Pentaura Shell, l’innovador refugi climàtic fet pels alumnes del màster MPDA

Un grup d’estudiants del màster en Parametric Design in Architecture de la UPC School, amb la col·laboració de professorat de l’ETSAV, han concebut i construït amb èxit Pentaura Shell, un refugi climàtic de fusta per a l’escola pública Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès, construït amb carcasses fabricades digitalment.

Read more

Estudiants del màster en Parametric Design in Architecture construeixen 2 aularis exteriors de fusta en 2 centres docents

Les mesures COVID adoptades durant el passat curs escolar han motivat la creació de nous espais docents que permetin estendre, més enllà de les mesures de seguretat en època de pandèmia, els aularis des dels interiors dels edificis escolars actuals cap als espais exteriors adjacents. Aquest canvi repercuteix directament en l’estructura del model educatiu i genera la necessitat de noves infraestructures que permetin acollir noves activitats. A manera d’experiència pilot, el màster MPDA ha col·laborat per primera vegada amb dues institucions educatives per testejar la construcció de dos prototips funcionals d’aulari en entorns reals.

Read more

Professors i alumni del màster en Parametric Design participen al Congrés IASS

ParametricDesignIASS

En la passada edició del prestigiós congrés IASS a Barcelona, membres de l’equip docent i alumni del màster Parametric Design in Architecture de la UPC School van presentar 8 ponències orals i 4 articles relacionats amb el contingut del màster (G-shells, Pneulasitcs, TrivalenceChebyGrid, Fixation Details). A més a més, durant el congrés es va desenvolupar un taller sobre sistemes reticulars lleugers organitzat per professors i alumnes del màster.

Read more