Pentaura Shell, l’innovador refugi climàtic fet pels alumnes del màster MPDA

Un grup d’estudiants del màster en Parametric Design in Architecture de la UPC School, amb la col·laboració de professorat de l’ETSAV, han concebut i construït amb èxit Pentaura Shell, un refugi climàtic de fusta per a l’escola pública Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès, construït amb carcasses fabricades digitalment.

Read more

Estudiants del màster en Parametric Design in Architecture construeixen 2 aularis exteriors de fusta en 2 centres docents

Les mesures COVID adoptades durant el passat curs escolar han motivat la creació de nous espais docents que permetin estendre, més enllà de les mesures de seguretat en època de pandèmia, els aularis des dels interiors dels edificis escolars actuals cap als espais exteriors adjacents. Aquest canvi repercuteix directament en l’estructura del model educatiu i genera la necessitat de noves infraestructures que permetin acollir noves activitats. A manera d’experiència pilot, el màster MPDA ha col·laborat per primera vegada amb dues institucions educatives per testejar la construcció de dos prototips funcionals d’aulari en entorns reals.

Read more

Professors i alumni del màster en Parametric Design participen al Congrés IASS

ParametricDesignIASS

En la passada edició del prestigiós congrés IASS a Barcelona, membres de l’equip docent i alumni del màster Parametric Design in Architecture de la UPC School van presentar 8 ponències orals i 4 articles relacionats amb el contingut del màster (G-shells, Pneulasitcs, TrivalenceChebyGrid, Fixation Details). A més a més, durant el congrés es va desenvolupar un taller sobre sistemes reticulars lleugers organitzat per professors i alumnes del màster.

Read more

Professors del màster Parametric Design in Architecture realitzen l’auditori efímer del FADfest 2017

FotoCloscaParametric

Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell, professors del màster Parametric Design in Architecture de la UPC School, han completat la construcció de l’auditori efímer del FADfest 2017. Aquesta infraestructura, amb una capacitat total de 900 persones, ha permès la celebració de 4 dies consecutius d’esdeveniments en el marc del Festival de les Arts i del Disseny. El procés de disseny es va realitzar internament al laboratori CODA (Computational Design Affairs) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), exclusivament amb eines i estratègies ensenyades al màster, inclòs el programari Wintess, desenvolupat pel director acadèmic del programa Ramon Sastre.

Read more