Associació de Professionals TIC de Catalunya).
Coordinació
 • Rubio-Manzanares, Alfonso

  Partner & CEO a Entanglement Partners. President de Barcelonaqbit.
 • Riera Graells, Arnau

  Doctor en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a investigador a la Potsdam Universität, el Max Plack Institute, el Perimeter Institute, la Universitat Lliure de Berlín i l'Institut de Ciències Fotòniques. Els seus camps de recerca són la informació i la termodinàmica quàntiques. Com a divulgador ha escrit diversos articles i és co-autor del llibre Economia Crítica a l'Aula. Actualment treballa com a professor de secundària pel Departament d'Educació i participa en la renovació pedagògica de les STEM.
Professorat
 • Muñoz Tapia, Ramon

  Currently, professor of theoretical physics at UAB. He graduated from the Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) and did his PhD at the University of Barcelona. He was Fleming and Marie Curie Fellow at the University of Durham (UK) and postdoctoral researcher at the University of Granada. He is one the founders of the Quantum Information Group (GIQ) at UAB. He is author of around 70 publications in international journals and has been invited reseracher in many international centres.
 • Rubio-Manzanares, Alfonso

  Partner & CEO a Entanglement Partners. President de Barcelonaqbit.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Entanglement Partners, S.L.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Quantum developer.
 • Quantum Advisor.
 • Quantum Engineer.

Notícies

Altres notícies
BBVA: "Computació quàntica: en què es diferencia de la computació clàssica?"
17-12-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar