Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Enginyeria Quàntica
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (129 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 05/11/2024
Fi classes: 10/04/2025
Fi programa : 29/05/2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Al llarg del curs es faran visites en l'horari pactat amb les empreses, que pot ser fora de l’horari habitual.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?
L'enginyeria quàntica fa referència al desenvolupament de la tecnologia basada en la física quàntica, és a dir, en les lleis físiques que descriuen el món a escala microscòpica. El marc matemàtic proporcionat per la teoria de la informació quàntica, juntament amb els avanços experimentals en la preparació i manipulació de sistemes de grandàries molt petites, ha obert el camí a l'anomenada segona revolució quàntica, que anuncia canvis radicals en la tecnologia.

Aquestes aplicacions quàntiques tenen el potencial d'oferir nous i millors mètodes per resoldre grans desafiaments. Gràcies a la seva gran capacitat de processament de dades, alguns reptes en comunicacions, computació, seguretat cibernètica, detecció o simulacions poden resoldre's més ràpid i de manera més eficient amb la computació quàntica. S’espera que aquestes impactin de forma especial en àrees com la química, les ciències dels materials, la biologia, la medicina o la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic, entre d’altres.

A Europa, existeix una creixent demanda d'enginyers específicament capacitats per aplicar les lleis de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques. El postgrau en Enginyeria Quàntica té com a objectiu proporcionar una formació integral sobre les tecnologies quàntiques i s’adreça a enginyers, matemàtics, físics, informàtics o altres professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats en aquest camp de la tecnologia en ràpida evolució i que anuncia canvis trencadors. Amb les competències adquirides al programa, aquests nous perfils podran implementar i desenvolupar projectes basats en tecnologies quàntiques.
Objectius
 • Proporcionar una base científica sobre les tecnologies quàntiques, que fusionen coneixements de física, teoria de la informació, informàtica i telecomunicacions.
 • Conèixer, comprendre i familiaritzar-se amb les tecnologies quàntiques desenvolupades per algunes de les companyies pioneres en aquest camp.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre nous models de negoci entorn de les tecnologies quàntiques.
A qui va dirigit?
 • Graduats en matemàtiques, física, informàtica, telecomunicacions, enginyeria industrial, enginyeria civil o altres estudis d'enginyeria.
 • Professionals del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats a conèixer les bases teòriques, les aplicacions i els nous models de negoci que poden oferir les tecnologies quàntiques.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 36h
Presencial
Fonaments Teòrics en Física Quàntica
Aquest bloc inclou els conceptes bàsics de la física quàntica necessaris per entendre les tecnologies quàntiques.

Es presentarà una revisió exhaustiva dels pilars fonamentals de la física quàntica, juntament amb el seu formalisme matemàtic apropiat. Conceptes com ara entanglement, superposició, coherència o no localitat són crucials per a les tecnologies quàntiques. Aquests conceptes es discutiran i s'exemplificaran en situacions físiques implementables.
6 ECTS 48h
En línia
Elements Bàsics de les Tecnologies Quàntiques
Aquest bloc de postgrau cobreix els quatre pilars principals de les tecnologies quàntiques actuals:

 • Comunicació quàntica, amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i l'eficiència de la transferència de dades.
 • Computació quàntica, amb l'objectiu de resoldre problemes computacionals difícils o intractables amb computadores clàssiques.
 • Simulacions quàntiques, que proporcionen solucions concretes per a problemes informàtics concrets.
 • La detecció quàntica i metrologia, amb l'objectiu d'augmentar dràsticament la precisió en l'estimació de paràmetres.
Aquesta part del curs aborda les idees bàsiques, amb realitzacions experimentals i una visió general exhaustiva de l'estat de l'art i l'avantatge quàntic potencial de les tecnologies futures.
2 ECTS 21h
En línia
Desenvolupament del Mercat de les Tecnologies Quàntiques
Aquest tercer bloc inclou una revisió de les diferents plataformes utilitzades per les tecnologies quàntiques, inclosos els sistemes òptics, sistemes d'estat sòlid, àtoms, ions, circuits superconductores, etc.

Per a l'anàlisi del desenvolupament del mercat de les tecnologies quàntiques, es presentaran diferents casos d'empreses exitoses que operen tant en l'àmbit nacional com internacional.
3 ECTS 24h
+
Semipresencial
Projecte Final
Aquest bloc final se centra en la realització del projecte final de postgrau (PFP), sota la guia d'un dels tutors del programa. El projecte final és obligatori i s'ocuparà dels desenvolupaments teòrics o pràctics de les tecnologies quàntiques.

El PFP serà defensat públicament i avaluat per a l'obtenció del títol corresponent.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Enginyeria Quàntica, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Muñoz Tapia, Ramon
  info

  Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctorat per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser becari Fleming i Marie Curie a la Universitat de Durham i investigador postdoctoral a la Universitat de Granada (UGR). Actualment és professor associat de Física Teòrica a la UAB. És un dels fundadors del Quantum Information Group (GIQ) de la UAB i autor d'una setantena de publicacions en revistes internacionals. Ha estat convidat a dur a terme investigacions en molts centres internacionals.
 • Rodríguez Fonollosa, Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en enginyeria elèctrica i informàtica per Northeastern University. Catedràtic d'universitat del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula una experiència de més de trenta anys com a professor a temps complert a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona i a la direcció de projectes de recerca nacionals i internacionals per un total 8 M'. Des del mes de gener del 2018 dirigeix la participació de la UPC en el projecte QUANTUMCAT de tecnologies quàntiques al pilar de teoria quàntica de Shannon.
 • Sanpera Trigueros, Anna
  info

  Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora a la Universitat d'Oxford (1993-96), París-Saclay (1997-98) i professora habilitada a la Leibnitz, Universitat Hannover (1999-2004). Des de 2005 ICREA-Professora en el grup d'Informació Quàntica a la UAB. Actualment, membre del Strategic Advisory Board in Quantum Technologies (2019-2022) a la Comunitat Europea, Scientific Advisory Board del Max Plank Institute of Science of Light, Alemània (2019-2024) i de l'Institut d'Òptica Quàntica i Informació Quàntica Innsbruck (Àustria).
Professorat
 • Acin, Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professor ICREA a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (UB) i Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Física Teòrica per la UB. Estada postdoctoral a Ginebra fins al 2003. Des del 2003, líder del grup de la teoria de la informació quàntica. Quatre subvencions de l'European Research Council: Starting, Proof of Concept, Consolidator i Advanced, aquesta darrera a partir del 2020. Càtedra AXA en Ciències de la Informació Quàntica. Premi Jaume I de Recerca Bàsica 2024.
 • Ahufinger, Verònica
  info

  Catedràtica del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Premi d'excel·lència de la UAB el 2008. Investigadora Marie Curie a la Leibniz Universität, Alemanya (2002-04); investigadora ICREA (2005-10).  Setanta-vuit publicacions (més de tres mil sis-centes cites) i un llibre. Ha supervisat set tesis doctorals, nou treballs de fi de màster i trenta-tres treballs de fi de grau. Coordinadora del grau de Física (2011-14) i vicedegana de la Facultat de Ciències (2014-16) de la UAB; col·laboradora científica de l'Agència Estatal de Recerca (2016-18). Des del 2021, és la coordinadora del màster de Fotònica i Europhotonics de la UAB.
 • Calsamiglia Costa, John
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis de postgrau en física teòrica en la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Es va doctorar a l'Institut de Física de Hèlsinki (HIP). Va ocupar posicions postdoctorals a Harvard-Smithsonian Center of Astrophysics (CFA), University of Connecticut (UCONN), Ludwig Maximilians Universität München (LMU) i Universität Innsbruck, on va ser professor associat fins a 2005. Beca Ramón y Cajal a la UAB. Professor titular a la UAB des de 2010, ICREA Acadèmia des de 2021. Els seus interessos de recerca se centren en informació quàntica, inferència estadística quàntica, no-classicitat i aprenentatge quàntic.
 • de Riedmatten, Hugues
  info

  Màster en Enginyeria Física per l'Institut Federal Suís de Tecnologia (EPFL), doctor en Física per la Universitat de Ginebra. Investigador postdoctoral a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. Actualment professor a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i group leader a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Més de vint anys d'experiència en tecnologies quàntiques, especialment en comunicacions quàntiques i maquinari de xarxes quàntiques.
 • Domingo Colomer, Laia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Complex Systems per la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Màster en Fundamental Principles of Data Science per la Universitat de Barcelona (UB), doble grau en Física i Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és la cap de recerca de l'empresa Ingenii, dedicada al desenvolupament de mètodes d'intel·ligència artificial i computació quàntica aplicada a ciències de la vida i el medi ambient.
 • Fanizza, Marco
  info

  Beca postdoctoral Juan de la Cierva al Grup d'Informació Quàntica (GiQ) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar en Nanociència per la Scuola Normale Superiore el 2021. És expert en teoria de l'aprenentatge estadístic quàntic i comunicació quàntica.
 • Garcia Fernandez, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Telecomunicacions per la UPC. Actualment és membre del Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya, creat per la Generalitat de Catalunya. Amb més de 15 anys d'experiència a empreses multinacionals, actualment és l'enginyer líder de Quantum Community and Education a IBM Quantum.
 • Garcia Saez, Artur
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer i doctor en física per l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Actualment, treballa al Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC-CNS) liderant el grup de computació quàntica. La seva recerca del grup es centra en la relació entre algoritmes quàntics i aprenentatge automàtic, i la utilització de Superordinadors per a simulacions quàntiques. Anteriorment, ha realitzat recerca sobre informació quàntica i matèria condensada a la Universitat de Barcelona i el Yang Institute of Theoretical Physics. És un dels fundadors de Qilimanjaro Quantum Tech.
 • Julia Diaz, Bruno
  info

  Doctor en Física per la Universitat de Salamanca. Professor agregat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Investigació en tecnologies quàntiques, física quàntica de molts cossos i gasos ultrafreds.
 • Mitchell, Morgan
  info

  Doctor en Física de la Universitat de Califòrnia en Berkeley en 1999 amb una tesi sobre l'òptica quàntica de les interaccions fotó-fotó. Ha treballat com a investigador postdoctoral a l'Ecole Normale Superieure de París i en la Universitat de Toronto. Professor ICREA en l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) des de 2011. Les seves activitats de recerca se centren en òptica quàntica, detecció quàntica i tecnologies quàntiques.
 • Muñoz Tapia, Ramon
  info

  Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctorat per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser becari Fleming i Marie Curie a la Universitat de Durham i investigador postdoctoral a la Universitat de Granada (UGR). Actualment és professor associat de Física Teòrica a la UAB. És un dels fundadors del Quantum Information Group (GIQ) de la UAB i autor d'una setantena de publicacions en revistes internacionals. Ha estat convidat a dur a terme investigacions en molts centres internacionals.
 • Pérez Torres, Juan
  info

  Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i líder de grup en l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Els seus interessos de recerca es troben en l'àrea de la Fotònica i l'Enginyeria Quàntica, combina teoria i experiments. Cobreix una àrea difusa entre l'òptica lineal, l'òptica no lineal i l'òptica quàntica. També és una combinació de ciència bàsica i enginyeria fotònica, on respondre preguntes fonamentals pot ajudar a dissenyar noves solucions a nous problemes o diferents solucions a vells problemes.
 • Rodríguez Fonollosa, Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en enginyeria elèctrica i informàtica per Northeastern University. Catedràtic d'universitat del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula una experiència de més de trenta anys com a professor a temps complert a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona i a la direcció de projectes de recerca nacionals i internacionals per un total 8 M'. Des del mes de gener del 2018 dirigeix la participació de la UPC en el projecte QUANTUMCAT de tecnologies quàntiques al pilar de teoria quàntica de Shannon.
 • Sanpera Izoard, Jaume
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa d'Alta Direcció (PADE) per IESE Business School-Universitat de Navarra. Màster en Administració d'Empreses per Esade. Actualment, cofundador i CEO de Sateliot, primer Operador de Telecomunicacions per Satèl·lit que brindarà connectivitat global i contínua a tots els elements que conformaran l'univers IoT. Fundador i Cofundador de diverses empreses principalment de telecomunicacions: Eurona, Ambientum, Cidec, Technotrends, Festuc, etc. La seva consolidació en la Indústria de les Telecomunicacions li converteix en una figura molt present en els mitjans de comunicació, fòrums i altres plataformes d'informació i difusió.
 • Sanpera Trigueros, Anna
  info

  Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora a la Universitat d'Oxford (1993-96), París-Saclay (1997-98) i professora habilitada a la Leibnitz, Universitat Hannover (1999-2004). Des de 2005 ICREA-Professora en el grup d'Informació Quàntica a la UAB. Actualment, membre del Strategic Advisory Board in Quantum Technologies (2019-2022) a la Comunitat Europea, Scientific Advisory Board del Max Plank Institute of Science of Light, Alemània (2019-2024) i de l'Institut d'Òptica Quàntica i Informació Quàntica Innsbruck (Àustria).
 • Schindler, Joseph
  info

  Postdoc en Física al Grup d'Informació Quàntica (GiQ) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anteriorment, va ser postdoc a l'Institut de Física de Partícules de Santa Cruz (SCIPP) a la Universitat de Califòrnia (UC) Santa Cruz. Va rebre el seu doctorat en física teòrica de la UC Santa Cruz el 2019, i el seu MA/BA en física experimental de la Universitat de Wesleyan el 2013.
 • Sentís Herrera, Gael
  info

  Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat afiliat a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) i a la Univesität Siegen (Alemanya). Humboldt Postdoctoral Fellow del 2018 al 2020, i investigador postdoctoral sènior al Grup d'Informació Quàntica (GIQ) a la UAB del 2020 al 2023. Actualment, líder del grup de teoria d'informació quàntica a IDEADED S.L. Expert en inferència estadística quàntica, machine learning i entrellaçament quàntic.
 • Skoteiniotis, Michail
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster i doctorat en Física Teòrica per la University of Calgary, Canadá. Becari postdoctoral durant 3,5 anys a l'Institut de Física Teòrica de la Universitat d'Innsbruck. Va arribar al Grup d'Informació Quàntica de la Universitat Autònoma de Barcelona en 2016 com becari Juan de la Cierva. Des de llavors, ha estat involucrat en projectes d'R+D (espanyols i europeus) centrats en aplicacions de la teoria quàntica a la inferència estadística, la comunicació quàntica i la computació, les teories dels recursos quàntics, així com els fonaments quàntics.
 • Stornati, Paolo
  info

  Doctor en simulació variacional de teories quàntiques de camps i mestratge en física d'altes energies amb èmfasi en simulació de Montecarlo. Actualment, investigador postdoctoral al grup de Quantum Optical Technologies (QOT) a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) al grup de Maciej Lewenstein. Els seus interessos científics se centren principalment en la simulació quàntica de moltes teories quàntiques de cossos, teoria de camps reticulars, tècniques de xarxes de tensors i aprenentatge automàtic quàntic.
 • Tarruell, Leticia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorada per l'Ecole Normale Superieure (ENS Paris). Postdoctorat a ETH Zurich. Chargée de Recherche CNRS a l'Institut d'Optique Bordeaux. Des del 2013 dirigeix el grup experimental de gasos quàntics ultrafreds de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), on és professora ICREA des del 2022. La seva investigació se centra en la simulació quàntica experimental amb gasos quàntics ultrafreds. És autora de publicacions en revistes d'alt impacte, incloses 2 Nature, 2 Science i 9 Physical Review Letters. Premi "Investigador Novell en Física Experimental" de la Reial Societat Espanyola de Física 2015 i ERC Consolidator grant 2020.
Conferenciants
 • Almendros Parra, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència i Tecnologia Aeroespacial amb especialització en comunicacions quàntiques a llarga distància per l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enginyer de Telecomunicació per La Salle - Universitat Ramon Llull. MBA per Esade. Va ser Director executiu de Signadyne, una escissió d'ICFO que va ser adquirida per Keysight en 2016. Actualment, Director tècnic del grup de solucions d'enginyeria quàntica de Keysight (QES). És coautor d'una dotzena d'articles sobre captura i manipulació d'ions individuals, i co-inventor de dues patents sobre Field-programmable gate array (FPGA), sincronització i tecnologies en temps real.
 • Cuevas Seguel, Alvaro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Sapienza Universitat de Roma (Itàlia), i màster en Física per la Universitat de Concepción (Xile).
  Durant la seva formació ha estudiat òptica quàntica fonamental, i actualment treballa com a investigador postdoctoral al grup d'Optoelectrònica a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). En aquesta posició, desenvolupa tecnologies per al sector d'imatge quàntiques i per al sector de telecomunicacions segures, basades totes dues per exemple en entrellaçament fotònic.
 • Lizaso Olmos, Jesus Enrique
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Enginyer Tècnic Informàtic per la UNED. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra. MBA per IESE Business School. Doctor en Bioestadística per la UB. Professor de la Universitat de Vic i d'EAE Business School. Deputy CEO a Unnim Bank. Director de Negoci a Caixa Terrassa. Fundador de Blocktac, empresa líder en tecnologies blockchain per identificació digital en Food & Beverages i altres fast-moving consumer goods (FMCG). CEO a Multiverse Computing, empresa líder mundial en l'aplicació de la computació quàntica en finances.
 • Martinez Saavedra, Jose Ramon
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Fotònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Actualment, treballa a la startup Quside Technologies, com a vicepresident d'innovació i director de les activitats de computació, tant en l'àrea d'informàtica d'alt rendiment (HPC), com en l'àrea de noves tecnologies aplicades a la computació.
 • Szombati, Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física Aplicada per la Technische Universiteit Delft en el camp de la superconductivitat induïda en semiconductors 1d. Màster en Física per l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Actualment és enginyer sènior de hardware a Qilimanjaro Quantum Tech. S.L. Més de 10 anys d'experiència en física experimental de baixa temperatura, la majoria dedicada a l'estudi de qubits superconductors.
 • Trefzger, Christian
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el 2010. Postdoctorat a París als grups dels premis Nobel C. Cohen-Tannoudji i A. Aspect fins al 2016. Technology transfer officer a la Université Lliure de Bruxelles fins al 2017. Actualment, policy officer a la Comissió Europea. Amb més de quinze anys d'experiència en l'impuls de la recerca i la innovació internacionals en tecnologies quàntiques, emergents i disruptives, l'ambició de fer d'Europa una regió dinàmica i atractiva per a la recerca innovadora, els negocis i les inversions quàntiques.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Grup d'Informació Quàntica UAB
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • ICFO- Institut de Ciències Fotòniques
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Quantum developer.
 • Quantum advisor.
 • Quantum engineer.

Testimonis i notícies

Testimonis

Fa dos anys vaig entrar al món de la computació quàntica, i buscava un programa que m'ajudés a entendre'l "de veritat", amb el nivell i rigor científic adequats i al mateix temps enfocat a negoci, no només a investigació. El punt fort d'aquest postgrau és que combina els fonaments teòrics amb l'aplicabilitat experimental i la realitat de la indústria avui dia. Com a projecte final vaig optar per un model d'ús d'ordinadors quàntics aplicat al càlcul de risc financer. Un aprenentatge que utilitzo en el meu treball actual a Moody's Analytics i que m'ha servit per poder seguir desenvolupant-me en l'enginyeria quàntica. Gràcies al postgrau i als seus professors vaig obtenir també la base necessària per poder fundar la meva pròpia empresa: Qapitan Quantum. Si algú vol entrar en aquest sector, especialment des de l'àmbit del software, crec que aquest postgrau és ideal.

Sergio Gago Managing Director at Moody's Analytics and Qapitan Quantum cofounder

Testimonis
Treballo en una empresa de software que busca solucions tecnològiques a diferents reptes empresarials. Les tecnologies quàntiques sonen com l'element disruptiu que proporcionarà un veritable avantatge competitiu en certs àmbits de negoci. Vaig triar aquest postgrau per conèixer l’abast real d’aquestes tecnologies, les possibilitats d’implementació i l’aplicabilitat a l’empresa, a més de tenir un contacte real amb els professionals de la indústria. Els companys han estat un element molt enriquidor, amb perfils que van des del desenvolupament, la consultoria o la gestió, un fet que ha permès abordar les problemàtiques des de diferents perspectives aportant matisos molt interessants. Els ponents també han estat excel·lents, ja que a més de ser experts, participen de primera mà en entitats educatives, de recerca o en empreses del sector.

Jesús Huerta Lead Solutions Engineer a VMware Iberia

Testimonis
Notícies del Blog
QUIONE, el primer processador quàntic atòmic del món, liderat per la professora Leticia Tarruell
QUIONE, el primer processador quàntic atòmic del món, liderat per la professora Leticia Tarruell
09-05-2024
QUIONE, el primer processador quàntic atòmic del món, liderat per la professora Leticia Tarruell
QUIONE, el primer processador quàntic atòmic del món, liderat per la professora Leticia Tarruell
09-05-2024
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
21-03-2023
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
18-06-2021
Altres notícies
McKinsey: "Quantum technology sees record investments, progress on talent gap"
30-06-2023
Quantum Spain: un consorcio español instalará en el BSC el primer ordenador cuántico del sur de Europa
17-05-2023
Barcelona Dot: Catalunya, pionera en la implementació de la seguretat quàntica a Internet
15-09-2022
La Vanguardia: "La Generalitat impulsa la primera connexió amb criptografia quàntica entre l'ICFO i el CTTI"
15-09-2022
Sateliot guanya el premi 'Catalonia Prize' atorgat per la Generalitat
18-01-2022
Catalunya, més a prop de la gran infraestructura de comunicació quàntica europea: l'EuroQCI
27-04-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
  - Carta de motivació: s'haurà d'entregar en anglès, l'idioma d'impartició del postgrau.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar