Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Materialització de Models i Tecnologies de la Indústria 4.0
Sessió informativa

03-07-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Indústria 4.0. Digitalització i IA Aplicada.

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
24 ECTS (195 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 28/03/2025
Data de fi: 10/10/2025
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?

La transformació digital industrial requereix programari i tractament de dades, amb eines que puguin ser utilitzades àgilment, amb ràpides corbes d’aprenentatge i baixa barrera d’entrada. Molts dels enginyers i enginyeres tenen la programació en el bagul dels records, juntament amb el càlcul infinitesimal i l’àlgebra lineal. L’emergència de les eines de programació del tipus low-code fan possible l’apoderament personal per poder dur a terme la implementació efectiva de la Indústria 4.0 a un nivell d’abstracció correcte, superant el repte de la denominada convergència entre el món informàtica/operacions (IT/OT).

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades i treballar per l’efectiva convergència IT/OT, un dels grans reptes de la Indústria 4.0.

La materialització permet convertir objectes del món digital en objectes del món físic. El control d’objectes físics mitjançant objectes de software es coneix com a automatització. Tecnologies com la impressió 3D combinada amb l’electrònica encastada permeten generar sistemes ciberfísics connectats, amb tecnologies com la Internet de les Coses (IoT), on tot es pot connectar amb tot, des de dispositius, simuladors, programari o processos, inclosos els bessons digitals.

La figura del Digital Transformation Manager (DTM), també conegut com a cap de la transformació digital, és un perfil professional transversal i híbrid emergent als nous organigrames. De fet, la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda d’aquests hybrid jobs.

El principal objectiu del postgrau en Materialització de Models a la Indústria 4.0 és capacitar els professionals per entendre les complexitats i reptes de la Indústria 4.0 de forma transversal, especialment pel que fa a la translació del món digital cap al món físic. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar prototips de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0, utilitzant digital twins existents de sistemes productius i través de la robòtica col·laborativa, la impressió 3D, els sistemes encastats i els sensors.

Objectius
 • Entendre els reptes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.
 • Fer ús de digital twins en processos industrials, robòtica col·laborativa o dissenys de posades en marxa virtuals (virtual commissioning).
 • Saber prototipar i crear productes mínims viables (MVPs) d'Internet de les Coses (IoT) amb electrònica encastada i impressió 3D.
 • Conèixer el paradigma de les arquitectures Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) i Reference Architectural Model Industrie (RAMI) 4.0 i les bases de la convergència IT/OT.
 • Entendre quan un desafiament empresarial es pot formalitzar com un problema d’economia de plataforma i automatització 4.0.
 • Adquirir coneixement específic sobre els principals indicadors de la Indústria 4.0 per a la presa de decisions en l'empresa.
 • Entendre els principals aspectes de la normativa que afecta un projecte d’indústria 4.0.
A qui va dirigit?
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin reforçar la base de coneixements en Operational Technologies (OT) en l'àmbit dels processos industrials i el seu prototipatge per a la indústria 4.0.
 • Professionals d’Operational Technologies que vulguin adquirir coneixements del món Information Technologies (IT) per implementar solucions per a la IoT amb els vessants software i hardware.
 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques o estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 12h
Tecnologies IoT
4 ECTS 33h
Tecnologies IoT, Hands on i MVPs
3 ECTS 18h
Impressió 3D
 • Introducció a la impressió 3D
  • Història i popularització de la impressió 3D.
  • Del model 3D a la impressió. Procés i eines.
 • Programació de software
  • Orientació a objectes.
  • Llenguatges Low-Code basats en blocs.
  • Llenguatges Low-Code basats en fluxos.
  • JavaScript (ES6).
  • Mapatge amb Python.
3 ECTS 35h
Impressió 3D, Robòtica i Automatització
 • Robòtica
  • Estat de l'art de la robòtica avançada.
  • Robòtica col·laborativa (Universal Robots).
  • Robot Operating System (ROS). Control amb Python.
 • Impressió 3D
  • Estat de l'art de la impressió 3D industrial.
  • Microfàbrica basada en impressió 3D.
  • Impressió 3D en l'enginyeria civil.
 • IoT (Sistemes embedded d'escala petita i mitjana)
  • Microcontroladors ESP32, entorns Arduino, sensors i actuadors.
  • Entorns Low-Code basats en blocs Snap! i Blockly.
  • Programació tradicional per a sistemes embedded (C/C++).
  • El protocol MQTT.
 • IoT (Sistemes embedded d'escala sofisticada)
  • Sistemes basats en Linux, entorns Raspberry Pi.
  • Entorn Low-Code basat en fluxos Node-RED.
  • El protocol HTTP (HTTP-REST).
 • IoT (Sistemes en el cloud)
  • Sistemes basats en Linux, entorns de servidors privats virtuals (VPS).
  • Node-RED com a gateway universal.
 • De 3.0 a 4.0. Altres protocols IP per a entorns industrials
  • PLCs, sistemes SCADA.
  • Modbus TCP.
  • OPC-UA.
3 ECTS 18h
Optimització i Intel·ligència Artificial
 • Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions
 • Regressió simple i Analysis of Variance (ANOVA)
 • Introducció a l'optimització
  • Models i tipus de problemes d'optimització.
  • Resolució pràctica de problemes d'optimització.
 • Ús bàsic de llenguatges d'optimització
4 ECTS 32h
Optimització i Sistemes Intel·ligents
 • Models basats en xarxes neuronals
  • Teachable Machine.
  • Tensor Flow.
  • Casos pràctics.
 • Optimització
  • Models d'optimització matemàtica en indústria.
  • Ús avançat de llenguatges d'optimització.
  • Estudi de cas: disseny òptim de la cadena de producció i distribució.
2 ECTS 12h
Gestió de Projectes
 • Metodologies Àgils (Scrum, Kanban)
  • Eines de col·laboració.
  • Aplicació al Treball Final de Màster (TFM).
3 ECTS 35h
Projectes, Polítiques i Metodologies
 • Model Based Engineering
  • PLM.
  • Models de negoci.
  • Repositoris de components 4.0.
 • Filosofies de gestió de projectes
  • Scrum i Kanban.
  • Eines per gestionar projectes agile.
  • Lean Thinking i IoT.
 • Innovació
  • Desenvolupament de Minimum Viable Product (MVP).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Materialització de Models i Tecnologies de la Indústria 4.0, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Indústria 4.0. Digitalització i IA Aplicada .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonseca Casas, Pau
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Pi i Palomés, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball de Diagnostic 4.0 (www.diagnostic40.com) de l'esmentada comissió.
Professorat
 • Alfaro Garrido, Licinio José
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte Tècnic per la UPC. Màster en Arquitectura, Energia i Clima per la UPC. Professor associat en el departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC. Docent en el Màster d'Indústria 4.0. de la UPC School, en el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundació CIM (computer integrated manufacturing) i en el màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica de la Universitat de Barcelona. Actualment, Cap del departament de construcció sostenible de l'nstitut de Tecnològia de la Construcció (ITeC).
 • Badia Sendra, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Gestió d'Operacions i Cadena de Subministrament per la UPC i certificat de competència en Manufacturing Operations Management per MESA International. Director de l'empresa INLEAN Engineering. És vocal del grup de treball d'Embedded Systems & IoT de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat). Consultor tècnic en protocols de comunicació segura per la interoperabilitat de processos industrials i d'edificis com OPC UA (Arquitectura Unificada). Ponent en conferències de l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), MESA i altres esdeveniments industrials.
 • Binefa i Martínez, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull (URL). Professor d'Electrònica i Internet de les Coses del Programa Update d'Enginyers Industrials de Catalunya i de Cicles Formatius a Jesuïtes El Clot. Assessor tecnològic i membre del grup impulsor de la xarxa d'internet de les coses The Things Network Catalunya. Membre del grup de treball d'Embedded Systems & IoT de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya. Impulsor de software i hardware lliure. Desenvolupador de sistemes encastats. Coordinador i fundador d'electronics.cat.
 • Bonastre Majoral, Yair
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica pel CIM-UPC. Tech Lead AI Engineer a Midokura (Sony Group Company), consultor tecnològic IoT extern a iDRC (Xina) i director del Postgrau en Industrial Internet of Things al CIM-UPC. Experiència professional en el món del control, supervisió i manteniment en l'àmbit ferroviari (ALSTOM), al món de l'Internet of Things i amb la intel·ligència artificial (Deep Learning) al sector de la Indústria, tant en la part de la visió per computació com per la part de dades.
 • Burgos Barrero, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Electrònica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Ha treballat en projectes de Recerca i desenvolupament d'Innovació. És Responsable de Qualitat, Medi ambient i Innovació en Edificació en la Delegació de Vias i Construccions S.A.
 • Cerrillo Molina, Benito
  info

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'IESE Business School. Actualment és chief information officer (CIO) a Vichy Catalan Corporation, vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, president de l'Associació Catalana d'Informàtica Industrial i assessor extern de l'InLab FIB de la UPC. Acumula experiència en companyies finals (RACC i Damm, on va ser CIO també), consultoria (CP Software i SDG Group), com a professor a la UPC i en diverses startups high-tech, realitzant projectes des de la universitat per a companyies capdavanteres en els seus sectors: indústria, retail i farmacèutic.
 • Fonseca Casas, Antoni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Leed Internacional. Títol Postgrau programació C ++ i SQL per l'Associació Espanyola de Centres d'ensenyament d'Informàtica (AECEI). Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca Casas, Pau
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Fontquerni Gorchs, Agustí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Electrònic per la UPC (ETSETB), Enginyer Tècnic Industrials especialitat en Electrònica Industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundador i Chief Technology Officer (CTO) durant 10 anys en empresa local fabricant d'embedded complexos amb exportació a clients internacionals. Enginyer amb una experiència de més de 20 anys a la Indústria en la integració d'electrònica avançada i programació de software en ecosistemes GNU/Linux. Acumulada experiència de 20 anys en docència universitària de graus i màsters acreditada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Assessor tecnològic en l'àmbit TIC en el sector públic.
 • Heredia Cervera, Francisco Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. La seva àrea d'interès són els models i els algoritmes d'optimització matemàtica aplicats a problemes en sistemes energètics (energies renovables, mercat d'electricitat) i cadena de subministrament (Indústria 4.0). Ha participat en un total de 17 projectes de recerca finançats, set com a investigador principal, en col·laboració amb diverses empreses del sector energètic i de producció industrial.
 • Lloret Garcia, Jose Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Control d'Edificis i Arquitectura Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Amb més de 20 anys d'experiència en software de control, supervisió i IIoT, actualment desenvolupa la seva tasca professional a Rockwell Automation. Assessora les empreses en el seu camí d'automatització i digitalització, així com en la integració de les noves tecnologies a la fàbrica, per tal de millorar la seva productivitat.
 • Marco Párraga, Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Actualment és director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 14 anys com a responsable de l'Estratègia SmartCatalonia, l'Agenda Digital de Catalunya i la Promoció del Sector Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les TIC i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Martín Lineros, Eduard
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica i enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és chief information officer (CIO) i director del programa 5G a la Barcelona Mobile World Capital així com chief executive officer (CEO) de l'aliança 5GBarcelona. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i president de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Pérez de la Fuente, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Automàtica i Robòtica per la Universitat Carles III de Madrid. Enginyer de Telecomunicacions especialitzat en Equips Electrònics per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Acumula 15 anys d'experiència en recerca i innovació robòtica en universitats (UPC, UC3M, UPM), en el Centre d'Automàtica i Robòtica (CSIC-UPM), en el Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT i en dos centres de neurorehabilitació. Actualment, Responsable d'Educació i Recerca en Universal Robots, en la qual treballa des de fa més de 6 anys. Formador certificat d'Universal Robots.
 • Pi i Palomés, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball de Diagnostic 4.0 (www.diagnostic40.com) de l'esmentada comissió.
 • Prieto Malé, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Mecànic per la Universitat de Girona (UdG). Postgrau Automatització i Sistemes Mecatrònics i Postgrau Automatització de Sistemes Mecànics. President IEEE-UNEDsb 2012-2014. Vicepresident IEEE-UNEDsb 2010-2012. President Associació per a la Innovació, el desenvolupament i el creixement professional (2009-2014). Project Engineer Volpak SAU (R+D Department), Responsable R+D Mecànica Print & Apply (MACSA ANEU) 2007-2012. Actualment Fundador i Chief Executive Officer (CEO) en Industrial Shields i Boot & Work Corp. S.L.
 • Pujol Cid, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPT (Universitat Politècnica de Timisoara, Romania). Màster MBA per l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausaune, Lean Sensey pel Yamada Institute de Nagoya.
  Fundador i Chief Executive Officer (CEO) de Reibus Reinventing Business. Empresa especialitzada en la transformació digital d'empreses productives. Formador i assessor de l'excel·lència d'empreses. Acumula una experiència de 38 anys a empreses multinacionals: Philips, United Technologies, Sony, Continental i Volkswagen.
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Màster en Producció Automatització i Robòtica i del Màster en Transformació Digital en la Indústria a la UPC School desenvolupat al CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
 • Soler Puig, Carles
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). La major part de la seva trajectòria professional l'ha desenvolupat ocupant funcions de direcció en empreses de serveis tecnològics. Actualment, és CEO d'EXPAI, startup que ofereix solucions en IA Explicable, Director de Casiopea Robotics, consultoria estratègica en Indústria 4.0, i President de la Fundació educaBOT, un projecte dedicat a la promoció de la tecnologia i l'enginyeria a través de competicions de robòtica.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Chief Artificial Intelligence Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Technology Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Product Officer.
 • Chief Operation Officer.

Testimonis i notícies

Testimonis

Vaig triar aquest màster per la seva completa malla curricular; hi ha altres en el mercat que no abasten tants temes com el de la UPC, que a més té un alt prestigi com a universitat. Els docents, a més de ser grans experts en la seva àrea, estan al capdavant del desenvolupament de les noves tecnologies, treballant en els programes i empreses més punteres. El contingut està en permanent actualització i connectat amb les necessitats de la indústria. He seguit el curs de forma virtual, però no ha estat un limitant a l'aprenentatge, ja que el material de campus, les classes gravades i l'acompanyament dels docents han estat un suport constant. Personalment, he pogut aprofundir coneixements de la meva àrea específica (IT) i comprendre millor al mateix temps com funcionen els processos en l'àrea OT, amb una visió molt completa del marc indústria 4.0.

María José Monge Intel PDE on Xeon server family for analog circuits

Testimonis
La meva companyia està fent una forta aposta per la transformació digital. Des de la meva posició com a cap de manteniment, m'encarrego d'impulsar projectes que contribueixin a consolidar aquest canvi. Vaig escollir aquest màster per ajustar-se precisament a aquesta connexió OT-IT que la indústria demana. La possibilitat de cursar-lo en línia va ser el clic final per decidir-me. El contingut del màster recull les tecnologies disruptives que doten la indústria connectada de l'excel·lència operativa, amb l'aval de la UPC, referent a l'àmbit de la tecnologia. L'aplicabilitat dels continguts és directa, ja que a la meva empresa estem implantant la tecnologia 3D en la fabricació de recanvis, realitat augmentada i machine learning aplicat al manteniment predictiu. Sens dubte recomanaria el màster, ja que permet familiaritzar-se amb aquestes tecnologies i escurçar el camí de l'aprenentatge.

Domingo Alcalá Cap de manteniment a Damm

Testimonis
Notícies del Blog
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
19-04-2024
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
Advanced Factories reuneix el professorat UPC School entre els seus ponents
19-04-2024
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
La professora Karina Gibert formarà part del Consell Assessor en IA de l'Ajuntament de Barcelona
19-04-2023
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
La professora Karina Gibert rep el Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2022
24-03-2023
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
10-11-2021
La UPC School, supporting partner de l'Advanced Factories
La UPC School, supporting partner de l'Advanced Factories
28-05-2021
Nou cicle de conferències sobre indústria 4.0 amb els experts Daniel Marco, Xavier Pujol i Eduard Martín Lineros
Nou cicle de conferències sobre indústria 4.0 amb els experts Daniel Marco, Xavier Pujol i Eduard Martín Lineros
12-05-2021
Altres notícies
Article de Xavier Pi a InfoPLC: "Hannover Messe: la industria no es el problema, es la solución"
21-02-2023
Vídeos
La indústria 4.0 es retroba en la 6a edició del Fòrum Indústria 4.0

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar