UP

Modelització i Simulació a la Indústria 4.0

Postgrau Semipresencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Indústria 4.0.

Assignatures

Indústria 4.0 i Societat (on line)
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Àmbits de la Indústria 4.0.

 • Fabricació.
 • Logística, physical Internet.
 • Obra Civil.
 • Medicina.
 • Banca (criptomonedes)
 • Política.
 • Medi Ambient.
 • Agricultura.
 • Societat (economia de plataforma).

3. Estadística bàsica.

 • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
 • Distribucions discretes més comuns: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges, modelat del temps entre esdeveniments.
 • Mostres i poblacions: mostreig vs inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitja a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del Test d'Hipòtesi.

4. Introducció al llenguatge R.

Indústria 4.0 i Gestió de Dades i Coneixement
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Tecnologies de gestió de grans volums de dades, gestió de dades en temps real, dades desestructurades, etc.

3. Pre-processament de dades:

 • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
 • Matriu de dades.
 • Metodologia general de pre-processament.
 • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
 • Selecció de variables, identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
 • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
 • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
 • Reducció de la dimensionalitat.
 • Transformacions en les dades.
 • Creació d'indicadors, variables derivades.
 • Disseny de procediments de pre-processing.
 • Automatització.

4. Gestió del coneixement.

 • Naturalesa del coneixement declaratiu.
 • Coneixement implícit.
 • Models formals de representació de coneixement.
Simulació, Fonaments i Aplicacions (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. DOE.

 • Dissenys factorials.
 • Dissenys factorials fraccionats.
 • Quadrats llatins.

2. RNG/GVA, introducció a la teoria de la complexitat.

3. Selecció i anàlisi de la mostra (distribucions d'entrada).

4. Introducció a la simulació discreta.

 • Definició i ús de la simulació.
 • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
 • Elements d'un simulador.
 • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).

5. Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes.

6. Introducció a la simulació multiagent.

7. Introducció als autòmats cel.lulars.

8. Validació, verificació i acreditació.

9. Eines específiques de simulació.

10. Selecció de l'eina de codificació (SQMO i altres).

11. Exemples de simuladors a Indústria 4.0.

Simulació, Modelització Bàsica i Programació
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Definició i ús de models amb Flexim.

2. Execució de models de simulació a mà.

3. Construcció d'un sistema de simulació a mà.

4. Exemples de simulació mediambiental/social/econòmica/etc.

 • Execució de models NetLogo, ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
Introducció a la Modelització (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Data Science.

 • Procés general de Data Science.
 • Mapa DMMCM (Data Mining Methods Conceptual Map) de models de mineria de dades.
 • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
 • Post-procediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.

2. Modelització 3D.

 • Fusió 360.

3. Modelització per sistemes de simulació.

 • Specification and Description Languaje (SDL).
 • Xarxes de Petri/DEVS.
 • Transformació de models.
 • Metamodels/metallenguatges.

4. Aspectes de validació, verificació i acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).

Modelització i Digital Twins
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Exercicis de modelització en 3D.

 • Fusió 360.
 • Realitat virtual i augmentada.

2. Modelització general de sistemes.

 • Orientació a Objectes.
 • Polimorfisme, herència.
 • Implementació amb ES6.

3. Integració amb UML.

 • Diagrames d'estructura.
 • Noció de meta model.
 • Diagrames de comportament.

4. Anàlisi i disseny orientat a objectes.

 • Patrons de disseny.

5. Disseny orientat a agents.

 • Comunicació entre objectes.
 • HTTP REST.

6. Del formalisme al model, eines de generació de codi automàtic.

 • Treballant amb PragmaDEV Studio, SDL, DEVS i Xarxes de Petri.

7. Del formalisme al model, eines de tipus general.

 • Treballant amb Flexim i NetLogo.
 • Validació automàtica de models de simulació.
 • Integració amb UML.

8. Eines que empren el model.

 • Estàndard HLA.
 • Exemples de models executables en SDL.
 • BIM (eines com energy+, NECADA).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
24 ECTS
(174 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:març de 2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs