Professors del màster Parametric Design in Architecture realitzen l’auditori efímer del FADfest 2017

Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell, professors del màster Parametric Design in Architecture de la UPC School, han completat la construcció de l’auditori efímer del FADfest 2017. Aquesta infraestructura, amb una capacitat total de 900 persones, ha permès la celebració de 4 dies consecutius d’esdeveniments en el marc del Festival de les Arts i del Disseny. El procés de disseny es va realitzar internament al laboratori CODA (Computational Design Affairs) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), exclusivament amb eines i estratègies ensenyades al màster, inclòs el programari Wintess, desenvolupat pel director acadèmic del programa Ramon Sastre.

FotoCloscaParametricDonades les restriccions de temps i pressupost, la solució constructiva adoptada va ser una closca reticular de doble curvatura conformada elàsticament a partir d’una retícula plana de tubs rectes. L’emplaçament a dintre de un llac, buidat per a aquesta ocasió, va condicionar que l’estructura quedés penjada de la grua que es va utilitzar per la seva erecció. La retícula es va realitzar amb perfils tubulars estàndards de fibra de vidre connectats amb unions giratòries provinents d’un sistema de bastida. Per sobre de la retícula de tubs, una lona patronada garantia la impermeabilitat i el control lumínic requerit pels continguts audiovisuals. La forma final va arribar a través d’un procés de form-finding, amb què el propi material és qui computa la forma. El principal repte va ser trobar numèricament i amb precisió l’estat tensional i la forma final que adquiria l’estructura per pes propi, dissenyant únicament les llargades dels cables.

FotoDissenyParametricL’estructura demostra com s’està avançant cap a nous paradigmes de disseny, en un nou escenari on l’esforç en computació contribueixi a reduir la petjada ecològica de la construcció: High-tech design, low-tech fabrication. Augmentar la capacitat d’anàlisi permet utilitzar estratègies més eficients de construcció, basades en les propietats intrínseques dels materials i estalviar, així, energia i massa en el procés de fabricació.

El projecte de construcció de l’auditori efímer del FADfest va ser desenvolupat íntegrament a l’estudi CODA i va ser possible gràcies a la integració dels mètodes de càlcul en un entorn de modelat paramètric. La simulació es va realitzar comparant dos mètodes d’anàlisi no lineal: d’una banda, la relaxació dinàmica (Grasshopper- Kangaroo2) i, de l’altra, el mètode de densitat de força i matricial (Wintess, desenvolupat pel soci de CODA Ramon Sastre). Tots dos mètodes es van calibrar amb assajos de trencament de laboratori. En aquest sistema es dissenya el procés i no la forma: es deixa directament als materials que agafin la forma que vulguin tenir. Ara, un cop desmuntada la estructura, aquesta resta recta i compacta per un nou ús.

En el següent vídeo, es visualitza el procés de muntatge complet de l’auditori efímer del FADfest 2017.

CapturaVideoParametric

 

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.