Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Disseny i Producció d'Espais
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

Presentació

Edició
15a Edició
Crèdits
60 ECTS (578 hores lectives)
Modalitat
PresencialIdioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.300€ 8.370€(10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2024
Fi classes: 17/06/2025
Fi programa : 27/06/2025
Horari
Dilluns: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Dimarts: 10:30 a 14:30 | 16:00 a 20:00
Puntualment, es realitzaran sessions fora de l’horari establert.

Lloc de realització
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre, 5
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
L'espai no és unívoc. Cada persona té una particular concepció espacial, més enllà de quina sigui la tipologia o la forma. Els espais interiors i exteriors en els quals es desenvolupen les activitats de la vida privada i col·lectiva canvien en funció dels nombrosos condicionants perceptius, ambientals i socials. Per això, cada espai requereix uns instruments de referència i unes eines específiques per tal d’actuar-hi de manera creativa i responsable. El dissenyador d'espais ha de deixar de banda els estils convencionals i adoptar una posició de recerca crítica que li permeti respondre als requeriments i el caràcter d’un espai concret. Cal afrontar aquesta intervenció professional amb una actitud humil i responsable i projectar els espais des d’una clara consciència perceptiva, sensitiva i emocional que aporti benestar als usuaris.

El màster en Disseny i Producció d’Espais reuneix els coneixements teòrics i les estratègies pràctiques necessàries per donar resposta a les inquietuds culturals i professionals que planteja l’exercici del disseny i l’arquitectura. El màster s'estructura en dos programes: el postgrau en Disseny d'Interiors, orientat a l'àmbit professional de l'interiorisme, disciplina amb una brillant tradició a Barcelona, i el postgrau en Espais Efímers i Museografia Radical, que aborda els espais d’exhibició com a punt de trobada entre l'home i la cultura en el marc de la museografia crítica i creativa.

A continuació, es mostren alguns exemples dels treballs i projectes realitzats pels estudiants en les diferents edicions del màster:


El màster i els postgraus s'imparteixen a les instal·lacions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Objectius
 • Desenvolupar una anàlisi crítica i sensible dels espais on s'actua.
 • Estudiar les condicions i transformar el resultat en la idea vertebradora del projecte.
 • Escollir les tècniques i els materials per la seva definició i construcció.
 • Aplicar tècniques de representació per apropiar-se de l'espai d'intervenció i plasmar-hi les intencions del client, el comissari o la institució promotora.
 • Controlar el desenvolupament de la idea fins a la seva construcció i transmetre les condicions als tècnics que l'executaran.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes superiors o tècnics.
 • Enginyers superiors o tècnics.
 • Titulats i professionals del disseny (interior, industrial, gràfic).
 • Llicenciats en Belles Arts, Història de l'Art o titulacions afins.
 • Professionals de l'àmbit de l'art i la gestió cultural, la museologia, la museografia o l'aparadorisme.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 62h
Taller de l'Espai Interior
 • Seqüència d'exercicis de temàtica diversa pensats per donar resposta a problemes espacials, específics o conceptuals.
 • Es promou la crítica, la reflexió i l'anàlisi amb la voluntat de formular propostes ambicioses que superin les formes convencionals a les quals estem habituats.
 • Es treballa la comprensió volumètrica i sensorial de l'espai, el llenguatge espacial i la materialització d'aquest llenguatge.
4 ECTS 42h
Teoria de l'Espai Interior
 • Classes i lliçons monogràfiques de caràcter teòric vinculades al taller de l'espai interior.
 • S'aprofundeix en aspectes relacionats amb la definició i la construcció dels espais interiors, com ara el concepte de l'interior urbà, les noves formes d'habitar, la cultura de l'espai mínim, l'imaginari de la casa als mitjans de masses i la flexibilitat com a condició del disseny d'interiors, entre d'altres.
7 ECTS 72h
Taller de Percepció
 • Investigació dels camps perceptiu, sensitiu i emocional que personalitzen els espais, amb l'objectiu de verificar i ampliar les capacitats de construcció d'un llenguatge formal propi.
 • Experimentació amb els factors que individualment o col·lectivament actuen i interactuen en la construcció d'una determinada sensació espacial.
 • Adquisició del llenguatge que permet dialogar amb els especialistes de cada matèria i projectar de manera responsable.
4 ECTS 64h
Activitats Complementàries de Disseny d'Interiors
 • Visites d'interès, accions i muntatges vinculats al disseny d'interiors.
6 ECTS 48h
Treball d'Investigació i Síntesi de Disseny d'Interiors
 • Treball final d'investigació i síntesi que ha de reflectir els coneixements adquirits al llarg del curs.
6 ECTS 40h
Taller de l'Espai Efímer i Expositiu
 • Seqüència d'exercicis vinculats a l'espai efímer, expositiu, museogràfic i escenogràfic on l'alumne haurà d'afrontar diverses situacions i actuar a partir de la percepció i la sensibilitat.
 • Es treballa la capacitat de llegir i entendre un espai, així com la gestió i la relació amb professionals d'altres disciplines.
3 ECTS 34h
Teoria de l'Espai Efímer i Expositiu
 • Classes i lliçons monogràfiques de caràcter teòric i vinculades al taller de l'espai efímer i expositiu.
 • S'aprofundeix en aspectes relacionats amb la definició i la construcció dels espais expositius i museístics, com ara la qüestió de les exhibicions virtuals, la pràctica del col·leccionisme, la visió del comissariat creatiu, la funció crítica de l'artista, les darreres tendències de l'art o les estratègies escenogràfiques com a condicionants del relat expositiu, entre d'altres.
6 ECTS 74h
Taller de l'Espai Sensitiu i Emocional
 • Experiències espacials, sensorials i perceptives en les quals intervenen el color, la llum, les ombres, els sons, els aromes, els nous models d'interpretació i l'emoció.
3 ECTS 36h
Taller de Muntatge i Producció
 • Sessions pràctiques i teòriques que treballen la formalització de les idees a través de la gràfica aplicada a l'arquitectura efímera, l'accessibilitat i el disseny per a tothom, les tècniques expositives i de muntatge, les construccions efímeres en l'àmbit expositiu, les empreses de muntatge i d'il·luminació, entre d'altres.
4 ECTS 56h
Activitats Complementàries de l'Espai Efímer
 • Visites d'interès, accions i muntatges vinculats als espais efímers i expositius.
6 ECTS 48h
Treball d'Investigació i Síntesi de l'Espai Efímer
 • Treball final d'investigació i síntesi que ha de reflectir els coneixements adquirits al llarg del curs.
4 ECTS 2h
Projecte Final
 • Desenvolupament del projecte final de màster.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Rodríguez Pedret, Carmen
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnica de Recerca i professora associada del Departament de Teoria i Història i Tècniques de la Comunicació (ETSAB-UPC). Membre del Grup de Recerca Consolidat (SGR-GRC 00265. AGAUR) Arquitectura, ciutat, cultura. Una perspectiva interdisciplinària i antropològica: cultura i pensament, enfront l'espai urbà (UPC).
 • Masferrer i Juliol, Cristina
  info

  Dissenyadora Gràfica per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Màster en Disseny d'Interiors per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Co-fundadora de l’estudi creatiu El vol, des d’on desenvolupa un ampli ventall de projectes que oscil·len entre el grafisme, l’interiorisme i l’arquitectura efímera. https://elvol.cat
Professorat
 • Baquero Riazuelo, Iñaki
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Soci fundador de BOPBAA Arquitectes. Docent a l' Escola de Disseny Elisava (UPF) i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Basadonna Andújar, Arnaldo
  info

  Arquitecte per la Universitat de Rosario (Argentina). Va ser professor de l’Escola d’Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Rosario, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l'Escola Massana d'Art i Disseny.
 • Bonjoch Sesé, Ignasi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyador per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), BA with first class honours per la Design University of Southampton. Fundador de l'Estudi Bonjoch, dedicat al disseny d'interiors i espais efímers. Professor i Program Leader al Istituto Europeo di Design de Barcelona (IED), professor als màsters en Disseny i Producció d'Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en Museística i Museologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Museografia de la Universitat de Barcelona (UB), en Brand Retail d'ELISAVA.
 • Callís Figueres, Josep
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Rehabilitació d’Edificis d’Habitatges del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i màster en Mecànica de Materials i Estructures per la Universitat de Girona (UdG). Professor associat al departament d'Expressió Gràfica de la UdG. Cofundador de 2Sis Arquitectes (del 2005 al 2013). Professor associat a la UdG, en el departament de Didàctiques Específiques. Cofundador Callís Marès arquitectes.
 • Claret Marti, Coque
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i professor a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre fundador de l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Amant de la realització pràctica i del debat teòric/crític sobre temes relacionats amb arquitectura i sostenibilitat; arquitectura, salut i pobresa energètica, etc. Impulsor del laboratori d'investigació Projecte d'Arquitectura i Sostenibilitat (PAuS) a l'ETSAV. Ha participat com a Faculty Advisor en les edicions 2010-2012-2014 del Solar Decathlon Europe en l'equip ETSAV-UPC. Treballa en el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia (CRiTT) de l'ETSAV-UPC.
 • Claret Martí, Francisco
  info

  Estudis de disseny industrial a Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria al Central Saint Martins College of Art and Design (estudis sense finalitzar). Des de finals dels 90 treballa com a dissenyador freelance dissenyant objectes, productes, mobles, alguns happenings i algun interiorisme tant per empreses (BD Barcelona Design, Camper, Metalarte o Zicla) com per institucions, galeries, particulars i fundacions (Arrels Fundació, Tot Raval, Impulsem, Fundación San Martín de Porres o We Are Water Foundation).
 • Claret Muxart, Jaume
  info

  Cineasta i productor català que forma part de la primera generació de la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Entre les seves obres destaca, Ella i jo, estrenada al Festival de Cinema de San Sebastian. Ha exhibit a festivals com Rotterdam International Film Festival, FICUNAM Mèxic o IndieLisboa. Actualment, ha finalitzat el curtmetratge DIE DONAU, world premiere a FIDMarseille, i està desenvolupant el seu primer llargmetratge, ESTRANY RIU. És membre d'Arquitectura Filmada, col·lectiu que produeix vídeos d'arquitectura per a estudis com HArquitectes, Fundació Enric Miralles, Peris & Toral o Batlleiroig.
 • Corea Dellepiane, Mario
  info

  Enginyer Industrial por la Universitat Nacional de Rosario (Argentina). Responsable de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Anteriorment, responsable de producció del Departament d'Exposicions d'Art de la Fundació Bancària "la Caixa".
 • Cruz Guaqueta, Monica Marcela
  info

  Arquitecta per la Universitat dels Andes. Màster en Història, Art, Arquitectura i Ciutat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment cursant el doctorat en Història i Teoria de l'Arquitectura a la UPC, especialitzada en Gaudí, Barcelona i la seva arquitectura. Treballs d'investigació a arxius històrics, gestió de documentació, docència, conferències i publicacions. Col·laboracions a l'àmbit acadèmic, exposicions i gestió museística.
 • Dobaño Princep, Alex
  info

  Disenyador Gràfic per L'Escola Lai. Fundador i director creatiu d'Avanti Avanti Estudio S.L.
 • García Aguirre, Francisco Javier
  info

  Actor, músic i fotògraf. Integrant del Teatre dels Sentits des de 1996, realitza un treball de formació i investigació del llenguatge dels sentits aplicat a les arts escèniques, al disseny i a l'espai. Director artístic del projecte Minimons. A l'àrea educativa és més professor del Postgrau en Llenguatge Sensorial i Poètica del Joc de la Universitat de Girona (UdG) i professor i coordinador de diversos tallers monogràfics nacionals i internacionals.
 • Marín Vega, Cèlia
  info
  Veure perfil a futur.upc

  Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Arquitecta i màster en Teoria i Història de l'Arquitectura per la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Investigadora independent, ha col·laborat amb insititucions com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Fundació Mies van der Rohe, Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Ha estat professora als abroad programs de la University of Virginia i Univiersity of Illinois-Urbana Champagne.

 • Masferrer i Juliol, Cristina
  info

  Dissenyadora Gràfica per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Màster en Disseny d'Interiors per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Co-fundadora de l’estudi creatiu El vol, des d’on desenvolupa un ampli ventall de projectes que oscil·len entre el grafisme, l’interiorisme i l’arquitectura efímera. https://elvol.cat
 • Moya Baringo, Jordi
  info

  Enginyer Industrial especialitzat en electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és gerent de l'empresa ILM BCN, S.L. on exerceix com lighting designer. Amb més de 20 anys d'experiència en la il·luminació d'exposicions, museus i projectes d'il·luminació arquitectural i edificis de patrimoni artístic. Imparteix cursos de formació per a institucions culturals com la Fundació La Caixa, Diputació de Barcelona i Museu El Prado.
 • Ortega Romero, Carmen Cristina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Disseny d'Interiors per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School). Postgrau en Arquitectura Hotelera i Espais Comercials per l'Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Postgrau en Rehabilitació d'Edificis per l'Escola Sert del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Fundadora i CEO de Cristina Ortega A&I. Té una experiència de més de 20 anys en el sector d'arquitectura i d'interiorisme desenvolupant projectes residencials i terciaris i projectes de rehabilitació.
 • Pérez Valencia, Francisco José
  info

  Doctor per la Universitat de Sevilla (US). Professor titular de la Universitat Loyola d'Andalusia (ULA). Artista i museògraf, especialista en llenguatges artístics contemporanis, és un destacat innovador de la pràctica expositiva del nostre país. Imparteix classes regularment a nombroses universitats d'Espanya i Llatinoamèrica, en l'àmbit de la museografia creativa i experimental. Creador de la Universitat Emocional.
 • Pezzullo, Giovanna
  info

  Formació humanística a Itàlia on estudia història de l'art i actuació. Des del 1999 és part de la companyia Teatre dels sentits. Des del 2016 funda i és presidenta de l'associació cultural La Inefable (facebook La inefable, instagram la_inefable_) que s'ocupa de la creació de projectes de memòria històrica i comunitaris. Des del 2017 és professora del Màster en Disseny i Producció d'Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Imparteix tallers de llenguatge sensorial eper tot el món. És també creadora de paisatges olfactius per a obres de teatre i instal·lacions.
 • Porras Zambrano, Gabriel
  info

  Tècnic d'Il·luminació de la Unitat de Producció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Responsable del disseny i muntatge de la il·luminació de les Exposicions i Festivals del CCCB.
 • Quetglas Campmany, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Disseny i Producció d'Espais per la UPC. Més de cinc anys al capdavant d'un equip creatiu en el sector de l'arquitectura efímera corporativa en el context de fires, congressos. Actualment és cofundador d'un Laboratori-Taller de creativitat vinculat als espais.
 • Ramirez, Juan Pablo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina). Postgrau en Espais Efímers i Museografia Radical per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment dissenya i desenvolupa instal·lacions i arquitectures efímeres per a festivals i fires a nivell nacional. Va treballar en projectes de recerca a la Secretaria de Ciència i Tecnologia d'Argentina, com a professional investigador. Anteriorment es va exercir en la tasca docent com a arquitecte adscrit de la Facultat d'Arquitectura, Urbanisme i Disseny de la Universitat Nacional de Córdoba.
 • Rieradevall Pons, Joan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciències Químiques per la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. Professor del Dept. d'Enginyeria Química i membre del grup d'Investigació SosteniPrA del ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Màster en Gestió Gerencial per EADA i Diplomat en Enginyeria Ambiental. Àmbits de recerca ambientals en: ACV, Ecodisseny, prevenció i reciclatge de residus, aprofitament energètic de la biomassa i ecologia industrial. Premis i guardons: DMAH Generalitat de Catalunya modalitat universitats 2006, Projectes sostenibles Agenda 21 la Ciudad de Barcelona 2004, Disseny per al Reciclatge 2000 del DMAH de la Generalitat de Catalunya, Ciudad de Barcelona 1990 de Tecnologia Aplicada al Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Rodríguez Pedret, Carmen
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnica de Recerca i professora associada del Departament de Teoria i Història i Tècniques de la Comunicació (ETSAB-UPC). Membre del Grup de Recerca Consolidat (SGR-GRC 00265. AGAUR) Arquitectura, ciutat, cultura. Una perspectiva interdisciplinària i antropològica: cultura i pensament, enfront l'espai urbà (UPC).
 • Rodriguez Pombo, Jorge
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Disseny Gràfic per l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA). Jorge R. Pombo és artista plàstic amb més de 20 anys d'exposicions als Estats Units, França, Alemanya, Itàlia, Xina i Suïssa entre d'altres. Ha exposat en museus com el Wallraf-Richartz a Colònia, la Scuola Gran vaig donar San Rocco a Venècia, el NAMOC de Pequín o la Catedral de Milà. En paral·lel ha impartit nombroses conferències i workshops en espais com la Universitat de Belles Arts de Bolonya, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Elisava a Barcelona i nombroses universitats d'arquitectura i belles arts.
 • Rousaud Baron, Fernando
  info

  Col·leccionista.
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi al X concurs Arquia/Tesis al 2015. Ha estat professor a la Universitat d'Auburn d'Alabama, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), a l'Escola d'Arquitectura (ESARQ) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA), a l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), i a la l'Escola d'Arquitectura d'Illinois de la Universitat d'Illinois. Editor dels llibres "Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas" (Actar, Barcelona, 2000), "Creuats: Nous territoris del disseny d'avantguarda" (Actar, Barcelona, 2003) i "Créate" (Actar, Barcelona, 2014).
 • Subirós Viñuales, Olga
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i curadora de projectes expositius. Doctoranda per la Royal Melbourne Insitute of Technoloy University (RMIT).

   

 • Zahonero Xifré, Anna Maria
  info

  Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora al màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats i del màster universitari en Paisatgisme (MBLandArch) de la UPC. Directora de l'equip AZ Estudis i projectes de medi ambient i de paisatge, el qual treballa en la redacció de documents de medi ambient relacionats amb el planejament urbanístic i en projectes de paisatge.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de projectes d'espais efímers.
 • Interiorista especialista en retail.
 • Cap de projectes en interiorisme de l'habitatge.
 • Escenògraf.
 • Director artístic.
 • Especialista en disseny d'espais expositius i museístics.
 • Especialista en aparadorisme i estands.
 • Consultor en gestió cultural.

Testimonis i notícies

Testimonis

Aquest màster em va permetre aprendre a través de la intel·ligència emocional i col·lectiva. L'essència, l'atmosfera, la memòria i la imaginació dels projectes són un discurs innat i això em va fer entendre aquesta formació com un viatge o aventura d'introspecció. Vaig tenir professors que, per la seva proximitat, van passar a ser més que docents per transformar-se en guies i acompanyants en cada moment, perquè un mateix prengui les seves pròpies decisions. Vaig canviar la meva manera de pensar, de sentir i de plantejar-me la vida des d'una altra perspectiva. Em va obrir la ment, les ganes de conèixer, de trobar-me, de mirar-me bé de prop, de mirar bé de lluny, de caminar, córrer, surar, caure, pujar, odiar i estimar, plorar, reconstruir, escriure, llegir, connectar-me a, arribar, no arribar, desitjar no arribar mai, desitjar no tornar mai. Gràcies a tota l'experimentació avui dia com a professional estic enamorat, encara més, de l'arquitectura: interior, urbana, expositiva i efímera. El màster em va impulsar a crear un gran projecte de vida personal, un llibre, amb el nom Esencia, en el qual explico els moments viscuts, festivals, projectes, frases, exposicions, dissenys i més. Continuo pensant que en els processos creatius els límits el poses tu mateix.

Javier Orellana
Arquitecte freelance
Testimonis
La meva participació en el màster en Disseny i Producció d'Espais ha suposat un abans i un després en la meva carrera professional. El treball pràctic i els exercicis en grup suposen un contacte directe amb l'exercici professional. En els projectes pràctics tenim en compte des de l'estratègia de disseny als detalls més petits, com ara l'elecció dels materials, la durabilitat d'aquests en les condicions de l'espai i, principalment, el plantejament d'execució. Prova del caràcter experiencial del programa és que anualment els alumnes participen activament en la mostra Girona, Temps de Flors. Participar en una mostra que es converteix en realitat, des de l'inici del projecte fins al resultat final, suposa una gran experiència personal i professional, un exemple viu de les dificultats, reptes i oportunitats que trobarem en el nostre exercici professional.

Julia Varon
Arquitecta
Notícies del Blog
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
19-02-2024
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
Alumnes de la UPC School participen a Llum BCN 2024
19-02-2024
Alumni i professors del màster DiPE participen a Lluèrnia
Alumni i professors del màster DiPE participen a Lluèrnia
17-11-2023
Alumnes del màster DiPE participen en el festival Girona, Temps de Flors 2023
Alumnes del màster DiPE participen en el festival Girona, Temps de Flors 2023
24-05-2023
Alumnes de la UPC School participen en el festival Llum BCN 2023
Alumnes de la UPC School participen en el festival Llum BCN 2023
09-02-2023
5 alumnes del màster DiPE, autores del Yamaha Light Meeting Point per a Llum BCN 2023
5 alumnes del màster DiPE, autores del Yamaha Light Meeting Point per a Llum BCN 2023
09-02-2023
Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen en la 67a edició del festival Girona, Temps de Flors
Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais participen en la 67a edició del festival Girona, Temps de Flors
17-05-2022
Altres notícies
Vilaweb: "Les deu propostes del Llum BCN 2024 que no podeu passar per alt"
02-02-2024
La Vanguardia: "Girona ultima los montajes de Temps de Flors pendiente de la lluvia"
17-05-2023
Vídeos
EL PATI DE LA MONTSERRAT - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum Bcn 2020
CAUCE - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Girona, Temps de Flors 2018
Projecte Món Llibre 2018 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais
CONTINUO - Projecte dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2018
BANY DE ROIG - Projecte dels alumnes del Màster en Disseny i Producció d'Espais per a Llum BCN 2016
Projecte Món Llibre 2016 dels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Màster de formació permanent:
  • Carta de motivació

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar