Nous ajuts de la UPC School davant la situació de la Covid-19

La UPC School presenta un nou paquet extraordinari d’ajuts per fer front a l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19 sobre els futurs estudiants. S’ha ampliat la dotació pressupostària global i també s’han incorporat nous criteris d’assignació perquè s’hi acullin més candidatures. Entre les noves mesures, també s’ofereixen condicions de pagament de la matrícula més flexibles per a aquells programes formatius que s’inicien el pròxim curs 2020-2021.

Per tal de facilitar l’accés a la matrícula als programes que s’iniciaran el curs 2021, la UPC School ofereix un 10% de descompte en aquelles matrícules que es formalitzin abans del 31 de juliol de 2020.

Els ajuts Employment Help amplien la seva dotació econòmica, que passa de 35 € per crèdit matriculat a 50 €, i també els seus destinataris: ara no només s’adrecen a persones a l’atur sinó també a professionals que tinguin rendes baixes, amb uns ingressos que no superin en un 20% el salari mínim interprofessional. La sol·licitud d’ajut Employment Help podrà realitzar-se fins a set dies abans de l’inici de cada programa formatiu, com a data límit.

Es presenta també una nova edició d’ajuts Talent Help per a graduats amb millor expedient acadèmic. Aquests ajuts cobreixen un 40% de l’import de matrícula en una selecció de 30 màsters que s’iniciaran durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021. L’únic requisit és tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 7 sobre 10. El període per optar a un ajut Talent Help està obert fins al 20 de juliol de 2020.

Alguns dels programes de formació de la UPC School disposen d’un programa d’ajuts específic que permet matricular-se al curs en condicions avantatjoses.

Per últim, també s’incorporen, amb caràcter excepcional, noves mesures per a la flexibilització en els terminis d’abonament de la matrícula, amb nous venciments en el cas de programes de màster i postgrau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.