Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Fabricació Additiva
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
3a Edició
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Les assignatures semipresencials combinaran hores de vídeo, hores en línia síncrones, hores presencials i hores de treball personal.

L'assignatura de Projecte Final de Màster es realitzarà en línia.
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
8.600€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 07/02/2025
Fi classes: 22/11/2025
Fi programa : 07/02/2026
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
ESEIAAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Campus de Terrasa
C/ Colom, 11
Terrassa
Per què aquest màster de formació permanent?
La fabricació additiva té el potencial de transformar per complet el model productiu en els pròxims anys. En la darrera dècada, hem vist com han aparegut nous materials amb millors prestacions, components de més qualitat, màquines més petites o processos de producció més optimitzats i més econòmics, entre altres. Tots aquests factors han transformat el mercat de la fabricació tradicional cap a la fabricació additiva. Aquest fet provoca que moltes empreses de diferents mides i verticals s'estiguin plantejant introduir la impressió 3D com a complement de les tecnologies de fabricació actuals.

A més a més, les empreses són cada cop més conscients que una adequada implementació de la fabricació additiva pot reduir significament el malbaratament de material, la quantitat de passos en el procés productiu, l'estoc o el nombre de peces d'un conjunt.

Aquest canvi d'escenari requereix que les empreses i els seus equips disposin dels coneixements adequats i l'estratègia clara per implementar amb èxit la fabricació additiva a les seves organitzacions. Així mateix, cal tenir en compte que, en la línia d'altres tecnologies disruptives, el creixement del sector s'ha produït molt més ràpidament que el ritme d'aprenentatge dels seus professionals.

El màster en Fabricació Additiva neix per donar resposta a aquesta necessitat d'especialització. El seu objectiu és formar professionals altament qualificats en aquestes noves tecnologies perquè adquireixin el rigor metodològic i les habilitats necessàries en fabricació additiva, redefinint el paradigma de producció actual i sacsejant el mercat amb productes i models de negoci innovadors.

El màster combina classes teòriques i pràctiques basades en el learning by doing. Els estudiants treballaran de la mà d'experts de diferents empreses del sector, com HP, amb el suport dels quals resoldran diferents reptes reals de la indústria.

A més a més, aquest programa facilita la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en reconegudes empreses del sector.

Objectius
Els objectius del màster s'agrupen en 3 blocs.

 • Coneixements en fabricació additiva
  • Comprendre els principis fonamentals i els processos de la fabricació additiva.
  • Entendre quan i on la fabricació additiva pot suposar un valor afegit al llarg del cicle de vida d’un producte en termes de cost, propietats i sostenibilitat.
  • Comprendre el present i el futur de les tecnologies de fabricació additiva, aprofundir en els fonaments de cadascuna d'elles, conèixer els avantatges i on utilitzar cada tecnologia.
  • Revisar els fonaments teòrics mecànics i de ciència de materials per esdevenir un enginyer expert en fabricació additiva.
  • Entendre les propietats materials relacionades amb les diferents tecnologies per poder seleccionar el millor material per a una aplicació concreta.
 • Habilitats en fabricació additiva
  • Entendre com dissenyar per fabricació additiva i com extreure'n el màxim profit.
  • Adquirir els coneixements i la creativitat d’un dissenyador expert en CAD per tal de dissenyar, modificar o millorar un model 3D.
  • Adquirir coneixement en tècniques de simulació mecànica per ser capaç de validar dissenys per fabricació additiva.
  • Aprendre com extreure el màxim rendiment de les eines de modelatge avançades, com el disseny generatiu, l'optimització topològica o les estructures lattice, aprofitant al màxim els beneficis de la fabricació additiva.
  • Prendre consciència de les tècniques d'enginyeria inversa, metrologia i altres tecnologies relacionades amb la fabricació additiva.
  • Adquirir expertesa en les tècniques de postprocessat necessàries per millorar els resultats esperats de les peces dissenyades.
 • Metodologies de disseny
  • Reunir habilitats de pensament crític, resolució de problemes i comunicació, necessàries per al procés complet de fabricació.
  • Esdevenir un expert en les eines innovadores de col·laboració, per tal d’escalar la cooperació i la creativitat amb confiança, afavorint que el teu equip estigui a prop, en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
A qui va dirigit?
El programa s'adreça a professionals de la fabricació, el disseny i/o l'enginyeria de diferents sectors industrials interessats a adquirir les habilitats necessàries per treballar en fabricació additiva.

Està especialment adreçat a professionals que fan servir la fabricació additiva en entorns d'enginyeria o que volen implementar-la en les seves organitzacions.

Es requereixen coneixements bàsics de modelització 3D, així com coneixements sobre propietats i simulacions de materials.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 20h
+
Semipresencial
Nou Paradigma Industrial
 • El nou paradigma de fabricació. Els beneficis de l'ús de noves metodologies i eines d'innovació en la fabricació additiva.
 • Avantatges i desavantatges de l'adopció de la fabricació additiva. Casos d'estudi (cadena de valor, procés de disseny, etc.).
 • Exemples de fabricació tradicional vs. fabricació additiva: pros i contres de cada cas.
 • Els verticals de la fabricació additiva.
 • Immersió en les diferents tecnologies de fabricació additiva:
  • Fused Deposition Modeling (FDM)
  • Binder jetting
  • Stereolithography (SLA)
  • Digital Light Processing (DLP)
  • Selective Laser Sintering (SLS)
  • Selective Laser Melting (SLM)
  • Multi Jet Fusion (MJF)
  • Metal Binder Jetting (DM).
 • Nous rols i responsabilitats en una empresa.
 • Metodologies i eines col·laboratives.
6 ECTS 35h
+
Semipresencial
Ciència dels Materials i Bones Pràctiques de Disseny
 • Ciència dels materials plàstics, metàl·lics i ceràmics aplicats a la fabricació additiva.
 • Millors pràctiques en el disseny de peces amb tecnologies de fabricació additiva.
 • Pautes en la preparació del volum d'impressió.
 • Desenvolupament projecte pràctic en impressió 3D.
3 ECTS 20h
+
Semipresencial
Modelització, Simulació i Enginyeria Inversa
 • Introducció a l'anàlisi i càlcul per al disseny de peces de fabricació additiva.
 • Introducció a la simulació per elements finits (mecànica, modal, tèrmica i fluidodinàmica) de peces de fabricació additiva.
 • Enginyeria inversa. Teoria i pràctica de tot el procés.
6 ECTS 35h
+
Semipresencial
Disseny Avançat en 3D
 • Optimització topològica.
 • Disseny generatiu i la seva aplicació en la creació d'un llenguatge visual de marca i producte.
 • Textures superficials i aplicació de color.
 • Estructures Lattice.
 • Disseny 3D mitjançant algoritmes.

5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Nous Models de Negoci
 • Gestió del desenvolupament d'un producte innovador considerant el seu cicle de vida integral:
  • Product Life Cycle Management (PLM)
  • Product Life Cycle (PLC).
 • Nou paradigma dins de les empreses: els nous rols i responsabilitats (agile, SAFE, etc.)
 • Nous models de negoci. Casos d'èxit.
 • Indicadors financers.
 • El nou paradigma de la cadena de valor i subministrament
 • Storytelling: la defensa d'una idea.
 • Exemples d'aplicacions:
  • Jigs & Fixtures
  • Start-ups
  • Dental i motlles
  • Ortopèdia i pròtesis
  • Aplicacions mèdiques. Segmentació. Normativa
  • Cas d'estudi
7 ECTS 40h
Presencial
Viabilitat de la Fabricació i Postprocessat
 • Viabilitat i repetibilitat del procés productiu en tecnologies de fabricació additiva.
 • Assegurament i traçabilitat de la qualitat del model.
 • Controls de qualitat dimensionals i de les propietats mecàniques.
 • Càlcul del cost del model.
 • Acabat superficial i postprocessats.
 • Colors i textures.
 • Recobriments funcionals i estètics.
 • Encolats.
 • Sostenibilitat i anàlisi del cicle de vida.
4 ECTS 25h
Presencial
Disseny Centrat en l'Usuari
 • Empatitzar i descobrir.
 • Sintetitzar.
 • Proposició de valor i mapa de valor.
 • Ideació.
 • Requisits tècnics i selecció de les tecnologies adients.
 • Experimentació i validació.
 • Iteració i mètode Lean Canvas.
 • Casos d'èxit a la indústria de la innovació centrada en l'usuari.
11 ECTS 67h
+
Semipresencial
Projecte Basat en un Repte Real de la Indústria

Aquest màster està connectat amb els reptes actuals de la fabricació additiva. Per aquest motiu, en aquest mòdul els estudiants treballaran en equips per resoldre un projecte pràctic i real plantejat per una empresa. Els estudiants hi proposaran una solució, planificaran el procés productiu i desenvoluparan el model de negoci.

L'objectiu és simular un ambient professional on s'apliquin tots els coneixements apresos durant el màster.

15 ECTS 88h
En línia
Projecte Final de Màster
El màster es completa amb un projecte final. El seu objectiu és que els estudiants trobin el seu propi camí professional alhora que aprenen a desenvolupar noves solucions o productes basats en la fabricació additiva, i siguin capaços de definir-ne el procés productiu i el model de negoci.

Els estudiants tindran dues possibilitats: donar solució a un repte que tinguin a la seva empresa o bé desenvolupar una idea nova.

Per a aquells estudiants que no disposin de cap repte o no trobin una solució a desenvolupar, les entitats estratègiques i col·laboradores del màster proporcionaran als estudiants reptes a resoldre.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Fabricació Additiva, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gil Miquel, Antoni
  Gil Miquel, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicació, especialitat Electrònica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, consultor en el marc de la digitalització de processos industrials, automatització i robotització. Ha estat codirector de la Càtedra HP-UPC, Hub d'Innovació en Fabricació Digital. Experiència de quinze anys a HP R+D en diverses disciplines de desenvolupament d'impressores de gran format i 3D, amb diverses patents assignades.
 • Macarulla Martí, Marcel
  Macarulla Martí, Marcel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Construction Project Management per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Professor Agregat del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Ha liderat la implantació de metodologies de gestió de projectes Agile, i de les tecnologies de fabricació additiva a les titulacions de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

Professorat
 • Adell Poch, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Co-fundador i COO d'INTECH3D. Assessor de tecnologies de fabricació additiva industrials en l'empresa SICNOVA. Experiència de més de set anys amb tecnologies de producció additiva. Professor associat de la Universitat de Lleida. Màster de Nous Sistemes Productius. Professor de sessions formatives per a tècnics de producció a la Universitat de Vic, a través de CEAM-METAL. Professor del curs d'Impressió 3D i Software Cura a Seat Academy.
 • Alonso Becerro, Xavier
  info

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per ESADE. Actualment manager de l'equip de Process Development and Validation, responsables de la definició, desenvolupament i validació dels processos de fabricació en 3D a HP. Anteriorment ha treballat com a Customer and Market development Manager, ajudant a desenvolupar key strategic accounts en l'adopció de MJF 3D printing en els seus processos de fabricació. Més de catorze anys com a manager dels equips mecànics d' R&D, i també com a enginyer d'impresores de gran format.
 • Armas Falcón, Saulo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Disseny Industrial per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte per l'Elisava. Co-fundador d'Addition, empresa especialitzada en disseny i enginyeria en fabricació additiva. 3 anys com HP 3D printing design expert en col·laboració amb els equips de Màrqueting, Vendes, New Material Introduction i New maquinari Introduction d'HP.
 • Casellas López, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Mecànic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de Projectes per la Universitat Ramón Llull (URL) | LaSalle. Postgrau en Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és enginyer mecànic d'I+D a HP, centrat en el desenvolupament d'aplicacions estratègiques dins l'àmbit de la fabricació additiva. Acumula 7 anys d'experiència a la indústria de la fabricació additiva, des del desenvolupament d'impressores 3D fins al desenvolupament d'aplicacions estratègiques. Especialitzat en disseny per a impressió 3D.

 • Fadurdo Orellana, Roger
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment dins l'equip d'R+D entorn sistemes d'impressió 3D a Hewlett Packard. Acumula 6 anys d'experiència en fiabilitat i qualitat d'impressió 3D amb tecnologia MJF. Support a les classes d'optativa de màster a la UPC impartint sessions d'Additive Manufacturing Best Practices. Co-fundador GEISERCARE, S.L desenvolupament de producte sanitari. Prèviament, 5 anys en el sector de l'automòbil amb el vehicle híbrid entorn l'ús i dimensionat de bateries i els seus algorismes de control, Volvo Cars Corporation.

 • García Miranda, Alba
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Enginyeria elèctrica per la Universitat de Cadis. Màster en Direcció i gestió de projectes per l'EUNCET Businnes School (UPC School). Actualment, és Project Manager a l'Equip de Manufacturing a Materialise.

  Enginyera especialista en tecnologies d'impressió 3D de Hewlett Packard (HP). Consultora tècnica en disseny per a Fabricació Additiva per a les tecnologies d'HP.

 • Gil Miquel, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicació, especialitat Electrònica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, consultor en el marc de la digitalització de processos industrials, automatització i robotització. Ha estat codirector de la Càtedra HP-UPC, Hub d'Innovació en Fabricació Digital. Experiència de quinze anys a HP R+D en diverses disciplines de desenvolupament d'impressores de gran format i 3D, amb diverses patents assignades.
 • Giménez Manent, Jordi
  info

  Enginyer Tècnic Superior Industrial, especialitat d'intensificació en màquines, per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballant a HP Inc. Sant Cugat del Vallès com a Application Technical Consultant sobre 3D Printing.
 • Guinart Delgado, Aleix
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Tecnologies Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des de fa més de tres anys es dedica a ser consultor d'innovació en metodologies àgils en una empresa d'estratègia i innovació, entenent les necessitats de les persones per desenvolupar productes i experiències úniques per companyies multinacionals, així com emergents de diferents sectors, des de gran consum fins al sector farmacèutic. Professor adjunt a la UPC i Mentor a la UOC.
 • Karlsboeck, Bernd
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomat en Enginyeria, especialitat en Disseny Industrial, per la FH Joanneum University of Applied Sciences. Fast Company Innovation by Design, excap de disseny industrial d'HP Inc. i cofundador del laboratori d'innovació d'HP. Actualment és consultor d'innovació i professor de gestió de la innovació. Guardonat per la UPC, amb diversos anys d'experiència en tecnologia de consum/agro/salut amb un enfocament constant en la sostenibilitat. Assessora startups i grans empreses en la seva definició, bases estratègiques i clients, passant de la idea al prototip i al producte mínim viable.
 • Macarulla Martí, Marcel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Construction Project Management per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Professor Agregat del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Ha liderat la implantació de metodologies de gestió de projectes Agile, i de les tecnologies de fabricació additiva a les titulacions de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

 • Morral Martí, Pol
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Institut Químic Sarrià (IQS) - Universitat Ramon Llull. Màster en Investigació en Enginyeria Industrial per l'IQS. Postgrau en Càlcul per Elements Finits, IQS. Màster en Enginyeria Mecànica i Equips Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa Executiu en Project Management per EADA. MBA per la Universitat de Girona. Sis anys d'experiència en R+D en el sector de la impressió 3D i membre de l'equip tècnic creador de la tecnologia 3DP MJF d'HP. Actualment exerceix com a Cap de Projectes a COMEXI Digital Printing.
 • Mota Gassó, Berta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Materials Science and Engineering per l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suïssa). Màster en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment Responsable de l'equip d'Economia Circular d'Anthesis Lavola, consultora especialitzada en sostenibilitat i part del grup Anthesis. Ha treballat en un ampli rang d'indústries. Compta amb una consolidada experiència en materials de construcció especialment la indústria del ciment (additius químics, incorporació de subproductes, impressió 3D, entre altres). Ha treballat al Federal Institute for Materials Research and Testing (Berlín).
 • Muñoz Moreno, Rocío
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Física per la UCM, amb posterior Doctorat i Màster en Ciències i Enginyeria de Materials i Metal·lúrgia a la UC3M i IMDEA Materials. Tesi doctoral en pulverimetal·lúrgia i anàlisi in situ de la deformació i fractura d'aliatges aeroespacials. Postdoc a la càtedra de Rolls-Royce Universitat de Cambridge a l'àrea de superaliatges base Ni i fabricació additiva. Des del 2016 treballant a HP 3D printing R+D Barcelona, primer en plàstics i ara en metalls. Actualment, Líder de Materials per a HP 3D Metal Jet.
 • Remacha Corbalan, Clara
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), International Master in Management per EADA Business School i MBA per la Universitat de San Diego (USD), Califòrnia. Actualment és part de l'equip d'Incubació de Noves Aplicacions i Nous Negocis d'Impressió 3D a HP. Acumula una experiència de més de 5 anys al sector de la impressió 3D ajudant a clients a adoptar la tecnologia per a peces de producció i va ser un dels membres de l'equip que va llençar la primera impressora 3D d'HP al mercat.
 • Roig Blesa, Oriol
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Teoria i Aplicació del Mètode d'Elements Finits i Simulació CAE per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). Actualment, dissenyador d'impressores de gran format a HP. Acumula una experiència de més de quinze anys en disseny de maquinària i de producte per empreses petites i multinacionals com ALSTOM, VELCRO o INDRA en camps molt diversos com l'assaig, la impressió tradicional, la impressió 3D o el ferroviari.
 • Sagré Martínez, Ignasi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Grau de Disseny Industrial per l'Escola Elisava (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Postgrau en Tècniques Avançades de Prototipat Industrial per Fundació CIM-UPC. HP 3D Printing Design Expert en col·laboració amb els equips de Màrqueting, Vendes, New Material Introductions i New Hardware Introductions d'HP. Cofundador de ADDITION, empresa especialitzada en disseny i enginyeria per a fabricació additiva i disseny computacional. Professor al Màster de Fabricació Additiva dins del Mòdul de Disseny Avançat - Rhino GH - Disseny Computacional.
 • Sanchez Gonzalez, Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Tècnic especialista en delineació industrial a l'Escola del Treball de Barcelona. Màster en direcció tècnica i producció amb QMS. Capacitació directiva en indústria 4.0 amb Sisteplant. MBA amb ThePowerMBA. 45 anys d'experiència al món industrial. Des del 1990 implantant tecnologies 3D, escanejat 3D, enginyeria inversa, metrologia i impressió 3D. Des del 2005, CEO i fundador d'AsorCAD Engineering. Des del 2018 al 2023 president i des del 2023 vicepresident de SECPHO, clúster de tecnologies deep tech.
 • Torm Obradors, Tània
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, enginyera I+D mecànica a la indústria d'impressió 3D a Hewlett-Packard (HP) i professora associada del departament de Mecànica de Fluids de la UPC. Experiència consolidada de deu anys com a enginyera mecànica en la indústria de béns de consum a Procter & Gamble (P&G), gestionant projectes ferroviaris i aeroespacials a SENER i treballant en projectes internacionals de l'European Southern Observatory (ESO) en la indústria de telescopis i instrumentació.
 • Ventayol Femenías, Bartomeu
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Disseny Industrial per la Universitat de Las Palmas de Gran Canàries. Màster en Producte i Enginyeria Assistida per Ordinador i Màster en Direcció de la Producció per la UPC. Responsable d'Enginyeria de Producte i Procés a NGNY Devices i professor associat al Departament d'Expressió Gràfica i Disseny (EGD) a la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula més de 20 anys d'experiència en desenvolupament i gestió de projectes i productes d'equipament industrial, sanitari i científic (producte seriat i a mida). Especialista en fabricació, gestió, DFMA, industrialització, simulació i organització industrial.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • HP Printing and Computing Solutions, S.L.U.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer de fabricació additiva.
 • Dissenyador de fabricació additiva.
 • Expert en producció i/o enginyer de procés.
 • Expert tècnic en impressió 3D.
 • Enginyer d'aplicacions en fabricació additiva.
 • Gestor de qualitat en fabricació additiva.
 • Gestor de negoci en fabricació additiva.
 • Líder en experiència de l'usuari en fabricació additiva.

Testimonis i notícies

Testimonis

El món de la impressió 3D sempre m’havia causat especial interès, sobretot des que vaig tenir la primera impressora a casa. Quan vaig trobar aquest nou màster, de seguida vaig saber que era una bona oportunitat poder endinsar-m’hi professionalment. El meu rol actual a la feina es basa en el disseny de maquinària industrial i el mòdul de disseny centrat en l’usuari m’ha ajudat moltíssim a l’hora de tractar amb els clients, com entendre allò que necessiten i incorporar-ho en el procés de disseny. El que més destacaria del màster és que et genera un autèntic canvi de mentalitat endinsant-te de ple en l’ecosistema de la fabricació additiva. M’ha resultat realment interessant tot el que he après sobre gestió de projectes i equips, i el plantejament de nous models de negoci. I evidentment tot el que comprèn el design for additive manufacturing, que m’ha aportat els coneixements que buscava en matricular-me i que són complementaris a la meva formació en disseny. Recomanaria el màster pel pensament crític que genera al voltant de cada decisió presa en el disseny, a més de l’oportunitat de conèixer grans professionals del sector, que et brinden un tracte proper i molt professional.

Jordi Callau Enginyer de producte a l'estudi DELPRO

Testimonis
Notícies del Blog
Roger Arnau, alumni del màster en Fabricació Additiva, guanya el concurs Explorer 2023 a la UPC
Roger Arnau, alumni del màster en Fabricació Additiva, guanya el concurs Explorer 2023 a la UPC
23-06-2023
Roger Arnau, alumni del màster en Fabricació Additiva, guanya el concurs Explorer 2023 a la UPC
Roger Arnau, alumni del màster en Fabricació Additiva, guanya el concurs Explorer 2023 a la UPC
23-06-2023
Els projectes del màster en Fabricació Additiva, solucions innovadores al servei de la indústria
Els projectes del màster en Fabricació Additiva, solucions innovadores al servei de la indústria
20-12-2022
Alumnes del màster en Fabricació Additiva resolen un repte d'impressió 3D per a l'empresa IUL
Alumnes del màster en Fabricació Additiva resolen un repte d'impressió 3D per a l'empresa IUL
28-10-2022
S'inaugura UPC FAB Terrassa, una xarxa de laboratoris d'impressió 3D on s'impartirà el màster en Fabricació Additiva de la UPC School
S'inaugura UPC FAB Terrassa, una xarxa de laboratoris d'impressió 3D on s'impartirà el màster en Fabricació Additiva de la UPC School
22-06-2022
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
M.Macarulla, A.Gil i J.Arcal: "Calen nous professionals en fabricació additiva que liderin la transformació del teixit productiu"”
15-10-2020
Altres notícies
Diari de Terrassa: “Una vagina 3D canviarà la vida de moltes nenes”
29-07-2022

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar