Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0
Sessió informativa

10-09-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Indústria 4.0. Digitalització i IA Aplicada.

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
24 ECTS (195 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Data d'inici: 18/10/2024
Data de fi: 22/03/2025
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
La modelització permet traslladar objectes físics al món digital. Amb l’ús de tècniques de simulació, es creen els digital twins, amb els quals es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (machine learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos, un fet que permet crear una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat són fonts de generació de grans volums de dades (big data).

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que formalitza l’anomenada quarta revolució industrial, resultat del maridatge entre el món físic i digital. Aquest nou escenari provoca que les empreses hagin de repensar els seus sistemes productius i logístics per donar resposta a un mercat que demanda solucions cada cop més personalitzades.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades i treballar per l’efectiva convergència IT/OT, un dels grans reptes de la Indústria 4.0. La figura del Digital Transformation Manager (DTM), també conegut com a cap de la transformació digital, és un perfil professional transversal i híbrid emergent als nous organigrames. De fet, la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda d’aquests hybrid jobs.

El principal objectiu del postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0 és capacitar els professionals per entendre les complexitats i reptes de la Indústria 4.0 de forma transversal, especialment pel que fa a la translació del món físic cap al món digital, tot aplicant la simulació com a eina bàsica en el procés. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar digital twins i models de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0.

Objectius
 • Entendre els reptes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.
 • Practicar amb eines de simulació d'avantguarda.
 • Crear digital twins d'elements i processos industrials.
 • Utilitzar sistemes de modelatge en 3D.
 • Identificar els models d'aprenentatge automàtic i les tècniques estadístiques i d’investigació operativa més adequades per a un determinat problema.
 • Saber fer el preprocessament de dades i identificar plantejaments de big data.
 • Utilitzar el modelatge de sistemes i eines de validació d'estadística i saber verificar i validar els models proposats.
A qui va dirigit?
 • Professionals d’Operational Technologies que vulguin reforçar la base de coneixements en Information Technologies (IT) en l'àmbit del processament de dades, modelització i simulació per a la Indústria 4.0.
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin adquirir coneixements del món Operational Technologies (OT) de modelatge de processos industrials.
 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques i estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
Arquitectures de Referència de la i40 i Modelització 3D
4 ECTS 33h
Bessons Digitals i Models 3D
3 ECTS 18h
Indústria 4.0, Fonaments
 • Estadística bàsica
  • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
  • Distribucions discretes més comunes: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges i modelat del temps entre esdeveniments.
  • Mostres i poblacions: mostreig vs. inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitjana a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del test d'hipòtesi.
 • Llenguatge R
 • Introducció a la programació
  • Concepte d'algoritme.
  • Estructures algorítmiques fonamentals.
  • Modularitat.
3 ECTS 35h
Indústria 4.0, Estadística i Gestió de Dades
 • Palanques de la Indústria 4.0
 • Àmbits de la Indústria 4.0
  • Fabricació.
  • Logística i physical internet.
  • Obra civil.
  • Medicina.
  • Banca (criptomonedes)
  • Política.
  • Medi ambient.
  • Agricultura.
  • Societat (economia de plataforma).
 • Tecnologies de gestió de grans volums de dades
  • Gestió de dades en temps real.
  • Dades desestructurades.
 • Estadística
  • Model lineal general per a resposta contínua.
  • Model lineal generalitzat per a respostes binàries i multinominals.
 • Preprocessament de dades
  • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
  • Matriu de dades.
  • Metodologia general de preprocessament.
  • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
  • Selecció de variables i identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
  • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
  • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
  • Reducció de la dimensionalitat.
  • Transformacions en les dades.
  • Creació d'indicadors i variables derivades.
  • Disseny de procediments de pre-processing.
  • Automatització.
 • Gestió del coneixement
  • Naturalesa del coneixement declaratiu.
  • Coneixement implícit.
  • Models formals de representació de coneixement.
 • Data science
  • Procés general de data science.
  • Mapa Data Mining Methods Conceptual Map (DMMCM) de models de mineria de dades.
  • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
2 ECTS 12h
Simulació, Fonaments i Aplicacions
 • Random Number Generator (RNG)/ Random Variables Generator (RVG)
  • Introducció a la teoria de la complexitat.
  • Introducció a la simulació discreta.
  • Definició i ús de la simulació.
  • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
  • Elements d'un simulador.
  • Motors clàssics de simulació discreta (event schedulling, activity scanning i process interaction).
 • Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes
 • Introducció a la simulació multiagent
 • Introducció als autòmats cel·lulars
 • Eines específiques de simulació
 • Selecció de l'eina de codificació
  • Systemic Quality Model (SQMO)
  • Altres models
 • Exemples de simuladors en la Indústria 4.0
4 ECTS 32h
Simulació, Modelització Bàsica i Programació
 • Design of Experiments (DOE)
 • Exemples de simuladors en la Indústria 4.0
 • Definició i ús de models amb Flexim
  • Construcció d'un sistema de simulació a mà
  • Exemples de simulació mediambiental, social i econòmica
2 ECTS 12h
Introducció a la Modelització
 • Modelització 3D
  • Fusió 360.
 • Modelització per sistemes de simulació
  • Specification and Description Languaje (SDL).
  • Xarxes de Petri/DEVS.
  • Transformació de models.
  • Metamodels/metallenguatges.
 • Arquitectures de programari i Indústria 4.0
  • Introducció a UML i combinació amb SDL.
  • Orientació a objectes.
  • Arquitectures de programari (SOA, client-server, pub-sub).
  • Orientació a agents i holons.
  • Arquitectures de la Indústria 4.0 (RAMI 4.0, IIRA).
  • Prototipat arquitectònic amb low-code (Snap!).
3 ECTS 35h
Modelització i Ciberseguretat
 • Exercicis de modelització en 3D
  • Fusió 360.
  • Realitat virtual i augmentada.
 • Modelat amb UML, SDL i Snap!
  • SDL4Snap! i MQTT4Snap!
  • Construcció de simuladores i digital twins.
  • Cas pràctic.
 • Anàlisi i disseny orientat a objectes
  • Patrons de disseny.
 • Del formalisme al model: eines de generació de codi automàtic
  • Treballant amb PragmaDEV Studio, Specification Description Language (SDL), DEVS i Xarxes de Petri.
  • Treballant amb PragmaDEV.
  • Validació automàtica de models de simulació.
 • Execució de models de simulació a mà
 • Construcció d'un sistema de simulació a mà
 • Exemples de simulació mediambiental, social i econòmica
 • Ciberseguretat (seguretat informàtica, llei de dades)
 • Criptomonedes (Internet del valor)
 • Validació, verificació i acreditació
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Indústria 4.0. Digitalització i IA Aplicada .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonseca Casas, Pau
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Pi i Palomés, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball de Diagnostic 4.0 (www.diagnostic40.com) de l'esmentada comissió.
Professorat
 • Angerri Torredeflot, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Graduat en Estadística per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Doctorat per la UPC amb la tesi doctoral "Metodologia integral de perfilat ràpid intel·ligent i interpretable pel suport a la presa de decisions complexes (MIPRI2D)". Analista de dades a la consultora Stefanini. Docent del Departament d'Estadística i Investigació operativa de la UPC. Anteriorment, també ha exercit docència al departament d'Economia Aplicada, Estadística i Econometria de la UB. Actualment, personal investigador del grup de recerca IDEAI-UPC.
 • Comas Matas, Joaquim
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Químic per la Universitat de Girona (UdG). Professor Titular del grup de recerca Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental de la UdG (LEQUIA, lequia.udg.cat). Actualment, la seva principal activitat investigadora se centra en el desenvolupament de tecnologies de membranes, solucions basades en la naturalesa i eines de suport a la presa de decisions per a fomentar la implementació de l'economia circular en el cicle urbà de l'aigua (recuperació i reutilització d'aigua i nutrients).
 • Cortés Martínez, Jordi
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO) per la UPC. Actualment, investigador en el departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Professor associat en els graus d'Estadística, Enginyeria Informàtica i en el MESIO. Consultor estadístic per institucions mèdiques com l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP). Ha treballat com a consultor estadístic en el camp biomèdic i del Business Intelligence.
 • Fonseca Casas, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Leed Internacional. Títol Postgrau programació C ++ i SQL per l'Associació Espanyola de Centres d'ensenyament d'Informàtica (AECEI). Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca Casas, Pau
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Galindo Anguera, Magí
  info

  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster level in Rapid Prototyping and Manufacturing, University of Louisville, USA and SME. Director tècnic i científic del IAM3DHub (International Advanced Manufacturing 3D Hub). Mànager de l'àrea de RP i RM del Centre CIM. Adjunt a Direcció i responsable de l'àrea de Fabricació Additiva al Centre Tecnològic Eduard Soler. Coordinador de Recerca i enginyer principal de la Unitat de Disseny i Desenvolupament Industrial del Leitat.
 • Gaudin, Emmanuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer d'aplicacions de camp. Ha desenvolupat piles de protocol en SDL.Va iniciar PragmaDev en el 2001 per a desenvolupar una eina SDL-RT que combini el modelatge gràfic i el codi. Actualment Fundador i CEO de PragmaDev.
 • Gibert Oliveras, Karina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica i catedràtica de ciència de dades i intel.ligència artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Directora i co-fundadora del Centre de Recerca Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC). Degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
  Fa docència en Estadística Multivariant i Ciència de les dades, Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Ètica de la IA, Sostenibilitat en graus i màsters de la UPC i els seus programes de doctorat associats. També fa formació professionalitzadora en Indústria 4.0, transformació digital i eHealth en UPC School entre d'altres. Assessora dels governs català, espanyol i la Comissió Europea en temes d'ètica de la IA i transformació digital.
 • Medina Llinàs, Manel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya i del node de ciberseguretat del Digital Innovation Hub of Catalonia (DIH4CAT). Assessor de ciberseguretat a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain), a CaixaBank, a Digital Catalonia Alliance. Va ser coordinador científic del capítol europeu de l'Anti-Phishing Working Group (APWG), assessor a Barcelona Digital, i sotsdirector tècnic a l’European Network and Information Security Agency (ENISA).
 • Montero García, Jordi
  info

  Enginyer en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cap de projectes en l'inLab FIB de la UPC, fa recerca en l'àmbit de la simulació discreta aplicada a la prognosi de sistemes i a la gestió del dia a dia. Ha col·laborat per empreses del sector logístic, transport, farmacèutic i de serveis com: Grup Damm, Almirall, Siemens, Agbar, TMB, Port de Barcelona, INDRA i AENA.
 • Montero Mercadé, Lídia
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC. Professora Titular d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC des del 1998. Docent en el Màster de Supply Chain, Transport and Mobility de la UPC. Consultora Senior a Advanced Logistics Group (SA). Experiència de més de 25 anys en simulació i modelització de problemes en xarxes de transport públic i privat. Transport analytics (data science aplicada a dades de mobilitat i transport) i modelització de demanda de transport. Col·laboradora amb l'inLab-UPC.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Pi i Palomés, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball de Diagnostic 4.0 (www.diagnostic40.com) de l'esmentada comissió.
 • Ramirez Mitjans, Sergi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en el grau d'Estadística per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Data Science per la UOC. Data Scientist en la consultora AIS i en la Federació Catalana de Basquetbol. Docent en el Departament d'Estadística i Investigació operativa de la UPC i Economia Aplicada, Estadística i Econometria de la UB. Personal investigador del grup de recerca IDEAI-UPC.
 • Rovira Raoul, Norberto
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i MBA (ESADE). Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió (UOC). Autor del llibre “Fusion 360 con ejemplos y ejercicios prácticos”. Conegut a YouTube com a Normaker. Acumula 20 anys d'experiència de gestió en empreses multinacionals amb gir de carrera a partir del 2016 per centrar-se en el món Maker, especialment disseny per impressió 3D. Actualment, és formador independent especialitzat en eines de disseny i modelat en 3D i d'impressió 3D orientades a perfil Maker.
 • Vera de la Rocha, Oscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat Superior en Disseny Industrial per l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona - Elisava, Postgrau en modelatge 3D per Elisava. Fundador i director de projectes de l’estudi SerraydelaRocha scp, ha estat director d’R+D+I del grup Vondom Plastiken. Experiència de vint anys dintre del món del disseny, desenvolupament de producte i innovació en empreses com Roca, Toyota, Vondom, Estiluz, Metalarte o EScofet.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Chief Digitalization Officer.
 • Chief Information Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Data officer (Analista/Gestor de dades industrials).
 • Expert en simulació de processos industrials.
 • Expert en robòtica i IoT.

Testimonis i notícies

Testimonis

Vaig triar aquest màster per la seva completa malla curricular; hi ha altres en el mercat que no abasten tants temes com el de la UPC, que a més té un alt prestigi com a universitat. Els docents, a més de ser grans experts en la seva àrea, estan al capdavant del desenvolupament de les noves tecnologies, treballant en els programes i empreses més punteres. El contingut està en permanent actualització i connectat amb les necessitats de la indústria. He seguit el curs de forma virtual, però no ha estat un limitant a l'aprenentatge, ja que el material de campus, les classes gravades i l'acompanyament dels docents han estat un suport constant. Personalment, he pogut aprofundir coneixements de la meva àrea específica (IT) i comprendre millor al mateix temps com funcionen els processos en l'àrea OT, amb una visió molt completa del marc indústria 4.0.

María José Monge Intel PDE on Xeon server family for analog circuits

Testimonis
La meva companyia està fent una forta aposta per la transformació digital. Des de la meva posició com a cap de manteniment, m'encarrego d'impulsar projectes que contribueixin a consolidar aquest canvi. Vaig escollir aquest màster per ajustar-se precisament a aquesta connexió OT-IT que la indústria demana. La possibilitat de cursar-lo en línia va ser el clic final per decidir-me. El contingut del màster recull les tecnologies disruptives que doten la indústria connectada de l'excel·lència operativa, amb l'aval de la UPC, referent a l'àmbit de la tecnologia. L'aplicabilitat dels continguts és directa, ja que a la meva empresa estem implantant la tecnologia 3D en la fabricació de recanvis, realitat augmentada i machine learning aplicat al manteniment predictiu. Sens dubte recomanaria el màster, ja que permet familiaritzar-se amb aquestes tecnologies i escurçar el camí de l'aprenentatge.

Domingo Alcalá Cap de manteniment a Damm

Testimonis
Notícies del Blog
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
19-04-2024
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
19-04-2024
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
19-04-2023
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
24-03-2023
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
10-11-2021
La UPC School, supporting partner de l'Advanced Factories
La UPC School, supporting partner de l'Advanced Factories
28-05-2021
Nou cicle de conferències sobre indústria 4.0 amb els experts Daniel Marco, Xavier Pujol i Eduard Martín Lineros
Nou cicle de conferències sobre indústria 4.0 amb els experts Daniel Marco, Xavier Pujol i Eduard Martín Lineros
12-05-2021
Altres notícies
Article de Xavier Pi a InfoPLC: "Hannover Messe: la industria no es el problema, es la solución"
21-02-2023
Vídeos
La indústria 4.0 es retroba en la 6a edició del Fòrum Indústria 4.0

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar