Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Disseny i Producció d'Espais
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
15a Edició
Crèdits
60 ECTS (504 hores lectives)
Modalitat
PresencialIdioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.300€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 07/10/2024
Fi classes: 17/06/2025
Fi programa : 25/07/2025
Horari
Dilluns: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Dimarts: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Puntualment, es realitzaran sessions fora de l’horari establert.

Lloc de realització
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre, 5
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?
El màster de formació permanent en Disseny i Producció d'Espais aplega els coneixements teòrics i les estratègies pràctiques necessàries per donar resposta als requeriments que planteja la professió del disseny i l'arquitectura en aquests àmbits.

Impartit a Barcelona, ciutat amb una llarga tradició en la cultura del disseny, el màster s'estructura en dos cursos de postgrau, el de Disseny d'Interiors i el de Disseny d'Espais Expositius, que es poden cursar com a postgraus independents.

De marcat caràcter interdisciplinari, el màster en Disseny i Producció d’Espais aborda el disseny dels espais des d'una perspectiva crítica i experimental, amb la voluntat d'oferir eines al professional davant les necessitats i els reptes d'una societat incerta i canviant. El plantejament és lluny de les convencions amb què s'identifica habitualment l'ensenyament del disseny; la metodologia d'aprenentatge obre un espai ampli de pensament i acció perquè el dissenyador/estudiant descobreixi formes alternatives d'abordar cada projecte.

El màster té una clara vocació professionalitzadora i una metodologia eminentment pràctica mitjançant la realització de projectes reals i tallers aplicats. A continuació, es mostren alguns exemples dels projectes fets pels estudiants, en les diferents edicions del màster, amb la seva participació en els festivals Llum BCN, Girona Temps de Flors i Món Llibre.El màster i els postgraus s'imparteixen a les instal·lacions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Objectius
 • Orientar la creativitat de l'estudiant cap a una concepció atmosfèrica i escenogràfica del disseny dels espais que habitem i compartim.
 • Incentivar una nova manera de mirar l'entorn, en què la sensibilitat i les qualitats perceptives ocupin un lloc primordial dins l'estratègia projectual.
 • Afavorir la reflexió i la capacitat crítica de l'estudiant davant de la realitat i el context de cada projecte, animant-lo a qüestionar els models i "estils" preestablerts.
 • Acompanyar l'estudiant en la definició i el desenvolupament de les idees que articulen cada projecte o intervenció fins a la seva materialització.
 • Proporcionar les tècniques i els materials adequats per a la resolució de cada projecte.
 • Desenvolupar formes de representació que, més enllà de les que ofereix la tecnologia, i d'acord amb les habilitats de les arts plàstiques, permetin a l'estudiant comunicar les idees.
 • Conscienciar l'estudiant de les possibilitats que ofereixen les eines actuals del disseny per projectar de manera responsable i sostenible.
A qui va dirigit?
El màster s'ofereix a totes aquelles persones interessades en el disseny, l'arquitectura, les arts, l'escenografia teatral, la fotografia i l'audiovisual. En concret, es dirigeix a:

 • Arquitectes.
 • Enginyers.
 • Dissenyadors (interior, industrial, gràfic).
 • Graduats en Belles Arts, Humanitats i Història de l'Art.
 • Professionals interessats en el disseny de producció i la direcció d’art.
 • Professionals relacionats amb la gestió cultural, la museografia i el món de l’art en general.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 95h
Taller de l'Espai Interior
El taller s'estructura en una sèrie d'exercicis (amb una durada aproximada de quatre setmanes cadascun) que aborden, a partir de la reflexió i l'anàlisi crítica, el projecte de disseny aplicat a diferents tipologies espacials.

En aquest taller es potencia la creativitat i es promou la formulació de propostes que superin les formes convencionals a què estem habituats. Així mateix, es desenvolupen les qualitats volumètriques, sensorials, ambientals i materials dels espais on s'intervé.
5 ECTS 49h
Teoria, Història i Experiències de l'Espai Interior
Classes teòriques i conferències de professionals amb vinculació als diferents exercicis del taller de l’espai interior.

En aquestes sessions es tracten qüestions relacionades amb la història, la teoria i la cultura del disseny, les maneres d'habitar, l'espai mínim, l'imaginari dels mitjans de masses, la flexibilitat i la mobilitat, el caràcter dels interiors urbans i la relació entre els espais públics i privats.

Aquest mòdul es complementa amb conferències de professionals del disseny, visites a exposicions, centres culturals, locals comercials, edificis d’interès i tallers.
5 ECTS 36h
Eines de l'Espai Interior
L'assignatura s'estructura en una seqüència d'exercicis, de caràcter breu i de resolució immediata, centrats en diferents experiències sensorials i perceptives relacionades amb la materialitat, el cromatisme, la llum, els sons, les aromes o els factors ambientals.

L'objectiu és ampliar les capacitats de l'estudiant per projectar i experimentar amb els factors que interactuen en la construcció d'una sensació espacial determinada.


4 ECTS 16h
Treball d'Investigació i Síntesi de l'Espai Interior
Treball final basat en el desenvolupament d'una investigació-projecte que sintetitzi els coneixements de Disseny d'Interiors adquirits al llarg del curs.
8 ECTS 100h
Taller Integral: Disseny i Producció d'Espais (Llum BCN)
Taller transversal, comú als dos postgraus, en què els estudiants tindran ocasió de desenvolupar al complet un projecte real en el marc d'un festival de disseny de caràcter públic.

Els alumnes realitzaran una instal·lació dins del festival d'il·luminació urbana Llum BCN, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.
5 ECTS 46h
Teoria, Història i Experiències de l'Espai Expositiu
Classes teòriques i conferenciants amb vinculació professional als diferents exercicis del taller d'espais expositius, efímers i escenogràfics. En aquestes sessions es tracten qüestions relacionades amb la teoria i la història dels museus i exposicions, les mostres virtuals i immersives, el col·leccionisme, la funció crítica del comissariat, les diferents estratègies de comunicació del llenguatge expositiu o les darreres tendències de l'art.

Aquest mòdul es complementa amb conferències de professionals, visites a exposicions, centres culturals, tallers i muntatges d'escenografia teatral.
5 ECTS 66h
Eines de l'Espai Expositiu
Classes teòriques i sessions pràctiques de caràcter breu i resolució immediata, on professionals experts tracten aspectes propis del disseny expositiu vinculats a les emocions, la memòria, la llum, els sons, les aromes, la gràfica, la materialitat, la producció, l'accessibilitat i l'ecoeficiència.

Es tracta d'apropar l'estudiant a descobrir el potencial dels sentits i les emocions com a mitjans d'exploració i de producció creativa.
8 ECTS 74h
Taller de l'Espai Efímer, Expositiu i Escenogràfic
El taller s'estructura en una sèrie d'exercicis (amb una durada aproximada de quatre setmanes cadascun) que aborden, a partir de la reflexió i l'anàlisi crítica, la creació i la intervenció en espais expositius, museogràfics i efímers, així com escenografies teatrals.

L'objectiu és potenciar la creativitat de l'estudiant i el desenvolupament de les qualitats volumètriques, sensorials, ambientals i materials dels espais on s'intervé.
4 ECTS 16h
Treball d'Investigació i Síntesi de l'Espai Expositiu
Treball final basat en el desenvolupament d'una investigació-projecte que sintetitzi els coneixements de Disseny de l'Espai Expositiu adquirits al llarg del curs.
8 ECTS 6h
Projecte Final
Desenvolupament del projecte final de màster.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Disseny i Producció d'Espais, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El màster té una clara vocació professionalitzadora i una metodologia eminentment pràctica mitjançant la realització de projectes reals i tallers aplicats. A continuació, es mostren alguns exemples dels projectes fets pels estudiants, en les diferents edicions del màster, com a participants dels festivals Llum BCN, Girona Temps de Flors i Món Llibre.
Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Rodríguez Pedret, Carmen
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnica de Recerca i professora associada del Departament de Teoria i Història i Tècniques de la Comunicació (ETSAB-UPC). Membre del Grup de Recerca Consolidat (SGR-GRC 00265. AGAUR) Arquitectura, ciutat, cultura. Una perspectiva interdisciplinària i antropològica: cultura i pensament, enfront l'espai urbà (UPC).
 • Masferrer i Juliol, Cristina
  info

  Dissenyadora Gràfica per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Màster en Disseny d'Interiors per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cofundadora de l’estudi creatiu, El vol, des d’on desenvolupa un ampli ventall de projectes que oscil·len entre el grafisme, l’interiorisme i l’arquitectura efímera. https://elvol.cat
Professorat
 • Baquero Riazuelo, Iñaki
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Soci fundador de BOPBAA Arquitectes. Docent a l' Escola de Disseny Elisava (UPF) i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Basadonna Andújar, Arnaldo
  info

  Arquitecte per la Universitat de Rosario (Argentina). Va ser professor de l’Escola d’Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Rosario, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l'Escola Massana d'Art i Disseny.
 • Bonjoch Sesé, Ignasi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyador per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), BA with first class honours per la Design University of Southampton. Fundador de l'Estudi Bonjoch, dedicat al disseny d'interiors i espais efímers. Professor i Program Leader al Istituto Europeo di Design de Barcelona (IED), professor als màsters en Disseny i Producció d'Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en Museística i Museologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Museografia de la Universitat de Barcelona (UB), en Brand Retail d'ELISAVA.
 • Callís Figueres, Josep
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Rehabilitació d’Edificis d’Habitatges del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i màster en Mecànica de Materials i Estructures per la Universitat de Girona (UdG). Professor associat al departament d'Expressió Gràfica de la UdG. Cofundador de 2Sis Arquitectes (del 2005 al 2013). Professor associat a la UdG, en el departament de Didàctiques Específiques. Cofundador Callís Marès arquitectes.
 • Claret Marti, Coque
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i professor a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre fundador de l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Amant de la realització pràctica i del debat teòric/crític sobre temes relacionats amb arquitectura i sostenibilitat; arquitectura, salut i pobresa energètica, etc. Impulsor del laboratori d'investigació Projecte d'Arquitectura i Sostenibilitat (PAuS) a l'ETSAV. Ha participat com a Faculty Advisor en les edicions 2010-2012-2014 del Solar Decathlon Europe en l'equip ETSAV-UPC. Treballa en el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia (CRiTT) de l'ETSAV-UPC.
 • Claret Muxart, Jaume
  info

  Cineasta i productor català que forma part de la primera generació de la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Entre les seves obres destaca, Ella i jo, estrenada al Festival de Cinema de San Sebastian. Ha exhibit a festivals com Rotterdam International Film Festival, FICUNAM Mèxic o IndieLisboa. Actualment, ha finalitzat el curtmetratge DIE DONAU, world premiere a FIDMarseille, i està desenvolupant el seu primer llargmetratge, ESTRANY RIU. És membre d'Arquitectura Filmada, col·lectiu que produeix vídeos d'arquitectura per a estudis com HArquitectes, Fundació Enric Miralles, Peris & Toral o Batlleiroig.
 • Corea Dellepiane, Mario
  info

  Enginyer Industrial por la Universitat Nacional de Rosario (Argentina). Responsable de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Anteriorment, responsable de producció del Departament d'Exposicions d'Art de la Fundació Bancària "la Caixa".
 • Cruz Guaqueta, Monica Marcela
  info

  Arquitecta per la Universitat dels Andes. Màster en Història, Art, Arquitectura i Ciutat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment cursant el doctorat en Història i Teoria de l'Arquitectura a la UPC, especialitzada en Gaudí, Barcelona i la seva arquitectura. Treballs d'investigació a arxius històrics, gestió de documentació, docència, conferències i publicacions. Col·laboracions a l'àmbit acadèmic, exposicions i gestió museística.
 • Dobaño Princep, Alex
  info

  Disenyador Gràfic per L'Escola Lai. Fundador i director creatiu d'Avanti Avanti Estudio S.L.
 • García Aguirre, Francisco Javier
  info

  Actor, músic i fotògraf. Integrant del Teatre dels Sentits des de 1996, realitza un treball de formació i investigació del llenguatge dels sentits aplicat a les arts escèniques, al disseny i a l'espai. Director artístic del projecte Minimons. A l'àrea educativa és més professor del Postgrau en Llenguatge Sensorial i Poètica del Joc de la Universitat de Girona (UdG) i professor i coordinador de diversos tallers monogràfics nacionals i internacionals.
 • Marín Vega, Cèlia
  info
  Veure perfil a futur.upc

  Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Arquitecta i màster en Teoria i Història de l'Arquitectura per la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Investigadora independent, ha col·laborat amb insititucions com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Fundació Mies van der Rohe, Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Ha estat professora als abroad programs de la University of Virginia i Univiersity of Illinois-Urbana Champagne.

 • Masferrer i Juliol, Cristina
  info

  Dissenyadora Gràfica per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Màster en Disseny d'Interiors per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cofundadora de l’estudi creatiu, El vol, des d’on desenvolupa un ampli ventall de projectes que oscil·len entre el grafisme, l’interiorisme i l’arquitectura efímera. https://elvol.cat
 • Moya Baringo, Jordi
  info

  Enginyer Industrial especialitzat en electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és gerent de l'empresa ILM BCN, S.L. on exerceix com lighting designer. Amb més de 20 anys d'experiència en la il·luminació d'exposicions, museus i projectes d'il·luminació arquitectural i edificis de patrimoni artístic. Imparteix cursos de formació per a institucions culturals com la Fundació La Caixa, Diputació de Barcelona i Museu El Prado.
 • Ortega Romero, Carmen Cristina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Disseny d'Interiors per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School). Postgrau en Arquitectura Hotelera i Espais Comercials per l'Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Postgrau en Rehabilitació d'Edificis per l'Escola Sert del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Fundadora i CEO de Cristina Ortega A&I. Té una experiència de més de 20 anys en el sector d'arquitectura i d'interiorisme desenvolupant projectes residencials i terciaris i projectes de rehabilitació.
 • Pérez Valencia, Francisco José
  info

  Doctor per la Universitat de Sevilla (US). Professor titular de la Universitat Loyola d'Andalusia (ULA). Artista i museògraf, especialista en llenguatges artístics contemporanis, és un destacat innovador de la pràctica expositiva del nostre país. Imparteix classes regularment a nombroses universitats d'Espanya i Llatinoamèrica, en l'àmbit de la museografia creativa i experimental. Creador de la Universitat Emocional.
 • Pezzullo, Giovanna
  info

  Formació humanística a Itàlia on estudia història de l'art i actuació. Des del 1999 és part de la companyia Teatre dels sentits. Des del 2016 funda i és presidenta de l'associació cultural La Inefable (facebook La inefable, instagram la_inefable_) que s'ocupa de la creació de projectes de memòria històrica i comunitaris. Des del 2017 és professora del Màster en Disseny i Producció d'Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Imparteix tallers de llenguatge sensorial eper tot el món. És també creadora de paisatges olfactius per a obres de teatre i instal·lacions.
 • Porras Zambrano, Gabriel
  info

  Tècnic d'Il·luminació de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Responsable del disseny i muntatge de la il·luminació de les Exposicions i Festivals del CCCB.
 • Quetglas Campmany, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Disseny i Producció d'Espais per la UPC. Més de cinc anys al capdavant d'un equip creatiu en el sector de l'arquitectura efímera corporativa en el context de fires, congressos. Actualment és cofundador d'un Laboratori-Taller de creativitat vinculat als espais.
 • Ramirez, Juan Pablo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina). Postgrau en Espais Efímers i Museografia Radical per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment dissenya i desenvolupa instal·lacions i arquitectures efímeres per a festivals i fires a nivell nacional. Va treballar en projectes de recerca a la Secretaria de Ciència i Tecnologia d'Argentina, com a professional investigador. Anteriorment es va exercir en la tasca docent com a arquitecte adscrit de la Facultat d'Arquitectura, Urbanisme i Disseny de la Universitat Nacional de Córdoba.
 • Rieradevall Pons, Joan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió Gerencial per EADA i Diplomat en Enginyeria Ambiental. Assessor científic Sostenipra del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB. Soci promotor spin off Inèdit i Tectum Garden. Recerca en temes ambientals i economia circular. Inclòs la llista Reuters dels millors investigadors canvi climàtic del món 2024. Director de més de 50 projectes nacionals i internacionals de recerca amb més de 170 articles revistes indexades amb >8000 cites, H de 53. Director 25 tesis doctorals i 60 treballs fi de màster i 20 llibres en l’àrea de medi ambient. Membre de RICV, LCM, Fundació Fòrum Ambiental.
 • Rodríguez Pedret, Carmen
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnica de Recerca i professora associada del Departament de Teoria i Història i Tècniques de la Comunicació (ETSAB-UPC). Membre del Grup de Recerca Consolidat (SGR-GRC 00265. AGAUR) Arquitectura, ciutat, cultura. Una perspectiva interdisciplinària i antropològica: cultura i pensament, enfront l'espai urbà (UPC).
 • Rodriguez Pombo, Jorge
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Disseny Gràfic per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Jorge R. Pombo és artista plàstic amb més de 20 anys d'exposicions als Estats Units, França, Alemanya, Itàlia, Xina i Suïssa entre d'altres. Ha exposat en museus com el Wallraf-Richartz a Colònia, la Scuola Gran vaig donar San Rocco a Venècia, el NAMOC de Pequín o la Catedral de Milà. En paral·lel ha impartit nombroses conferències i workshops en espais com la Universitat de Belles Arts de Bolonya, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Elisava a Barcelona i nombroses universitats d'arquitectura i belles arts.
 • Rousaud Baron, Fernando
  info

  Col·leccionista.
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi al X concurs Arquia/Tesis al 2015. Ha estat professor a la Universitat d'Auburn d'Alabama, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), a l'Escola d'Arquitectura (ESARQ) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA), a l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), i a la l'Escola d'Arquitectura d'Illinois de la Universitat d'Illinois. Editor dels llibres "Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas" (Actar, Barcelona, 2000), "Creuats: Nous territoris del disseny d'avantguarda" (Actar, Barcelona, 2003) i "Créate" (Actar, Barcelona, 2014).
 • Subirós Viñuales, Olga
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i curadora de projectes expositius. Doctoranda per la Royal Melbourne Insitute of Technoloy University (RMIT).

   

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de projectes d'espais efímers.
 • Interiorista especialista en retail.
 • Cap de projectes en interiorisme de l'habitatge.
 • Escenògraf.
 • Director artístic.
 • Especialista en disseny d'espais expositius i museístics.
 • Especialista en aparadorisme i estands.
 • Consultor en gestió cultural.

Testimonis i notícies

Testimonis

Aquest màster em va permetre aprendre a través de la intel·ligència emocional i col·lectiva. L'essència, l'atmosfera, la memòria i la imaginació dels projectes són un discurs innat i això em va fer entendre aquesta formació com un viatge o aventura d'introspecció. Vaig tenir professors que, per la seva proximitat, van passar a ser més que docents per transformar-se en guies i acompanyants en cada moment, perquè un mateix prengui les seves pròpies decisions. Vaig canviar la meva manera de pensar, de sentir i de plantejar-me la vida des d'una altra perspectiva. Em va obrir la ment, les ganes de conèixer, de trobar-me, de mirar-me bé de prop, de mirar bé de lluny, de caminar, córrer, surar, caure, pujar, odiar i estimar, plorar, reconstruir, escriure, llegir, connectar-me a, arribar, no arribar, desitjar no arribar mai, desitjar no tornar mai. Gràcies a tota l'experimentació avui dia com a professional estic enamorat, encara més, de l'arquitectura: interior, urbana, expositiva i efímera. El màster em va impulsar a crear un gran projecte de vida personal, un llibre, amb el nom Esencia, en el qual explico els moments viscuts, festivals, projectes, frases, exposicions, dissenys i més. Continuo pensant que en els processos creatius els límits el poses tu mateix.

Javier Orellana
Arquitecte freelance
Testimonis
La meva participació en el màster en Disseny i Producció d'Espais ha suposat un abans i un després en la meva carrera professional. El treball pràctic i els exercicis en grup suposen un contacte directe amb l'exercici professional. En els projectes pràctics tenim en compte des de l'estratègia de disseny als detalls més petits, com ara l'elecció dels materials, la durabilitat d'aquests en les condicions de l'espai i, principalment, el plantejament d'execució. Prova del caràcter experiencial del programa és que anualment els alumnes participen activament en la mostra Girona, Temps de Flors. Participar en una mostra que es converteix en realitat, des de l'inici del projecte fins al resultat final, suposa una gran experiència personal i professional, un exemple viu de les dificultats, reptes i oportunitats que trobarem en el nostre exercici professional.

Julia Varon
Arquitecta
Notícies del Blog
Alumnes del màster DiPE participen a Girona, Temps de Flors 2024
Alumnes del màster DiPE participen a Girona, Temps de Flors 2024
28-05-2024
Alumnes del màster DiPE participen a Girona, Temps de Flors 2024
Alumnes del màster DiPE participen a Girona, Temps de Flors 2024
28-05-2024
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
19-02-2024
Alumni i professors del màster DiPE participen a Lluèrnia
Alumni i professors del màster DiPE participen a Lluèrnia
17-11-2023
Alumnes del màster DiPE participen en el festival Girona, Temps de Flors 2023
Alumnes del màster DiPE participen en el festival Girona, Temps de Flors 2023
24-05-2023
Alumnes de la UPC School participen en el festival Llum BCN 2023
Alumnes de la UPC School participen en el festival Llum BCN 2023
09-02-2023
5 alumnes del màster DiPE, autores del Yamaha Light Meeting Point per a Llum BCN 2023
5 alumnes del màster DiPE, autores del Yamaha Light Meeting Point per a Llum BCN 2023
09-02-2023
Altres notícies
Vilaweb: "Les deu propostes del Llum BCN 2024 que no podeu passar per alt"
02-02-2024
La Vanguardia: "Girona ultima los montajes de Temps de Flors pendiente de la lluvia"
17-05-2023
Vídeos
EL PATI DE LA MONTSERRAT - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum Bcn 2020
CAUCE - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Girona, Temps de Flors 2018
Projecte Món Llibre 2018 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais
CONTINUO - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2018
BANY DE ROIG - Projecte dels alumnes del Màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2016
Projecte Món Llibre 2016 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster de formació permanent:
  • Carta de motivació

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar