Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0.

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
24 ECTS (174 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 16/10/2020
Data de fi: 27/02/2021
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest programa?
La modelització permet traslladar objectes físics al món digital. Amb l’ús de tècniques de simulació, es creen els digital twins, amb els quals es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (machine learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos, un fet que permet crear una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat són fonts de generació de grans volums de dades (big data).

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que formalitza l’anomenada quarta revolució industrial, resultat del maridatge entre el món físic i digital. Aquest nou escenari provoca que les empreses hagin de repensar els seus sistemes productius i logístics per donar resposta a un mercat que demanda solucions cada cop més personalitzades.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades i treballar per l’efectiva convergència IT/OT, un dels grans reptes de la Indústria 4.0. La figura del Digital Transformation Manager (DTM), també conegut com a cap de la transformació digital, és un perfil professional transversal i híbrid emergent als nous organigrames. De fet, la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda d’aquests hybrid jobs.

El principal objectiu del postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0 és capacitar els professionals per entendre les complexitats i reptes de la Indústria 4.0 de forma transversal, especialment pel que fa a la translació del món físic cap al món digital, tot aplicant la simulació com a eina bàsica en el procés. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar digital twins i models de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0.

Objectius
 • Entendre els reptes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.
 • Practicar amb eines de simulació d'avantguarda.
 • Crear digital twins d'elements i processos industrials.
 • Utilitzar sistemes de modelatge en 3D.
 • Identificar els models d'aprenentatge automàtic i les tècniques estadístiques i d’investigació operativa més adequades per a un determinat problema.
 • Saber fer el preprocessament de dades i identificar plantejaments de big data.
 • Utilitzar el modelatge de sistemes i eines de validació d'estadística i saber verificar i validar els models proposats.
A qui va dirigit?
 • Professionals d’Operational Technologies que vulguin reforçar la base de coneixements en Information Technologies (IT) en l'àmbit del processament de dades, modelització i simulació per a la Indústria 4.0.
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin adquirir coneixements del món Operational Technologies (OT) de modelatge de processos industrials.
 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques i estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
Indústria 4.0 i Societat
 • Palanques de la Indústria 4.0
 • Àmbits de la Indústria 4.0
  • Fabricació.
  • Logística i Physical Internet.
  • Obra Civil.
  • Medicina.
  • Banca (criptomonedes)
  • Política.
  • Medi Ambient.
  • Agricultura.
  • Societat (economia de plataforma).
 • Estadística bàsica
  • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
  • Distribucions discretes més comunes: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges i modelat del temps entre esdeveniments.
  • Mostres i poblacions: mostreig vs. inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitjana a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del test d'hipòtesi.
 • Introducció al llenguatge R
3 ECTS 30h
Indústria 4.0, Estadística i Gestió de Dades
 • Tecnologies de gestió de grans volums de dades
  • Gestió de dades en temps real.
  • Dades desestructurades.
 • Preprocessament de dades
  • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
  • Matriu de dades.
  • Metodologia general de preprocessament.
  • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
  • Selecció de variables i identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
  • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
  • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
  • Reducció de la dimensionalitat.
  • Transformacions en les dades.
  • Creació d'indicadors i variables derivades.
  • Disseny de procediments de pre-processing.
  • Automatització.
 • Gestió del coneixement
  • Naturalesa del coneixement declaratiu.
  • Coneixement implícit.
  • Models formals de representació de coneixement.
2 ECTS 12h
Simulació, Fonaments i Aplicacions
 • Design of Experiments (DOE)
  • Dissenys factorials.
  • Dissenys factorials fraccionats.
  • Quadrats llatins.
 • Random Number Generator (RNG)/Random Variables Generator (RVG)
  • Introducció a la teoria de la complexitat.
 • Selecció i anàlisi de la mostra
  • Distribucions d'entrada
 • Introducció a la simulació discreta
  • Definició i ús de la simulació.
  • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
  • Elements d'un simulador.
  • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning i Process Interaction).
 • Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes
 • Introducció a la simulació multiagent
 • Introducció als autòmats cel·lulars
 • Validació, verificació i acreditació
 • Eines específiques de simulació
 • Selecció de l'eina de codificació
  • Systemic Quality Model (SQMO)
  • Altres models
 • Exemples de simuladors en la Indústria 4.0
4 ECTS 30h
Simulació, Modelització Bàsica i Programació
 • Definició i ús de models amb Flexim
 • Execució de models de simulació a mà
 • Construcció d'un sistema de simulació a mà
 • Exemples de simulació mediambiental, social i econòmica
  • Execució de models NetLogo
  • Ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
4 ECTS 24h
Introducció a la Modelització
 • Data Science.
  • Procés general de Data Science.
  • Mapa Data Mining Methods Conceptual Map (DMMCM) de models de mineria de dades.
  • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
  • Postprocediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.
 • Modelització 3D
  • Fusió 360.
 • Modelització per sistemes de simulació
  • Specification and Description Languaje (SDL).
  • Xarxes de Petri/DEVS.
  • Transformació de models.
  • Metamodels/metallenguatges.
 • Aspectes de validació, verificació i acreditació
  • High Level Architecture (HLA).
  • Altres estàndards d'integració.
8 ECTS 60h
Modelització i Digital Twins
 • Exercicis de modelització en 3D
  • Fusió 360.
  • Realitat virtual i augmentada.
 • Modelització general de sistemes
  • Orientació a objectes.
  • Polimorfisme i herència.
  • Implementació amb ES6.
 • Integració amb Unified Modeling Language (UML)
  • Diagrames d'estructura.
  • Noció de metamodel.
  • Diagrames de comportament.
 • Anàlisi i disseny orientat a objectes
  • Patrons de disseny.
 • Disseny orientat a agents
  • Comunicació entre objectes.
  • HTTP REST.
 • Del formalisme al model: eines de generació de codi automàtic
  • Treballant amb PragmaDEV Studio, Specification Description Language (SDL), DEVS i Xarxes de Petri.
 • Del formalisme al model: eines de tipus general
  • Treballant amb Flexim i NetLogo.
  • Validació automàtica de models de simulació.
  • Integració amb UML.
 • Eines que empren el model
  • Estàndard HLA.
  • Exemples de models executables en SDL.
  • Building Information Modeling (BIM): eines com energy+ i NECADA.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0 .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonseca i Casas, Pau

  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Pi i Palomés, Xavier

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.
Professorat
 • Cerrillo Molina, Benito

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'IESE Business School. Actualment és chief information officer (CIO) a Vichy Catalan Corporation, vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, president de l'Associació Catalana d'Informàtica Industrial i assessor extern de l'InLab FIB de la UPC. Acumula experiència en companyies finals (RACC i Damm, on va ser CIO també), consultoria (CP Software i SDG Group), com a professor a la UPC i en diverses startups high-tech, realitzant projectes des de la universitat per a companyies capdavanteres en els seus sectors: indústria, retail i farmacèutic.
 • Cortés Martínez, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO) per la UPC. Actualment, investigador en el departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Professor associat en els graus d'Estadística, Enginyeria Informàtica i en el MESIO. Consultor estadístic per institucions mèdiques com l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP). Ha treballat com a consultor estadístic en el camp biomèdic i del Business Intelligence.
 • Fonseca i Casas, Pau

  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Galindo Anguera, Magí

  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster level in Rapid Prototyping and Manufacturing, University of Louisville, USA and SME. Director tècnic i científic del IAM3DHub (International Advanced Manufacturing 3D Hub). Mànager de l'àrea de RP i RM del Centre CIM. Adjunt a Direcció i responsable de l'àrea de Fabricació Additiva al Centre Tecnològic Eduard Soler. Coordinador de Recerca i enginyer principal de la Unitat de Disseny i Desenvolupament Industrial del Leitat.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtica del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat de la UPC i els seus programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC.
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a la Directiva NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). També va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre de l'European Security Research & Innovative Forum (ESRIF) i l'European Security Advisory Board (ESRAB) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Montero García, Jordi

  Enginyer en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cap de projectes en l'inLab FIB de la UPC, fa recerca en l'àmbit de la simulació discreta aplicada a la prognosi de sistemes i a la gestió del dia a dia. Ha col·laborat per empreses del sector logístic, transport, farmacèutic i de serveis com: Grup Damm, Almirall, Siemens, Agbar, TMB, Port de Barcelona, INDRA i AENA.
 • Montero Mercadé, Lídia
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC. Professora Titular d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC des del 1998. Docent en el Màster de Supply Chain, Transport and Mobility de la UPC. Consultora Senior a Advanced Logistics Group (SA). Experiència de més de 25 anys en simulació i modelització de problemes en xarxes de transport públic i privat. Recentment involucrada en temes de data science aplicada a dades de mobilitat i transport i modelització de demanda de transport.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Pérez Vila, José Luis

  Enginyer en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha treballat durant més de 15 anys en el desenvolupament d'aplicacions en Java, J2EE, Struts i Hibernate. Des de fa més de tres anys, desenvolupa aplicacions en entorn ASP.NET MVC Razor amb C # i participa en projectes de recerca de la UPC en l'àmbit de la Simulació i la Indústria 4.0. Actualment, és el responsable del desenvolupament web del sistema de simulació NECADA (simulador d'eficiència energètica), emmarcat en el canvi cultural i tecnològic de la indústria 4.0.
 • Pi i Palomés, Xavier

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Chief Digitalization Officer.
 • Chief Information Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Data officer (Analista/Gestor de dades industrials).
 • Expert en simulació de processos industrials.
 • Expert en robòtica i IoT.

Notícies

Notícies del Blog
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
01-06-2018
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
15-03-2018
Altres notícies
InfoPLC.net: "La convergència arriba a l'aula"
21-09-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar