Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Disseny i Producció d'Espais
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
10a Edició
Crèdits
60 ECTS (576 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.200 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2019
Fi classes: 16/06/2020
Fi programa : 30/09/2020
Horari
Dilluns: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Dimarts: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Lloc de realització
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre, 5
Barcelona
Per què aquest programa?
L'espai no és unívoc. Cada persona té una particular concepció espacial, més enllà de quina sigui la tipologia o la forma. Els espais interiors i exteriors en els que es desenvolupen les activitats de la vida privada i col·lectiva canvien en funció dels nombrosos condicionants perceptius, ambientals i socials. Per això, cada espai requereix d’uns instruments de referència i unes eines específiques per tal d’actuar en ell de manera creativa i responsable. El dissenyador ha de deixar de banda els estils o les maneres de fer i adoptar una posició de recerca crítica que li permeti respondre als requeriments i el caràcter d’un espai concret. Cal afrontar la intervenció professional amb una actitud humil i responsable i projectar els espais des d’una clara consciència perceptiva, sensitiva i emocional que aporti benestar als usuaris.

El Màster en Disseny i Producció d’Espais reuneix els coneixements teòrics i les estratègies pràctiques necessàries per donar resposta a les inquietuds culturals i professionals que planteja l’exercici del disseny i l’arquitectura. S'estructura en dos programes: el postgrau en Disseny d'Interiors, orientat a l'àmbit professional de l'interiorisme, disciplina amb una brillant tradició a Barcelona, i el postgrau en Espais Efímers i Museografia Radical, que aborda els espais d’exhibició com el punt de trobada entre l'home i la cultura en el marc de la museografia crítica i creativa.

El màster i els postgraus s'imparteixen a les instal·lacions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Objectius
 • Desenvolupar un anàlisi crític i sensible dels espais on s'actua.
 • Estudiar les condicions i transformar el resultat en la idea vertebradora del projecte.
 • Escollir les tècniques i els materials per la seva definició i construcció.
 • Aplicar tècniques de representació per apropiar-se de l'espai d'intervenció i aplicar les intencions del client, el comissari o la institució promotora.
 • Controlar el desenvolupament de la idea fins a la seva construcció i transmetre les condicions als tècnics que la portaran a terme.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes superiors o tècnics.
 • Enginyers superiors o tècnics.
 • Titulats i Professionals del Disseny (Interior, Industrial, Gràfic).
 • Llicenciats en Belles Arts, Història de l'Art o titulacions afins.
 • Professionals de l'àmbit de l'art i la gestió cultural, la museologia, museografia, o l' aparadorisme.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 62h
Taller de l'Espai Interior
 • Seqüència d'exercicis de temàtica diversa pensats per donar resposta a problemes espacials, específics o conceptuals.
 • Es promou la crítica, la reflexió i l'anàlisi amb la voluntat de formular propostes ambicioses que superin les formes convencionals a les que estem habituats.
 • Es treballa la comprensió volumètrica i sensorial de l'espai, el llenguatge espacial i la materialització d'aquest llenguatge.
4 ECTS 42h
Teoria de l'Espai Interior
 • Classes i lliçons monogràfiques de caràcter teòric vinculades al taller de l'espai interior.
 • S'aprofundeix en aspectes relacionats amb la definició i la construcció dels espais interiors, com el concepte de l'interior urbà, les noves formes d'habitar, la cultura de l'espai mínim, l'imaginari de la casa als mitjans de masses i la flexibilitat com a condició del disseny d'interiors, entre d'altres.
7 ECTS 72h
Taller de Percepció
 • Investigació dels camps perceptiu, sensitiu i emocional que personalitzen els espais, amb l'objectiu de verificar i ampliar les capacitats de construcció d'un llenguatge formal propi.
 • Experimentació amb els factors que individual o col·lectivament actuen i interactuen en la construcció d'una determinada sensació espacial.
 • Adquisició del llenguatge que permet dialogar amb els especialistes de cada matèria i projectar de manera responsable.
4 ECTS 64h
Activitats Complementàries de Disseny d'Interiors
 • Visites d'interès, accions i muntatges vinculats al disseny d'interiors.
6 ECTS 48h
Treball d'Investigació i Síntesi de Disseny d'Interiors
 • Treball final d'investigació i síntesi que ha de reflectir els coneixements adquirits al llarg del curs.
6 ECTS 40h
Taller de l'Espai Efímer i Expositiu
 • Seqüència d'exercicis vinculats a l'espai efímer, expositiu, museogràfic i escenogràfic on l'alumne haurà d'afrontar diverses situacions i actuar a partir de la percepció i la sensibilitat.
 • Es treballa la capacitat de llegir i entendre un espai, així com la gestió i la relació amb personatges d'altres disciplines.
3 ECTS 34h
Teoria de l'Espai Efímer i Expositiu
 • Classes i lliçons monogràfiques de caràcter teòric i vinculades al taller de l'espai efímer i expositiu.
 • S'aprofundeix en aspectes relacionats amb la definició i la construcció dels espais expositius i museístics, com la qüestió de les exhibicions virtuals, la pràctica del col·leccionisme, la visió del comissariat creatiu, la funció crítica de l'artista, el lloc de les darreres tendències de l'art o les estratègies escenogràfiques com a condicionants del relat expositiu, entre d'altres.
6 ECTS 74h
Taller de l'Espai Sensitiu i Emocional
 • Experiències espacials, sensorials i perceptives en les que intervenen el color, la llum, les ombres, els sons, els aromes, els nous models d'interpretació i l'emoció.
3 ECTS 36h
Taller de Muntatge i Producció
 • Sessions pràctiques i teòriques que treballen la formalització de les idees a través de la gràfica aplicada a l'arquitectura efímera, l'accessibilitat i el disseny per a tothom, les tècniques expositives i de muntatge, les construccions efímeres en l'àmbit expositiu, les empreses de muntatge i d'il·luminació, entre d'altres.
4 ECTS 56h
Activitats Complementàries de l'Espai Efímer
 • Visites d'interès, accions i muntatges vinculats als espais efímers i expositius.
6 ECTS 48h
Treball d'Investigació i Síntesi de l'Espai Efímer
 • Treball final d'investigació i síntesi que ha de reflectir els coneixements adquirits al llarg del curs.
4 ECTS
Projecte Final
 • Desenvolupament del projecte final de màster.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Basadonna Andújar, Arnaldo
  Arquitecte, va ser professor de l'Escola d'Arquitectura ETSAV (UPC) i de l'Escola Massana d'Art i Disseny.
 • Corea Dellepiane, Mario
  Enginyer Industrial. Responsable de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Anteriorment, responsable de producció del Departament d'Exposicions d'Art de la Fundació Bancària "la Caixa".
 • Pérez Valencia, Francisco José
  Professor Titular de la Universitat Loyola Andalusia. Artista i museògraf, especialista en llenguatges artístics contemporanis, és un destacat innovador de la pràctica expositiva del nostre país. Doctor per la Universitat de Sevilla, imparteix classes regularment en nombroses universitats d'Espanya i Llatinoamèrica, en l'àmbit de la Museografia Creativa i Experimental. Actualment és professor de Pensament Creatiu i Lideratge i Desenvolupament Personal en els graus de Comunicació, i en els dobles a COM-RRII i COM-ADE de la Universitat de Loyola Andalusia. Creador de la Universitat Emocional.
Coordinació
 • Masferrer i Juliol, Cristina
  Dissenyadora Interiorista i Dissenyadora Gràfica amb estudi propi.
Professorat
 • Baquero Riazuelo, Iñaki
  Arquitecte. Soci fundador de BOPBAA. Docent a l' Escola de Disseny Elisava (UPF) i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Basadonna Andújar, Arnaldo
  Arquitecte, va ser professor de l'Escola d'Arquitectura ETSAV (UPC) i de l'Escola Massana d'Art i Disseny.
 • Bonjoch Sesé, Ignasi
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyador per l'Escola Superior de Disseny i Enginyeria Elisava, Bachelor of Arts with First Class Honours in Design University of Southampton. Fundador i administrador d'Estudi Bonjoch, serveis de disseny d'interiors, espais comercials, efímers i exposicions. Professor a l'Escola Elisava i a l'Istituto Europeo di Design Barcelona. Professor als Màsters en Disseny i Producció d'Espais de la UPC, en Museística i Museologia de la UPF, en Museografia de la UB, en Brand Retail d'Elisava. Ha estat jurat als Premis FAD Arquitectura i Interiorisme, LAMP Architectural Lighting Awards, Premis Turisme de Barcelona.
 • Callís Figueres, Josep
  Arquitecte i professor associat a la Universitat de Girona en el departament d'Expressió Gràfica. Cofundador de 2Sis arquitectes.
 • Claret Marti, Francisco
  Estudis de Disseny Industrial en l'Escola de Disseny ELISAVA i la Central Saint Martin's College of Art and Design de Londres. Dissenyador freelance.
 • Claret Marti, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i professor a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC). Membre fundador de l'agrupació AUS del COAC. Amant de la realització pràctica i del debat teòric/crític sobre temes relacionats amb arquitectura i sostenibilitat; arquitectura, salut i pobresa energètica, etc. Impulsor del laboratori d'investigació PAUS a l'ETSAV. Ha participat com a Faculty Advisor en les edicions 2010-2012-2014 del Solar Decathlon Europe en l'equip ETSAV-UPC. Treballa en el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia CRiTT de l'ETSAV-UPC.
 • Corea Dellepiane, Mario
  Enginyer Industrial. Responsable de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Anteriorment, responsable de producció del Departament d'Exposicions d'Art de la Fundació Bancària "la Caixa".
 • Costa Monllor, Josep M
  Dissenyador gràfic titulat a l'escola Massana de Barcelona, especialitzat en l'aplicació gràfica en exposicions i museística. Soci fundador de les empreses Panorama Equip de Comunicació, Costa Rusiñol Associats, Relluc, S.L. dedicades al disseny i producció d'exposicions, espais efímers, centres d'interpretació i museus. Amb una experiència acumulada de més de 35 anys. En l'actualitat és col·laborador freelance en empreses del sector, assumint les tasques de direcció i coordinació de la producció i aplicació dels diversos elements gràfics inclosos en un projecte.
 • Cruz Guaqueta, Monica Marcela
  Arquitecta. Màster en Història, Art, Arquitectura i Ciutat de la UPC. Actualment cursant el doctorat en Història i Teoria de l'Arquitectura, especialitzada en Gaudí, Barcelona i la seva arquitectura. Treballs d'investigació a arxius històrics, gestió de documentació, docència, conferències i publicacions. Col·laboracions a l'àmbit acadèmic, exposicions i gestió museística.
 • Dobaño Princep, Alex
  Fundador i director creatiu d'Avanti Avanti Estudio S.L.
 • Freixes Melero, Daniel
  Arquitecte i interiorista. Fundador de Varis Arquitectes, S.L. Intervencions arquitectòniques i projectes expositius o efímers, entre d'altres el parc/museu de la Prehistòria de Teverga a Astúries, el Museu del Vi de Vilafranca, el museu de la música de l'Auditori de Barcelona, o el Miramiralls del Parc d'Atraccions del Tibidabo (premi FAD 2009). Finalista i guanyador de nombrosos premis, entre ells el Premi Nacional de Disseny al 2001.
 • García Aguirre, Francisco Javier
  Diseñador de iluminación. Actor, Músico y Fotógrafo. Integrante del Teatro de los Sentidos desde 1996, realiza un trabajo de formación e investigación del lenguaje de los sentidos aplicado a las artes escénicas, al diseño y al espacio. Y Director artístico del proyecto Minimons. En el área educativa es además profesor del Posgrado en Lenguaje Sensorial y Poética del Juego de la Universitat de Girona y profesor y coordinador de diversos talleres monográficos nacionales e internacionales.
 • Masferrer i Juliol, Cristina
  Dissenyadora Interiorista i Dissenyadora Gràfica amb estudi propi.
 • Moya Baringo, Jordi
  Enginyer Industrial especialitzat en electrònica per la UPC. Actualment és gerent de l'empresa ILM BCN, S.L. on exerceix com Lighting Designer. Amb més de 20 anys d'experiència en la il·luminació d'exposicions, museus i projectes d'il·luminació arquitectural i edificis de patrimoni artístic. Imparteix cursos de formació per a institucions culturals com la Fundació La Caixa, Diputació de Barcelona i Museu El Prado.
 • Peirón Martín, Medín
  Músic independent, professor de so, informàtica musical, acústica i organologia.
 • Pérez Valencia, Francisco José
  Professor Titular de la Universitat Loyola Andalusia. Artista i museògraf, especialista en llenguatges artístics contemporanis, és un destacat innovador de la pràctica expositiva del nostre país. Doctor per la Universitat de Sevilla, imparteix classes regularment en nombroses universitats d'Espanya i Llatinoamèrica, en l'àmbit de la Museografia Creativa i Experimental. Actualment és professor de Pensament Creatiu i Lideratge i Desenvolupament Personal en els graus de Comunicació, i en els dobles a COM-RRII i COM-ADE de la Universitat de Loyola Andalusia. Creador de la Universitat Emocional.
 • Pezzullo, Giovanna
  Des del 2016 funda i és president de l'associació cultural La Inefable (facebook La inefable, instagram la_inefable_) que s'ocupa de la creació de projectes de memòria històrica i comunitaris: La ciutat interior, Filant barris i també teatrals com "El que queda" i "Un dia, en una casa, tres dones". Des del 2017 és professora del Màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC de Barcelona. Imparteix tallers de llenguatge sensorial en diferents països (França, Bèlgica, Anglaterra, Itàlia, Japó, Dinamarca, Espanya, Austràlia).
 • Porras Zambrano, Gabriel
  Tècnic d'Il·luminació de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Responsable del disseny i muntatge de la il·luminació de les Exposicions i Festivals del CCCB.
 • Puignau, Albert
  Enginyer tècnic agrícola i assessor vitivinícola a l'empresa VINIC Consulting.
 • Ricart Ulldemolins, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i professor de l'ETSAV-UPC, on també va realitzar labors de recerca amb la beca FPU del Ministeri d'Educació. Ha estat professor convidat i conferenciant a universitats i institucions americanes (TEC Monterrey, UT Austin, UT Dallas) i Europees (Marne la Vallée a Paris). Soci fundador d'HARQUITECTES. La seva obra ha merescut el reconeixement de diversos premis tant per obra construïda com en concursos d'idees, i la publicació en mitjans nacionals i internacionals.
 • Rodriguez Pombo, Jorge
  Pintor.
 • Rousaud Baron, Fernando
  Col·leccionista.
 • Salas i Monforte, Carles
  Graduat en Pedagogia de la Dansa pel Conservatori Superior de Dansa de Barcelona. Director de l'Institut del Teatre de Vic. Director del postgrau de les Arts Escèniques i Educació de l'Institut del Teatre. Director i coreògraf de la companyia de dansa Búbulus durant 22 anys. Professor de tècnica de dansa contemporània i tallers de composició.
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte i professor Lector Serra Hunter de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC). Premi al X concurs Arquia/Tesis al 2015. Ha estat professor a la Auburn University (Alabama-USA), l'ETSAM-UPM (Madrid), ESARQ-UIC, EINA i ELISAVA (Barcelona), i a la The Illinois School of Architecture de la University of Illinois. Editor dels llibres "Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas" (Actar, Barcelona, 2000), "Creuats: Nous territoris del disseny d'avantguarda" (Actar, Barcelona, 2003) i "Créate" (Actar, Barcelona, 2014).
 • Subirós Viñuales, Olga
  Arquitecta i directora creativa en projectes museogràfics i expositius.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de projectes d'espais efímers.
 • Interiorista especialista en retail.
 • Cap de projectes en interiorisme habitacional.
 • Escenògraf.
 • Direcció artística.
 • Especialista en disseny d'espais expositius i museístics.
 • Especialista en aparadorisme i estands.
 • Consultor en gestió cultural.

Testimonis i notícies

Testimonis

Aquest màster em va permetre realitzar un meta-aprenentatge a través de la intel·ligència emocional i col·lectiva. L'essència, l'atmosfera, la memòria i la imaginació dels projectes són un discurs innat i això em va fer entendre aquesta formació com un viatge o aventura d'introspecció. Vaig tenir professors, que per la seva proximitat, van passar a ser més que professors guies, acompanyants en cada moment, perquè un mateix prengui les decisions. Vaig canviar la meva manera de pensar, de sentir i de plantejar-me la vida des d'una altra perspectiva. Em va obrir la ment, les ganes de conèixer, de trobar-me, de mirar-me bé de prop, de mirar bé de lluny, de caminar, córrer, surar, caure, pujar, odiar i estimar, plorar, reconstruir, estimar i desamar, d'escriure , llegir, connectar-se a, arribar, no arribar, desitjar no arribar mai, desitjar no tornar mai. Gràcies a tota l'experimentació, avui dia com a professional estic enamorat, encara més, de l'arquitectura: interior, urbana, expositiva i efímera. El màster, em va impulsar a crear un gran projecte de vida personal, un llibre, amb el nom "Essència" i en el que explico cada un dels moments viscuts, festivals, projectes, frases, exposicions, dissenys i més. Continuo pensant que, en els processos creatius, els límits el poses tu mateix.

Javier Orellana
Arquitecte Freelance
Testimonis<
La meva participació al màster en Disseny i Producció d'Espais ha suposat un abans i un després en la meva carrera professional. El treball pràctic i els exercicis en grup suposen un contacte directe amb l'exercici professional constant. En ells tenim en compte des de l'estratègia de disseny als detalls més petits, com ara l'elecció dels materials, la durabilitat d'aquests en les condicions de l'espai i, principalment, el plantejament d'execució d'un projecte. Prova del caràcter experiencial del programa és que anualment els alumnes participen activament en la mostra Girona, Temps de Flors. Participar en una mostra que es converteix en realitat, des de l'inici del projecte fins al resultat final, suposa una gran experiència personal i professional, un exemple viu de les dificultats, reptes i oportunitats que trobarem en el nostre exercici professional.


Julia Varon
Arquitecta
Notícies del Blog
Els estudiants del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2019
Els estudiants del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2019
29-05-2019
Els estudiants del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2019
Els estudiants del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2019
29-05-2019
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
27-02-2019
Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2018
Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen a Girona, Temps de Flors 2018
28-05-2018
Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen al festival Món Llibre 2018
Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen al festival Món Llibre 2018
17-04-2018
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2018
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2018
23-02-2018
Paula Fernández, exalumna del màster en Disseny i Producció d'Espais, guanya el certamen Eurostars Hotel Lab
Paula Fernández, exalumna del màster en Disseny i Producció d'Espais, guanya el certamen Eurostars Hotel Lab
04-10-2017
Vídeos
CAUCE - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Girona, Temps de Flors 2018
Projecte Món Llibre 2018 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais
CONTINUO - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2018
BANY DE ROIG - Projecte dels alumnes del Màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2016
Projecte Món Llibre 2016 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster:
  • Carta de motivació

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar