Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Materialització de Models a la Indústria 4.0
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0.

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
24 ECTS (168 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€ 4.050€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 05/03/2021
Data de fi: 10/07/2021
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest programa?

La materialització permet convertir objectes del món digital en objectes del món físic. El control d’objectes físics mitjançant objectes de software es coneix com a automatització. Tecnologies com la impressió 3D combinada amb l'electrònica encastada permeten generar sistemes ciberfísics connectats, amb tecnologies com OPC-UA, que fan possible les posades en marxa virtuals (virtual commissioning) i noves formes àgils de desenvolupament on interactuen objectes reals amb objectes simulats.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades i treballar per l’efectiva convergència IT/OT, un dels grans reptes de la Indústria 4.0. La figura del Digital Transformation Manager (DTM), també conegut com a cap de la transformació digital, és un perfil professional transversal i híbrid emergent als nous organigrames. De fet, la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda d’aquests hybrid jobs.

El principal objectiu del postgrau en Materialització de Models a la Indústria 4.0 és capacitar els professionals per entendre les complexitats i reptes de la Indústria 4.0 de forma transversal, especialment pel que fa a la translació del món digital cap al món físic. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar prototips de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0, utilitzant digital twins existents de sistemes productius i través de la robòtica col·laborativa, la impressió 3D, els sistemes encastats i els sensors.

Objectius
 • Entendre els reptes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.
 • Fer ús de digital twins en processos industrials, robòtica col·laborativa o dissenys de posades en marxa virtuals (virtual commissioning).
 • Saber prototipar i crear productes mínims viables (MVPs) d'Internet de les Coses (IoT) amb electrònica encastada i impressió 3D.
 • Conèixer el paradigma de les arquitectures Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) i Reference Architectural Model Industrie (RAMI) 4.0 i les bases de la convergència IT/OT.
 • Entendre quan un desafiament empresarial es pot formalitzar com un problema d’economia de plataforma i automatització 4.0.
 • Adquirir coneixement específic sobre els principals indicadors de la Indústria 4.0 per a la presa de decisions en l'empresa.
 • Entendre els principals aspectes de la normativa que afecta un projecte d’indústria 4.0.
A qui va dirigit?
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin reforçar la base de coneixements en Operational Technologies (OT) en l'àmbit dels processos industrials i el seu prototipatge per a la indústria 4.0.
 • Professionals d’Operational Technologies que vulguin adquirir coneixements del món Information Technologies (IT) per implementar solucions per a la IoT amb els vessants software i hardware.
 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques o estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 24h
Arquitectures i Tecnologies IoT
 • Introducció al sistema Arduino
 • Arquitectures de referència
  • Antecedents i visió històrica.
  • Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0).
  • Industrial Internet Reference Architecture (IIRA).
8 ECTS 60h
Tecnologies IoT, Hands on i MVPs
 • Impressió 3D
 • Simulació electrònica de plaques
 • Sistemes basats en microcontroladors
  • Microcontroladors Arduino i sensors.
  • PLC Arduino.
  • Controladors industrials.
 • Sistemes basats en sistemes operatius Linux
  • Raspberry Pi.
 • Protocols de comunicacions
  • Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).
  • Constrained Application Protocol (CoaP).
  • Modbus Transmission Control Protocol (TCP).
 • Web Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 4.0
  • Cloud.
  • Web widgets.
  • Push/Pull GUIs.
 • Object Process Control - Unified Architecture (OPC - UA)
 • Infraestructura energètica
 • Robòtica
 • Polítiques públiques
2 ECTS 12h
Optimització i Gestió de Grans Volums de Dades
 • Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions
 • Regressió simple i Analysis of Variance (ANOVA)
 • Introducció a l'optimització
  • Models i tipus de problemes d'optimització.
  • Resolució pràctica de problemes d'optimització.
 • Ús bàsic de llenguatges d'optimització
4 ECTS 30h
Optimització i Sistemes Intel.ligents
 • Estadística
  • Model lineal general per a resposta contínua.
  • Model lineal generalitzat per a respostes binàries i multinominals.
 • Models de cues
  • Sistemes d'espera i models elementals de cues.
  • Equilibratge de xarxes de cues.
 • Optimització
  • Models d'optimització matemàtica en indústria.
  • Ús avançat de llenguatges d'optimització.
  • Estudi de cas: disseny òptim de la cadena de producció i distribució.
2 ECTS 12h
Gestió de Projectes. Marcs de Referència per a la Indústria 4.0 i IoT
 • Llei de dades
 • Seguretat informàtica
 • Internet del valor
  • Criptomonedes
4 ECTS 30h
Gestió de Projectes. Metodologies Agile per a Sistemes Ciberfísics
 • Model Based Engineering
  • PLM.
  • Models de negoci.
  • Repositoris de components 4.0.
 • Filosofies de gestió de projectes
  • Scrum i Kanban.
  • Eines per gestionar projectes agile.
  • Lean Thinking i IoT.
 • Innovació
  • Desenvolupament de Minimum Viable Product (MVP).
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0 .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonseca i Casas, Pau

  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Pi i Palomés, Xavier

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.
Professorat
 • Alfaro Garrido, Licinio José

  Professor a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialització en DAC (Diploma d'Ampliació de competències) de Sostenibilitat. Grau en Enginyeria de l'edificació i l'assignatura Construcció IV. Professor en el Màster d'Indústria 4.0. de la UPC School. Professor en el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundació CIM (computer integrated manufacturing). Arquitecte Tècnic. Màster en Arquitectura, Energia i Clima. Doctorant. Cap del Departament de Construcció Sostenible del ITeC. CEO Smart Care Technology (IoT & BIM).
 • Badia Sendra, David
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Gestió d'Operacions i Cadena de Subministrament per la UPC i certificat de competència en Manufacturing Operations Management per MESA International. Director de l'empresa INLEAN Engineering. És vocal del grup de treball d'Embedded Systems & IoT de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat). Consultor tècnic en protocols de comunicació segura per la interoperabilitat de processos industrials i d'edificis com OPC UA (Arquitectura Unificada). Ponent en conferències de l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), MESA i altres esdeveniments industrials.
 • Binefa i Martínez, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull (URL). Professor d'Electrònica i Internet de les Coses del Programa Update d'Enginyers Industrials de Catalunya i de Cicles Formatius a Jesuïtes El Clot. Assessor tecnològic i membre del grup impulsor de la xarxa d'internet de les coses The Things Network Catalunya. És membre del grup de treball d'Embedded Systems & IoT de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat). Impulsor de software i hardware lliure. Desenvolupador de sistemes encastats. Coordinador i fundador d'electronics.cat.
 • Bonastre Majoral, Yair
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Experiència professional en el món del control, supervisió i manteniment en l'àmbit ferroviari (ALSTOM) i al món de les tecnologies emergents com són l'Internet of Things amb l'aplicabilitat del Machine Learning, el Deep Learning al sector de la Indústria, tant en la part de la visió per computació com per la part de dades. Actualment és Chief Digitalization Officer (CDO) a TEDELOC i desenvolupador de la solució ESP32-Mesh a i-DRC (Xina). També és director del Postgrau en Industrial Internet of Things al CIM-UPC.
 • Burgos Barrero, David
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Electrònica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Ha treballat en projectes de Recerca i desenvolupament d'Innovació. És Responsable de Qualitat, Medi ambient i Innovació en Edificació en la Delegació de Vias i Construccions S.A.
 • Fonseca i Casas, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Leed Internacional. Títol Postgrau programació C ++ i SQL per l'Associació Espanyola de Centres d'ensenyament d'Informàtica (AECEI). Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca i Casas, Pau

  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Fontquerni Gorchs, Agustí
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Electrònic per la UPC (ETSETB), Enginyer Tècnic Industrials especialitat en Electrònica Industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundador i Chief Technology Officer (CTO) durant 10 anys en empresa local fabricant d'embedded complexos amb exportació a clients internacionals. Enginyer amb una experiència de més de 20 anys a la Indústria en la integració d'electrònica avançada i programació de software en ecosistemes GNU/Linux. Acumulada experiència de 20 anys en docència universitària de graus i màsters acreditada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Assessor tecnològic en l'àmbit TIC en el sector públic.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtica del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat de la UPC i els seus programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC.
 • Heredia Cervera, Francisco Javier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor associat del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. La seva àrea d'interès és l'optimització matemàtica estocàstica amb aplicació als mercats d'electricitat i cadena de subministrament.
 • Lloret Garcia, Jose Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Control d'Edificis i Arquitectura Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Amb més de 15 anys d'experiència en software de control, supervisió i IoT, actualment desenvolupa la seva tasca professional a Rockwell Automation. Assessora les empreses en el seu camí d'automatització i digitalització, així com en la integració de les noves tecnologies a la fàbrica, per tal de millorar la seva productivitat.
 • Marco Párraga, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Actualment és director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 12 anys com a responsable de l'Estratègia SmartCatalonia, l'Agenda Digital de Catalunya i la Promoció del Sector Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les TIC i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Martín Lineros, Eduard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica i enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és chief information officer (CIO) i director del programa 5G a la Barcelona Mobile World Capital així com chief executive officer (CEO) de l'aliança 5GBarcelona. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i president de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Peiró Alemany, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitat Electricitat i Electrònica de Potència. Direcció Comercial i Màrqueting per EADA. Ha treballat més de 36 anys en empreses multinacionals (SquareD, Telemecanique, Merlin Gerin, Crouzet i Schneider Electric) dels sectors de protecció, distribució elèctrica i automatització d'edificis i infraestructures, control industrial, seguretat en màquines, sistemes d'automatització de processos industrials i sistemes d'instal·lació de centres de dades. Actualment és membre de la Comissió d'Energia/Energies Renovables i dels grups de treball SmartCities i Embedded Systems & IoT del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre del Col·lectiu per a un nou Model Energètic Social i Sostenible (CMES).
 • Pérez de la Fuente, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Automàtica i Robòtica per la Universitat Carles III de Madrid. Enginyer de Telecomunicacions especialitzat en Equips Electrònics per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Actualment, Responsable d'Educació i Recerca i membre de l'Equip Tècnic d'Universal Robots per al Sud d'Europa, Àfrica i Orient Mitjà. Acumula 15 anys d'experiència en recerca i innovació robòtica en universitats (UPC, UC3M, UPM), en el Centre d'Automàtica i Robòtica (CSIC-UPM), en el Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT i en dos centres de neurorehabilitació.
 • Pérez Vila, José Luis

  Enginyer en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha treballat durant més de 15 anys en el desenvolupament d'aplicacions en Java, J2EE, Struts i Hibernate. Des de fa més de tres anys, desenvolupa aplicacions en entorn ASP.NET MVC Razor amb C # i participa en projectes de recerca de la UPC en l'àmbit de la Simulació i la Indústria 4.0. Actualment, és el responsable del desenvolupament web del sistema de simulació NECADA (simulador d'eficiència energètica), emmarcat en el canvi cultural i tecnològic de la indústria 4.0.
 • Pi i Palomés, Xavier

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.
 • Prieto Malé, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Mecànic per la Universitat de Girona (UdG). Postgrau Automatització i Sistemes Mecatrònics i Postgrau Automatització de Sistemes Mecànics. President IEEE-UNEDsb 2012-2014. Vicepresident IEEE-UNEDsb 2010-2012. President Associació per a la Innovació, el desenvolupament i el creixement professional (2009-2014). Project Engineer Volpak SAU (R+D Department), Responsable R+D Mecànica Print & Apply (MACSA ANEU) 2007-2012. Actualment Fundador i Chief Executive Officer (CEO) en Industrial Shields i Boot & Work Corp. S.L.
 • Pujol Cid, Xavier

  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPT (Universitat Politècnica de Timisoara, Romania). Màster MBA per l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausaune, Lean Sensey pel Yamada Institute de Nagoya.
  Fundador i Chief Executive Officer (CEO) de Reibus Reinventing Business. Empresa especialitzada en la transformació digital d'empreses productives. Formador i assessor del canvi a tota mena d'empreses. Acumula una experiència de 38 anys a empreses multinacionals: Philips, United Technologies, Sony, Continental i Volkswagen. Vicepresident d'Unitats de Negoci i Vicepresident de transformació de plantes d'automoció a Volkswagen.
 • Rubies Viera, Jose Luis

  Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i Diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat Barcelona (UB). Certificat professionalment per l'Associació Internacional d'Auditoria i Control (ISACA) en direcció de la seguretat TIC (CISM), Auditoria i Control (CISA), Gestió de Riscos (CRISC) i Govern de les empreses TIC (CGEIT). I per British Standards Institute (BSI) com a Lead Auditor de les normes: ISO-27001, ISO-20000, ISO-9001, ISO-22301. Actualment, és Responsable de Polítiques, Normatives i Procediments de Seguretat de la Informació a la Direcció de Qualitat i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Sabaté i Domènech, Francesc

  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del màster PAIR al CIM-UPC, on també assessora en projectes d'automatització i noves línies de formació. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons Operational Technologies (OT)/Information Technologies (IT) i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.
 • Soler Puig, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). La major part de la seva trajectòria professional l'ha desenvolupat ocupant funcions de direcció en empreses de serveis tecnològics. Actualment, és Director de Casiopea Robotics, consultoria estratègica en robòtica col·laborativa i de serveis, i President de la Fundació educaBOT, un projecte dedicat a la promoció de la tecnologia i l'enginyeria a través de competicions de robòtica.
 • Tellez Lara, Ricardo
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorat en Intel·ligència Artificial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Té 7 anys d'experiència en la construcció de programari per a robots basats en ROS (inclou humanoides de grandària humana). Professor en el Màster de Robòtica en la Universitat de LaSalle a Barcelona. És director del Podcast de desenvolupadors de ROS i Chief Executive Officer (CEO) de The Construct (www.theconstruct.ai).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Chief Artificial Intelligence Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Technology Officer en l'àmbit industrial.
 • Chief Product Officer.
 • Chief Operation Officer.

Notícies

Notícies del Blog
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
01-06-2018
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
15-03-2018
Altres notícies
InfoPLC.net: "La convergència arriba a l'aula"
21-09-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar