Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Optometria i Teràpia Visual
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
3a Edició
Crèdits
60 ECTS (350 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
6.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Diumenge: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Les classes presencials tindran lloc una vegada al mes i es realitzaran un diumenge i dilluns consecutius.
Lloc de realització
Centre Universitari de la Visió - CUV
Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 660
Terrassa
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?
La teràpia visual és una branca de l'optometria que té per objectiu desenvolupar i incrementar al màxim les habilitats visuals de les persones, així com integrar-les amb la resta dels sentits. Per aconseguir-ho, es dissenyen programes d'entrenament visual específics i individualitzats que inclouen la utilització de lents oftàlmiques, prismes, lents de contacte i diversos materials per fer exercicis a la consulta optomètrica i a casa. Gràcies a això, s'aconsegueix una millora del rendiment visual de la població en nens i adults.

El màster en Optometria i Teràpia Visual respon a la necessitat detectada per l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) d'aportar a tot el col·lectiu d'òptics optometristes formació en noves tècniques de diagnòstic avançat en problemes visuals (disfuncions binoculars, acomodatives, estrabismes, ambliopia i dany cerebral), així com en el processament de la informació visual relacionada amb els problemes d'aprenentatge. A més, l'estudiantat rebrà formació en tècniques d'investigació científica a partir d'una base teòrica i pràctica, un fet que genera valor afegit a la professió optomètrica.

En aquest màster s'estudiaran totes les tècniques de diagnòstic i tractament que s'estan utilitzant actualment en el camp de l'entrenament visual. Es tractaran a partir de l'evidència científica disponible per cada tècnica, així com de l'experiència professional dels diferents ponents.

Al grau en Òptica i Optometria ja s'imparteixen les bases de la teràpia visual i altres coneixements relacionats amb la visió i el desenvolupament visual, però és amb aquest màster que s'amplien les competències i s'obté una sòlida especialització.

El màster compta amb professorat internacional que aportarà la seva expertesa. També inclou la realització de pràctiques clíniques en centres optomètrics.
Impulsat per:
Objectius
 • Efectuar un diagnòstic adequat de qualsevol dificultat o trastorn visual i programar el tractament per a la millora o solució del problema.
 • Desenvolupar una estratègia correcta per dirigir una consulta d'optometria i teràpia visual.
 • Dissenyar projectes optomètrics basats en la seva pròpia experiència clínica o acadèmica per avalar-los davant la comunitat científica.
 • Implementar estratègies de comunicació per facilitar el treball interdisciplinari.
A qui va dirigit?
 • Diplomats en òptica i optometria.
 • Graduats en òptica i optometria.
 • Titulats universitaris (amb títols oficials) de l'àmbit de l'optometria d'altres països.
No es defineix una situació laboral preferent per als candidats, ni posició a l'empresa, ni experiència laboral prèvia, ni nacionalitat o procedència geogràfica.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Tècniques d'Investigació en Teràpia Visual
 • Tipologia d'estudis científics en funció de l'evidència que aporten.
 • Disseny dels principals tipus d'estudis científics.
 • Tipus de dades.
 • Anàlisi de dades en funció del tipus: estadística paramètrica i no paramètrica.
 • Estadística descriptiva dels dos tipus de dades: què és la campana de Gauss i quan podem considerar que les nostres dades són normals.
 • Estadística inferencial dels dos tipus de dades (tests típics).
 • Descripció més en detall dels dos tests típics: T-Test i correlació.
 • Sensibilitat i especificitat d'un test. Corba Receiver Operating Characteristic (ROC).
 • Pràctiques amb Minitab, Excel, etc.
 • Comunicació professional.
 • Realització d'informes per a altres professionals.
8 ECTS 48h
+
Semipresencial
Examen Optomètric Avançat
 • Anamnesis i símptomes.
 • Disfuncions binoculars.
 • Tipus d'estrabismes (concomitants, no concomitants, síndromes, torticoli).
 • Ambliopia.
 • Nistagme.
 • Trastorns visuals en lesions cerebrals.
 • Avaluació visual-vestibular.
 • Consideracions clíniques amb l'ús de prismes.
 • Consideracions clíniques amb l'ús d'oclusions (totals i sectorials).
 • Avaluació motora del sistema visual.
 • Avaluació sensorial del sistema visual.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Neurociència Visual
 • Neurobiologia del sistema visual
  • L'estímul visual: la llum.
  • L'òrgan receptor: l'ull.
  • La retina i la fototransducció.
  • Les vies òptiques: retinogeniculocortical, retinocolicular i retinopulvinar.
  • Codificació de llum-foscor i color a la retina.
  • Organització anatòmica i funcional de l'escorça visual estriada.
  • Processament de la informació visual a l'escorça estriada.
  • Processament de la informació en l'escorça visual extraestriada.
  • Anàlisi de la informació visual en les escorces inferotemporal i parietal posterior.
 • Neurobiologia del llenguatge
  • Plasticitat neuronal.
  • Neurobiologia del llenguatge.
  • Trastorns del llenguatge: les afàsies.
  • Neurobiologia de la lectoescriptura i del càlcul matemàtic.
6 ECTS 36h
+
Semipresencial
Problemes d'Aprenentatge
 • Introducció al concepte d'aprenentatge.
 • Rutes neurològiques: com afecta una alteració visual en l'aprenentatge escolar. 
 • Teories del desenvolupament i relació amb el sistema visual.
 • Proves diagnòstiques de processament visual implicades en problemes d'aprenentatge.
 • Proves d'eficàcia visual.
 • Comunicació amb altres professionals.
 • Tractament optomètric en proves d'aprenentatge.
 • Tècniques diagnòstiques avançades (eyetrackers, etc.).
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Problemes Visuals Associats al Dany Cerebral
 • Maneig de les commocions cerebrals.
 • Habilitats visuals afectades per les commocions cerebrals i lesions amb dany cerebral Acquired Brain Injury (ABI).
 • Maneig optomètric del mareig i el vertigen.
 • Avaluació i tractament de parèsies i paràlisis dels músculs extraoculars.
 • Pèrdues del camp visual i neglect visual.
 • Aspectes visuals sobre la postura, la mobilitat i la recuperació en la lectura.
8 ECTS 48h
+
Semipresencial
Tècniques de Teràpia Visual
 • Disseny de l'espai en teràpia visual.
 • Instrumentació i material.
 • Disseny d'un programa de teràpia visual.
 • Disfuncions binoculars, disfuncions acomodatives, estrabismes bàsics, ambliopia, problemes de lectoescriptura i matemàtiques i problemes de lateralitat i confusions de dreta/esquerra.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Procediments Multidisciplinaris en Problemes d'Aprenentatge
 • Eines d'avaluació i tractament en teràpies auditives.
 • Eines d'avaluació i tractament psicopedagògic.
 • Eines d'avaluació i tractament en psicologia.
 • Població especial (síndrome de Down, Asperger, autismes, altes capacitats, etc.).
 • Eines d'avaluació i tractament en logopèdia.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Teràpia Avançada d'Integració Visual-Vestibular
 • Anatomia i fisiologia del sistema vestibular.
 • Patologies comunes, signes i símptomes del pacient vestibular.
 • Valoració i tractament del vertigen posicional paroxístic benigne.
 • Valoració del pacient vestibular, síndromes centrals i perifèrics.
 • Introducció a la reeducació vestibular.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Desenvolupament Motor en Relació al Sistema Visual
 • El desenvolupament motor i sensorial interdependent en l'ésser humà.
 • Patrons motors i circuits neurològics que sostenen l'oculomotricitat.
 • Els reflexos primitius dins del neurodesenvolupament. Actualitat d'evidència i aplicació clínica. 
 • El treball interdisciplinari amb la fisioteràpia del desenvolupament.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Fotoestimulació
 • Coneixement de la llum per a la salut visual.
 • Neurofisiologia visual.
 • Actuació clínica. Proves optomètriques.
 • Proves específiques (estudi pupil·lar, camps funcionals i estrella de Van Orden).
 • Interpretació.
 • Filtres de color. Acció visual.
 • Casos pràctics.
2 ECTS 12h
En línia
Casos Clínics
L'estudiantat haurà de fer una presentació d'un cas clínic optomètric o de teràpia visual. La presentació es realitzarà en grups de dues persones, seguint unes pautes (rúbriques) que tindran a la seva disposició. També se'ls proporcionarà una rúbrica de correcció, ja que serà el mateix estudiantat qui s'avaluarà.
3 ECTS 60h
Presencial
Pràctiques en Centres Especialitzats d'Optometria i Teràpia Visual
 • Seleccionar i aplicar correctament en cada cas les destreses, habilitats i competències adquirides prèviament en teràpia visual i en optometria avançada.
 • Conèixer els diferents protocols d'actuació en teràpia visual en funció del pacient.
 • Dur a terme i interpretar les proves complementàries necessàries en una consulta de visió.
 • Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient. Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.

Aquestes pràctiques es faran en establiments sanitaris de teràpia visual pertanyents a l'ACOTV o SIODEC, sota la supervisió d'un tutor/a d'empresa, que s'encarregarà de dirigir i supervisar l'activitat de l'estudiantat.

Els tutors d'empresa tindran a la seva disposició indicacions en forma de rúbrica per orientar l'estudiantat en l'avaluació.

12 ECTS 20h
Presencial
Treball Final de Màster
El treball final de màster (TFM) és un treball d'aprofundiment en un tema o problemàtica lligada a la teràpia visual, amb l'objectiu de demostrar la capacitat de l'estudiant per aplicar les competències adquirides al màster. 

L'estudiantat realitzarà el TFM sota la direcció d'un professor/a de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). El tutor del centre optomètric on l'estudiantat realitza les pràctiques externes també podrà ser codirector del TFM, així com d'altres experts en la matèria que puguin complementar coneixements, si així ho decideix la direcció acadèmica del màster (màxim 3 persones per direcció TFM).
 
El professor-director controlarà el correcte desenvolupament i la qualitat del treball realitzat per l'estudiantat. Així mateix, s'encarregarà d'orientar i ajudar a l'estudiantat quan ho necessiti. Les sessions de tutorització poden ser presencials o online.

Al cap de dos mesos des de l'inici del programa, com a màxim, s'assignarà un tutor/a del TFM a cada estudiant, i ambdós acordaran el tema a desenvolupar. 

Un tribunal format per dos professors avaluarà la qualitat del TFM i atorgarà una qualificació final.

Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Argiles Sans, Marc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor associat a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i fellow de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Compta amb experiència clínica en optometria lligada a problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Temes d'interès en recerca: atenció visual i moviments oculars durant la lectura, ambliopia i relació entre el sistema visual i pantalles electròniques.
 • Pintor Chavarria, Paula
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Optometria i Ciències de la Visió per la UPC School. En l'actualitat és gerent del Centre d'Optometria Revip de Girona i de l'Òptica Chavarria de Figueres. Des de 2004 el seu recorregut professional està lligat a la teràpia visual en problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Ha participat també en activitats formatives com a ponent i en l'elaboració d'estudis científics. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
Professorat
 • Abbondanza, John

  Doctor en Optometria pel New England College of Optometry (NECO), professor adjunt al NECO i alMassachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS). Expresident de la Societat d'Optometristes de Massachusetts, va ser supervisor resident de la residència pediatria/teràpia de la visió. Instructor sènior dels cursos en teràpia de la visió del OEP Clinical Curriculum, certificat per junta en Teràpia de Visió i Desenvolupament de la Visió pel Col·legi d'Optometristes en Desenvolupament de Visió, i conferenciant en l'àmbit nacional i internacional sobre teràpia de la visió.
 • Argiles Sans, Marc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor associat a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i fellow de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Compta amb experiència clínica en optometria lligada a problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Temes d'interès en recerca: atenció visual i moviments oculars durant la lectura, ambliopia i relació entre el sistema visual i pantalles electròniques.
 • Bartumeus Bacardit, Marcel

  Diplomat en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Optometria i Ciències de la Visió. Després de la seva etapa en consulta hospitalària a Viladecans i dels seus inicis en el camp de la teràpia visual al Centre d'Optometria Visió-3 de Barcelona, actualment és director tècnic del Centre d'Optometria Revip de Girona, on desenvolupa les tasques de diagnòstic, tractament mitjançant teràpia visual i adaptació de lents de contacte rígida permeable al gas (RPG). Ha participat també en desenes d'activitats formatives com a ponent i en l'elaboració d'estudis científics. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
 • Baxstrom, Curtis

  Llicenciat per la Universitat del Pacífic i màster en Lectura. El 1992, va cursar les seves pràctiques en teràpia de la visió i rehabilitació de visió a Federal Way, Washington. Realitza consultes a hospitals de rehabilitació amb serveis de rehabilitació neuro-optomètrica. També és professor adjunt a la Pacific University (PU), director del programa de residència de Rehabilitació i Teràpia de la Visió a Vision Northwest, promogut per la PU. És membre de l'Acadèmia Americana d'Optometria, del College of Optometrists in Vision Development i de l'Associació de Rehabilitació Neuro-Optomètrica.
 • Del Pino Díaz, Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Fisioterapeuta i màster en Osteopatia per laUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre del Registre d'Osteòpates d'Espanya (MROE). Diploma interuniversitari (DIU) en Vertigen i Rehabilitació Vestibular per la Sorbonne Université. Membre de la Société Internationale de Réhabilitation Vestibulaire (SIRV). Professor del màster d'Osteopatia de la UAB. Director del centre especialitzat en reeducació vestibular Osteopatia-Fisioterapia Equilibri Sabadell.
 • Fransoy Bel, Marta
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i especialitzada en Teràpia Visual i Reeducació de l'Escolta. Professora titular de la UPC des del 1990. Docent del grau d'Òptica i Optometria, del màster universitari d'Optometria i Ciències de la Visió, i col·laboradora al postgrau d'Osteopatia Pediàtrica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Com a membre fundadora de la Vocalia de Prevenció Visual, Visió Infantil i Teràpia Visual del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC), és promotora de campanyes de prevenció visual i intervenció interdisciplinària en dificultats d'aprenentatge. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
 • Galzerán Expósito, Jordi

  Diplomat en Magisteri per la Universitat Ramon Llull (URL) i màster en trastorn de l'aprenentatge i el llenguatge a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Autor del software: Sistema d'Estimulació Neuroauditiva (SENA). Més de divuit anys d'experiència en estimulació neuroauditiva i en trastorns del processament auditiu central. Formador de professionals en estimulació neuroauditiva.
 • Hermida Salamanca, Maria Gloria
  Veure perfil a Linkedin

  Diplomada en Optometria per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i màster en Teràpia Visual i Optometria pel College of Optometrist in Vision Development (COI). Professora del màster propi en Teràpia Visual de la Universitat de València (UV). En l'actualitat, dirigeix ​​el centre d'optometria San Francisco i és directora de la plataforma de formació optomètrica Innova Optometria. Des de 2001, el seu recorregut professional se centra, gairebé en exclusiva, a la teràpia visual i a la docència. Membre d'associacions com: Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV), Associació Nacional d'Empresaris d'Òptica i Professionals (ANEOP) i Societat Internacional d'Optometria del Desenvolupament i del Comportament (IODEC).

 • Lando, Edith

  Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Títol Certificació d'Aptitud Pedagògica (CAP) per la URV. Docent d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i formació d'adults. Màster en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau en Diagnòstic i Educació dels Alumnes amb Alta Capacitat Intel·lectual per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). Màster en Coaching Certificat per l'Institut Europeu del Coaching (IEC). Associació Espanyola de Coaching de Família i Educatiu (AECOFAME). Docent al curs Expert en Coaching Sistèmic Familiar i Educatiu del centre FAMES. En l'actualitat dirigeix el Centro Excellence de Tarragona. Conferenciant i organitzadora d'esdeveniments relacionats amb l'educació.
 • Lladó Contijoch, Núria
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Psicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Entrenament Professional en els Equips d'Assessorament Psicopedagògic i postgrau d'Especialista en Pertorbacions del Llenguatge i l'Audició, ambdós per la UAB. Directora del centre Kantor, espai d'atenció psicològica des de 1989. Docent d'alumnat en pràctiques a la UAB, a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (ISEP) i Associació Espanyola de Psicologia Clínica Cognitiva Conductual (AEPCCC). Membre de l'equip de recerca multidisciplinari "Estudi Rubí", que investiga en visió i aprenentatge.
 • Martí Nicolovius, Margarita

  Catedràtica en Psicobiologia, premi extraordinari de llicenciatura el 1983 i doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1986. Estades de recerca a la Universitat del Ruhr de Bochum (RUB) el 1983 i a l'Institut Tecnològic de Califòrnia (Caltech) el 2007. Ha estat directora del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut del 2003 al 2005, i degana de la Facultat de Psicologia de la UAB del 2016 al 2019. Actualment estudia la relació entre nutrició i processos cognitius en envelliment en animals.
 • Moreno Alarcón, Àngels

  Llicenciada en Geografia i Història per la UAB. Curs de Formació Pedagògica pel professorat d'educació secundària CAP, en l'especialitat de Ciències Socials. Formació complementària especialitzada en gestió i organització associativa. Actualment és la coordinadora i responsable de l'administració i els serveis de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV). Acumula més de 12 anys d'experiència en la gestió i dinamització d'associacions sense ànim de lucre.
 • Pastor Pons, Ignacio
  Veure perfil a Linkedin
  Grau en Fisioteràpia per la Universitat de Salamanca (USAL) i màster en Fisioteràpia Pediàtrica per la Universitat CEU San Pablo a Madrid. Actualment doctorant a la Universitat de Saragossa (UNIZAR). Director tècnic de la formació internacional en Teràpia Manual Pediàtrica Integrativa (TMPI-PIMT). Conferenciant Internacional. Professor internacional de RPG en l'àrea craniocervical. Autor dels llibres "Teràpia Manual en el Sistema oculomotor" 2a edició, editorial Elsevier, 2018 i "Ajuda-li a Enlairar" 2a edició, editorial Aurum Volatile, 2018.
 • Portero Tresserra, Marta
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Neurociències i màster en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora de la unitat de Psicobiologia de la UAB i del grau en Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Professora del grau en Psicologia i del postgrau en Health Coaching de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Experiència investigadora en neurociència de l'aprenentatge i la memòria a la Universitat San Pablo CEU (Madrid), al Parc de Recerca Biomèdica (Barcelona), a la Utrecht University (Països Baixos), a la Universitat de la Sabana (Colòmbia) i actualment investigadora a l'Institut de Neurociències (INc) de la UAB.
 • Rodríguez Vallejo, Manuel
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials per la Universitat Politècnica de València (UPV). Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió i màster en Monitoratge d'Assaigs Clínics. Fundador i chief executive officer (CEO) de test-eye.com. Actualment exerceix com a director del Departament d'Investigació i Evidència a Clíniques Qvision, Hospital Vithas Verge del Mar a Almeria. Àmplia experiència en el desenvolupament i publicació d'investigacions científiques.
 • Vargas García, Ana

  Òptica-Optometrista i màster en Optometria i Visió per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Màster en Neurociències Clíniques per la Universitat de Múrcia (UM). Dirigeix ​​el Centre de Teràpia Visual Skeffington, a Pozuelo de Alarcón i Centre Tratavision a Getafe. Acumula més de vint-i-cinc anys d'experiència en el diagnòstic i tractament de les anomalies visuals. Està especialitzada en teràpia visual i atenció de les dificultats visuals en persones amb problemes de desenvolupament, aprenentatge i dany cerebral adquirit. Imparteix formació per optometristes i participa en el màster en Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia en la Infància.
 • Vidal Llop, Elena

  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Cataunya (UPC). Màster en Optometria Clínica i curs d'alta especialització en Optometria i Teràpia Visual. Des de 2006, exerceix com optometrista i terapeuta al Departament de Teràpia Visual del Centre Òptic Teixidó de Reus i Tarragona. Destaca del seu treball la creació de jocs i procediments per tractar nens amb problemes de desenvolupament i aprenentatge. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).

Sortides professionals

 • Director/a de centres de teràpia visual.
 • Cap de departaments d'optometria.
 • Optometrista especialitzat en teràpia visual.

Notícies

Altres notícies
Optometristes.cat - Reportatge dels estudiants del màster en Optometria i Teràpia Visual
16-07-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar