Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Direcció de la Transformació Digital
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Tipus
Executive
Modalitat
Semipresencial
 • Sessions presencials: divendres.
 • Sessions en línia: un dissabte al mes.

Hi haurà divendres sense sessions programades en els darrers mesos del postgrau, per tal de facilitar la realització del projecte final.

El calendari detallat es facilitarà als participants abans de l'inici de curs.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 18/10/2024
Fi classes: 30/05/2025
Fi programa : 27/06/2025
Horari
Divendres: 16:30 a 20:30
Dissabte: 09:30 a 13:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?

La Transformació Digital (TD) és un dels majors reptes econòmics i socials per a la competitivitat de les empreses arreu del món. Les organitzacions de qualsevol sector han d’adaptar les seves estructures i el seu funcionament als nous models de negoci, als diferents entorns competitius i als canvis en les cadenes de valor, així com incorporar nous perfils professionals. Els líders i gestors de les organitzacions han de ser capaços d'adquirir de forma ràpida noves habilitats, metodologies i competències. També han de conèixer l’impacte, els reptes i les oportunitats de les noves tecnologies disruptives i incorporar nous conceptes en els processos de presa de decisions. Tot això, per tal d’aconseguir organitzacions àgils, adaptables al canvi i, per tant, competitives i sostenibles en el temps.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau per realitzar una TD de les organitzacions ràpida, consistent i efectiva.

Aquest postgrau en Direcció de la Transformació Digital capacitarà l'estudiantat per impulsar, dissenyar, gestionar i liderar la transformació digital de diferents empreses i organitzacions amb les millors garanties d'èxit.

L’equip docent està format per professionals de llarga experiència en el món professional i tecnològic, que han liderat i gestionat diverses TD en diferents àmbits. Al llarg del programa, es treballaran tots els elements que intervenen en la TD d’una organització: l'estratègia corporativa, la revisió i definició del model de negoci centrat en el client, la gestió del canvi associada a la cultura i a les persones de la seva organització, la dada com a eix bàsic i estratègic del negoci, la innovació digital, les noves plataformes i metodologies, fins a la ciberseguretat i les tecnologies disruptives (com la intel·ligència artificial, la internet de les coses o el blockchain).

Aquest programa ofereix una visió de direcció executiva, pràctica i aplicada de la TD, centrada en casos d'ús, un fet que fomenta la visió crítica dels alumnes. A més, durant el programa es faran equips de treball per al desenvolupament d'un projecte real.

Al llarg del programa comptarem amb algunes conferències de professionals, persones expertes en temes complementaris (realitat augmentada, tecnologies quàntiques, etc.) per conèixer-ne l’estat present i futur.

Objectius
 • Adquirir una visió global de la TD que abasti les funcions empresarials, les tecnologies i les persones.
 • Entendre els reptes i les oportunitats que comporta la TD de les organitzacions.
 • Analitzar de forma conjunta la integració de les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de TD.
 • Saber alinear l'estratègia global de l’organització amb l'estratègia de TD.
 • Identificar les habilitats de lideratge per tal d’implicar totes les persones de l’organització en la TD.
 • Conèixer bones pràctiques de TD en diferents empreses, així com casos en els quals no s’ha assolit l’èxit ni els objectius fixats.
A qui va dirigit?
 • Professionals que ocupin o vulguin ocupar càrrecs de responsabilitat i estiguin involucrats en la TD de l'organització, sigui d’una empresa, organisme o entitat pública o privada. Poden provenir d'àrees tan diverses com direcció general, màrqueting/comercial, finances, recursos humans, legal, operacions, producció o innovació, o tant de les TIC com de les tecnologies operacionals.
 • Particularment dirigit a perfils directius (CDO, CEO, CIO i comandaments intermedis) i responsables de l'estratègia empresarial (CFO, COO, CHRM, CMO i CSO) que participaran en el disseny i en la direcció de plans estratègics de TD.
 • Professionals amb experiència en la direcció i la gestió de projectes i serveis que vulguin actualitzar els seus coneixements per participar en programes i projectes estratègics de TD.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 58h
+
Semipresencial
Estratègia de l'Empresa
 • La revolució digital: societat i empresa digital.
 • Model de negoci centrat en el client (CRM).
 • Dades: el nou actiu estratègic.
 • Pla estratègic de la TD.
 • Governança de la TD.
 • Nous enfocaments de definició, disseny i implementació de solucions, productes i serveis.
 • Innovació, emprenedoria i nous negocis digitals.
3 ECTS 28h
+
Semipresencial
Tecnologies Digitals Emergents
 • Tecnologies disruptives: CloudIoT, Indústria 4.0 i Blockchain.
 • Sistemes cognitius i la seva aplicació: intel·ligència artificial (AI), robots, i realitat virtual (VR)/realitat augmentada (AR).
 • Smart domains (vehicles, factories, grids, building, home, ports, etc.).
3 ECTS 24h
+
Semipresencial
Estratègia de Recursos
 • Estratègia de la gestió del canvi: persones i talent digital.
 • Estratègia financera de la TD.
 • Estratègia de la seguretat i gestió del risc (SGR).
3 ECTS 10h
+
Semipresencial
Projecte de Transformació Digital

Al llarg del programa es desenvoluparà el Treball Final de Postgrau (TFP) sobre un pla director de la TD d'una empresa o organisme, o un pla de negoci digital. Es desenvoluparà en equips de treball i sota un enfocament de projecte estratègic.

Els coneixements obtinguts al llarg del programa s'aplicaran en el TFP, que s'anirà perfilant i desenvolupant a partir de les tutories. En cada sessió lectiva es durà a terme l’exposició pública del grau d’avanç del TFP.

Finalment, el TFP es presentarà en una sessió de defensa pública davant d’un tribunal d’avaluació.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Direcció de la Transformació Digital, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Alguns temes complementaris són presentats mitjançant conferències en les quals professionals, persones expertes en la matèria, exposen la situació actual i els reptes de futur sobre la temàtica.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Experta en disseny de plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del COEINF.
 • Ruppmann, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) – Universitat Ramón Llull. Postgraduat en Auditoria Informàtica per la UPC. Professional expert en la transformació empresarial i digital. Direcció en empreses de l'àmbit de la consultoria i de les TIC. Líder de programes de transformació empresarial. Direcció de departaments d'organització i sistemes (CIO). Professor de graus i màsters (UPC School, La Salle, UAB/Economia i empresa…) i director acadèmic de programes executius a la UPC School. Conferenciant en diversos àmbits d'alta direcció. Vicepresident de la Comissió de Transformació Digital del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COEIC) i coordinador general d'Enginyers Voluntaris.
 • Torrell Martínez, Francesca
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
Professorat
 • Almirall, Esteve
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professor associat a Esade i director del Center for Innovation in Cities. També ha exercit com a professor en diverses universitats, entre elles
  la Universitat de Califòrnia, Berkeley (UC Berkeley), la Universitat Purdue, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Té una experiència mixta tant en intel·ligència artificial (IA) com en ciències de la gestió, particularment en innovació. En el passat, va exercir durant molts anys en el sector de la TI empresarial, amb una llarga carrera en consultoria i banca on va ser el chief technology officer (CTO) més jove de la indústria bancària espanyola, el primer a transaccions en línia i el segon en banca en línia.
 • Alonso Esteve, Angel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Director de Màrqueting & Digital del Grup Pyrénées Andorra. Líder en retail. Llicenciat en Economia i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Global Master de Digital Business per ISDI i Programa de Direcció General (PDG) per IESE Business School. Ha desenvolupat la seva carrera en empreses líders de gran consum com Danone, Mondelez i Coty i, en els darrers anys, a la indústria farmacèutica a Boehringer Ingelheim i Sanofi en posicions de màrqueting, vendes i transformació digital.
 • Alonso Paillisse, Frank
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per l'Institut Químic de Sarrià (IQS, Universitat Ramon Llull). Màster en Control de Gestió per EADA. Actualment és CBO a Bcombinator. Entre el 2012 i el 2019 va ser director d'expansió i desenvolupament de negoci a Duet Fit, i entre 2011 i 2012, director d'operacions a Aire Ancient Baths als Estats Units.
 • Álvarez Torezano, Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Diplomat en Direcció d'Empreses per IESE Business School. Més de 30 anys d'experiència, els últims 18 en projectes de Transformació Digital. Actualment Head of Customer & Commerce Technology en Mango. Anteriorment Head of CRM en Mango, Vice President en Capgemini, liderant l'àrea de Digital Customer Experience. Ha col·laborat amb companyies i organitzacions de diferents sectors: Carrefour, Desigual, El Corte Inglés, DIA, Mercadona, Repsol, Telefònica, La Caixa, Naturgy, entre altres.
 • Bea i Torras, Oscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i actualment doctorand a la mateixa universitat. MBA per l'Escola d'Alta Direcció i Administració (EADA). Avaluador i assessor a la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). Des del 2013 compagina les seves activitats docents a EADA, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la PIMEC amb l'acompanyament i assessorament a empreses en la seva transformació digital. Té experiència de més de vint anys en empreses multinacionals tant com a cap d'àrea informàtica (AGBAR), així com en empreses de consultoria organitzativa i tecnològica (SIA, Altran, Transiciel) i d'àmbit més local (Grup Fihoca).
 • Castell Ariño, Núria
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Experta en disseny de plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del COEINF.
 • Cortada Burgo, Rosa Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Econòmiques (UB) i Màster en Enginyeria de Software per la (UPM), havent cursat els programes Advanced Management Program, CIO Advanced Program i Digitalizate a (ESADE). Titulada en Global Growth Strategy Program per Wharton University of Pennsilvània, Project Management per la (UPC) i en Direcció Estratègica de Tecnologies de la Informació pel (UPF). Directiva amb 25 anys d'experiència liderant departaments d'informàtica en diversos sectors. Entusiasta de les oportunitats i avantatges competitius que la transformació digital ofereix a les organitzacions i de posar-les en pràctica, especialment, les tecnologies disruptives aplicades al desenvolupament. Experta en implementar projectes d'àmbit internacional i gran envergadura en 30 països.
 • Díaz Iriberri, José
  info

  Doctor en Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment es dedica a la investigació en el camp de la informàtica gràfica, és professor agregat a la Universitat de Vic i col·labora com a docent a diversos graus i postgraus de la UPC. Ha estat investigador post-doctoral del programa de beques Marie Curie de la Comissió Europea al grup de Visual Computing del CRS4 (Itàlia). La seva recerca se centra en la visualització de dades científiques, la computació paral·lela i programació de GPUs, i el disseny d'aplicacions en entorns de realitat virtual i augmentada.
 • Farriol Vilà, Ferran
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona.  Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau en Govern Electrònic per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Alta Funció Directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i Postgrau en Govern Obert per la Universitat Autònoma de Barcelona.

  S'inicià en el món del SIG com a tècnic al Centre Estudis del Transport de la Mediterrània Occidental. Durant vuit anys, va desplegar i gestionar el SIG corporatiu de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Actualment al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya és Cap de Servei de Govern Obert, servei que fomenta la transparència, les dades obertes, i la generació i intercanvi de geoinformació.

 • Fonseca Casas, Pau
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Gibert Oliveras, Karina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica i catedràtica de ciència de dades i intel.ligència artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Directora i co-fundadora del Centre de Recerca Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC). Degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
  Fa docència en Estadística Multivariant i Ciència de les dades, Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Ètica de la IA, Sostenibilitat en graus i màsters de la UPC i els seus programes de doctorat associats. També fa formació professionalitzadora en Indústria 4.0, transformació digital i eHealth en UPC School entre d'altres. Assessora dels governs català, espanyol i la Comissió Europea en temes d'ètica de la IA i transformació digital.
 • Guàrdia Güell, Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Gestió de Projectes i serveis de TI per La Salle i màster en gestió de l’empresa i serveis de TI per la UPF. General Manager a Alastria i membre de seu equip fundador. Acumula experiència de més de vint anys liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals i de llançament de nous negocis construïnt ponts entre startups i multinacionals, dirigint equips internacionals en els sectors de la banca, dels serveis d'oil & gas i de la consultoria de TI. Ha estat responsable de les TI de Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del món i cimeres de l'ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoria i innovació social.
 • Jiménez Schlegl, Pablo
  info

  Doctor enginyer Industrial per la UPC, al programa de doctorat 'Automatització Avançada i Robòtica'. Científic titular del CSIC. Actualment cap de departament a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, IRII (UPC-CSIC). Ha participat en diversos projectes d'àmbit estatal i europeu en temes relacionats amb la robòtica. Els seus interessos científics dins la robòtica inclouen l'aprenentatge, la planificació, la manipulació, la interacció entre humà i màquina, i darrerament també la seva dimensió ètica i social.
 • Martínez Sánchez, Luis Fernando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Soci director de la consultora G2, Govern i Gestió de TI. Subject matter expert Information Technology Infrastructure Library (ITIL) portfolio a Axelos. Certificats en ITIL, COBIT i Lean. Vint-i-cinc anys d'experiència en consultoria i direcció TIC. Especialista en estratègia TI i gestió de serveis.
 • Miret Gual, Judit
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada i màster en Psicologia Organitzativa per San Francisco State University Califòrnia, MBA per Esade i màster en Conflict Facilitation and Organizational Change per Process Work Psychology Institute, Oregon. Certificada en l’anàlisi del lideratge i la cultura organitzatives. PCC Coach certificada per Richard Boyatzis i Daniel Goleman i per la International Coaching Federation com a coach individual i sistèmic.

  Especialitzada en les actuacions puntuals facilitant als equips a afrontar situacions de transició i crisis que requereixen resultats eficaços a curt termini.

 • Perez Andreu, Conxi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) i 'Mujeres en el Consejo de Administración' per l'IESE Business School. Certificada en Advanced Project Management per l'Stanford Center for Professional Development (especialitat: implementació de l'estratègia empresarial). Accredited Coach Training Program (ACTP) FP pel Global Coaching Institute (GCI). Més de vint anys liderant equips IT a empresa i vuit com a CIO. CEO i co-fundadora de RolldBox Games (videojocs) i de In Movement! (transformació empresa), vicepresidenta 2a i Talent TIC al Col·legi d'Enginyeria d'Informàtica de Catalunya (COEINF) i membre de DonesCOEINF; associada de WA4STEAM.
 • Reichardt Garriga, Albert
  info

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) per Esade. Actualment és director de Transformació al RACC, havent estat anteriorment director de Suport Corporatiu i chief financial officer (CFO). També va ser director de Control de Gestió a British Petroleum (BP) Espanya, controller a Pharmacia-Pfizer, chief financial officer (CFO) a Unichips i director de Serveis Comercials i d'Operacions a Sanofi. Professor d'Esade en estratègia corporativa des de 1991, de finances per a no financers des de 1994 i de mercats financers des de 2018.
 • Rojas Estepa, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en Desenvolupament Directiu (PMD) per Esade i postgrau en Direcció Comptable i de Control de Gestió per l'IDEC - Barcelona School of Management. Actualment mànager de transformació al Grup RACC, havent desenvolupat abans les responsabilitats de mànager d'organització i sistemes, i també de mànager de control de gestió.
 • Rúa Costa, Carles
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cap d’innovació a l’Autoritat Portuària de Barcelona (Port de Barcelona). Director del Màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística de la UPC School i professor de l’Escola Europea - Intermodal Transport. Coeditor del bloc d'innovació portuària PierNext. Imparteix classes a diversos màsters i postgraus a Espanya i Llatinoamèrica. Activitat professional prèvia en qualitat d'enginyer en lliure exercici i per compte d'altri a empreses de consultoria. Ha estat professor a la UPC durant més de 25 anys.
 • Ruppmann Anton, Boris
  info

  Enginyer en Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) per la UPC School. Ha exercit durant més de deu anys en el món de la consultoria estratègica i de processos, i acumula una àmplia experiència liderant projectes de transformació digital de diferents companyies i sectors, des d'empreses grans del sector energètic fins a empreses mitjanes del sector farmacèutic. Actualment és consultor principal a Seidor, on ha arribat després de passar per Europraxis i per Minsait (Indra).
 • Ruppmann, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) – Universitat Ramón Llull. Postgraduat en Auditoria Informàtica per la UPC. Professional expert en la transformació empresarial i digital. Direcció en empreses de l'àmbit de la consultoria i de les TIC. Líder de programes de transformació empresarial. Direcció de departaments d'organització i sistemes (CIO). Professor de graus i màsters (UPC School, La Salle, UAB/Economia i empresa…) i director acadèmic de programes executius a la UPC School. Conferenciant en diversos àmbits d'alta direcció. Vicepresident de la Comissió de Transformació Digital del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COEIC) i coordinador general d'Enginyers Voluntaris.
 • Serral Gracià, René
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Relacions amb Empreses a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Torrell Martínez, Francesca
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

L'alumne podrà desenvolupar la seva trajectòria professional liderant i dirigint la TD en l'empresa. Serà capaç, per tant, d'assumir les següents funcions:

 • Direcció del programa de transformació digital de l’empresa, a nivell del comitè de direcció, com a Chief Digital Officer (CDO).
 • Gerència d'innovació i transformació digital, com a Digital & Innovation Manager i com a Digital Transformation Leader.
 • Direcció d'innovació, digitalització i sistemes, com a Chief Information Officer (CIO).
 • Direcció/gestió de projectes de la TD, com a Digital Transformation Project Manager.

Durant el programa s'exposaran les diverses alternatives de sortides professionals, sobre la base de les funcions a desenvolupar, els reptes i les habilitats directives associades.

Testimonis i notícies

Testimonis

Com advocat he treballat com a consultor en projectes vinculats amb aspectes jurídics de la societat de la informació durant els últims anys, però em mancava una visió estratègica del procés de transformació digital i, per tant, comprendre a fons com es gestiona en la pràctica, fet que em limitava a l'hora d'integrar-me en projectes d'innovació. El postgrau m'ha aportat una visió pràctica del procés real de transformació digital, el domini de les tecnologies disruptives que l'acompanyen i sobretot els coneixements necessaris per dirigir i gestionar amb èxit qualsevol projecte de transformació digital. En definitiva, una formació imprescindible si es vol dirigir i afrontar un procés de transformació digital amb les millors garanties d'èxit.

Ramon Arnó CEO de la Família Digital

Testimonis
M'apassiona la comunicació orientada a la millora del negoci. Aquest postgrau m'ha permès endinsar-me en la transformació digital, adquirint coneixements dels avenços tecnològics que hi ha avui dia, les seves aplicacions reals i beneficis. També m'ha donat seguretat per liderar projectes (de màrqueting i comunicació) amb una visió transversal, estratègica i comercial i en el centre dels quals hi hagi el negoci i, per descomptat, el client. A tall de conclusió, afegiré que únicament les companyies que integrin la Transformació Digital (que no digitalització) en el seu model seran sostenibles en el temps. En definitiva, una experiència formativa molt recomanable i profitosa, sense cap dubte.

Miryam Vilageliu Alumni del postgrau

Actualment, lidero les operacions al Grup Cooperatiu TEB, una entitat social, on un dels grans reptes en què estem immersos és la transformació digital. El postgrau m'ha aportat visió a l’hora d’entendre aquesta transformació com una necessitat, que ara concebo com un canvi cultural intrínsec i transversal a totes les àrees de l’organització. Si hagués de destacar alguna cosa, seria el potencial del Business Model Canvas. Ara em sento més capacitat per avaluar des d’un DAFO, fins a un pla de negoci, passant per identificar els processos i els seus pain points susceptibles de millora. Sovint identifiquem un postgrau com el següent pas formatiu post universitari, jo, en canvi, el veig com a un complement ideal per a tot professional. Aquest postgrau està dissenyat per a tots aquells que volen endinsar-se en els reptes de la transformació digital, tant pels continguts com pels docents, sense oblidar els companys de viatge. He gaudit!

Albert Muñoz Director industrial al Grup Cooperatiu TEB

Testimonis
Experiències Alumni: Víctor Mangrané i Estella Ferreira
Notícies del Blog
Núria Castell, premi 'Ángela Ruiz Robles' en la I Jornada Nacional de Dones en Enginyeria Informàtica
Núria Castell, premi 'Ángela Ruiz Robles' en la I Jornada Nacional de Dones en Enginyeria Informàtica
07-05-2024
Núria Castell, premi 'Ángela Ruiz Robles' en la I Jornada Nacional de Dones en Enginyeria Informàtica
Núria Castell, premi 'Ángela Ruiz Robles' en la I Jornada Nacional de Dones en Enginyeria Informàtica
07-05-2024
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
19-04-2023
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
24-03-2023
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
10-11-2021
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
18-06-2021
Altres notícies
Les 7 tendències tecnològiques del 2022
18-01-2022
Dona i tecnologia: un tàndem de futur
14-05-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar