10 ajuts del 100% en la matrícula del curs en Digital Twins for Smart Mobility

EIT Urban Mobility ofereix 10 ajuts que cobriran l’import íntegre de la matrícula del nou curs de formació permanent en Digital Twins for Smart Mobility, la primera edició del qual començarà el dia 13 de febrer de 2024, en format semipresencial.

Els ajuts van dirigits als estudiants admesos al curs, que hauran d’enviar la documentació següent:

  • Carta de motivació, en la qual s’exposin les raons professionals per cursar el curs i on s’incorpori informació de les condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Carta de recomanació acadèmica i/o professional on es relacionen les experiències amb les perspectives professionals, si escau.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 9 de febrer, abans de les 11 h.

Per a l’atorgament de l’ajut es realitzarà una valoració de la situació personal i econòmica dels sol·licitants, així com del seu curriculum vitae, experiència professional i interès i experiència en l’àmbit de l’smart mobility. En cas d’avaluacions amb el mateix valor final, tindran prioritat els perfils més joves i/o talents femenins.

Els ajuts estan condicionats a la superació amb èxit del curs. És per això que els estudiants becats hauran de pagar el 25% del total de matrícula abans de l’inici del curs, i un cop aprovat el curs i obtingut el certificat de finalització, es procedirà a l’abonament de la totalitat de l’import pagat.

En un món cada cop més tecnològic, el curs de formació permanent en Digital Twins for Smart Mobility aborda la creixent complexitat dels sistemes de mobilitat urbana. Impartit per experts de la Universitat Politècnica de Catalunya, CERTH, AIMSUN i CARNET, està dissenyat per capacitar els professionals en la creació de models de simulació en temps real (digital twins) que ajudin a optimitzar el transport públic i privat. Finançat per EIT Urban Mobility, el curs cerca desenvolupar habilitats com ara avaluar escenaris de trànsit, preveure avaries i aplicar solucions a desafiaments específics en la mobilitat urbana, amb un enfocament basat en l’anàlisi de dades reals i en real-time.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica de formació del programa, la Sandra Soler (sandra.soler-garcia@talent.upc.edu o al 93 112 08 35), o a través del formulari d’informació del curs.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.